Studenți, înscrieți-vă! Taberele gratuite, la mare sau la munte vă așteaptă

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2017. Astfel, și în această vară, studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2015-2016, sau din semestrul 1 al anului universitar 2016-2017 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Câte locuri primesc studenții din Tîrgu Mureș

Universitatea „Petru Maior” – 35 de locuri în tabără;

Universitatea de Arte 5 locuri;

Universitatea de Medicină și Farmacie 55 de locuri în tabere

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

5 zile, gratuit cazare, masă și transport cu trenul 

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile. De asemenea, începând din acest an, și transportul pe calea ferată este gratuit pentru studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, inclusiv pe perioada vacanței de vară.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără în anul 2017 trebuie să depună o cerere în perioada 24 aprilie-22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;

b) transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

c) transmiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

  • depunerea cererilor – 24 aprilie – 22 mai 2017
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solictat un loc de tabără – până cel târziu la data de 27 mai 2017
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 9 iunie 2017
  • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 16 iunie 2017
  • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 21-23 iunie 2017
  • începerea primei serii de tabără – 16 iulie 2017.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017. Această perioadă este împărțită în nouă serii de tabără cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I 16.07 – 21.07.2017

Seria II 21.07 – 26.07.2017

Seria III 26.07 – 31.07.2017

Seria IV 31.07 – 05.08.2017

Seria V 05.08 – 10.08.2017

Seria VI 10.08 – 15.08.2017

Seria VII 15.08 – 20.08.2017

Seria VIII 20.08 – 25.08.2017

Seria IX 25.08 – 30.08.2017

În anul 2017 se vor aloca 6000 de locuri de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, la fel ca în ultimii 3 ani. Fiecare universitate va primi un număr de locuri de tabără direct proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul înmatriculați la ciclurile de licență și master.

În acest an, în fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe, în mod obligatoriu, la două activități a câte două ore fiecare:

  • o prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți (DPTTS);
  • două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabără.

Data și ora când vor avea loc aceste activități vor fi afișate la locația de tabără, în prima zi, alături de Regulamentul de Tabără.

Cristina Vancea 

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.