Posts Tagged “2012”

Verdict: Banii contribuabililor cheltuiți nelegal

By |

Verdict: Banii contribuabililor cheltuiți nelegal

cjas1Curtea de Conturi a sintetizat rapoartele întocmite după acțiunile de control efectuate în cursul anului 2013 pentru anul financiar 2012 la instituțiile publice din țară și capitală.

Să începem cu un aspect pozitiv: Județul Mureș a fost cel mai favorizat la sumele acordate din Fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziţia Guvernului. Astfel, în județul Mureș au fost pompate 42,010 milioane de lei, reprezentând 5,31 % din suma totală alocată, fiind urmată pe podiumul alocațiilor din fondul de rezervă de județele Bihor – 36,136 de milioane de lei, respectiv Timiș – 32,558 de milioane de lei.

ÎNREGISTRĂRI ERONATE LA DIRECŢIA AGRICOLĂ

Direcția Agricolă și pentru Dezvoltare Rurală Mureș a fost găsită de către controlorii financiari cu mai multe probleme. Astfel, potrivit Raportului public pe 2012, responsabilii din direcție nu au organizat evidența analitică a creditelor bugetare aprobate, au înregistrat eronat sau au omis să înregistreze în contabilitate unele bunuri, venituri și garanții, nu au virat la bugetul de stat garanţiile de participare la licitaţii, depuse în contul pentru sume de mandat, pentru care dreptul de restituire a fost prescris. Direcția Agricolă este condusă de ani buni de Liviu Timar, fost deputat.

MEDICINA NU PREA MERGE CU DREPTUL FINANCIAR

Controlorii financiari au avut ca tematică de verificare în 2013 și activitatea financiar-contabilă a mai multor universități de stat. Printre cele găsite cu probleme se numără și Universitatea de Medicină și Farmacie(UMF) Tîrgu-Mureș, condusă în 2012 de doi rectori – prof. univ. dr. Constantin Copotoiu – în prezent președintele Senatului UMF, respectiv din aprilie 2012 de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Camera de Conturi Mureș a constatat că, inclusiv UMF a decontat sume în cadrul contractelor de lucrări încheiate mai mari decât lucrările efectiv executate. Plățile necuvenite făcute de către cele șapte universități aflate pe lista neagră a Camerei de Conturi sunt în valoare totală de 516 mii de lei.

Tot la UMF, controlorii financiari au constatat că responsabilii din universitate nu au făcut demersuri pentru a recupera suma de 81 de mii de lei, reprezentând indemnizaţii de concedii plătite în plus faţă de contribuţiile datorate bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

O altă neregulă constatată la UMF este neînregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor proprii, reprezentând taxe aferente studiilor doctorale, taxe de şcolarizare etc. Suma globală estimată de către controlori la trei universități, inclusiv Medicina târgumureșeană, se cifrează la 837 de mii de lei.

PLĂŢI NECUVENITE ŞI LA PENSII

Casa Județeană de Pensii(CJP), condusă de Ileana Morent și directorii executiv adjuncți Manuela Chiorean și Eugenia Neagoe, a fost verificată de controlorii financiari care au constatat mai multe abateri. Prima se referă la înscrierea la capitolul datorii în situațiile financiare a sumelor reprezentând drepturi neridicate (pensii şi indemnizaţii), pentru care dreptul titularilor de a cere restituirea sumelor s-a stins prin prescripţie. Suma totală trece de 5 milioane de lei și a fost cumulată de la Casele Județene de Pensii din Covasna, Cluj, Constanţa, Mureş, Sălaj, Giurgiu şi Sibiu.

La CJP Mureș au fost efectuate plăți necuvenite – pensii pentru invaliditate de gradul I, gradul II şi de urmaş, plătite persoanelor care realizau concomitent venituri de natură salarială şi din activităţi independente, potrivit declaraţiilor de venit şi plăţi necuvenite de drepturi, reprezentând pensii anticipate şi anticipate parţial, persoanelor care realizau în acelaşi timp şi venituri de natură salarială. 17 case județene au efectuat plăți necuvenite de peste două milioane de lei. De asemenea, controlorii au mai constatat că 12 case județene de pensii au plătit nelegal aproape un milion de lei cu titlu de indemnizaţie de însoţitor, deși însoțitorii respectivi au primit bani și din bugetele locale cu același titlu.

Camera de Conturi Mureș a mai estimat că, nelegal, CJP Mureș a plătit 116 mii de lei, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul de stat, prin diminuarea cu întârziere a cuantumului pensiilor de invaliditate gradul I, II şi III, acordate unor beneficiari care au fost încadraţi în alt grad de invaliditate, în urma revizuirilor medicale.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DECONTATĂ NELEGAL

La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș, condusă la momentul 2012 de către medicul Ács Valeria, este printre instituțiile publice unde s-au constatat o serie de nereguli, iar sumele constatate de către controlorii financiari sunt de-a dreptul fabuloase.

Astfel, Curtea de Conturi a României arată în raport că trei case de asigurări – Cluj, Dolj și Mureș că există neconcordanțe între soldul contului „Creanţe ale bugetului FNUASS”, a căror colectare se face de către ANAF, înregistrate în evidenţa contabilă a caselor teritoriale la data de 31.12.2012 şi cel existent în evidenţa ANAF – DGFP teritoriale, în sumă de 89.798 mii lei.

De asemenea, la CJAS Mureș s-a constatat, la fel ca la casele din Dolj, Gorj, Suceava și Vrancea, neanalizarea, în vederea aprobării sau respingerii la plată, a unui număr de cereri depuse şi înregistrate, reprezentând indemnizaţii achitate de angajatori ce depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii medicale, pe baza documentelor justificative depuse de aceştia, în sumă de 22.782.000 de lei.

Alte aproape 14 milioane de lei, la CJAS-urile din Gorj, Mureş, Vrancea, Dolj şi Prahova, au fost stabilite de către controlorii financiari din cauza neconstituirii şi neînregistrării sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate judeţene pentru cheltuieli cu asistenţa medicală acordată pacienţilor internaţi în caz de agresiune/vătămare corporală, în vederea urmăririi şi restituirii sumelor recuperate de furnizorii de servicii medicale, în sumă de 13.618 mii lei.

CJAS Mureș nu a aplicat procedurile de executare silită pentru încasarea sumelor restante la FNUASS şi nu a calculat majorările de întârziere datorate de persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea o face ANAF. Suma totală calculată se cifrează la 14.763 mii lei și este cumulată la CAS Arad, Bacău, Constanţa, Gorj, Mureş, Prahova, Satu Mare, Suceava şi Vrancea.

CJAS Mureș și Suceava au stornat, din evidenţa contabilă, creanțe bugetare reprezentând obligaţii de plată la FNUASS pentru contribuţii de la decedaţi, fără a respecta procedura legală de verificare a existenţei moştenitorilor care să accepte succesiunea în vederea urmăririi acestora, în sumă de 369 de mii de lei.

De asemenea, responsabilii din asigurările de sănătate mureșene au validat nelegal prescripții medicale, cu compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, pensionarilor care beneficiază de pensii de până la 700 de lei, şi care realizau venituri şi din alte activităţi, în sumă de 1.475 mii lei (CAS: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Constanţa, Dolj, Gorj, Mureş,Prahova, Satu Mare, Vrancea, Teleorman şi Timiş).

FORMARE PROFESIONALĂ CU PROBLEME DE PATRIMONIU

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș a inclus pe cheltuieli şi a denaturat rezultatul patrimonial cu suma de 2.817 de mii de lei, reprezentând lucrări de investiţii care trebuiau reflectate în evidenţa financiar-contabilă ca active fixe corporale în curs de execuţie. De asemenea, a efectuat cheltuieli de capital nejustificate prin lucrări efectiv executate, în sumă de 96 de mii de lei, respectiv a întocmit inventarul anual fără ca soldurile conturilor de creanţe şi datorii să fie supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor de cont, precum şi neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii.

Ligia VORO

Read more »

Manual electronic lansat în premieră la Tîrgu-Mureș

By |

Manual electronic lansat în premieră la Tîrgu-Mureș

manual MEMPrima editură din România care a dat curs proiectului Ministerului Educaţiei, de realizare a unor manuale noi pentru elevii din clasele I, a fost Editura Edu din Tg Mureş. Aici va fi lansat pe data de 12 septembrie a.c. manualul de “Matematică şi explorarea mediului” pentru clasa I, elaborat după noua programă şcolară. Dacă până în acest an elevii din clasele I studiau două discipline diferite, una fiind “Matematică” iar cealaltă “Cunoaşterea mediului”, începând cu acest an şcolar 2013 – 2014, cele două discipline se studiază integrat, în cadrul aceluiaşi obiect de studiu “Matematică şi explorarea mediului”. Datorită acestui demers complex şi a cerinţei ministerului de realizare a unui manual electronic, care să însoţescă varianta tipărită, nicio editură nu a realizat vreun proiect de manual. Rămâne astfel în sarcina dascălilor dificila misiune de a-şi realiza propriile manuale, sau materiale didactice care sa suplinească lipsa acestora.

În acest context demersul Editurii Edu de realizare a primului manual de “Matematică şi explorarea mediului”, pentru clasa I, este cu atât mai important. Acesta este alcătuit din manual clasic (carte) şi manual electronic (CD). Manualul electronic este similar variantei tipărite, însă imaginile şi explicaţiile statice din manual sunt înlocuite în varianta electronică de experimente şi explicaţii animate. Exerciţiile şi problemele din manual pot fi rezolvate o singura dată, iar corectarea lor este făcută exclusiv de către cadrul didactic. În varianta electronică elevul primeşte sarcini de lucru diferite la fiecare accesare, un feedbeck imediat asupra corectitudinii rezolvării, mici joculeţe şi animaţii educative. În funcţie de numărul de răspunsuri corecte sau greşite, elevul primeşte câte o medalie pentru fiecare pagină, fiind astfel motivat să exerseze şi să-şi îmbunătăţească performanţele. Elevul îşi poate personaliza manualul, selectând paginile favorite şi completând calendarul naturii din fiecare pagină.

Atât manualul clasic cât şi cel electronic conţin 68 de pagini, însă pe versiunea electronică utilizatorul mai găseşte 78 de aplicaţii şi exerciţii interactive şi 71 de filmuleţe şi lecţii animate. Acestea au rolul de a transforma învăţarea într-un proces plăcut şi distractiv.

Editura Edu îşi propune ca manualul de “Matematică şi explorarea mediului”, pentru clasa I, să devină unul pilot, folosit de către cât mai multe cadre didactice şi elevi. Mai multe detalii despre acest manual (cuprins, lecţii, exerciţii, etc.) puteţi vizualiza pe siteul www.edituraedu.ro

Read more »

Profit de 27,8 milioane euro la Romgaz în 2012

By |

Profit de 27,8 milioane euro la Romgaz în 2012

romgazAdunarea Generala Ordinara a Acţionarilor “ROMGAZ” — S.A. Mediaş, din data de 24 mai 2013 a aprobat situatiile financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Potrivit acestora profitul net realizat a fost de 1.244.049 mii lei, înregistrând o creştere de cca 20% faţă de realizările anului 2011. Acţionarul principal – Ministerul Economiei, va încasa dividende cuvenite anului 2012 în valoare de 901.172 mii lei, iar Fondul Proprietatea va încasa dividende de 158.941 mii lei, cuvenite cotei de 15% .

