Posts Tagged “CL”

Extraordinar de liniştită Şedinţă de Consiliu extraordinară

By |

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş de astăzi, 10 februarie, a început cu alocuţiunea primarului dr. Dorin Florea care pe un ton neobişnuit de calm,  aproape festiv a punctat câteva aspecte printre care  „poziţia defectuoasă” a inspectoratului şcolar şi  „speculaţiile politice” ce au dus la o oarecare „agitaţie prezentată şi de unele ziare”în legătură cu reţeaua şcolară.  A cui a fost vina nu mai contează,”şi aici nu acuz UDMR”,a spus primarul, „dar a venit vremea ca să să luăm o decizie înţeleaptă ca şcoala să poată funcţiona. Este vorba despre liceul Teologic Romano-Catolic, şcoală ce funcţionează dar  şi despre  soarta celor peste 400 de copii care învaţă acolo. Dorin Florea şi-a exprimat rugămintea adresată celor prezenţi ca să ţină cont de faptul că „nu avem decât o singură direcţie”, adăugând că există bugetul pentru pentru fucnţionarea şcolii. După cele două amendamente aduse proiectului de hotărâre iniţial care nu a trecut (4 voturi Da, 11 voturi Nu şi 4 abţineri) s-a trecut la votarea pe rând a amendamentului consilierului Csiki, apoi a lui Bălaş , iar în cele din urmă proiectul de hotărâre împreună cu cele două  amendamente a fost votat cu 14 voturi DA şi 5 abţineri. „Amendamentul era necesar pentru a sublinia faptul că propunerea pentru reţeaua şcolară se face de către Consiliul Local, pentru a evita alte înterpretări „, a subliniat consilierul Hermann.

Şedinţa extraordinară a fost condusă exemplar de consilier dr. Teodora Benedek.

Em

 

Read more »

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

By |

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

ionela ciotlaus 2UPDATE Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș discută peste doar câteva ore revocarea din funcție a viceprimarului Ionela Ciotlăuș. Ultimele reacții venite pe acest subiect sunt chiar din partea viceprimarului în discuție care a trecut revistă în cadrul unei conferințe de presă deciziile luate de-a lungul mandatului și care l-au deranjat pe primarului Dorin Florea și apropiații acestuia:

 • Nu am fost de acord cu majorări de taxe şi impozite şi nici cu taxe noi
 • Nu am fost de acord cu creşterea continuă a preţului la apă.
 • Nu am fost de acord cu închiderea şcolilor.
 • Nu am fost de acord cu achiziţia ineficientă şi insuficientă a unor containere de lux şi a unor cârciumi.
 • Nu am fost de acord cu risipirea banilor publici la cluburi private.
 • Nu am fost de acord cu un buget ineficient, insuficient la funcţionare, un buget copiat an de an fără un management adecvat al resurselor fără ca el să se pună în aplicare.
 • Nu am fost de acord cu plata cu întârziere a colaboratorilor şi a asistaţilor sociali
 • Am cerut vehement plata burselor şcolare.
 • Am cerut rezolvarea situaţiei juridice a şcolilor retrocedate şi prezervarea viitorului acestor şcoli în imobilele respective sau în alte imobile.
 • Am cerut transparenţă în procesul legislativ şi executiv.
 • Am cerut rapoarte de control pentru a se vedea deficienţele spre a putea fi remediate.
 • Am cerut dotarea cabinetelor şcolare administrate de Primărie.
 • Am cerut revizuirea contractelor de concesionare a serviciilor publice în favoarea municipiului nu a operatorilor şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, transport, parcare etc.

Viceprimarul liberal al municipiului Tîrgu-Mureș, Ionela Ciotlăuș, este propusă spre revocarea din funcție în următoarea ședință ordinară de Consiliu Local, ce se va desfășura miercuri. Potrivit expunerii de motive, propunerea este întemeiată pe articolul 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Viceprimarul a anunțat deja că intenționează să atace în contencios administrativ hotărârea în caz că va fi adoptată, precum și raportul întocmit de către secretarul municipiului, Maria Cioban. Consilierul local care i-ar putea succeda Ionelei Ciotlăuș în funcția de viceprimar este democrat-liberalul Claudiu Maior.

Inițiator: primarul

Proiectul de hotărâre nr. 14, inclus pe ordinea de zi a ședinței din 16 aprilie, a fost inițiat de către primarul municipiului Tîrgu-Mureș, Dorin Florea, cu toate că acesta a susținut că propunerea le-ar aparține aleșilor locali, potrivit declarației acordate Agerpres, din care cităm: „(…) Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR, au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile”.
Astfel, potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, pe care nu l-am regăsit publicat pe site-ul Primăriei Tîrgu-Mureș, primarul a inițiat acest proiect în 10 aprilie, adică joia trecută, motivându-și inițiativa în baza articolului 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Conform acestuia: „Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție (n.red. 12, în cazul Consiliului Local Tîrgu-Mureș), la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.
Expunerea de motive este însoțită de o analiză amplă a articolelor din legea administrației publice locale, respectiv din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali care se referă la revocarea, respectiv eliberarea din funcție a viceprimarului, precum și de un raport al Direcției Juridice din cadrul Primăriei semnat de către Simona Frandeș, respectiv de secretarul municipiului Tîrgu-Mureș, Maria Cioban.

Revocare versus eliberare din funcție

Mai precis, analiza mai sus-amintită ce însoțește expunerea de motive a proiectului de hotărâre interpretează articolul 57 din Legea nr. 215 versus articolul 69 din Legea 393. Astfel, se arată că legiuitorul face distincție între revocarea din funcție, respectiv eliberarea din funcție, iar ca argument este prezentată o speță de la nivelul comunei Ghindari, unde viceprimarul înlocuit din funcție prin votul consilierilor locali a atacat în contencios administrativ hotărârea. Prin sentința nr. 47 din 2011, Tribunalul Mureș a respins acțiunea acestuia ca nefondată. În motivare, completul de judecată a arătat că hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată în baza articolului 57, alin. 4, din Legea 215 și nu în baza art. 69 din Legea 393 care reglementează procedura de eliberare din funcție a viceprimarului din motive disciplinare. Acesta a atacat cu recurs hotărârea primei instanțe, fără să aibă mai mult succes. În apărare, Consiliul Local Ghindari a arătat că legiuitorul nu a prevăzut nici pentru alegerea și nici pentru revocarea viceprimarului din funcție decât voința – politică – a consilierilor, iar această hotărâre se ia cu majoritatea – n.red. simplă – a consilierilor în funcție.

