Sorin Megheșan, declarat incompatibil de ANI

 

 

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 26 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

 

  1. MEGHEşAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Târnăveni, judeţul Mureş – INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, a deţinut şi a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Megheşan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

 

 

 

 

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)’.

 

‘Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

Subsemnatul, Sorin Megheșan, primar al municipiului Târnăveni, vă transmit următorul PUNCT DE VEDERE, referitor la comunicatul din data de 15 februarie 2018 al Agenției Naționale de Integritate privind constatarea stării de incompatibilitate pentru deținerea și exercitarea,  în perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, simultan a funcției de primar și calității de persoană fizică autorizată.”

În anul 1991 am urmat cursurile Școlii de Arbitri și ulterior am început să profesez în acest domeniu. În perioada 1996 – 2003 am fost arbitru în Ligile a II-a și a III-a, unde am arbitrat aproximativ 400 de jocuri. În perioada 2003 – 2013 am fost promovat arbitru de Liga I, unde am arbitrat peste 150 de jocuri și 2 jocuri internaționale.

În perioada 1991-2012, indemnizațiile (baremurile) de arbitraj erau plătite de către cluburile gazdă, pe bază de chitanțe fiscale eliberate cluburilor, de către Asociațiile Județene de Fotbal.

În 2012, Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor (aflată în subordinea Federației Române de Fotbal), au luat decizia ca indemnizațiile (baremurile) arbitrilor să fie plătite de Federația Română de Fotbal direct arbitrilor, obligându-i pe aceștia să își înființeze PFA (persoană fizică autorizată), în vederea achitării drepturilor bănești cuvenite pentru prestarea activității de arbitraj.

Ca atare, în urma solicitării din partea Federației Române de Fotbal, în anul 2012 am înființat Persoana Fizică Autorizată „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012)”, cu activitatea declarată “9319 Alte activități sportive”.

Singura activitate desfășurată pe această enitate juridică a fost arbitrajul meciurilor de fotbal.

De asemenea, singurele sume încasate pe „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012) sunt cele obținute pentru activitatea de arbitraj, din partea Federației Române de Fotbal, conform Declarației de Avere din 02.07.2012.

Ultima sumă încasată pe „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012)” a fost în 2013, pentru ultimul meci pe care l-am arbitrat, ulterior validării mele în funcția de primar.

„Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012) a fost radiată, conform certificatului de radiere din 27.01.2015, în baza rezoluției nr. 832 din 21.01.2015.

Menționez că până în acest moment, nu am primit raportul Agenției Naționale de Integritate. Ulterior primirii acestuia, voi contesta în instanță respectivul raport. Până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de confirmare sau infirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate, îmi voi exercita mandatul de primar cu același devotament și implicare față de cetățenii municipiului Târnăveni.

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.