Cifra de afaceri realizată în 2012 este de 3.842.983 mii lei. Veniturile pentru 2012 sunt mai mici cu 3.67% comparativ cu 2011, dar mai mari cu 4.73% faţă de veniturile bugetate. Cheltuielile pentru 2012 au fost mai mici cu 11,26% faţă de 2011 şi cu 3,27% mai mici decât valoarea bugetată.

În 2012 Romgaz a investit 519.053 mii lei exclusiv din surse proprii. Investiţiile au vizat în principal explorarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, lucrări de foraj, susţinerea capacităţii de înmagazinare, lucrări de protecţia mediului, retehnologizare, dotări, studii, proiecte şi au fost puse în funcţiune mijloace fixe în valoare de 517.702 mii lei.

Read more »

Stagiu de practică pentru 70 de studenți, la bilanț

By |

Stagiu de practică pentru 70 de studenți, la bilanț

studenti practica amphionŞaptezeci de studenţi de la trei instituţii de învăţământ superior din Târgu Mureş, Universitatea de Arte, Universitatea ‘Dimitrie Cantemir’ şi Universitatea ‘Petru Maior’ au încheiat stagiile de pregătire practică în cadrul unui proiect european implementat de Asociaţia Culturală Amphion în parteneriat cu Asociaţia ‘Divers’.

Cei 70 de studenţi fac parte din primul stagiu de practică interdisciplinară incluşi în proiectul ‘Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău’, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Asociaţia Culturală Amphion a anunţat miercuri, într-un comunicat de presă, că pe parcursul a 60 de ore de practică derulate în două etape, cei 70 de studenţi au parcurs mai multe module de pregătire practică specifice specializării lor. În prima etapă, aceştia şi-au exersat competenţele specifice în cadrul modulelor: Impresariat artistic, Organizare de evenimente şi Producţie multimedia (studenţii şi masteranzii de la specializarea ‘Teatrologie’), Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte şi Concepere text ştiinţific (cei de la specializarea ‘Comunicare şi relaţii publice’), respectiv Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi advocacy (studenţii de la ‘Drept’).

‘Deşi proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenţii au lucrat împreună, în etapa a doua a stagiului de practică, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care au exersat activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă – formată dintr-un student de la ‘Teatrologie’, trei studenţi de la ‘Comunicare şi relaţii publice’ şi trei studenţi de la ‘Drept’ – a lucrat sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât studenţii au avut ocazia să îşi pună în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică’, precizează comunicatul de presă.

Potrivit documentului, studenţii au putut astfel îşi testeze abilităţile de muncă şi de comunicare în echipă, fiind puşi în faţa unei situaţii identice cu cele din viaţa profesională reală, de a colabora cu colegi puţin sau deloc cunoscuţi, pentru atingerea unor obiective comune.

Nu în ultimul rând, studenţii au avut posibilitatea să îşi clarifice viitoarele opţiuni de carieră, descoperindu-şi talentele, abilităţile şi vocaţia.

‘La sfârşitul celei de-a doua etape a stagiului de practică, cei 70 de studenţi şi-au prezentat rezultatele muncii în faţa colegilor şi a tutorilor, dar şi a unui juriu de concurs, care a avut sarcina dificilă de a decide care dintre cele 10 grupe care şi-au prezentat ONG-ul virtual este cea câştigătoare. Criteriile de jurizare au constat în: conţinutul şi aspectul materialelor realizate de ‘ONG-ul virtual’, impactul prezentării ‘ONG-ului virtual’, utilitatea socială şi şansele de reuşită în viaţa reală ale ‘ONG-ului virtual’ realizat de fiecare grupă şi ingeniozitatea şi originalitatea proiectului cultural propus de fiecare ‘ONG virtual’. Cei 7 studenţi din grupa câştigătoare vor beneficia în luna iulie a acestui an de o excursie la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene’, se mai arată în comunicat.

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi pe an, de la ele trei universităţi pe considerentul că în prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii.

‘Cei mai mulţi dintre aceştia sunt în domeniul artei, dreptului şi filologiei, deoarece dezinteresul de până acum al autorităţilor pentru acestea a dus la reducerea numărului de locuri de muncă pentru absolvenţi. Studenţii se confruntă frecvent cu probleme ca perioada de practică scurtă sau chiar inexistentă pe durata derulării studiilor universitare, până la lipsa locurilor de muncă. Prin implementarea proiectului ‘Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău’ şi, implicit, prin finalizarea cu succes a acestui prim an de proiect, studenţii din grupul ţintă vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii’, se mai arată în comunicatul de presă.

AGERPRES

Read more »

Petiție anti-botnița presei

By |

Petiție anti-botnița presei

renate weberEuroparlamentarul Renate Weber popularizează pe profilul personal de Facebook o petiție cu titlul „Nu puneți botniță presei”, pe care a și semnat-o de curând. În textul acestei petiții se precizează următoarele:

Luni, 29 aprilie 2013, Curtea Constitutionala a anuntat ca insulta si calomnia se pedepsesc din nou penal in Romania. Pentru a face asta, Curtea Constitutionala a anulat o hotarare pronuntata intr-un recurs in interesul legii de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in 2011. Curtea Constitutionala s-a comportat ca o instanta superioara Inaltei Curti de Casatie si Justiei si a desfiintat, incalcandu-si in mod flagrant competentele ce-i sunt recunoscute de lege, dreptul acesteia exclusiv si suveran de a asigura „interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti” (art 126 alin 3 din Constitutia Romaniei).

Solutia Curtii Constitutionale de a introduce in legea romana infractiunile de calomnie si insulta este anacronica si periculoasa pentru drepturile fundamentale. Tinta adevarata a protectiei legii penale romane care incrimineaza delictul de calomnie o reprezinta persoanele publice, si nu cetateanul de rind. Delictul de calomnie poate fi incriminat in societatea actuala doar printr-un reflex de tip totalitar.

Potrivit instantei supreme in Romania, Inalta Curte de Casatie si Justitie, jurnalistii nu trebuie pedepsiti penal pentru publicarea unor informatii si idei de interes public intrucat acest lucru ar genera, la fel spune si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, ” descurajarea jurnalistilor de a mai discuta public chestiunile care afecteaza viata comunitatii”, ducand astfel la o autocenzura viitoare.

Insulta si calomnia nu sunt incriminate in noul cod penal ce va intra in vigoare din 2014, ceea ce inseamna ca legiutorul roman si-a asumat un standard european in garantarea reala a libertatii de exprimare.

Spuneti NU incriminarii insultei si calomniei!

Spuneti NU incriminarii penale a libertatii de exprimare!

Spuneti NU limitarii libertatii presei!

Ea poate fi accesată și semnată aici.

Read more »

Munca la negru, în creștere în județul Mureș

By |

munca la negruŞeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Mureş, Andrei Mureşan, a anunţat miercuri într-o conferinţă de presă, că de la începutul anului în judeţ au fost surprinse muncind fără forme legale 216 persoane, cu 64 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

‘În primul trimestru al anului 2013, a derulat 724 de acţiuni de control la nivelul angajatorilor de pe raza judeţului, fiind vizate, în principal, depistarea angajatorilor care folosesc muncă la negru precum şi a celor care nu respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor (…) Cu ocazia controalelor efectuate în primul trimestru al anului 2013, au fost depistate 216 persoane nedeclarate(comparativ cu primul trimestru al anului 2012 când au fost depistate 152 de persoane nedeclarate) şi au fost întocmite nouă sesizări penale către organele competente, pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, la negru’, a spus Andrei Mureşan.

Potrivit şefului ITM Mureş, în urma controalelor efectuate au fost aplicate 176 de sancţiuni contravenţionale din care 92 de amenzi şi 84 de avertismente, valoarea totală a amenzilor fiind de 720.000 de lei.

Mureşan a arătat că motivul invocat cel mai des de către angajatorii surprinşi cu cazuri de muncă la negru este impozitarea excesivă a muncii de către stat.

Acesta a mai precizat că de la începutul anului în REVISAL au fost înregistrate 4.488 de noi contracte de muncă, însă au fost raportate şi 3.756 de încetări ale contractelor de muncă.

AGERPRES

Read more »

Judecătoria se zbate între nepăsare și lipsuri

By |

Judecătoria se zbate între nepăsare și lipsuri

judecatoria tarnaveniConform bilanţului pe anul trecut publicat de Judecătoria din Tîrnăveni, la data de 1 ianuarie 2012 pe rolul Judecătoriei Târnăveni se aflau 657 cauze, dintre care 612 de cauze civile şi 45 de cauze penale. La aceeaşi dată în 133 de dosare judecata era suspendată. În anul 2012 s-au înregistrat 2.038 cauze, din care 1882 cauze civile şi 156 cauze penale. Dintre acestea, 250 cauze erau cu minori şi de dreptul familiei şi 108 litigii cu profesionişti. Faţă de anul 2011 numărul cauzelor intrate a scăzut cu 223 de cauze, respectiv cu 9,86 %. În anul 2012, volumul total de activitate al instanţei a fost de 2695 cauze, 2494 cauze în materie civilă şi 201 în materie penală.

Nepăsare?

Judecătoria din Târnăveni se plânge de colaborarea deficitară cu Primăriile din comunele arondate. În bilanţul activităţii Judecătoriei din Târnăveni pe anul 2012 se precizează că există numeroase situaţii în care se revine în mod repetat cu adrese pentru efectuarea anchetelor psihosociale sau obţinerea de înscrisuri şi relaţii, îndeosebi în procesele de fond funciar, fapt ce a determinat aplicarea de amenzi judiciare în cazul unor primari. Singura excepţie o face Primăria din Tîrnăveni care prin serviciile sale răspunde cu promptitudine solicitărilor din dosare. Judecătoria din Tîrnăveni are arondate pe lângă municipiul Tîrnăveni, comunele Adămuş, Băgaciu, Găneşti, Mica, Bahnea, Suplac, Coroisînmărtin, Zagăr şi Cucerdea.

Personal insuficient

Dintre vulnerabilităţile identificate în cursul anului 2012 se remarcă insuficienţa personalului atât la judecători, cât şi la grefieri, astfel încât conducerea instanţei îşi propune şi pe viitor să facă demersuri pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea evitării supraîncărcării completelor de judecată, cu repercusiuni directe asupra duratei şi calităţii actului de justiţie.

Judecătoria Tîrnăveni se mai confruntă cu o problemă în ceea ce priveşte personalul, şi anume lipsa unui specialist informatician în cadrul instanţei pentru remedierea promptă a neregulilor ce apar inerent în funcţionarea programului ECRIS. Judecătoria Tîrnăveni este, de asemenea, singura instanţă de pe raza Curţii de Apel Tîrgu-Mureş, care nu are în dotare un autoturism care să poată fi folosit pentru transportul dosarelor către celelalte instanţe, ridicarea consumabilelor necesare funcţionării instanţei, predarea şi preluarea corespondenţei speciale etc.