Raport de secretar

Tot în susținerea acestui proiect este atașat raportul de care, de asemenea, aminteam mai sus. Semnat de Simona Frandeș și Maria Cioban, acesta reprezintă o preluare, cuvânt cu cuvânt, din lucrarea doctorandului la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Iulian Marcel Andraș, consilier juridic la Primăria comunei Scânteiești, județul Galați – „Unele considerații privind statutul viceprimarului”. Andraș arată, amintind de cele două situații juridice prevăzute în cele două articole de care aminteam mai sus, că: „Din analiza posibilelor sancţiuni ce îi pot fi aplicate viceprimarului în temeiul Statutului aleşilor locali, reţinem pe cea mai gravă dintre acestea: eliberarea din funcţie, prevăzută de art. 69 alin. (4) din Legea nr. 393/2004. Hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi nu poate fi aplicată decât dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă (…) Focalizarea interesului pe această formă de răspundere nu este întâmplătoare, deoarece o măsură cu efect similar poate fi dispusă şi în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 care permite schimbarea din funcţie „prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.
Mai departe, autorul se referă la cele două situații, apreciind că: „Legea organică a administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu condiţionează schimbarea din funcţie a unui viceprimar de existenţa vreunui motiv anume, libertatea de apreciere a consilierilor locali fiind absolută din acest punct de vedere”.
Aşa după cum la alegerea în funcţia de viceprimar, consilierii locali nu sunt condiţionaţi de vreun motiv anume (de exemplu, competenţă managerială, studii de specialitate, vechime în muncă etc.), tot astfel la schimbarea din funcţie nu există nicio limitare a dreptului de apreciere.
Ca o concluzie, spune autorul, procedura instituită prin articolul 57, alin. 4, nu presupune niciun control de oportunitate, nu este o formă de răspundere juridică, ci reprezintă „o răspundere de natură politică a viceprimarului faţă de consiliul local care l-a sprijinit la numirea în funcţie (…) care are semnificaţia unei moţiuni de cenzură la nivelul autorităţilor publice locale”.
În sprijinirea argumentației de mai sus sunt date ca exemple mai multe sentințe civile în această materie, sentințe rămase definitive și irevocabile.

Alegerea noului viceprimar, pe ordinea de zi

În afară de proiectul de hotărâre amintit mai sus, pe ordinea de zi a ședinței se mai regăsește la punctul 15 proiectul privind alegerea unui viceprimar. În expunerea de motive se precizează următoarele: „Urmare a adoptării hotărârii de schimbare din funcţie a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia s-a vacantat un post de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş. Faţă de această situaţie, propunem efectuarea procedurilor legale de alegere a unui viceprimar, cu adoptarea unei hotărâri a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş corespunzătoare, în condiţiile Legii nr. 215/2001, O.G. nr. 35/2002, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş adoptat prin Hotărârea nr. 37/2010”.
Vizată direct, viceprimarul Ionela Ciotlăuș spune că va ataca în contecios administrativ hotărârea de revocare din funcție, respectiv va înainta o plângere penală împotriva secretarului municipiului, Maria Cioban, pentru abuz în serviciu. Ciotlăuș spune că proiectul de hotărâre nu conține niciun motiv de revocare de natura celor cuprinse în articolul 69 din Legea 393 din 2004. Cum am arătat deja, proiectul de hotărâre este argumentat însă pe prevederile din Legea 215. De asemenea, aceasta a susținut că raportul secretarului este motivat doar pe argumente politice și nu administrative și de aceea: „Personal voi ataca acest raport în contencios administrativ, de asemenea voi face o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului care semnează acest act administrativ”.
Liderii locali ai celorlalte partide cu reprezentanți în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, UDMR – viceprimarul Peti Andrei, respectiv PSD – Ștefan Someșan s-au abținut să facă vreo declarație referitoare la poziția lor față de aceste proiecte de hotărâre.
Cât despre cine ar putea fi viitorul viceprimar, în cazul în care proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a Ionelei Ciotlăuș trece – printr-o alianță PD-L – UDMR, singura posibilă, ținând cont de numărul de mandate pe care fiecare dintre cele patru partide îl are în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, cel mai vehiculat nume este cel al consilierului local democrat-liberal Claudiu Maior. Trăgând linie, se anunță o ședință ordinară fierbinte.

Ligia Voro

Read more »

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

By |

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

Unul dintre cele mai de succes proiecte din anul 2013 ale viceprimarului Ionela Ciotlăuș a fost cel referitor la acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor de locuinţe care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice și a calităţii arhitectural-ambientale

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a declarat presei, joi, că există un proiect de hotărâre al Consiliului Local Municipal care vizează schimbarea din funcţia de viceprimar a Ionelei Ciotlăuş (PNL), iar acesta a fost iniţiat de o treime dintre consilierii locali, din aproape toate formaţiunile reprezentate. ‘Doamna (Ionela Ciotlăuş, n.r.) nu face nimic pentru oraş. A fost o alegere total neinspirată, a venit în urma unui troc politic, ea ar fi trebuit demult să renunţe la acest post. Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR (care deţin majoritatea în Consiliul Local, n.r.), au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile’, a declarat Dorin Florea.

De cealaltă parte, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a spus că legal nu ar fi îndeplinite condiţiile necesare pentru a fi schimbată din funcţie, deşi Legea 215/2001 prevede că schimbarea viceprimarului se poate face de către Consiliul Local, la propunerea primarului sau a unei treimi dintre consilieri.

Propunerea de eliberare din funcţie a viceprimarului liberal din Târgu Mureş, Ionela Ciotlăuş, figurează pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Târgu Mureş din data de 16 aprilie. Consiliul Local Târgu Mureş este format din 10 consilieri UDMR, şapte PDL şi câte trei din partea PSD şi PNL. Primăria Târgu Mureş are doi viceprimari, Peti Andras (UDMR) şi Ionela Ciotlăuş (PNL).

AGERPRES

Read more »

Ședință de CL lungă și solicitantă

By |

Ședință de CL lungă și solicitantă

cl reghinȘedința de consiliu a lunii martie este așteptată cu nerăbdare la Reghin, mai ales de profesorul Ioan Conțiu, directorul Casei municipale de cultură și conducătorul Ansamblului folcloric Hora din cadrul aceleiași instituții. Orchestra de muzică populară a Casei municipale de Cultură ,,Eugen Nicoară” va participa în luna aprilie la Festivalul Concurs Internațional pentru Coruri și Orchestre de la Viena organizat de Fundația educațional – culturală Fest art din Austria. Cheltuielile de transport și taxa de participare vor fi suportate de administrația locală.

Este vorba despre aproximativ 10.700 de lei, sumă care urmează să fie aprobată la ședința de consiliu ce va avea loc în data de 25 martie la Reghin.

Zilele reghinene decalate cu o săptămână

Ordinea de zi a întâlnirii aleșilor locali include, pe lângă proiectul de hotărâre care va facilita plecarea artiștilor reghineni în Austria, alte 21 de proiecte și rubrica diverse, ceea ce înseamnă că cei 19 consilieri vor avea din nou o ședință destul de lungă și solicitantă.
Ei se vor pronunța asupra proiectului privind rectificarea Bugetului General al municipiului Reghin pe anul 2014, urmând să voteze apoi și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe acest an. Organizarea „Zilelor municipiului Reghin” face subiectului unui alt proiect de hotărâre conform căruia perioada desfășurării evenimentului va fi schimbată datorită suprapunerii acestuia cu Târgul Cireșelor care are loc în fiecare an în comuna Brâncovenești. Astfel, se propune organizarea sărbătorii reghinene, timp de trei zile, anual, în cel de-al doilea week-end din luna iulie (până acum Zilele reghinene se țineau în primul week-end din iulie).

Finanțare nerambursabilă

Agenda de lucru a Consiliului Local de la Reghin, pentru data de 25 martie, include și Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al municipiului Reghin pentru anul 2014 a proiectelor selectate conform HCL nr.31/2014. Conform acestui document se alocă suma totală de 107.400 de lei, sub formă de finanțare nerambursabilă pentru patru proiecte depuse de asociații non-profit din Reghin, banii fiind repartizați în urma verificării (de către o comisie) a criteriilor de eligibilitate și a aplicării unor criterii de evaluare stabilite printr-un Regulament. Astfel, în urma punctajului obținut (77 de puncte), Clubul Sportiv Master Karate-Do va primi pentru promovarea sportului de performanță și a sportivilor clubului în competiții naționale interne, campionate balcanice, europene și mondiale suma de 40.000 de lei.
Alți 5.000 de lei vor reveni Asociației Sportive Prometheus PRO Reghin (60 de puncte) pentru popularizarea radioamatorismului. Cu 74 de puncte, Clubul Sportiv Gliga Companies ar urma să beneficieze de 30.900 de lei pentru susținerea financiară a sportivilor clubului în sezonul competițional 2014. Asociația ,,Club Sportiv Viitorul” Reghin, cu un proiect care a întrunit 64 de puncte, ar urma să primească 31.500 de lei pentru performanțe în fotbalul feminin.

