Sprijin special pentru copiii cu Cerinţe Educaţionale Speciale

Cititorii noştri fideli ştiu deja, că nu lăsăm fără răspuns nicio întrebare, reclamaţie sau sesizare pe care ni le adresează în scris, telefonic sau pe pagina de socializare. Articolul acesta, deasemenea, are ca punct de plecare o discuţie  de pe pagina de socializare. O discuţie din care reieşea că „un copil cu CES” nu ar fi primit ajutorul financiar la care ar fi avut dreptul, ne-a servit ca punct de plecare în acest demers jurnalistic. Potrivit unei persoane, mamă al unui astfel de copil, sumele cuvenite pentru ultimul trimestru al anului trecut le-ar fi primit abia în ianuarie anul curent, iar de atunci nu a mai primit nimic. Reclamanta, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, voia să ştie:

„când vor veni restul banilor?”

Această întrebare simplă a presupus parcurgerea unui drum întortocheat, de la o Hotărâre de Guvern până la…dosarul cu şină! Vrând să aflăm când şi de unde vin banii pentru aceşti copii, înainte de toate a trebuit să clarificăm ce ascunde prescurtarea CES.

O sintagmă ce nu denumeşte o boală, cum s-ar crede la prima vedere, ci mai multe „nevoi”, „trebuinţe,” denumite generic „Cerinţe Educaţionale Speciale” ale unor copii, care suferă din cauza unor deficienţe. Aceşti copii au diferite nevoi în funcţie de deficienţele cu care se confruntă.

Unii suferă din cauza unor dificultăţi de învăţare, a tulburărilor de limbaj, alţii au deficienţe motorii, deficienţe vizuale, auditive, ori se confruntă cu tulburări emoţionale sau de comportament. Mai nou, categoriile acestor copii s-au lărgit, cuprinzând şi categoria unor “copii în situaţie de risc”, de la cei infectaţi cu HIV, până la copiii străzii. Aceşti copii, fiind într-o situaţie specială, au nevoie de un sprijin special. Acest sprijin, sub forma unor bani, vine din partea statului. Fără această “discriminare pozitivă”constând în acordarea unei asistenţe educaţionale suplimentare şi a unor sume de bani, nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces la educaţie şi viaţă socială.

Banii pentru sprijin vin de la bugetul de stat

Potrivit legii Educaţiei nr.1 /2011, copiii cu CES au dreptul la un sprijin financiar sub forma unor alocaţii în funcţie de grupa de vârstă  din care fac parte. Alocaţia de hrană este de 16,60 de lei pe zi, iar alocaţia pentru cazarmament pe an, de la 366 lei pentru prima grupă, ajunge până la 844 de lei pentru ultima grupă de vârstă.

“Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de la domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitei şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei,  în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţia copilului, precum şi găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul DGASPC-urilor judeţene”, se spune în Legea Educaţiei. Tot în acest act normativ se precizează că pentru copiii, elevii şi tinerii, care din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi sunt nedeplasabili, se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Repartizarea banilor pe judeţe

Anul trecut Hotărârea de Guvern nr. 423/16.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016 anunţa repartizarea pe judeţe a sumelor necesare plăţii drepturilor pentru copiii cu CES înscrişi în învăţământul de masă, precum şi modul de acordare a acestor drepturi. Astfel din suma totală rezervată judeţelor, potrivit anexei nr. 1 din legea sus amintită, Judeţul Mureş de pe poziţia 28 urma să primească 913.000 lei. Potrivit Consiliului Judeţean Mureş fondurile au fost alocate până-n 17 decembrie, urmând ca părinţii să solicite drepturile în cauză de la instituţiile de învăţământ.

Drepturile se acordă pe bază de cerere

Urmând pas cu pas filiera obţinerii acestui sprijin special, am constatat că mai sunt părinţi care nu ştiu de existenţa lui şi nu cunosc modalitatea prin care ar putea solicita aceste drepturi. Un părinte (BA.) care-şi creşte singur cei doi copii, dintre care unul cu grave probleme de sănătate, nici nu auzise măcar de acest sprijin financiar. “Locuim în chirie, din 2003 sunt asistent personal pentru copilul mai mare, alocaţia copiilor şi banii de liceu, atât avem, ne descurcăm cum putem. Renunţ la mâncare ca să le las lor. Fără mâncare S. nu-şi poate lua medicamentele”, s-a destăinuit mama copiilor. Şi nu este singura în această situaţie. Pentru ei şi pentru toţi cei care au copil cu CES şi nu au aflat încă, iată cum se obţine sprijinul special.