Chiar dacă problema desfiinţării Judecătoriei la Tîrnăveni revine mereu, punerea în practică ar însemna o lovitură grea pentru municipiu, care ar fi privat de asemenea servicii. În viitor, Judecătoria îşi propune înlăturarea percepţiei negative a societăţii civile faţă de activitatea instanţelor, ceea ce constituie unul dintre obiectivele prioritare, fiind absolut necesar şi ca magistraţii şi personalul auxiliar să respecte dispoziţiile statutare, regulamentare şi normele codurilor deontologice.

Activitatea judecătorească la Tîrnăveni are o îndelungată tradiţie începută în anul 1921, când, ca urmare a înfăptuirii Reformei agrare şi ca necesitate a legiferării acesteia, s-a constituit Tribunalul Judeţean Târnava Mică, ce a funcţionat până în anul 1968.

Judecătoria Tîrnăveni a fost înfiinţată în luna decembrie 1995, circumscripţia acesteia cuprinzând, conform Hotărârii Guvernului nr. 337/1993, cu modificările şi completările ulterioare, municipiul Târnăveni şi nouă comune şi anume: Adămuş, Băgaciu, Găneşti, Mica, Bahnea, Suplac, Coroisînmărtin, Zagăr şi Cucerdea.

Datorită faptului că schema Judecătoriei Tîrnăveni prevede un număr redus de posturi de judecător, 4 posturi, din care sunt ocupate efectiv 3 posturi nu există la nivelul instanţei secţii, magistraţii instanţei judecând în toate materiile prevăzute de lege în competenţa judecătorilor.

Mircea Barbu

Read more »

Peste 250 de nașteri nedeclarate în 2012

By |

Peste 250 de nașteri nedeclarate în 2012

spitalul judeteanDirecţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor (DJEP) Mureş a anunţat luni că în urma unei monitorizări efectuate în comun cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în anul 2012 au fost monitorizate mamele care au născut în judeţul Mureş, constatându-se că 255 de nou născuţi nu au fost înregistraţi în termen de 15 zile de la naştere.

‘La nivelul judeţului s-au monitorizat un număr de 255 cazuri de copii născuţi în anul 2012, neînregistraţi în termen. Pe parcursul anului 2012, au fost soluţionate 190 de cazuri din cele 255, iar restul de 65 sunt în lucru(…) Facem pe această cale un apel către părinţi să nu neglijeze demersurile de declarare a naşterii copiilor lor, deoarece copiii neavând o identitate nu pot beneficia de drepturile ce li se cuvin, iar după trecerea perioadei de un an de la naştere demersurile sunt mai anevoioase, fiind necesară obţinerea unei hotărâri judecătoreşti pentru înregistrarea naşterii’, a subliniat directorul executiv al DJEP Mureş, Codruţa Sava.

AGERPRES

Read more »

BC Mureș – campioana sezonului regulat

By |

BC Mureș – campioana sezonului regulat

Bc mures (5)Chiar dacă a câştigat într-o manieră categorică ultimul meci din sezonul regulat BC Mureş a avut de aşteptat sirena finală în celelalte partide din ultima etapă. Astfel elevii lui Srecko Sekulovic s-au adunat în cercul din mijlocul terenului şi au ascultat cu sufletul la gură ultimele informaţii din etapa 30. a LNBM. Împreună cu echipa au rămas şi foarte mulţi fani, care – la rândul lor – au aşteptat nerăbdători ultimele secvenţe din meicurile: Craiova – Oradea şi Giurgiu – Ploiesti.

După încheierea acestor partide BC Mureş a terminat sezonul regulat pe prima poziţie, cea mai bună clasare din istoriua echipei după sezonul regulat. Antrenorul Srecko Sekulovic a ţinut să sublinieze drumul lung parcurs de după înfrângerea din prima etapă contra BC Timişoara din prima etapă, partidă după care foartă multă lume îl contesta pe Sekulovic.

Sursa: BC Mureș

Read more »

La mulți ani, SRI!

By |

Astăzi Serviciul Român de Informații aniversează 23 de ani de existență, moment ce va fi marcat prin organizarea activității de bilanț pentru anul 2012. La eveniment vor participa alături de conducerea Serviciului, președintele României, Traian Băsescu, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Fota, președintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, deputat Georgian Pop, precum și membri ai acestei comisii.

Read more »

Peste 330 de abuzuri asupra copiilor anul trecut în Mureș

By |

Peste 330 de abuzuri asupra copiilor anul trecut în Mureș

centrul de zi copiiDirectorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş, Elida Deak, a anunţat marţi, la lansarea campaniei ”Copiii fără etichete” a organizaţiei ”Salvaţi Copiii” că anul trecut în judeţ au fost sesizate 339 de abuzuri asupra copiilor, majoritatea confirmate.

Potrivit reprezentantei DGASPC Mureş, din cele 339 de cazuri semnalate, 275 au fost de neglijare a copilului, 11 de abuz fizic, 32 de exploatare prin muncă, iar 18 copii au fost repatriaţi, majoritatea ajungând în sistemul de protecţia copilului.

Elida Deak a spus că cei mai expuşi abuzurilor au fost copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, în special fetele, iar printre cauzele cele mai frecvente de comitere a acestor abuzuri asupra minorilor au fost sărăcia şi plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

Aceasta a arătat că la nivelul DGASPC Mureş s-a conturat o idee de proiect pentru accesarea de fonduri europene în intervalul 2014-2020, pentru construirea unu centru în cadrul căruia să se acorde consilier psihologică atât copiilor abuzaţi, cât şi părinţilor acestora.

Organizaţia ”Salvaţi Copiii” România a lansat, marţi, în mai multe oraşe din ţară, cel mai amplu studiu privind abuzurile împotriva copiilor realizat în România ultimilor zece ani, din care reiese că un nivel îngrijorător al violenţei în familii şi în şcoli.

AGERPRES

Read more »

78.750 copaci, plantați de 4.850 voluntari

By |

GSI Plantare pomi ludusDin 2011, inițiativa Plantăm fapte bune în România a organizat plantări pe 31 hectare de teren public aflat în situații dificile: suprafețe agricole degradate, care suferă de alunecări sau se află în regiuni afectate de fenomenul deșertificării. Inițiativa se bazează pe voluntariat și a reușit în această perioadă plantarea a 78.750 de copăcei cu ajutorul a 4850 de iubitori de natură, în folosul comunităților.

Rezultatele înregistrate anul trecut precum și resursele mobilizate au fost publicate în Raportul Anual 2012. Astfel, acțiunile de împădurire au devenit cea mai mare sursă de dezvoltare a proiectului: în cele două anotimpuri potrivite plantărilor din 2012, primăvara devreme și toamna târzie, au fost organizate împăduriri în 7 județe, pe 17,3 hectare, alături de 1680 de voluntari. Puieții plantați în Argeș, Constanța, Ialomița, Prahova, Mureș, Satu Mare și Timiș au fost aleși în funcție de recomandările specialiștilor în silvicultură.

În vara anului trecut au fost realizate și primele acțiuni de îngrijire ale plantațiilor care fuseseră deja realizate, fie în toamna lui 2011, fie din primăvara lui 2012: în 5 județe au intervenit 298 de voluntari, printre care și persoane private de libertate.

Pentru că societatea civilă semnalează frecvent furturile de păduri sau administrarea defectuoasă a acestora, Plantăm fapte bune în România a lansat o aplicație online, gratuită, care să îi implice pe toți iubitorii de natură în raportarea acestor cazuri: Harta tăierilor de păduri. Astfel, publicul larg poate să acționeze pentru salvarea “aurului verde” al țării noastre și să determine decizia autorităților în cazurile care nu este respectat Codul Silvic. Harta tăierilor de păduri a fost lansată în 2012 având suportul Ambasadelor Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii în România. Beneficiază de găzduire din partea Microsoft România și de sprijinul Universității București – Facultatea de Geografie. Agenția de creație The Cell și firma de programare Softis Serv și-au adus o contribuție semnificativă în realizarea hărtii. Față de obiectivul de 123 de raportări la nivel naţional, în 2012 au fost înregistrate 1284 de raportări în toate județele din România. În judeţul Argeş a fost realizată o acţiune în teren de verificare a raportărilor, cu echipaje formate din voluntari şi autorităţi. Autorităţile au comunicat existența a 30 de dosare penale deschise, din care 11 datate după acţiunea din teren.

Raportul Anual 2012 al Plantăm fapte bune în România poate fi găsit la adresa: http://issuu.com/ecoassist/docs/raport_anual_2012_pfbro

Plantăm fapte bune în România este o iniţiativă a societăţii civile tinere din România, bazată pe voluntariat, programată a se derula pe o perioadă de 5 – 7 ani la nivel naţional. Iniţiativa constă în acţiuni de conştientizare, semnalarea tăierilor de păduri ilgale, plantarea pe terenuri publice care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantărilor şi efectuarea de lucrări de întreţinere până la reuşita finală. Din 2011, Plantăm fapte bune în România a mobilizat 4850 de voluntari, cu ajutorul cărora au fost plantaţi peste 78.700 de arbori forestieri, pe 31 hectare de teren neproductiv (agricol degradat, cu risc de alunecare, care prezintă alunecări de suprafaţă sau de profunzime, care sunt afectate de fenomenul de deşertificare).

Sursa: Plantăm Fapte Bune în România

Read more »

FCM face selecție pentru grupa 2007

By |

fcm_sibiuAsociația Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureș organizează selecție la fotbal pentru copiii născuți în anul 2007. Selecțiile vor avea loc pe terenul din Complexul Weekend în zilele de marți și joi, începând cu ora 17.30. Selecția va fi permanentă, pe tot parcursul anului 2013. Copiii sunt rugați să aibă asupra lor echipament sportiv.

Read more »

Prostituţia a fost eradicată

By |

Prostituţia a fost eradicată

raportcomandantAni la rând, rapoartele Poliţiei municipiului Tîrnăveni relevă un aspect pe cât de pozitiv pe atât amuzant. La Tîrnăveni nu mai există prostituţie şi asta din lipsă de clienţi. Cele care se mai îndeletnicesc cu această meserie preferă să facă naveta în alte părţi, unde clienţii sunt mai înstăriţi şi mai numeroşi.

Astfel, raportul de evaluare al Poliţiei pe anul 2012 bifează din nou cifra zero la capitolul prostituţie. Chiar dacă în anul 2012, în evidenţele Poliţiei Tîrnăveni au fost înregistrate un număr de 622 infracţiuni, comparativ cu perioada similară a anului precedent când au fost înregistrate un număr de 609 infracţiuni. Rata criminalităţii infracţiunilor sesizate la nivelul municipiului este astfel de 1.207,14 la suta de mii de locuitori, faţă de o rată de 1.103,57 în perioada similară a anului 2011. În ceea ce priveşte infracţiunile sesizate comise pe raza municipiului, cele mai multe infracţiuni sesizate au fost cele referitoare la furturi, 264 pe parcursul anului 2012.

Ce spune populația

„Nu mai avem prostituţie? Păi cine să mai meargă la ele, suntem un oraş de pensionari”, a declarat M. Petru un pensionar în vârstă de 66 de ani.