Sociale și regulament pentru taximetrie

Acordarea ajutorului de urgentă, a ajutorului de înmormântare și a prestațiilor financiare excepționale, aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor cu identitate necunoscută fac subiectul altor două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de consiliu din 25 martie.
Tot atunci consilierii reghineni se vor pronunța asupra prelungirii închirierii locuințelor pentru tineri, construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL și vor dezbate stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin. Întâlnirea deliberativului reghinean va prilejui apoi constituirea Comisiei pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și modificarea HCL nr.176 din 20.11.2013-privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin.
Alte proiecte de hotărâre fac referire la atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a unor imobile și terenuri iar ultimul proiect de pe listă are drept subiect aprobarea aderării Comunei Răstolița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș.

Emeșe Ardelean

Read more »

Ședință aprinsă de CL

By |

Ședință aprinsă de CL
Ambulatoriul - un motiv de dispută

Ambulatoriul – un motiv de dispută

Ce urmează, o demisie sau o demitere?

Ședința Consiliului Local Luduș din 18 martie a pus în discuție un număr de 25 de puncte pe ordinea de zi și încă cinci comunicări în legătură cu solicitări ale unor cluburi sportive din oraș și o adresă trimisă de Sindicatul ,,Sănătatea”, în legătură cu plata unor drepturi salariale. După aprobarea proceselor verbale de la ședințele din 18 februarie și 4 martie s-a intrat în ordinea de zi.

Problematică diversă

Primele două proiecte de hotărâre au fost prezentate de Eugenia Giurgea și Dennis Bordan, apoi următoarele 12 au revenit juristei Anca Năsăudean în legătură cu probleme referitoare la contracte de închiriere, rectificări de suprafețe de teren, dezmembrări de terenuri, repartizarea unor locuințe și aprobarea normelor de bună gospodărire pe teritoriul orașului. Toate acestea au trecut ușor fără comentarii, ceea ce nu s-a repetat la proiectul de hotărâre prezentat de Daniel Șofron în legătură cu Strategia de dezvoltare a orașului pentru perioada 2014-2020.
Comentarii au făcut Ciprian Turdean, Daniel Totu, Eugenia Giurgea și Ioan Bungardi, iar Daniel Șofron a admis că Proiectul este perfectibil.
În final, documentul a fost aprobat, dar va fi pus în discuție într-o altă ședință. Următoarele proiecte au fost prezentate de Dorin Grama, Maria Suciu și Lucia Chiper și au cuprins referate pentru acordarea unor sume de bani de la buget în scopuri culturale și sportive, sume mai mici decât cele solicitate din cauza bugetului redus al orașului.

Temperatura în creștere

Trecerea de la problematica uzuală, banală și liniștită a ședinței la discuții tensionate și ridicări de ton a fost făcută de o informare a primarului în legătură cu o posibilă modificare a facturii plătite firmei ROSAL, firmă responsabilă de curățenia din oraș. Printr-o bună gospodărire și conlucrare a Primăriei cu firma de salubritate, factura a scăzut, dar prin creșterea tarifelor care este justificată, factura va fi mai mare până în momentul deschiderii depozitului de la Ungheni.
Aceasta a fost doar un simplu aperitiv pe masa Consiliului pentru că a urmat o ,,Informare” făcută de primarul Cristian Moldovan în legătură cu situația creată de anularea Proiectului de modernizare și dotare a Ambulatoriului Spitalului ,,Dr. Valer Russu”, comunicare care a inflamat discuția. Dar, să prezentăm faptele pe rând și pe scurt.
În anul 2010, în luna mai, Administrația de la acea dată a depus la ADR Centru Alba Iulia un proiect pentru supraetajarea Ambulatoriului și procurarea de aparatură medicală. După o lună, proiectul a fost declarat conform și eligibil, dar nu a fost pus în aplicare din lipsă de finanțare. După doi ani, în octombrie 2012, Cristian Moldovan a solicitat Agenției încheierea unui act de supracontractare, iar Consiliului Județean un sprijin pentru finanțarea cheltuielii ce revine orașului în sumă de aproape 300 de mii de euro. În luna septembrie 2013, dr. Ioan-Hadrian Oltean Petria, managerul spitalului renunță la proiectul depus în anul 2010 pe motiv că acesta nu mai corespunde. Primarul spune că s-a bazat pe buna-credință a managerului și a considerat că acesta are o poziție corectă față de nevoile spitalului și ale pacienților.
Între timp, un grup de opt medici din cadrul Ambulatoriului au depus o cerere prin care își manifestau dorința de a cumpăra cabinetele medicale în care își desfășoară activitatea, situație pe care Executivul Primăriei nu o agreează.
În ședința de marți, consilierul Ioan Bungardi pe un ton surescitat a contestat cu vehemență poziția Executivului și a primarului de a cere demisia de onoare a managerului Hadrian Oltean, iar dacă aceasta nu se va întâmpla, ar urma demiterea.
La întrebarea noastră, primarul a afirmat că la Luduș, ,,USL-ul” merge mai departe, indiferent de deciziile unora dintre membrii acestei coaliții. Sper să nu se interpreteze această decizie ca fiind una politică. Deciziile pe care le luăm sunt numai în interesul cetățenilor din oraș”.
Vineri am solicitat managerului Hadrian Oltean să-și exprime poziția în cazul prezentat, dar am fost refuzați. În schimb, am primit promisiunea că vom beneficia de un comunicat de presă care însă nu ne-a parvenit până la închiderea ediției.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Bugetul static, gunoaie mai scumpe și burse sărace

By |

Bugetul static, gunoaie mai scumpe și burse sărace

consiliu local cl tarnaveniConsiliul Local Tîrnăveni a adoptat luni, 3 februarie, cu votul a 12 dintre membri săi, bugetul municipiului pe anul 2014. Ședința extraordinară care a avut loc luni la orele amiezii, nu a fost însă una foarte liniștită, deoarece aleșii au avut mai multe amendamente de făcut la diverse capitole bugetare. Niciunul dintre acestea nu a fost însă aprobat, astfel că într-un final bugetul a fost votat în forma propusă inițial. Bugetul general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 s-a stabilit la venituri în sumă de 30.084.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 30.440.000 lei, cu un deficit de 356.000 lei.

Gunoi mai scump

Tot luni, s-a decis majorarea taxelor de gunoi. Decizia a fost luată ca urmare a solicitării făcute de operatorul de salubritate. Schuster Ecosal a solicitat modificarea tarifului de transport deşeuri menajere de la 8 lei/tonă la 8,8 lei/tonă, fără TVA, dar şi a tarifului de operare deşeuri menajere pentru depozitul de la Sighişoara de la 27,5 lei/tonă la 30,25 de lei/tonă. Operatorul motivează că modificarea de tarif o reprezintă diferenţa de transport de la Târgu Mureş la Sighişoara. Depozitarea deşeurilor din Târnăveni la Sighişoara este temporară, dar reprezintă cea mai bună variantă până la punerea în funcţiune a depozitului zonal de deşeuri de la Sânpaul.