La unitatea de învăţământ preuniversitar unde este înscris copilul cu CES se depune o cerere scrisă prin care părinţii sau reprezentanţii legali solicită aceste drepturi, împreună cu următoarele documente: certificatul de naştere al copilului; actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; certificatul de orientare şcolară şi profesională. Conform Hotărârii de Guvern alocația de hrană se plătește până în data de 5 ale lunii următoare. Drepturile de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite se plătesc până la finele anului calendaristic, potrivit articolului 2 din metodologie. Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa la şcoală, copiii cu certificat de orientare şcolară şi profesională care sunt şcolarizaţi la domiciliu sau sunt internaţi în unităţi sanitare.

Copiii de la “Rebreanu” sunt cu plata la zi

Vrând să aflăm situaţia de pe teren, ne-am interesat la Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” din Tîrgu Mureş, unde învaţă 15 copii cu cerinţe educaţionale speciale. Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, prof. Cuciurean Mimi-Ionică nu vorbeşte din auzite, aducând date exacte exprimate de contabila unităţii, Dascăl Cireşica. “Părinţii trebuie să solicite în scris acordarea sprijinului financiar. La noi în şcoală avem 15 copii cu CES, toţi au primit banii pentru luna aprilie inclusiv. Valoarea alocaţiei de hrană este de 16,60 lei pe zi pentru elev. Aceşti bani nu se dau dacă elevul lipseşte nemotivat de la şcoală. Valoarea drepturilor îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive sunt pe categorii de vârstă, de la 0 pînă la 7 ani inclusiv – 498 lei, de la 7 ani până la 14 ani inclusiv – 611 lei, de la 14 ani până la 18 ani inclusiv  – 754 lei, de la 18 ani până la 26 ani inclusiv – 844 lei”, a explicat contabila.

Ce va fi anul acesta?

Recapitulând traseul banilor de la bugetul de stat până la Consiliul Judeţean Mureş, l-am întrebat pe directorul executiv Alin Mărginean, de unde vin banii pentru copiii cu CES?

“Banii vin de la bugetul de stat. Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost alocată, în trimestrul III al anului trecut suma de 913.000 de lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, sume care  au fost repartizate apoi pe unităţi administrativ – teritoriale prin hotărâre de consiliu judeţean. Unităţile şcolare din judeţ au întocmit centralizatoare în baza situaţiilor nominale a copiilor cu CES pe care le-au transmis către Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Mureş, acesta la rândul lui a transmis către Consiliul Judeţean Mureş. Centralizatorul întocmit de IŞJ Mureş potrivit prevederilor din Metodologia de alocare a sumelor necesare copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, cuprinde beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul şcolar 2015 – 2016 (perioada ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 2017 (perioada septembrie – decembrie 2016). Pentru anul curent judeţului Mureş i s-a alocat suma de 1.108.000 de lei conform legii nr. 6 din 2017 privind bugetul de stat. Astfel pentru Municipiul Tîrgu Mureş i-a revenit 9.381 lei, Comunei Pănet 5.189 lei, Comunei Deda 3.589 lei, iar Comunei Adămuş 1.135 lei, în total 19.287 de lei. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate, se vor restitui bugetului judeţean, în vederea regularizării cu bugetul de stat”, a explicat Alin Mărginean.

În concluzie, sprijin material există. Acesta vine de la bugetul de stat şi se acordă pe baza solicitărilor scrise, depuse la unitatea de învăţământ unde este înscris copilul cu CES. Cere şi ţi se va da!

Erika MĂRGINEAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

 1. Ptr copii din arges,cand se vor da banii?noi nu am primit nimic.stie cineva?

 2. La Hunedoara o singura data in 2017 sau luat banii suma fiind de 520 lei si sa dat in aprilie oare stiti cand vireaza banii la copiii

 3. Neagoe nicolae

  Sunt veniți la scoli dar cică nu stiu cum sa/i dea așteaptă sa li se spună de către cei de la consiliu daca știți ceva dați/ne de veste

 4. Abradoaei adrian

  Si eu am o fetita cu ces si din 1 ianuarie 2017 nu am mai primit nimic si la scoala nu stie sa imi spuna nimic despre acesti bani

 5. Buna,as dori sa va întreb ceva, am un băiat cu dosar CES a trecut în clasa a cincea și secretara scoli a spus ca trebuie sa ii fac din nou dosar din clasa a cincea pana în a opta,iar directoarea a zis ca nu trebuie, acum nu știu ce sa fac,trebyie reînnoit sau nu știe cineva.va mulțumesc.