„E foarte bine, oamenii şi-au întors faţa la Dumnezeu şi au renunţat la păcate. Mă bucur că e aşa la Tîrnăveni, dar parcă nu mi-ar vine a crede”, a spus Florentina V. în vârstă de 49 de ani.

„Nici nu mă mai mir de asta, la Tîrnăveni totul e distrus” a declarat zâmbind Ştefan R., în vârstă de 25 de ani.

Fața albă a municipiului

Nu doar la capitolul prostituţie nu există cazuri concrete, ci şi în ceea ce priveşte ultrajul contra bunelor moravuri, şantajul, darea sau luarea de mită, legea contabilităţii, delapidarea sau traficul de influenţă, unde Poliţia nu a înregistrat niciun caz.

„Poliţia Tîrnăveni va depune în continuare eforturi susţinute conform atribuţiilor sale, cu dorinţa de a menţine criminalitatea sub control şi pentru a asigura un nivel de ordine şi siguranţă publică care să satisfacă cerinţele comunităţii”, a declarat comisarul Marcel Grama, comandantul Poliţiei din Tîrnăveni în prezentarea făcută în faţa Consiliului Local.

Mircea Barbu

Read more »

Rapoarte lipsă și la consilierii județeni

By |

Rapoarte lipsă și la consilierii județeni

consiliul judetean cj muresDacă ieri vă prezentam situația rapoartelor de activitate a consilierilor municipali de la Tîrgu-Mureș, astăzi a venit rândul consilierilor județeni. Din totalul de 33 de consilieri județeni (plus președintele Ciprian Dobre ales prin vot uninominal), doar șapte și-au găsit timp până acum să-și întocmească raportul de activitate pe anul trecut, deși a trecut mai bine de o lună din noul an. Cele șapte exemple de bună practică sunt Ban Moise – UDMR, Eugen Bândea – USL, Vasile Boloș – USL, Vasile Filimon – PDL, Ioan Florin Gliga – USL, Pokorny Ștefan – UDMR și Ion Stoica – PPDD. Puteți vedea rapoartele consilierilor pe pagina de internet a Consiliului Județean.

Read more »

Primăria s-a judecat în 2012 în 155 de dosare

By |

dosareAnul trecut, la Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Municipiului Tîrgu-Mureş s-au înregistrat 65 de acţiuni în justiţie noi, la care s-au adăugat şi celelalte dosare de instanţă nefinalizate în anii trecuţi, ceea ce a determinat instrumentarea de către consilierii juridici a unui număr de 155 de dosare.

Dintr-un număr de 175 de cauze, 62 au fost câştigate, 24 admise (pierdute), 10 suspendate, 3 perimate şi 76 se află pe rolul instanţelor de judecată în diverse stadii procesuale, unele având o importanţă deosebită, dat fiind obiectul lor. Este vorba de dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva Încheierii CF nr. 62788 /14.11.2008 prin care s-a dispus întabularea dreptului de proprietate cu titlu de atestare a domeniului public în cotă de 1/1 asupra terenurilor şi construcţiilor în suprafaţă de 1422 mp (P-ţa Trandafirilor nr. 5, Casa Apollo), dosar aflat pe rolul Tribunalului Mureş, în apel, precum şi dosarul având ca obiect acţiunea în contencios administrativ privind suprafaţa de 20 ha teren care trebuia să fie atribuit pentru construirea Spitalului Clinic Universitar de Urgenţă, teren care s-a transmis din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în proprietatea judeţului Mureş, fără consultarea prealabilă a autorităţii publice locale.

Dosarul, în care Municipiul Tîrgu-Mureş are calitatea de reclamant, se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în recurs, instanţa de fond pronunţând o hotărâre în favoarea municipalităţii. De asemenea, au fost promovate acţiuni în contencios administrativ împotriva actelor administrative emise la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale. În rândul acestora, menţionăm acţiunea de anulare parţială a Ordinului nr. 2387/29.09.2011 emis de Ministerul Mediului si Pădurilor, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Cererea a fost admisă, dispunându-se anularea parţială a Ordinului nr. 2387/29.09.2011 în ceea ce priveşte Pădurea Tîrgu Mureş.

Sursa: Primăria Tîrgu-Mureș

Read more »

Noua Santa Fe cea mai sigură mașină în 2012

By |

Noua Santa Fe cea mai sigură mașină în 2012

noul Santa FeNoua generație Hyundai Santa Fe a fost numită cea mai sigură mașină din clasă, în urma testelor efectuate de către Euro NCAP pe parcursul anului 2012. Rezultatele obținute la toate categoriile transformă noul Santa Fe într-unul dintre cele mai sigure autovehicule testate vreodată de către organizația independentă de evaluare a autovehiculelor. Totodată, este declarat cel mai sigur autovehicul din segmentul ,,Large Off-Road 4×4”, devansând Mercedes-Benz M-Class și Range Rover.

Din cele 36 de vehicule testate în 2012, opt modele din clase diferite au înregistrat performante de top în urma evaluărilor și au fost premiate de către Euro NCAP pentru nivelul ridicat de siguranță. La categoria ,,protecția adulților”, noua generație Santa Fe a obținut 96%, înregistrând punctaj maxim în cazul impactului lateral. SUV-ul Hyundai de clasa D a înregistrat 89% la categoria ,,protecția copiilor”, iar dotări precum controlul electronic al stabilității au condus la procentul de 86% în cadrul testelor de siguranță asistată.

Angajamentul Hyundai față de siguranța în trafic este dovedit totodată prin dotarea noii generații Santa Fe cu opțiunea capotă activă. Aceasta se activează în cazul în care un pieton este lovit, reducând forța de impact și riscul apariției unor leziuni severe. Rezultatul este reflectat în punctajul de 71% obținut la categoria ,,siguranța pietonilor”, ce poziționează noua generație Santa Fe în vârful clasamentului segmentului său, cu o diferență semnificativă în fața următorului clasat cu procentul de 63%.

Allan Rushforth, Senior Vice President și COO al Hyundai Motor Europe, a declarat: ,,Numirea noii generații Santa Fe drept cea mai sigură mașină din clasă evidențiază angajamentul Hyundai față de siguranța clienților și a celorlalți participanți la trafic. Gradul ridicat de siguranță al noii generații Santa Fe, corelat cu nivelul scăzut de emisii de CO2, echiparea înaltă și designul atractiv formează un pachet complet pentru clienții europeni.”

Noua generație Santa Fe este ultimul model Hyundai dintr-o serie lungă de modele cu clasificarea maximă de cinci stele în cadrul celui mai riguros program de evaluare auto – Euro NCAP, urmând astfel rezultatele înregistrate de noul i20, ix20, ix35, i40, Veloster și noua generație i30.

Noul Santa Fe beneficiază pe piața europeană de pachetul Hyundai Five Year Triple Care. Acest serviciu oferă clienților cinci ani de garanție fără limită de kilometri, cinci ani de asistență rutieră și cinci ani de verificări tehnice periodice gratuite.

Despre Hyundai

Hyundai Auto România, parte a Grupului Tiriac, este reprezentantul mărcii Hyundai în România din anul 1994 și aduce pe piața națională 12 modele Hyundai, atât din gama autoturismelor, cât și din cea a autovehiculelor comerciale ușoare. Fondată în 1967, Hyundai Motor Company s-a transformat în Hyundai-Kia Automotive Group, care este cotat drept al cincilea producător auto la nivel mondial începând din anul 2007.

Read more »

Resurse limitate într-un penitenciar suprapopulat

By |

Resurse limitate într-un penitenciar suprapopulat

inchisoare penitenciarJoi de la ora 10.00, la sediul Penitenciarului Târgu Mureş a avut loc prezentarea bilanţului activităţii desfăşurate în anul 2012 de către funcţionarii publici cu statut special din cadrul unităţii penitenciare. La eveniment au participat reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai intanţelor de judecată din Judeţul Mureş. Activitatea Penitenciarului Tîrgu-Mureş în cursul anului 2012 a urmărit custodierea persoanelor private de libertate în condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane şi reintegrarea socială a acestora. Principalele greutăţi întâmpinate au fost determinate în principal de insuficienţa resurselor materiale şi numărul mare de persoane private de libertate aflate în custodia penitenciarului. Principalele obiective pentru anul 2013 privesc diversificarea activităţilor educative şi de asistenţă socială precum şi creşterea gradului de independenţă şi autogospodărire prin implicarea persoanelor private de libertate în activităţi lucrative remunerate.

Sursa: Penitenciarul Tîrgu-Mureș

Read more »

Importurile de maşini second au crescut cu 85%

By |

Importurile de maşini second au crescut cu 85%

masini second piata autoImporturile de maşini second-hand în România au crescut, în decursul anului 2012, cu 85%, până la 175.000 de unităţi, lider pe această piaţă fiind Volkswagen cu aproape 42.700 de unităţi. Anul trecut au fost importate 175.000 de maşini rulate în România, echivalentul unei creşteri de 85% faţă de 2011, când se consemnaseră 94.500 de unităţi înscrise.

În topul autovehiculelor importate, Volkswagen este lider incontestabil cu aproape 42.700 de unităţi (creştere de aproximativ 100% comparativ cu perioada similară din 2011), urmat de Opel (peste 34.400 de unităţi), Ford (peste 21.800 de unităţi), Audi (aproximativ 11.200 de unităţi) şi BMW (9.600 de unităţi).

Numărul maşinilor reînmatriculate a scăzut cu 13%, de la 411.400 de unităţi înregistrate în anul 2011 la aproximativ 356.600 de unităţi în 2012. De asemenea, piaţa maşinilor noi înmatriculate în România a înregistrat un declin de 19%, ajungând la aproape 66.500 de unităţi în 2012.

Dacia conduce topul înmatriculărilor de maşini noi cu 16.400 de unităţi, dar cu 30% mai puţine comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În clasament urmează Volkswagen cu 7.700 de unităţi, Skoda (6.200 unităţi), Ford (cu peste 5.000 de unităţi) şi Renault (aproape 4.600 maşini înscrise), conform statisticilor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).
Pe întreg anul 2012, în România, s-au înmatriculat 241.400 de autoturisme second-hand şi noi, în creştere cu 37% comparativ cu anul precedent, când s-au înmatriculat 176.200 de autoturisme.

Cristina Vancea

Read more »

Reghinenii stau bine la capitolul furt

By |

Reghinenii stau bine la capitolul furt

parchet judecatorie reghinProcurorii reghineni și-au făcut bilanțul pe anul 2012 și acesta indică o scădere a numărului de dosare penale înregistrate, dar şi soluţionate.

Oamenii legii din Reghin au înregistrat anul trecut 2.687 de dosare, cu aproximativ 30 mai puține decât în 2011. În ceea ce privește dosarele soluționate, numărul lor a fost de 2.332 în 2012 (față de 2.659 pe 2011).