S-au aprobat bursele școlare

Consiliul Local a aprobat de asemenea numărul şi cuantumul burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar, pentru al doilea semestru al anului şcolar 2013-2014. La Târnăveni se vor acorda următoarele tipuri de burse: -burse de performanţă 100 lei/elev; -burse de merit 30 lei/elev; -burse de studiu 30 lei/elev; -burse de boală 40 lei/elev; -burse pentru elevi din mediul rural 30 lei/elev; -burse pentru elevi din familii cu venituri mici 30 lei/elevi. Unităţile de învăţământ din Târnăveni au depus la Primărie situaţiile cu numărul de elevi care se încadrează în criteriile de acordare.

Sprijin financiar pentru Poliție

Tot în ședința de săptămâna trecută a ost prelungit Parteneriatul dintre Autorităţile Locale şi Poliţie. Consiliul Local a aprobat prelungirea convenţiei de cooperare şi proiectul Poliţie Autorităţi Locale, Servicii Publice în Parteneriat, în temeiul căruia administraţia locală a asigurat poliţiei carburant în valoare de 2.000 de lei lunar. Poliţia a motivat solicitarea aprobării acestui parteneriat în vederea asigurării unui climat de siguranţă pe raza municipiului Târnăveni şi a localităţilor Bobohalma şi Cuştelnic.

Mircea Barbu

Read more »

CL Sighişoara a votat bugetul!

By |

CL Sighişoara a votat bugetul!

primaria din sighisoaraConsilierii locali sighişoreni au dezbătut şi votat săptămâna trecută, 30 ianuarie, în prima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Local, un număr de 48 de proiecte şi petiţii, iar cel mai important dintre ele a fost votarea bugetului pe anul 2014: astfel, pentru acest an, bugetul local este de 53.469.000 lei la capitolul venituri, iar cheltuielile totale în valoare de 62.535.000, rezultând un deficit de 9.066.000 lei.

Spitalul municipal a cerut, prin intermediul unei petiţii, fonduri pentru reparaţii în anul 2014 şi repartizarea unor locuinţe ANL pentru trei medici pentru a nu pleca din Sighişoara. După intervenţia Aureliei Maşca, primarul Sighişoarei, Ioan Dorin Dăneşan, a încercat să-i explice că Spitalul ar trebui să mai atragă fonduri şi din alte părţi, pentru că Primăria nu dispune de prea mulţi bani pentru reparaţii şi reamenajări.
În acest an, Consiliul Local Sighişoara acordă 44.000 lei pentru activităţile culturale din cadrul Asociaţiei Culturale „Sighişoara Blues Hospital” şi continuă să susţină şi să promoveze activităţile culturale din oraş.
Prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara, s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Apa Termic Transport SA Sighişoara. „Faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013, în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 se preconizează o creştere a valorilor atât la capitolul venituri, cât şi la capitolul cheltuieli. Astfel, se realizează un nivel total al veniturilor realizate de societate de 5.746.150 lei faţă de 5.576.595 lei în 2013, respectiv o creştere cu 3,04%, iar în privinţa cheltuielilor totale este o creştere de 3,48%, de la 5.457.149 la 5.576.596”, a arătat primarul municipiului Sighişoara.
S-a votat şi proiectul privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2014. Astfel, în învăţământul primar şi gimnazial vor fi 952 de burse, dintre care 402 de merit, 28 de studiu şi 522 de burse sociale. Liceenii vor avea o bursă de performanţă, 545 de merit, 38 de studiu şi 559 de burse sociale. Bursa de performanţă va fi de 40 lei, cea de merit 30 lei, bursa de studiu va fi în valoare de 20 lei, iar cea socială 25 lei.
De asemenea, în parteneriat cu Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Gaudeamus, s-a votat și organizarea unor evenimente culturale, motivele principale fiind creşterea gradului de atractivitate a Sighişoarei ca destinaţie turistică şi capitalul de imagine.
Consilierii locali vor susţine sportul şi sportivii din Sighişoara şi în anul 2014, mai ales că sportul reprezintă, potrivit primarului, o modalitate eficientă de promovare, iar rezultatele sportivilor sunt lăudabile. „În anul 2013, echipa de fotbal seniori a Clubului Sportiv „Arena Juvenilă” Sighişoara a susţinut meciuri oficiale, jocuri amicale, iar la finalul turneului echipa s-a situat pe locul 15. Echipa de juniori, după turul campionatului, s-a situat pe locul 9. Astfel, propun Consiliului Local Sighişoara sprijinirea proiectelor sportive derulate şi organizate de acest club, precum şi alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii acestuia”, a specificat primarul Ioan Dorin Dăneşan.
Pe lângă activitatea sportivă, consilierii susţin şi activitatea Clubului Atletic Municipal din Sighişoara pentru anul 2014. „Direcţia Economică din cadrul Municipiului Sighişoara a confirmat existenţa resurselor financiare la bugetul local pentru soluţionarea în mod favorabil a solicitării Clubului Atletic Municipal Sighişoara constând în suma de 50.000 lei ce se poate acorda în anul 2014 pentru susţinerea activităţilor acestui club”, a menţionat primarul municipiului Sighişoara.

Read more »

Dispute pe tema bugetului la Tîrgu-Mureș

By |

Dispute pe tema bugetului la Tîrgu-Mureș

primarie targu muresJoi, 30 ianuarie, Consiliul Local Tîrgu-Mureș se întrunește în ședință ordinară care se anunță din nou a fi una cu dispute majore. Unul din cele mai importante puncte vizează adoptarea bugetului pe anul 2014, unde părerile deja sunt împărțite. Primarul Dorin Florea susținea săptămâna trecută că va propune plenului un buget mai degrabă prudent: „Analiza indicatorilor bugetari pentru 2014 recomandă orientarea către un buget mai degrabă prudent, asupra căruia se va răsfrânge situaţia dezastruoasă a societăţilor comerciale, a avertizat primarul municipiului, Dorin Florea, în cadrul primei întâlniri, din acest an, cu reprezentanţii mass media locale. Detaliind subiectul, primarul a explicat că deja încasările pe acest an sunt cu 15-20% mai mici decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Pe de altă parte, 736 de societăţi comerciale cu care primăria are contracte în derulare sunt în stare de insolvenţă sau faliment”.