 6. trebuie refacut dosarul pentru urmatorul ciclu scolar

 7. trebuie refacut dosarul pentru urmatorul ciclu scolar

 8. Copii cu orientare școlară aflați la asistenții maternali beneficia de acești bani?

 9. Nici la TURNU MĂGURELE nu sa alocat bani de anul trecut

 10. Copii cu orientare școlară care se afla la asistenți maternali beneficia de acești bani?

 11. Eu acum am fost pt prima data cu fetita mea la orientare scolara si cand am fost la scoala sa ma interesez ce acte imi trebuie pt acesti bani secretara mi-a spus ca actele trebuiau depuse pana in data de 5 octombrie,,,dar cum sa depun dosarul daca eu pe data de 3 octombrie am facut evaluarea fetei?mi sa spus ca a pierdut deja acesti bani pana la reinceperea unui alt an scolar,,,e posibil asa ceva tinand cont ca fata mea face ore de logopedie,,consiliere psihologica si consiliere psihopedagogica?

 12. conform Art 6 pctul 3 cererea poate fi depusa pana la data de 15 a fiecarei luni.

 13. Pentru Dolcu.Din lege reiese ca:
  3) Pentru copiii care sunt orientați școlar și profesional după expirarea termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanțate din veniturile proprii ale unităților administrativ- teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz.

 14. Buna.Stie cineva metodologia acordării banilor”alocație de hrana” pentru copiii cu ces încadrați in școlile de masa pe perioada 01.012017-31.08.2017?In Arad s-au primit banii la scoala dar nu au primit metoda de acordare a lor!Daca pana la sfârșitul anului nu primesc metodologia,banii vor fi trimiși inapoi la buget.Nu mi se pare corect. Banii au fost primiti in contul scolii din aprilie si pana acum nu s-a trimis metodologia?Cine stie ceva,va rog sa scrie-ti sa dau info scolii pana nu este prea târziu.Primăria le-a spus sa dea bani doar din septembrie.Dar avem Certificat de orientare școlară pe tot anul!Copilul are acest drept prin lege!Si nu sunt singura in aceasta situație!Mi s-a spus ca si alte 6 scoli au banii dar nu ii vor da pentru ca nu au primit metodologie pentru ei!Si am aflat ca alte scoli au dat.Cu riscul sa fie ceruți înapoi din cauza lipsei unei metodologii de acordare a banilor.

 15. Buna seara . Am si eu o problemă. VA ROG SA MA AJUTATI !!! Tocmai ce mi sa respins dosarul copilului dupa ce am renovat practic pentru ca , copilul a avut certificat de orientare scolară in scoala generală, iar acum am facut din nou pentru că a intrat la Liceu. Dupa lungi asteptări am primit raspunsul : respins pe motiv că nu are handicap si pentru ca nu a ramas repetent doi ani consecutivi .Mentionez ca băiatul a fost in evidenta specialistilor cu epilepsie in acest moment fara tratament . Nu mi se pare corect deoarece am depus deodată cu o cunostinta care a depus dosarul pentru prima data si NU ARE HANDICAP dar i a fost aprobat. Vă rog sa mi spuneti ce trebuie sa fac . Multumesc anticipat.

 16. Buna stie cineva în ce dată se virează bani pe luna

 17. Și eu am doi copii în grad mediu și nu am primit niciodată nici un ban de la școală specială unul în clasa 4 și unul în clasa 7 .Ce trebuie făcut.

 18. Beatrice - Elena Voicu

  Elevii cu certificat de orientare școlară aflați la asistenții maternali beneficiaza de acești bani? Daca nu , cum putem, recupera banii acordati?
  Multumesc!

 19. Buna ziua .Sunt profesor diriginte la un Liceu Tehnologic Special si am in clasa a X a prof.o fata de 17 ani care a ramas insarcinata si are acum un baietel.Va rog sa.mi spuneti daca mai beneficiaza de bursa profesionala si de alocatia pentru hrana in acest caz.Mentionez ca mi.a adus o scutire de la medicul de familie in care se precizeaza faptul ca este in perioada de lehuzie.Multumesc anticipat!

 20. Daca copilul nu a luat anul trecut bani si nu din vina noastra ci al cadrelor didactice se dau retro anul asta?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.