Furturile, pe primul loc

Dacă ar fi să facem un top al infracțiunilor din zona Reghin pentru anul care a trecut ar trebui să punem pe primul loc furtul calificat. Din bilanțul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin reiese că în anul 2012, 93 de inculpați au fost trimiși in judecată pentru furt calificat (față de 106 în 2011). Pe locul doi s-ar afla infracțiunile la regimul circulației. Anul trecut 41 de persoane au fost trimise în judecată (față de 79 în 2011). Pe aceeași treaptă a ,,podiumului ” ar urca și cei care au comis infracțiuni de evaziune fiscală. La acest capitol cifrele indică o creștere față de 2011, când au fost trimiși în judecată doar 17 inculpați. Urmează infracțiunile de ultraj comis la polițiști. 11 inculpați au ajuns să fie trimiși în judecată, după ce în 2011 nu s-a înregistrat nici o infracțiune de acest fel.

Infracțiunile silvice și tâlhăriile în scădere

Din bilanțul Parchetului reiese și faptul că infracțiunile la regimul silvic au scăzut foarte mult în 2012. Astfel doar 9 persoane au fost trimise în judecată anul trecut, față de 60 în 2011. Același ,,trend” descendent l-au avut și tâlhăriile. În 2012, doar patru inculpați au fost trimiși în judecată față de 18 persoane în 2011.

În ceea privește soluțiile de scoatere de sub urmărire penală, în 2012 la Reghin s-au dat 404 asemenea verdicte, față de 532, iar la capitolul ,,Neînceperea urmăririi penale”, documentul Parchetului indică 1.684 de cazuri anul trecut, față de 1.777 de dosare în 2011.
În total 232 de inculpați din zona Reghin au ajuns în 2012 să fie trimiși în judecată, numărul acestora fiind simțitor mai mic decât în 2011, când 386 de persoane au ajuns în această situație.

Emeșe Ardelean

Read more »

300.000 de pasageri deserviți de aeroport în 2012

By |

aeroport, targu muresÎn cursul anului 2012 Aeroportul Internațional “Transilvania” Târgu-Mureș a deservit peste 300.000 de pasageri (300.427) și a depășit astfel ținta propusă în această privință, de 260.000 de pasageri. Companiile aeriene care au operat zboruri de la Aeroportul “Transilvania” Târgu-Mureș în 2012 au fost Wizz Air, Tarom, Malev, Air Arabia și Wideroe. Majoritatea zborurilor au fost efectuate de către operatorul aerian Wizz Air, care a desfășurat curse aeriene către opt destinații europene și anume Budapesta (Ungaria), Dortmund (Germania), Roma și Milano (Italia), Londra (Marea Britanie), Paris (Franța), Madrid și Barcelona (Spania). Prin aceste zboruri operatorul aerian Wizz Air a asigurat în 2012 transportul a peste 270.000 de pasageri (277.848) de la Aeroportul din Târgu-Mureș și a deservit alți 4.490 de pasageri în cadrul curselor divertate către Târgu-Mureș de la alte aeroporturi (Cluj-Napoca, Timișoara).

Operatorul aerian Tarom a efectuat în cursul anului 2012 zboruri interne cu destinația Târgu-Mureș-Otopeni și retur cu o frecvență de trei zboruri săptămânale. De asemenea, începând cu data de 12 mai 2012 și până în data de 29 septembrie 2012 operatorul aerian Wideroe a efectuat în fiecare zi de sâmbătă de la Târgu-Mureș curse charter cu destinația Copenhaga (Danemarca) iar în sezonul estival (20 iunie–10 octombrie 2012) compania aeriană Air Arabia a efectuat curse charter săptămânale în fiecare zi de miercuri cu destinația Hurghada (Egipt).

În 2013 Aeroportul Internațional“Transilvania”Târgu-Mureș și-a propus să intensifice traficul aerian prin introducerea de noi destinații externe și să diversifice oferta de zboruri prin atragerea de noi operatori aerieni și propunerea unor noi destinații charter. Astfel, din primăvara anului 2013, Wizz Air, cea mai importantă companie aeriană care operează în prezent la Aeroportul din Târgu-Mureș, introduce alte trei zboruri noi cu destinația München (Germania) din aprilie 2013, respectiv Bologna (Italia) și Frankfurt (Germania) din mai 2013. Totodată, Conducerea Aeroportului se află în discuții și cu alți operatori aerieni interesați să desfășoare zboruri de la Aeroportul Internațional “Transilvania” Târgu-Mureș.

Sursa: Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș

Read more »

Tânăr înjunghiat la Sighișoara, a murit la spital

By |

Tânăr înjunghiat la Sighișoara, a murit la spital

spitalul judeteanUn tânăr de 21 de ani a fost înjunghiat după o petrecere la care a participat în noaptea de joi spre vineri, la Sighişoara. Tânărul a murit la spital, vineri dimineaţă, informează România TV. Doi tineri care au consumat prea mult alcool s-au luat la ceartă, iar unul dintre ei a pus mâna pe un cuţit de bucătărie şi l-a înjunghiat pe celălalt. Mai multe detalii puteți citi pe site-ul România TV.

Read more »

Bugetul care ne doare

By |

CL tarnaveniÎn 26 ianuarie 2012, Consiliul Local Tîrgu-Mureş se întrunea în şedinţă ordinară pentru a adopta bugetul municipiului.

Atât la venituri, cât şi la cheltuieli suma aprobată se cifra la 601,794 de milioane de lei. Din această sumă, o parte importantă o reprezentau sumele ce urmau să fie primite de la Uniunea Europeană, şi anume jumătate din buget. Propriu-zis, bugetul municipiului arăta şi arătă mai prost decât în 2011, atâta vreme cât veniturile proprii estimate erau mai reduse cu 35 de milioane de lei decât cele din anul anterior. Pentru a reechilibra bugetul la capitolul de venituri, Direcţia economică a înscris la poziţia subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete suma de 25 de milioane de lei peste ceea ce s-a primit sau nu în 2011. În anul 2011 s-a intrat cu datorii de 40 de milioane de lei, însemnând facturi neachitate, sumă ce a crescut la începutul anului 2012 la 47 de milioane de lei (470 de miliarde de lei pentru cei care calculează încă în vechea monedă). Cam aşa arăta bugetul la începutul anului.

Cu toate acestea, în tot decursul anului 2012, am aflat de la reprezentanţii Primăriei Tîrgu-Mureş că nu există datorii şi că autoritatea locală nu are facturi neachitate. Cu toate acestea, mai multe scandaluri au dovedit contrariul.

E. Star a reziliat contractul

Să începem cu scandalul apei calde care a izbucnit în campania electorală de la alegerile locale, cu siguranţă deloc întâmplător, şi care a continuat pe tot parcursul anului 2012. În 2010, serviciul de furnizare a energiei termice era preluat în concesiune de RFV Mureş Energy care s-a ,,rebranduit” apoi ca E.Star Energy România. Compania opera 15 centrale termice şi în jur de 7.000 de abonaţi – cam atât a mai rămas din sistemul centralizat la momentul în care Energomur a ajuns în insolvenţă – şi se angaja la investiţii ambiţioase. De cealaltă parte, autorităţile publice locale – Consiliul Local Tîrgu-Mureş şi Primăria – erau fericite că scapă de grija a câteva zeci de mii de locuitori şi pentru asta erau de acord să plătească diferenţa la preţul gigacaloriei – 70 de lei per unitate. Dulcea fericire nu a ţinut însă mult, iar în 13 iunie, la trei zile după alegeri, E.ON Energie România a sistat furnizarea gazului metan către cele 15 centrale termice operate de E.Star, motivând restanţele de aproape 5,5 milioane de lei pe care le datora compania concesionară. Din aceste datorii, aproape jumătate erau debite ale Primăriei Tîrgu-Mureş. Mai precis – 2,3 milioane de lei, motiv pentru care E.Star a reziliat unilateral contractul de delegare a serviciului de energie termică. „Direcţia Economică a Primăriei nu a evidenţiat în contabilitatea proprie facturile fiscale emise de SC E-Star Energy Mureş la valoarea facturată privind nivelul subvenţiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2011, pentru a se acoperi diferenţa dintre preţul de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul local de facturare către populaţie”, explica la vremea respectivă, dar şi mai recent, viceprimarul Ionela Ciotlăuş de ce E.Star a reziliat contractul. Bineînţeles, nefiind evidenţiate în contabilitate facturile, Primăria nu avea într-adevăr nicio datorie. Totuşi, acestea erau emise. Ce spune Camera de Conturi asupra acestui fapt poate aflăm anul viitor.

Tot în vară am aflat, ceea ce arătam şi în cursul anului 2010 când Energomur era îngropată în datorii, că debitele restante ale Primăriei către compania E.ON se cifrează la 18 milioane de lei la care se mai adaugă alte patru cu titlu de penalităţi de întârziere. Pentru acestea, Primăria se judecă cu furnizorul de gaz metan şi speră să câştige, nu prea înţelegem cum şi nu am vrea să ne lansăm în speculaţii asupra judecătorilor.

Serviciul de furnizare a energiei termice a fost trecut la Locativ SA – cu menţiunea că acesta va reveni la Primărie, ceea ce încă nu s-a întâmplat -, cei mai mulţi locatari şi-au pus centrale de apartament, unii aşteaptă şi acum să fie conectaţi la reţeaua de alimentare cu gaz metan, pentru şcoli s-au găsit soluţii de montare de centrale proprii şi problema a fost bifată ca rezolvată. Datoriile însă rămân.

Chiriile pentru şcoli, neplătite

Un incident la Liceul de Artă – prăbuşirea unei bucăţi din tavanul unei săli de curs – avea să aducă în prim-plan o altă problemă: cea a datoriilor înregistrate de municipalitate către proprietarii clădirilor retrocedate unde funcţionează şcoli.

La sfârşitul lunii august, în timpul unei şedinţe de Consiliu Local, aveam să aflăm că Primăria era datoare Biserici Romano-Catolice cu 220.000 de lei cu titlu de chirie pentru clădirea Liceului de Artă. Adică biserica nu încasase în ultimele 16 luni niciun leu pentru chirie şi în plus între cele două părţi nu mai era în vigoare vreun contract. În privinţa contractului, potrivit normelor dreptului civil funcţiona tacita relocaţiune, ceea ce însemna că Primăria datora chiria chiar dacă nu fusese semnat vreun nou contract sau un act adiţional. Nu erau însă singurele restanţe. La fel se întâmpla şi în cazul altor şcoli.

În 29 noiembrie, din nou într-o şedinţă în plen, descopeream alte datorii ale municipalităţii. Aleşii locali au fost chemaţi să aprobe alocarea a aproape două milioane de lei unor companii care aveau facturi neîncasate de la Primărie. Alţi bani, alt scandal, mai ales că alocarea banilor veniţi de la bugetul de stat nu s-a făcut pe criterii clare, aşa cum au cerut cei trei consilieri locali ai PSD. Minoritatea social-democrată nu a votat rectificarea bugetară, fiind acuzaţi că s-ar împotrivi unei primeniri a bugetului. Şi noi am rămas cu această curiozitate, şi anume cum au fost selectare firmele care urmau să beneficieze de o susţinere financiară taman în campania electorală, când banii pentru partide se strâng şi printr-o asemenea metodă.