După apariția proiectului de hotărâre, a venit și reacția PNL, care emite azi un comunicat de presă în care spune despre buget că este unul lipsit de rațiune, bazat pe risipă și chiar infantil. De asemenea, liberalii identifică și punctual deficiențele proiectului:

 • „Nerespectarea angajamentelor bugetare la capitolul reparații și investiții, respectiv deturnarea fondurilor financiare alocate în proporție de aproximativ 70% pe alte destinații decât cele aprobate în bugetul inițial pe anul 2013. Astfel, sume importante și poziții bugetare au fost neexecutate în cursul anului 2013 deși existau fonduri alocate, bugetul rectificându-se pozitiv în repetate rânduri, iar în proiectul de buget pe anul 2014 acestea sunt reportate sub forma „copy paste” fără a se avea certitudinea necesității acestora coroborat cu valoarea reală de realizare; EXEMPLE capitol REPARAȚII: – În anul 2013 s-au aprobat cheltuieli de reparații la sediul Primăriei ( reabilitări pardoseli, reparații arhivă, grupuri sanitare ) cheltuieli cu reparații la capitolul Învățământ ( Liceul Al.Papiu Ilarian, Șc. Gen nr. 2, Săli de sport , reamenajare cabinete școlare, cheltuieli cu reparații Corp C Cetate, reparații Casa Tineretului, reparații Cimitirul Eroilor și alte culte, cheltuieli cu amenajare piste biciclete, amenajare girație intersecții, acestea nefiind realizate și reportate în bugetul anului 2014. De asemenea la capitolul INVESTIȚII – În anul 2013 s-au aprobat cheltuieli cu investiții și nu s-au executat la următoarele obiective: lucrări de amenajare drum de acces și utilități Vălureni, prelungire și supralargire Calea Sighișoarei, străzi în cartierul Belvedere, prelungire strada Burebista, servicii de urbanism PUZ , PUG, PUD și alte, autoturisme( 3 buc.), sistem proiecție video, și alte dotări pentru Poliția Locală, reabilitare imobil internat Liceul Emil Dandea, proiecte școlare la Liceul C.Brâncuși și Colegiul Economic, Dotări la Sera de flori, dotări la ACASM , active fixe Centrul de zi Rozmarin, dotări Dispeceratul pentru situații de urgență și Serv. de protecție specială, proiecte pentru dezvoltarea sistemului de locuințe, dotări utilități municipale, expropieri,modernizare P-ța Teatrului etc.
 • Dimensionarea sumelor necesare realizării proiectelor este eronată; Exemple: cuantumul total al angajamentului financiar față de proiectul de management integrat al deșeurilor în județul Mureș este de aprox. 10 mil. lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 3.000.000 lei. Indicatorii tehnico economici aprobați pentru Mansardare și reabilitare Grădinița PP Nr. 16 este de 5.7 mil. lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 1.1 mil. lei, Indicatorii tehnico economici ai investiției în containere subterane de colectare a deșeurilor au fost aprobați la 1.4 mil lei iar alocarea bugetară propusă pentru anul 2014 este de 3.000.000 lei.
 • Necuprinderea în proiectul de buget a cuantumului necesar burselor școlare;”

Prima ședință ordinară din acest an a CL Tîrgu-Mureș este programată să înceapă mâine, de la ora 14:00, având nu mai puțin de 31 de proiecte pe ordinea de zi.

Read more »

Bani și rapoarte, în prima ședință CL

By |

Bani și rapoarte, în prima ședință CL

CL reghinCei 19 aleși ai reghinenilor se pregătesc pentru prima ședință ordinară a Consiliului Local Municipal din 2014. Întâlnirea de lucru se va desfășura în data de 30 ianuarie, de la ora 15, și va avea pe ordinea di zi 17 puncte, plus cel intitulat Diverse.

Bani și parteneriate

Primul proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii se referă la utilizarea în anul 2014 a excedentului total rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2013. Este vorba despre suma 9.635 de lei, care ar urma să fie utilizată pentru finanțarea cheltuielilor la secțiunea dezvoltare, adică pentru investiții.
Ordinea de zi a ședinței include apoi proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Reghin pe anul 2014 și un proiect referitor la aprobarea prelungirii Convenției de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Reghin și M.A.I.- Inspectoratul pentru Situații de urgență „HOREA”, al județului Mureș. Va fi prelungită și Convenția de cooperare încheiată în 2012 între Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Municipiul Reghin .

Subvenții pentru asociații

Printre cele 17 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse aprobării consilierilor se află și cel care prevede aprobarea prelungirii pentru anul 2014 a Contractului de asociere dintre municipiul Reghin și Fundația FIDUCIA și stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundației. Alte câteva puncte fac referire la aprobarea unor documente cadastrale, iar cel de-al VIII -lea punct de pe agenda de lucru a aleșilor locali prevede aprobarea acordării de subvenții pentru asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială. Conform materialelor de ședință publicate pe site-ul Primăriei, cele trei unități administrate de Asociația Filantropia Ortodoxă vor primi în total 221.000 de lei. Astfel, Casa Maria I ar urma să beneficieze de 36.000 de lei, Casa Maria II de 65.000 de lei, iar așezământul ,,Sfântul Andrei” de 120 de mii de lei.
Același document prevede acordarea către Adăpostul pentru oamenii străzii – Găzduirea Iernuțeanca suma de 120.000 de lei și pentru Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu, administrat de Fundația Creștină Diakonia 129.000 de lei. Asociația Caritas va primi pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu 43.000 de lei și pentru Centrul de zi de dezvoltare și educație timpurie 32.000 de lei, iar pentru Centrul de zi Casa Dio sunt prevăzute 95 de mii de lei.

Rapoarte și informări

Ordinea de zi a ședinței de consiliu include și un raport al Serviciului Asistență Socială referitor la serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară – mediator sanitar, derulate în perioada iulie – decembrie 2013, dar și o informare a aceluiași serviciu asupra activități desfășurate de asistenții personali din Reghin.

Emeșe Ardelean

Read more »

Consiliul local şi problemele din anul 2013

By |

Consiliul local şi problemele din anul 2013

consiliu local cl targu mures

Cum va arăta anul 2014 în administrația publică locală târgumureșeană vom vedea, cu toate că încă de la sfârșitul anului trecut s-a simțit o împăcare strategică între PDL și UDMR. Cum a arătat 2013 vă prezentăm mai jos.

Debut vijelios

Anul 2013 a debutat vijelios în administrația publică municipală. Cei trei consilieri ai PSD – Olimpiu Sabău Pop, Cornel Brișcaru și Lucian Loghin au propus ca abrogarea Hotărârii de Consiliu Local municipal nr. 241/05.07.2007 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Consilierii au arătat că regulamentul, adoptat de Consiliul Local, regulament în baza căruia autovehiculele sunt ridicate de pe domeniul public nu ar fi tocmai legal deoarece doar Guvernul era îndreptăţit să reglementeze această procedură şi că autoritatea locală nu poate stabili o asemenea procedură chiar în lipsa uneia adoptată de Guvern. Executivul a contraatacat supunând consilierilor un regulament nou și un caiet de sarcini privind organizarea unei noi licitații. Regulamentul a trecut, dar licitația nu ne amintim să o fi organizat.

Un alt proiect propus de cei trei aleși locali se referea la administrarea parcărilor. Cei trei consilieri au propus ca sarcina administrării parcărilor să revină Primăriei Tîrgu-Mureș, solicitând în acest sens organizarea unui referendum, fără succes însă, aleșii acceptând însă constituirea unei comisii, care să verifice contractele de delegare a gestiunii serviciului public de parcări, a celui privind deșeurile, respectiv a celui de transport local.

Săptămânalul Punctul a publicat la vremea respectivă mai multe articole privind aceste servicii, așa că le vom reaminti cititorilor, succint, ce am semnalat atunci.

Parcările, problemă de contract

În 2008 este organizată o nouă licitație publică în vederea delegării serviciului de parcări din municipiu, licitație care a fost câştigată tot de Tracia Trade Exim SRL.

În octombrie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a amendat Primăria Tîrgu-Mureş cu 150 de mii de lei pentru modul cum s-a încheiat acest contract. Agenții constatatori au stabilit că Primăria nu a respectat prevederile legate de publicitatea licitaţiei, respectiv de oferta declarată admisibilă şi care, potrivit raportului autorităţii, nu îndeplinea cerinţele minime de calificare, precizate în documentaţia de atribuire, respectiv cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de cel puţin un milion de lei anual. De asemenea, agenţii constatatori au mai aplicat o amendă de 10.000 de lei pentru că garanţia de participare la licitaţie nu a fost constituită conform legii, prin scrisoare bancară.

În toamna lui 2012, Corpul de Control al primului-ministru Victor Ponta a verificat actele ANRMAP constatând că, în 2010, consiliul consultativ al autorității anulase două dintre amenzile stabilite în sarcina Primăriei târgumureșene. Astfel, Primăria Tîrgu-Mureş era exonerată de plata amenzii de 70.000 de lei – pentru publicitate -, respectiv de cea de 10.000 de lei.

O altă problemă a fost sesizată de Curtea de Conturi a României, în raportul public pe 2012, care a stabilit că Primăria Tîrgu-Mureş nu a încasat redevenţe în cuantum de 639 de mii de lei din concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor cu plată.

Achiziţii nerealizate

Nici contractul de salubrizare nu a scăpat de ochii angajaților Camerei de Conturi Mureș. Controlorii financiari au constatat că Primăria Tîrgu-Mureş a efectuat plăţi nelegale din cauză că nu a urmărit contractul de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare în sumă de 1.925 mii de lei. Salubriserv ar fi trebuit să investească în platforme pentru colectare selectivă, linie tehnologică de selectare deşeuri reciclabile şi platforme de compensare, în valoare de 450.000 de euro, asumate prin contract şi nerealizate. Controlorii au mai estimat prejudicii produse bugetului local în sumă de 618 mii de lei ca urmare a efectuării unor cheltuieli privind servicii de salubrizare din veniturile realizate din încasarea taxei de salubrizare, având ca destinaţie achiziţionarea de eurocontainere şi europubele – în condiţiile în care prin Contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş şi SC Salubriserv SA Tîrgu-Mureş a fost delegată gestiunea serviciilor publice de salubrizare, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii fiind în sarcina exclusivă a concesionarului.

Act adiţional la transportul local. Legal nu s-a întâmplat nimic

Prelungirea asocierii dintre Transport Local SA și Siletina Impex a suscitat, de asemenea, numeroase discuții. Acesta urma să expire în 19 aprilie, dar la fel ca în cazul celui privind delegarea serviciului de parcări publice nu s-a organizat nicio licitație. La vremea respectivă, studiind actele din dosar, am observat că de trei ani de zile, de când contractele privind operarea serviciului de transport public de persoane au fost prelungite prin act adiţional. În urma constatărilor legal nu s-a întâmplat nimic.

Transportul local a fost și motivul pentru care câteva luni mai târziu, Cornel Brișcaru a renunțat la funcția de reprezentant al CL Tîrgu-Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic.

Raport de comisie

La sfârșitul lunii martie, comisia formată din consilierii locali târgumureșeni Olimpiu Sabău Pop – coordonator, viceprimarii Ionela Ciotlăuș, Jozsa Tibor, Bakos Levente, Ioana Roman, Sebastian Pui, Gheorghe Urcan, și-a încheiat activitatea de analiză și verificare a contractelor privind serviciile publice de parcări, transport local și salubrizare.

Comisia a verificat cele două contracte încheiate între Primărie şi Tracia Trade Exim, respectiv cel privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată, având numărul 16/20.01.2009, respectiv cel de asociere cu nr. 169/25.04.2006 cu privire la parcările din incinta Complexului de Sport şi Agreement Mureşul, străzile din vecinătatea acestuia, Piaţa Armatei şi străzile învecinate. Comisia a concluzionat, în ceea ce privește primul contract, că „încheierea contractului şi toate operaţiunile juridice care au precedat au fost încheiate în condiţii cel puţin discutabile asupra cărora există verificări şi în momentul de faţă ale autorităţilor judiciare competente în stabilirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi a celor administrative: Guvernul României şi ANRMAP”.

100 de camere de supraveghere lipsă

De asemenea, membrii comisiei au mai constatat că nu sunt delimitate prin marcaj locurile de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, nu au fost instalate cele 100 de camere de supraveghere prevăzute în caietul de sarcini, au fost înființate parcări pe străzi care nu au fost licitate – Tudor Vladimirescu, strada Crizantemelor, incinta Hotelului Continental şi str. Liceului. Legat de plata redevenței, comisia a consemnat că Tracia Trade nu a plătit niciodată redevenţa echivalentă pentru cele 3.119 locuri de parcare licitate şi la care s-a obligat prin contract.

Comisia a propus astfel: însuşirea de către Consiliul Local a Raportului Corpului de Control al primului-ministru şi identificarea soluţiei prin care să se restabilească ordinea juridică care a fost încălcată cu ocazia încheierii acestui contract, într-un termen de trei luni, să se realizeze toate investiţiile la care era obligat concesionarul, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, recuperarea redevenţei neîncasate care corespunde diferenţei dintre locurile de parcare concesionate (3119) şi cele pentru care s-a plătit în concret redevenţa, îndepărtarea plăcuţelor care informează necesitatea plăţii taxei de parcare pe cele patru străzi care nu fac obiectul contractului, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată.

Încasări nefiscalizate

În ceea ce privește contractul pentru 13 străzi şi incinta Complexului „Weekend”, comisia constată că „nu sunt identificate nici măcar estimativ numărul locurilor de parcare pentru care trebuie plătită taxă. Redevenţa plătită Primăriei, conform art. 3 din contract, este reprezentată de cota de 50% din profitul generat de către încasările din exploatare”.

Comisia a constatat că activitatea de taxare a parcărilor nu este fiscalizată, Tracia Trade refuzând, de asemenea, să le pună la dispoziție bonurile fiscale înregistrate emise pentru parcările din zonă. De altfel, sumele încasate de primărie în acest perimetru sunt rușinoase. În luna iunie 2008 societatea virează Primăriei Tîrgu-Mureş 11,95 lei, în luna iunie 2009 – 14.819 lei, iunie 2010 – 1.332 lei, iunie 2011 – 369 lei, iunie 2012 – 652 lei. Practic, arată comisia cheltuielile cu întreţinerea zonelor de parcare date în concesiune (iluminat public, salubrizare) sunt mai mari decât redevenţa achitată de către concesionar.

De asemenea, Comisia constată că bariera din spatele Complexului „Weekend” cenzurează accesul în localitatea vecină (Sîngeorgiul de Mureş), provocând o încălcare a libertăţii de circulaţie a persoanelor. Concluzia: rezilierea contractului.
Transport Local în contracte

Referitor la cele trei contracte de transport local, comisia a constatat că nu s-au evaluat şi nu s-au menţionat în aceste contracte indicatorii de performanţă ai serviciului public de transport, nu s-a îmbunătăţit infrastructura de transport rutier public de persoane în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, nu s-au făcut adaptările necesare pentru transportul persoanelor cu nevoi speciale conform legislaţiei în vigoare, nu s-au realizat integral investiţiile impuse prin contractul de asociere de către S.C. Siletina Impex SRL, nu s-a modificat şi adaptat Regulamentul de organizare a transportului public de persoane în Tîrgu-Mureş şi planul de transport aferent din anul 2002, acestea fiind depăşite atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punctul de vedere al aglomerării urbane actuale. Comisia consideră că un prim pas în ceea ce priveşte delegarea acestui serviciu este de a evalua starea actuală a serviciului public local de transport prin efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă: auditul reţelei de transport municipale, auditul parcului de vehicule (autobuze şi microbuze), auditul potenţialului de călători.