Electrica stă să taie lumina

Imediat după alegerile parlamentare, pe site-ul ANAF a apărut informaţia că nocturna stadionului Transil este scoasă la mezat din cauza debitelor acumulate de Asociaţia Fotbal Club Municipal către Administraţia Financiară Tîrgu-Mureş. Instalaţia de nocturnă, băncile antrenorilor şi alte bunuri ale clubului urmau să fie vândute cu un preţ începând de la 1,7 milioane de lei. Care este valoarea datoriilor nu am aflat-o, deoarece Finanţele se apără cu secretul fiscal, în timp ce conducerea clubului se eschivează să dea o cifră exactă. Ceea ce am aflat însă, o informaţie oarecum şocantă având în vedere cine a făcut-o – consilierul local Claudiu Maior, consilier personal al edilului-şef Dorin Florea şi vicepreşedinte al clubului, este că Primăria datorează FCM nouă milioane de lei. Până acum am ajuns la vreo 39 de milioane de lei.

În decembrie, înainte de Crăciun, am mai aflat că avem iluminat public pe datorie. Sau pe baza constrângerilor legale impuse furnizorului de electricitate de a nu deconecta de la reţeaua de energie electrică şcolile. Datoriile către Electrica se cifrează la peste un milion de lei, sumă din care doar pentru unităţile şcolare, municipalitatea datorează 200.000 de lei. Informaţia a fost confirmată de către reprezentanţii Electrica, reprezentanţi care au recunoscut că au emis peste 150 de ordine de deconectare care nu au fost puse în executare deoarece, cu ţârâita, Primăria mai plăteşte câte ceva.

Cam aşa am stat cu bugetul în 2012. Totuşi ar fi de precizat că la secţiunea venituri, la ultima rectificare, bugetul avea cu vreo 78 de milioane de lei în plus faţă de ianuarie 2012. În aceste condiţii, ne întrebăm retoric de ce nu sunt plătite datoriile?

Ligia Voro

Read more »

Anul surprizelor în învățământul mureșean

By |

Anul surprizelor în învățământul mureșean

bacalaureatÎn învățământ anul 2012 a adus câteva noutăți. Desigur, în învățământ mereu sunt noutăți, dacă am fi subiectivi am zice că acestea sunt unele mai prostești decât altele, dar am încercat mereu să vedem partea plină a paharului, așa cum e ea…

O noutate absolută

Mai întâi amintim de Școala Altfel, o noutate absolută în învățământ, care va avea loc și în anul 2013 sub denumirea „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Fiind vorba, de fapt de ,,aceeași Mărie, cu altă pălărie”…

În 2012, Școala Altfel a avut loc înainte de vacanța de primăvară. „Am avut foarte multe activități. Dintre acestea, amintesc doar câteva: întâlnire cu reprezentanții poliției rutiere; concurs de gătit; târg de antichități (realizat prin contribuția elevilor); vizite ale unor elevi de școală generală în liceul nostru; întreceri sportive – un campionat de fotbal; concurs de orientare turistică, pe un traseu forestier etc.”, ne-a informat la momentul respectiv prof. Simion Bui, fostul director al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu-Mureș despre activitățile desfășurate în săptămâna 2-6 aprilie.

Proști la bac

Apoi, după câteva săptămâni bune a urmat examenul de bacalaureat. Și anul acesta examenul de bacalaureat a făcut prăpăd printre absolvenți. Aproximativ jumătate au picat… Promovabilitatea de puțin peste 50% la bacalaureat arată încă odată crudul adevăr al sistemului de învățământ: profesori prost plătiți care, de cele mai multe ori, nu mai dau doi lei pe munca care ar trebui să-i înnobileze, și absolvenți care nu-s capabili în patru ani de liceu să acumuleze minimul necesar pentru a promova un examen de bacalaureat gândit la nivel mediu, dar care au pretenția să termine un liceu. Mai grav e că încă mârșăviile nu au fost stopate, încă mai există lucrări cumpărate, note umflate din prietenie și pile cu duiumul.

La examenul din 2012 s-au înscris, în Mureș, 5.137 de elevi și s-au prezentat 4.899. Procentul de promovabilitate în județul Mureș, înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor a fost „de 45,74%. 2.241 de candidați au promovat, ar 2.386 de elevi au luat sub 5. Este vorba despre promoția 2012, dar și promoțiile anterioare. Nu a existat nicio notă de 10”, ne-a declarat atunci Raluca Damian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Astfel, promovabilitatea este puțin mai bună decât în 2011, când, după prima sesiune, înainte de rezolvarea contestațiilor, s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 45,56%.

Elevi de top

Dar, învățământul mureșean are, desigur, și valori. Anul acesta, în toamnă, Radio Tîrgu-Mureș a fost gazda unui eveniment ce merită lăudat, într-o țară în care de obicei sunt promovate doar scandalurile. Au fost promovate tinerele valori ardelene, mai exact, cei mai buni olimpici din județele Mureș, Brașov, Harghita și Covasna, în cadrul proiectului „Excelențele noastre”. Nu vom aminti aici toți olimpicii premiați, ci doar pe cei mureșeni. Astfel, fac cinste județului, prin performanțele lor următorii tineri: Vladimir şi Octavian Anca din Luduş, doi fraţi cu performanţe uluitoare la tenis de masă, Ştefana Şerban, de la Grupul Şcolar „Petru Maior” din Reghin, medaliată cu argint, anul acesta, la Olimpiada Naţională de Matematică, Cristina Moldovan, clasa a XII-a la Grupul Şcolar „Lucian Blaga” din Reghin, premiul I la Olimpiada Naţională de Limba Germană din acest an, Ştefana Bothază, Anamaria Peica şi Anca Paşcan, elevele Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Tîrgu-Mureş care au alcătuit echipa câştigătoare a premiului întâi la Concursul Naţional de Cultură şi Civilizaţie românească şi Péntek Attila de la Liceul de Artă, un pianist din Tîrgu-Mureş, câştigătorul a numeroase premii naţionale şi internaţionale.

Labirintul retrocedărilor

În județul Mureș există 94 de școli retrocedate și alte 10 revendicate. Tîrgu-Mureșul a pierdut aproape jumătate din clădirile liceelor în urma retrocedării imobilelor către bisericile Reformată şi Romano-Catolică, iar starea acestor imobile, pentru care Primăria plăteşte chirie, este precară: „Tîrgu-Mureş este singurul oraş din România care şi-a pierdut în jur de 50% din unităţile de învăţământ liceale în urma unor hotărâri judecătoreşti”, a arătat Claudiu Maior, consilier local. Desigur, retrocedările au un impact negativ asupra finanțelor municipiului: Primăria Tîrgu-Mureş plăteşte, lunar, peste 60.000 de lei (echivalentul a 15.000 de euro) chirie pentru patru instituţii de învăţământ care funcţionează în imobile retrocedate – Liceul de Artă, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Colegiul Naţional „Unirea” şi Gimnaziul „Europa”.

Cea mai gravă situație este la Liceul de Artă: în luna august 2012 a căzut o parte din tavanul celei mai frecventate săli de clasă, Sala de studiu. În plus, adeseori se desprind bucăți de tencuială din fațada clădirii. Multă vreme situația a părut fără ieșire, aducându-se în discuție chiar schimbarea „domiciliului” Liceului. Soluția în cazul Liceului de Artă a venit cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar. Astfel, Primăria Tîrgu-Mureș s-a angajat să plătească datoria de 220.000 de lei parohiei Romano-Catolice, bani care reprezintă restanța la plata chiriei pe ultimele 16 luni. De cealaltă parte, Parohia a acceptat ca 60% din plata lunară a chiriei să fie utilizată pentru reparaţia clădirii Liceului de Artă.

În fruntea clasamentului naţional

În această toamnă, în urma unei evaluări ARACIP care a vizat peste 1.000 de școli din toată țara, a rezultat că județul Mureș are cea mai bună școală generală din țară și cel mai bun liceu din punctul de vedere al eficienței. Este vorba despre Liceul Pedagogic din Tîrgu-Mureș și despre Şcoala Generală I-VIII „Radu Popa” din Sighişoara. „Pentru noi este o confirmare a muncii noastre, a profesorilor, a elevilor şi a părinţilor, a întregii echipe implicate în educaţie. Acest rezultat ne dă un reper ierarhic la nivel naţional, iar în urma evaluării externe am văzut care ne sunt punctele tari şi punctele slabe, unde mai avem de lucru”, a declarat prof. Daniela Matache, directorul Liceului Pedagogic din Tîrgu-Mureş.

În ceea ce priveşte şcolile gimnaziale, pe locul I se situează tot o şcoală mureşeană, arată raportul ARACIP. Astfel, în ierarhia în funcţie de indicii de eficienţă, cel mai mare punctaj a fost obţinut de Şcoala Generală I-VIII „Radu Popa” din Sighişoara. „Totul a fost posibil cu foarte multă muncă şi seriozitate din partea profesorilor, care s-au implicat mult şi în activităţi extraşcolare. Eu, ca director, m-am străduit foarte mult să obţin fonduri pentru reabilitarea şcolii pe baza unui proiect tehnic. Şi am reuşit să reabilităm şcoala în proporţie de 90%, cheltuind aproximativ 20 de miliarde de lei. În plus, cu ajutorul unor fundaţii am reuşit să dotăm şcoala cu 22 de calculatoare, mese, scaune, dulapuri, materiale pentru sala de sport (saltele etc.)”, ne-a declarat prof. Muşunoi Daniela, fostul director al Școlii sighișorene.

Vasile Dancea

Read more »

Pădurile mureșene au avut un an greu în 2012

By |

Pădurile mureșene au avut un an greu în 2012

padure padurari Cele mai grele ,,lupte” la care sunt supuse pădurile mureșene sunt cele legate de retrocedări. Ultimul episod din războiul pentru retrocedarea pădurilor s-a consumat în anul 2012 când „prin Sentinţa civilă nr. 1394 din 22 iulie, Judecătoria Reghin a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta forma asociativă Domeniul Silvic Gudeamesterhaza S.A. în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, şi respinge acţiunile civile conexate formulate de reclamanta Bánffy Éva Mária Rozália Helena Johanna. Miza acestui proces era suprafaţa de teren forestier de 19.850 ha pe raza comunelor Stânceni, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Filea Deda”, ne-a transmis Cristina Manoilă, fostul purtător de cuvânt al Prefecturii Mureș.

Procesul în recurs s-a strămutat la Tribunalul Brăila, unde la data de 21 mai 2012 instanța a statuat irevocabil că Domeniul Silvic Gudeamesterhaza SA nu are dreptul la reconstituire, fiind menținută sentința judecătoriei Reghin sub acest aspect.

Drujbe cu scandal

Un alt episod ,,sângeros” s-a consumat la Pănet unde locuitorii comunei s-au postat în fața utilajelor și au înconjurat copacii pentru a nu fi tăiați. Oamenii au acuzat acum câteva luni Ocolul Silvic de ilegalități în ceea ce privește așa-zisa Pădure Oltvány, iar tăierile – spun aceștia – ar putea duce la inundații și alunecări de teren.