Recomandarea comisiei: elaborarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă

Comisia consideră că pentru diminuarea subvențiilor nejustificat acordate de la bugetul local, şi cu un control mult mai riguros se impun a fi adoptate, acte administrative prin care se aprobă regulamente privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local și modul de acordare a gratuităților/ subvențiilor, după o procedură care permite monitorizarea reală a beneficiarilor.

În final, comisia a propus ca Primăria și CL să demareze în regim de maximă urgenţă procedura legală de atribuire a unui nou contract de transport public local în urma realizării unui studiu aprofundat.

Nereguli grave au fost constatate şi în ceea ce priveşte derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. Astfel, deşeurile nu sunt cântărite, nu se precolectează în punctele de precolectare din municipiu, platformele de precolectare nu au fost realizate, spălarea şi dezinfectarea recipienţilor a fost transferată în sarcina asociaţiilor de proprietari, Primăria nu a urmărit calitatea prestaţiei şi cantitatea de deşeuri municipale transportate efectiv, deşeurile stradale nu se cântăresc, nu s-a realizat sistematizarea prin relocarea deşeurilor nivelate şi compactate, nu s-au respectat clauzele referitoare la protecţia mediului, depozitul nu a fost închis etc.

Financiar, comisia a constatat expirarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a contractului la data de 25.02.2012, dar în urma solicitării comisiei se emite o nouă scrisoare de garanţie la data de 26.02.2013, în cuantum de 162.331 lei (36.000 EUR), care este însă inferioare cerinţelor contractuale.

Pe parte de investiţii, comisia a remarcat că acestea nu au fost realizate, creându-se un prejudiciu bugetului local de peste 2,5 milioane de lei, prejudiciu constatat şi de Camera de Conturi.

Neregului cu Salubriserv

În plus, deşi era obligată prin contract, Primăria Tîrgu-Mureș nu a întreprins măsuri pentru recuperarea contravalorii investițiilor nerealizate de Salubriserv în primul an de contract (2008), ba mai mult acestea au fost amânate motivându-se realizarea proiectului judeţean de management a gestiunii deşeurilor.

Ultima amânare datează din 2011, când Consiliul Local a decis amânarea cumpărării europubelelor şi mai aprobă realizarea investiției „Amenajare depozit provizoriu de deșeuri și drum de acces”, în valoare de 1.131.170 de euro, de către Salubriserv, valoare egală cu valoarea investițiilor amânate sau la care s-a renunțat conform HCL 403/2009 și conform art. 1 din prezenta HCL. Având în vedere că HCL nr.198 din 19.05.2011 nu prevede și un termen de realizare a acestei investiții, Salubriserv nu a realizat această investiție până acum.

Cu toate că, în mod normal, contractul ar fi reziliat, Primăria a plătit sume frumuşele operatorului de salubrizare, în schimb nu a încasat redevenţa datorată de Salubriserv. Comisia a propus ca până la 31 august să fie remediate toate problemele constatate, altfel contractul să fie reziliat.

Prefectul atacă comisia în instanţă

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic, anchetele stagnând în buna tradiție mureșeană. Deși au fost sesizate de la DNA la Corpul de Control al Primului-Ministru, singura reacție oficială vizibilă este că prefectul județului Corneliu Grosu a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care a fost numită comisia, astfel încât, în cazul în care va câștiga procesul, raportul să fie declarat, de asemenea, ilegal fiind întocmit de o comisie desemnată nelegal.

Contractul lui Maior cu Primăria…

În luna aprilie a ajuns în Consiliul Local contractul lui Claudiu Maior încheiat ca persoană fizică autorizată cu Primăria. La vremea respectivă am susținut că alesul local nu ar fi incompatibil deoarece nu a încheiat un contract comercial cu municipalitatea. Inspectorii Agenției Naționale de Integritate au fost însă de altă părere și l-au declarat pe Maior că este în conflict de interese, motiv pentru care acum se judecă în instanță.

Tot atunci s-a dezbătut și bugetul local. În ciuda prevederilor Legii 52 din 2003 privind transparența decizională bugetul nu a fost publicat pe site-ul Primăriei şi ca atare, nu a fost nici dezbătut. Cu toate acestea, bugetul a trecut cu votul UDMR și al PDL.

În următoarea ședință, Józsa Tibor a renunțat la funcția de viceprimar, invocând relația proastă cu primarul Dorin Florea, în locul său fiind desemnat Peti Andrei într-o ședință ulterioară.

În instanţă

La sfârșitul lunii aprilie și în luna mai, consilierii locali s-au concentrat pe scandalul din jurul proiectului privind achiziția unui supercomputer și a înființării Centrului de Afaceri Transilvania în locul fostei cazarme de la Podul Mureș.

Inclus pe ordinea de zi la punctul 33, proiectul a fost amânat în şedinţa din 25 aprilie şi reinclus pe ordinea de zi în şedinţa extraordinară din 29 aprilie pentru ca aleşii să mai aibă timp pentru a studia proiectul. În 7 mai, în ciuda boicotului aleșilor USL și UDMR, a avut loc ședința AGA a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA care a aprobat depunerea unei cereri de finanțare din fonduri europene pe AM POS CE pentru finanțarea celor două proiecte amintite mai sus.

În 21 mai este convocată o ședinţă extraordinară de Consiliu Local cu două puncte pe ordinea de zi, și anume atacarea în instanță a hotărârilor AGA luate în 7 mai 2013, iar al doilea la anularea acestora, precum şi la revocarea Consiliului de Administraţie al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA şi numirea unuia nou. Povestea ajunge în justiție pentru ca la finalul anului să se cadă la pace, iar aleșii locali să renunțe la proces.

Brişcaru – out

În iulie, Cornel Brișcaru și-a pierdut mandatul de consilier local în excluderii din PSD. În locul său a fost desemnată soția liderului PSD Tîrgu-Mureș, Cristina Someșan.

În acea ședință, proiectele de hotărâre 19-23 privind contractele de asociere cu cinci cluburi private au stârnit cel mai mare scandal, astfel că au fost amânate pentru o şedinţă extraordinară. Într-un final proiectele au trecut. Aleşii locali au votat alocarea către FCM a patru milioane de lei, care pot fi suplimentaţi cu alte câteva milioane dacă echipa se clasează pe unul dintre primele trei locuri – adică între 3,5 milioane de lei şi 1,6 milioane de lei. BC Mureş a primit 3 milioane de lei, Cityus – 1,5 milioane de lei, CS Universitar – 800 de mii de lei, iar BC Nova Vita – 500 de mii de lei. În funcţie de performanţa la sfârşitul sezonului 2013-2014, aceste fonduri se vor suplimenta sau nu.

Până în septembrie am respirat ușurați, iar sfârșitul de an a mai adus câteva discuţii, cel mai longeviv fiind cel privind achiziția a 35 de containere îngropate. Propus la jumătatea anului, acesta a fost aprobat într-un final în luna noiembrie. Achiziţia celor 35 de containere, fiecare a câte 7 mc a costat municipalitatea 325 de mii de euro.

De asemenea, tot în noiembrie, consilierii locali au dezbătut noile taxe şi impozite locale pe anul 2014 care au fost ajustate cu 4%, rata oficială a inflației. Proiectele privind introducerea unor noi taxe au fost respinse, iar cele privind majorarea taxelor în Complexul de Agrement și Sport Mureșeul și la Grădina Zoologică au fost amânate. În decembrie, acestea din urmă au fost aprobate și majorate cu 15%.