Totul a început la mijlocul lunii octombrie: pe data de 16, firma care a câștigat licitația pentru exploatarea unor materiale lemnoase din pădurea de la Pănet a început lucrările de tăieri. Muncitorii au apucat să taie doar două zile, pentru că pe data de 18 octombrie, locuitorii din comună, împreună cu primarul au blocat activitatea firmei. Pădurea de la Pănet este vechea Pădure „Oltvány”, întinsă pe o suprafaţă de aproape 28 de hectare, care înainte de Regimul comunist se afla în proprietatea populaţiei şi a fost confiscată abuziv prin naţionalizare. Totuși, până acum, deși s-au făcut cereri de revendicare, foștii proprietari nu au reușit să-și recâștige drepturile de proprietate. Cel care s-a ocupat de problema de la Pănet este șeful Ocolului Silvic Tîrgu-Mureș, Valeriu Tudor Herlea. Acesta spunea: „Acum au plecat cei de la ITRSV și Garda de Mediu de la mine, pentru că au redactat materialele care s-au făcut în urma verificărilor din teren. Absolut nimeni nu a constatat vreo neregulă vizavi de tot ceea ce se face acolo. Ce v-a informat populația din zonă și Primăria de acolo sunt niște aberații”. Inginerul Herlea mai spunea că oricum și-a depășit atribuțiile în favoarea localnicilor, pentru că potrivit amenajamentului aprobat de către ministru, erau prevăzute tăieri, care în perioada 2008-2017 trebuiau să ducă la înlocuirea a 90% din arboret. Un alt argument ar fi acela că pădurea și-a depășit cu 30% perioada de exploatare. Carpenul, spun cei de la Ocol, se taie în general la o vârstă cuprinsă între 40 și 50, maxim 55 de ani. Pădurea de la Pănet are 65 de ani și este compusă 80% din carpen, plus alte specii nevaloroase. În locul acestor copaci, cei de la Ocol spun că vor planta o pădure care va fi în proporție de 60% stejar, 20% paltin și 20% frasin.

Furt intens și interese

Alte probleme în ceea ce privește pădurile sunt legate de furt. De menționat este faptul că în pădurile administrate de Direcţia Silvică Mureş, fenomenul furtului este foarte redus datorită faptului că pădurile sunt păzite. Probleme sunt în pădurile neadministrate de nicio societate. Acolo, e adevărat, furtul de lemne este mult mai intens şi mai bine organizat. Interesant este faptul că unii proprietari îşi lasă pădurile neadministrate (aproximativ 7.000 ha) deşi D.S. Mureş le pune la dispoziţie pentru pază personal specializat, la preţul de 97 de lei cu TVA/ha/an. Oare care este interesul acestor proprietari să-şi lase pădurile în voia hoţilor, mai ales când ştiu că D.S. Mureş garantează şi plăteşte orice furt de lemne dintr-o pădure aflată sub administrarea sa?

Regenerarea pădurilor

Direcția Silvică Mureş are pe teritoriul judeţului 69 de pepiniere silvice în suprafaţă de 5.386 de ari, care produc în principal puieţi forestieri, dar şi puieţi ornamentali. „Anual, în pepinierele silvice se produc pentru nevoi proprii circa 2,5 milioane de puieţi forestieri pe care îi folosim la lucrările de împăduriri în fond forestier şi terenuri degradate. Din surse proprii ne asigurăm şi necesarul de seminţe forestiere”, ne-a declarat Adrian Pârlea, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Mureș.

La popasul Silvic

Direcţia Silvică Mureş este o subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, funcţionând pe teritoriul judeţului Mureş şi câte puţin pe judeţe Alba, Cluj, Harghita şi Sibiu, având ca scop aplicarea strategiilor naţionale ale Ministerului Mediului şi Pădurilor în domeniul silviculturii. Interesant este faptul că Direcţia Silvică este o unitate economică cu autofinanţare, care îşi acoperă toate cheltuielile legate de administrarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi paza acestora. Veniturile provin în principal din vânzarea lemnului, dar şi din valorificarea celorlalte produse ale pădurii: vânatul, păstrăvii, fructe de pădure, puieţi forestieri, produse ornamentale, pomi de Crăciun, seminţe forestiere.

Vasile Dancea, Cătălin Hegheș

Read more »

Agricultura: investiți în 2013 că se apropie 2014!

By |

Agricultura: investiți în 2013 că se apropie 2014!

porumbO problemă a agriculturii, mai ales în viitorul nu foarte îndepărtat, va fi achiziționarea tot mai multor terenuri ale județului de către străini din cauza faptului că, începând din anul 2014, cetățenii străini vor putea cumpăra terenuri agricole în România, pentru că așa s-a prevăzut în tratatul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană

În anul 2012, agricultura a jucat un fel de domino. Astfel, pentru că județul Mureș deține mii de hectare şi terenuri arabile cu fertilitate foarte ridicată a solurilor, sute de străini au venit și au investit. Este vorba despre aproximativ 4.000 de hectare din județul Mureș care sunt deținute de străini. Iar pentru că mureșenii au văzut că străinii pot, s-au ambiționat și ei și au început să cumpere, să investească.

Astfel, în prezent, unele ramuri agricole reînvie sau continuă tradiția. Amintim, în acest context, livezile de meri de la Batoș. Liviu Timar, directorul DADR Mureş, a lăudat dezvoltarea sectorului agricol existent la nivelul comunei Batoș, în special pomicultura, viticultura şi zootehnia: „Când vorbim despre Batoş, întotdeauna ne gândim la câteva domenii foarte importante. Ne gândim la pomicultură, la viticultură la zootehnie şi la sectorul vegetal. La pomicultură, avem într-adevăr livezi vechi de pe vremea domnului Tomşa şi a directorului Zbârcea, dar avem şi livezi ultraperformante care concurează cu orice livezi din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că ştim să facem agricultură performantă. Avem viticultură, şi vinul din această zonă care are ceva specific a fost luat în atenţia investitorilor din Austria. Este foarte bine că au venit, fiindcă cei care muncesc în acest domeniu sunt tot oamenii acestor locuri. Avem sectorul zootehnic, o fermă la Goreni, care concurează cu orice fermă din occident a domnului inginer Andone”.

De asemenea, cultura hameiului dă semne serioase de revigorare la nivelul județului, mai ales în zona Sighișoarei. Aici, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Hamei din România, ing. Acaţiu Ervin Mora, prin intermediul a două societăți comerciale, are grijă ca hameiul să crească pe 182 hectare. „Suntem cei mai mari producători de hamei din ţară”, a afirmat ing. Mora. Astfel, nu e de mirare că judeţul Mureş produce cam 65% din cultura de hamei din România.

Pe mâna străinilor

O problemă a agriculturii, mai ales în viitorul nu foarte îndepărtat, va fi achiziționarea tot mai multor terenuri ale județului de către străini din cauza faptului că, începând din anul 2014, cetățenii străini vor putea cumpăra terenuri agricole în România, pentru că așa s-a prevăzut în tratatul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. În prezent, peste 3.500 de hectare de teren din Mureş sunt deţinute de străini, arată un studiu întocmit în urmă cu câţiva ani de Direcţia Agricolă Mureş. Cele mai multe terenuri sunt achiziţionate în zona de câmpie. Între timp, suprafaţa achiziţionată de străini s-a mărit deoarece există şi firme de intermediere care fac tranzacţiile.

Un lucru pozitiv ar fi, conform lui Liviu Timar, că presiunea investitorilor străini care au început să cumpere prin intermediari suprafeţe de teren agricol însemnate, a redeschis interesul mureşenilor pentru agricultură, suprafeţele rămase nelucrate reducându-se simţitor: „Există un interes şi suprafaţa nelucrată la nivelul judeţului Mureş va scădea. Este odată presiunea externă care se face, se cumpără de către străini, prin intermediari. Acest lucru i-a mişcat pe fermierii şi producătorii agricoli. Terenuri care nu au fost lucrate încep să fie arate”.

Totuși

În anul 2012 au fost întâmpinate nereguli și în agricultură. APIA Mureş a început recuperarea debitelor, de la fermierii care nu au cultivat terenul, deşi au încasat sprijinul pe suprafaţă. De exemplu, în 2012 un fermier din Bahnea a solicitat subvenţii pentru o suprafaţă de 108 hectare, pe care nu o exploata. ,,La prima impresie există un conflict de interese cu privire la utilizarea păşunilor comunale, dictat de calitatea celui care a închiriat păşunea comunală. E vorba de un fermier din Bahnea, pentru o suprafaţă de 108 hectare”, a precizat Constantin Citirigă, purtătorul de cuvânt al APIA Mureş.

Ce producem?

Judeţul Mureș este renumit pentru calitatea efectivelor de bovine, Mureșul având și un puternic sector de creștere a porcinelor. Astfel, Mureşul are cele mai multe bovine şi porcine dintre toate judeţele Regiunii Centru.
Referitor la plante, mureşenii produc în primul rând leguminoase, apoi porumb, furaje, grâu, orz şi orzoaică, cartofi. De asemenea, merită menţionat faptul că peste 40% din producţia regională de fructe (mai ales mere, cireşe şi vişine, pere) este obţinută la nivelul judeţului Mureș.

Vasile Dancea

Read more »

Fonduri europene: și salvatoare, și ucigătoare

By |

euroÎn vara anului 2012 s-au împlinit cinci ani de la începutul derulării fondurilor europene Regio în Regiunea Centru. Rezultatul: 1.083 proiecte depuse, 123 de proiecte finalizate deja, peste 380 milioane de euro contractate prin proiecte de către județele regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu). „Practic, acum în fiecare județ din regiune se pot vedea investiții Regio în drumuri reabilitate, în școli, în sistemul de intervenție SMURD, în ambulatorii și cabinete medicale, dar și în pensiuni, hoteluri, stațiuni turistice sau cămine sociale pentru tineri sau vârstnici”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

30 de proiecte

Cum era de așteptat, la nivelul județului Mureș, municipiul Tîrgu-Mureș conduce în topul accesibilității fondurilor Regio, cu 30 de proiecte. Le vom aminti doar pe cele mai importante sau mai interesante.

Reamenajarea și conservarea Cetății Medievale Tîrgu-Mureș este proiect aflat în derulare, cu o valoare nerambursabilă de 21.705.285,15 de lei. Un alt proiect de anvergură este Modernizare rețea stradală la nivelul municipiului – proiect finanțat în două tranșe cu o valoare nerambursabilă totală de peste 110 milioane de lei. Unul dintre cele mai importante proiecte, care ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra turismului orașului, este legat de Platoul Cornești. Cu fonduri de 14,09 milioane lei, Platoul din Tîrgu-Mureş se va transforma într-un nou punct de atracţie turistică ce va diversifica oferta de servicii a orașului nostru.

Contractul de finanţare semnat în prezenţa reprezentanţilor Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş şi ai ADR Centru prevede ca, în următorii trei ani, utilităţile Platoul Corneşti să se modernizeze şi să ofere un spaţiu de agrement inedit ce va atrage cât mai mulţi cetăţeni din oraş şi turişti veniţi să viziteze municipiul nostru. Din fondurile proiectului se va amplasa o fântână arteziană pe o suprafaţă de 116 mp, se va construi un amfiteatru în aer liber, iar parcările, aleile şi căile de acces la obiective vor fi amenajate pe o suprafaţă de peste 9.000 de metri pătrați. Pentru amatorii de sport în aer liber va fi construită o pistă de alergare de 1.270 m lungime, se va construi un skate parc pe o suprafaţă de 1000 de mp şi un traseu off-road pentru biciclişti, cu o lungime de peste 2400 m.

O altă față a fondurilor europene

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), e doar unul din programele prin care organizațiile non-guvernamentale pot accesa fonduri europene în perioada 2007-2013. Totuși, acesta s-a dovedit extrem de toxic pentru ONG-urile care chiar au făcut-o. Luni întregi de întârzieri la deconturile în cadrul proiectelor și sute de mii de euro lipsă astfel din contabilitate, au adus „fericitele” ONG-uri care au reușit să acceseze bani europeni cu conturi blocate, sechestru pe bunuri sau chiar ipoteci pe clădiri. De exemplu, Teatru 74 a accesat fonduri europene dar, după ce anul trecut deconturile au întârziat 5-6, până chiar la 7 luni de zile, ceea ce a dat peste cap activitatea teatrului, anul acesta povestea s-a reluat.

La fel s-a întâmplat cu un alt proiect, derulat de Fundația Alpha Transilvană. Este vorba despre proiectul „Eficienţa Muncii Asistate. Crearea și implementarea metodologiei integrate de pregătire profesională și angajare asistată pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. Concret, proiectul și-a început derularea la 1 ianuarie 2011 și ar trebui să se încheie în a doua parte a anului 2013. Managerul de proiect Andreia Moraru ne declarat atunci că dificultățile au devenit din ce în ce mai sufocante, iar în luna septembrie au ajuns să amâne pentru prima dată activitățile din proiect. Când au apărut pentru prima dată probleme și întârzieri la deconturi, cei de la Alpha Transilvană au ales o altă abordare. Ca să nu existe întârzieri mari la plata furnizorilor și a salariilor, au accesat o linie de credit, fiind printre foarte puținele ONG-uri din țară care au reușit acest lucru. În schimb, au fost nevoiți să ipotecheze clădirea din Aleea Vrancea. Banii din linia de credit au fost cheltuiți, pentru că în proiect erau cheltuieli, dar deconturile și-au continuat întârzierea. Acum s-au ales și cu dobânzi de circa 5.000 de lei pe lună – care evident că nu se decontează în proiect – dar și cu ipotecă pe clădire.

Vasile Dancea, Cătălin Hegheș

Read more »

2013: anul speranțelor deșarte

By |

2013: anul speranțelor deșarte

GREVA - INVATAMINTDeși anul 2013 este un an în care românii îşi pun multe speranţe, mai ales că vin după ani foarte grei în care au îndurat scumpiri şi tăieri de salarii, se pare că situația nu se va îmbunătăți. Astfel, conform unei analize postate de siteul Antena 3 bazate pe previziunile analiștilor economici, realitatea economică nu se anunţă prea roz nici în anul 2013 și asta pentru că, pe de o parte, multe din datoriile României au ajuns la scadenţă şi, pe de altă parte, nici Europa nu o duce prea bine situaţie care impune restricţii. În primul rând pentru români, în general, 2013 anunţă scumpiri şi iar scumpiri. Pe de o parte, din cauza calendarului de liberalizare a preţurilor la energie ceea ce, evident, se va vedea în facturi. Cea mai afectată va fi clasa de mijloc, cea care nu va primi nicio compensaţie, nefiind considerată consumator vulnerabil, şi întreprinzătorii mici şi mijlocii. La asta se adaugă creşterea preţului carburanţilor care va continua, cu siguranţă, şi în 2013.

Accizele sunt şi ele mai mari în principal din cauza cursului crescut euro-leu pe baza căruia sunt calculate, ceea ce, evident, duce, din nou, la scumpiri. Şi vom continua să ne uităm cu teamă la cursul de schimb mai ales că este previzibil că Banca Naţională să nu-l mai poată ţine în frâu la fel de bine ca până acum, pe de o parte, din cauza faptului că în sarcina BNR cade mare parte din rambursarea împrumutului luat de la FMI şi Banca Mondială şi, pe de altă parte, pentru că însuşi FMI a cerut evitarea intervenţiilor pe cursul valutar.
Taxele locale cresc şi ele, cu maximum 20%, adică o acordare a acestora cu rata inflaţiei. Pe lângă toate aceste lucruri despre care spuneam că erau previzibile încă din 2011, anul acesta am mai avut ghinion şi cu cea mai teribilă secetă care, din păcate, va duce la scumpirea alimentelor. O scumpire pe care nici analiştii nu o pot cuantifica încă în mod precis.

Cabinetul Ponta nu va avea un an prea uşor. Începe anul cu ultima tranşă pentru reîntregirea salariilor bugetarilor, cele tăiate de Guvernul Boc în 2010. Şi bineînţeles că pe tot parcursul anului Guvernul trebuie să plătească bugetarilor lună de lună salariile mărite, readuse la nivelul din 2010. În plus, trebuie să înceapă să plătească şi despăgubiri foştilor proprietari deposedaţi abuziv de regimul comunist, o problemă pentru care CEDO presează să se găsească o rezolvare.

Aşadar, multe cheltuieli în condiţiile în care în 2013 vine scadenţa împrumutului-mamut luat de la FMI, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, mai sunt dobânzile care curg şi alte împrumuturi pentru rostogolirea celor vechi. Cu totul, se pare că serviciul datoriei publice va ajunge în 2013 la aproximativ 30 de miliarde de euro. Asta în condiţiile în care Uniunea Europeană, prin pactul fiscal, ne impune menţinerea deficitului bugetar structural la sub 1% din PIB. Ceea ce înseamnă că posibilităţile de împrumut se restrâng tot mai mult, iar Guvernul, pentru a se putea încadra în aceşti parametri, nu va avea altă cale decât să taie de la cheltuieli, fie de la cele sociale, fie de la investiţii.

Cristina Vancea

Read more »

Fițe de sărbătorile de iarnă

By |

Fițe de sărbătorile de iarnă

petrecere-revelionRomânii cheltuiesc, în medie, între 250 şi 500 de euro pentru o vacanţă petrecută în ţară de sărbătorile de iarnă, iar pentru sejururile în străinătate între 500 şi 700 de euro, potrivit datelor publicate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

,,Bugetul mediu pe care românii sunt dispuşi să-l cheltuiască se încadrează între 250-500 de euro pentru o vacanţă internă, iar pentru deplasările externe, între 500 şi 700 de euro. Nu este diferit de bugetul mediu alocat în anii trecuţi, dar este mai atent cheltuit, iar raportul corect între calitate şi preţ a devenit principalul criteriu”, este menţionat într-un raport al ANAT.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc apreciază că aproape 60.000 de români au fost aşteptaţi în acest an de Crăciun în hotelurile şi pensiunile din ţară, unde se estimează că aceştia vor cheltui pentru cazare şi masă peste opt milioane de euro. Cele mai solicitate structuri de cazare sunt pensiunile rurale, unde gradul de ocupare depăşeşte 80%, fiind aşteptaţi aproximativ 28.000 de turişti. Costul mediu al unui pachet la pensiune este de 550 de lei.

Majoritatea românilor preferă să petreacă Revelionul la munte, cele mai căutate staţiuni fiind cele de pe Valea Prahovei, Bran-Moeciu şi Bucovina. ,,De Crăciun românii preferă mai mult să stea acasă şi să petreacă sărbătoarea cu familia. Abia de Revelion gradul de ocupare ajunge la 100%. Deocamdată, adică pentru Crăciun, nu toate pensiunile şi hotelurile au reuşit să vândă astfel încât toate locurile să fie ocupate”, a declarat preşedinte ANAT, Corina Martin.

În ceea ce priveşte destinaţiile externe, pe parcursul anului 2012, cele mai căutate de către turişti au fost Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, Italia, întrucât sunt destinaţii mai apropiate de România. În contextul evenimentelor politice şi sociale declanşate în nordul Africii şi în Orientul Apropiat, a continuat declinul destinaţiilor Egipt şi Siria, dar îşi menţine creşterea în preferinţe Dubai, ca destinaţie caldă, cosmopolită şi de shopping. Destinaţiile exotice îndepărtate nu mai sunt un lux, potrivit ANAT, deoarece agenţiile de turism au reuşit să ofere publicului consumator de vacanţe pachete turistice avantajoase în destinaţii exotice precum Republica Dominicană, Maldive, Jamaica sau Mexic, la jumătate de preţ, sub condiţia ca acestea să fie achiziţionate şi efectuate în lunile de iarnă.

Cristina Vancea

Read more »

Excelența a fost premiată

By |

Excelența a fost premiată

exceletntaElevii olimpicii şi sportivii de excepţie ai municipiului Reghin au fost premiați într-o ceremonie solemnă care s-a desfășurat vineri, 21 decembrie, la Casa de Cultură ,,Eugen Nicoară”. Evenimentul, a fost organizat de Rotary Club Reghin și a inclus și un concert susţinut de Ioan Bocşa şi Ansamblul de muzică tradiţională românească „Icoane”

Cine sunt excelenții

Georgiana Stuparu de la Gimnaziul de Stat „Augustin Maior” (menţiune la olimpiada naţională de geografie), Adina Pescăruş, de la Grupul Şcolar „Lucian Blaga” (menţiune la olimpiada naţională de biologie), Ionela Dumbravă, de la Grupul Şcolar „Petru Maior” (menţiune specială la Olimpiada naţională de chimie), Moldovan Cristina din cadrul Grupului Şcolar „Lucian Blaga” ( locul I la Olimpiada Naţională de limba germană), Dan Alexandru elev al Grupului Şcolar „Petru Maior” (Medalie de Bronz la Olimpiada Naţională de Informatică), Ştefana Şerban de la Grupul Şcolar „Petru Maior”, (locul I la Olimpiada Naţională de Matematică), Adriana Boga (campioană mondială la Karate) și Mihnea Ognean (Campion Mondial şcolar la şah) au fost chemați pe scenă de Ovidiu Ilisan (membru Rotary) și au primit din mâna lui Mircea Oltean (preşedinte fondator Club Rotary Reghin) câte o diplomă de excelență. Desigur premiații au beneficiat si de o sumă de bani.

“Proiectul se numeşte „Premiază excelenţa” și dorim să aibă o frecvenţă cel puţin anuală…Vom descoperi în continuare şi alte zone unde se întâmplă lucruri deosebite care fac să crească prestigiul Reghinului, al judeţului şi chiar al ţării”, a declarat omul de afaceri Mircea Oltean.

Recital Ioan Bocșa

Recitalul care a urmat după premiere a avut două părţi, așa cum a ținut să precizeze Ioan Bocșa de la început. Prima parte s-a derulat sub genericul „Praguri”, cu producţii muzicale ce însoţesc ciclurile trecerii omului prin viaţă: naşterea, munca câmpului, cătănia, căsătoria, înmormântarea. Cea de-a doua parte a spectacolului a inclus colinde din Transilvania.

O parte dintre spectatorii care au umplut sala au plătit pentru invitațiile care le-au permis accesul în sală suma de 100 de lei, bani ce au fost folosiți pentru premiile olimpicilor.

Emeșe Ardelean

Read more »