Ligia VORO

Read more »

Ultima ședință CL din 2013, cu puncte sensibile

By |

Ultima ședință CL din 2013, cu puncte sensibile

primarie targu muresMiercuri, 18 decembrie, de la ora 14:00, Consiliul Local Tîrgu-Mureș se întrunește probabil pentru ultima ședință extraordinară din acest an. Pe ordinea de zi sunt programate 15 puncte în regim normal, între care o rectificare de buget, aprobarea unor taxe speciale la Grădina Zoologică sau aprobarea unor facilități fiscale pentru proprietarii imobilelor izolate termic. Trei puncte de pe ordinea de zi e de așteptat să fie mai sensibile. Mai exact, Primăria se pregătește să preia în proprietate Restaurantul Crizantema, din str. Onești în baza unei datorii pe care proprietarul o are la administrația locală. Un alt punct vizează adoptarea noului regulament prin care se autorizează activitatea de taximetrie la Tîrgu-Mureș și, în fine, un alt punct interesant va fi cel legat de  constituirea unei comisii speciale care urmează să verifice activitatea operatorului companiei Aquaserv, operatorul de apă din județul Mureș. Iată mai jos și ordinea de zi completă:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina “ ing. Mircea Birău”.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2014, percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul 2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.

5.Proiect de hotărâre privindaprobarea cuantumului redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2014.

6.Proiect de hotărâre privindtrecerea în proprietatea private a Municipiului Tîrgu Mureş a bunului imobil situate în Tîrgu Mureş, str. Oneşti, fn, aparţinând S.C. Solteris Prod Com S.R.L. (restaurant Crizantema), societate aflată în procedura insolvenţei.

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tîrgu Mureş în Consiliul Metropolitan al Asociaţiei „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 212 din 24 iunie 2010 referitoare la încadrarea străzilor din Municipiul Tîrgu Mureş în zone de interes urban, în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri.

9.Proiect de hotărâre privindaprobarea „Regulamentului Local de Publicitate al Municipiului Tîrgu Mureş”.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare şi mansardare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16”.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 253/19.09.2013 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2013 – 2014.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegate şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Tîrgu Mureş”.

13.Proiect de hotărâre privindunele măsuri în efectuarea inventarierii bunurilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 215/2008 şi înfiinţarea unor noi staţii bus pentru cursele regulate de persoane în regim judeţean.

15.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii operatorului S.C. Compania Aquaserv S.A.

Read more »

Ședința sfârșitului de an

By |

Ședința sfârșitului de an

CL reghinUltima ședință a Consiliului Local Municipal va avea loc în data de 17 decembrie, de la ora 13. Întâlnirea se va desfășura în Sala de ședințe a Primăriei Reghin și va avea pe ordinea de zi 14 puncte plus ,,Diverse”.

Primul proiect de hotărâre de pe agenda de lucru a ședinței este cel care a fost inițiat de ONG-ul local Inițiativa Civică Reghin și care a avut deja parte de o dezbatere publică la sfârșitul lunii noiembrie. Proiectul de hotărâre privind Regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construcție pentru activitățile industriale, așa cum sunt definite și specificate în Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin a primit deja un ,,aviz negativ” din partea compartimentului juridic al Primăriei din cauza multelor neconcordanțe cu legile în vigoare, dar acum este și rândul consilierilor să se pronunțe asupra propunerii celor de la Inițiativa Civică.
Aleșii reghinenilor se vor pronunța apoi asupra rectificării Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2013, dar și asupra proiectului care face referire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC RAGCL SA Reghin.
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, precum și tarifele de bază la chiriile pentru spațiile care au altă destinație decât ceea de locuință (și terenurile aferente acestora), vor face subiectul altor două proiecte care vor fi supuse aprobării consilierilor reghineni; aleșii urmând să se pună de acord și asupra aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru mansardarea clădirii noi în care să funcționeze atelierele școală ale Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor”.
Conform ordinii de zi a ședinței de consiliu, cei 19 aleși municipali vor avea marți de dezbătut, printre altele și proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului de închiriere între SC CONSREG SA Reghin și U.A.T. Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, strada Petru Maior nr. 42, precum și proiectul care se referă la transmiterea în folosință gratuită a imobilului din strada Petru Maior nr. 31, în favoarea Casei Județene de Pensii și Asigurări Sociale Mureș.
Tot acum va fi supusă aprobării participarea municipiului Reghin în calitate de coorganizator la cea de-a V-a ediție a Galei Sportului Reghinean, dar și Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Impozite mai mari

În raportul de specialitate afișat pe site-ul administrației locale pentru punctul care face referire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014 propunerea pentru anul care vine sună în felul următor: ,, … având în vedere că în anul 2013 impozitele stabilite în sume fixe au fost indexate cu rata inflației, iar cele stabilite în procente nu au fost majorate, adică impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice a fost actualizat cu 16 %, iar impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice nu a fost actualizat, propunem ca pentru anul 2014 impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice să se majoreze de la 1,25 % la 1,5 % , aplicat la valoarea de inventar a clădirii”. Referitor la persoanele fizice, documentul propune o actualizare cu 4% (rata estimată a inflației pe anul 2013).
Același raport propune , cu scopul de a ușura sarcina fiscală a contribuabililor, actualizarea în fiecare an a valorilor impozabile , a impozitelor și taxelor stabilite în sume fixe, dar și a amenzilor, cu rata inflației estimate pentru anul respectiv și nu actualizarea lor doar odată la 3 ani.
Se propune, de asemenea, scutirea de la plata impozitului pentru clădirile în care se desfășoară activități umanitare sub egida unor fundații și asociații și menținerea la nivelul anului 2013 a taxelor pentru folosirea locurilor publice din piețe cu excepția taxelor pentru vânzarea produselor din vehicule și a celor pentru accesul mașinilor în piață în vederea comercializării lor. Acestea din urmă vor fi actualizate cu rata inflației de 4%.

Emeșe Ardelean

Read more »

Ședinţă ordinară a CL Sighișoara – 19 decembrie

By |

Ședinţă ordinară a CL Sighișoara – 19 decembrie

primaria din sighisoaraORDINE DE ZI:

1. Petiţia nr. 78/CL/11.12.2013 prin care Asociaţia Culturală Blues Hospital solicită încheierea unui parteneriat în vederea organizării ediţiei a 9-a a festivalului internaţional de blues SIGHIŞOARA BLUES FESTIVAL 2014
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2013
3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2013
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara
5. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din evidenţele Spitalului Municipal Sighişoara
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/29.08.2013
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al SC Ecoserv Sig SRL Sighişoara
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ATT SA Sighişoara pe anul 2013
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Sighişoara nr. 32/23.03.2000 privind aderarea municipiului Sighişoara la Organizaţia Oraşelor din Patrimoniul Mondial
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sighişoara, în Consiliile de Administraţia ale unităţilor de învăţământ sighişorene
11. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Implică-te, nu fi spectator” în parteneriat cu Asociaţia Green Entertainment din Sighişoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc solar cu celule fotovoltaice” în Municipiul Sighişoara, sat Hetiur
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” – Filiala Sighişoara
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Metro Ministries Sighişoara
15. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Veritas Sighişoara
16. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Luminiţa Copiilor
17. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Cultural Ştiinţifică Gaudeamus din Sighişoara
18. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Asociaţia OCEAD Nazarineanul
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea parametrilor tehnico- economici şi a detaliilor de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale la acoperişul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighişoara”
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenurile aferente acestora, ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în participaţiune
24. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 55/28.03.2013
25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 181/28.11.2013

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Instituţiei Prefectului –Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL, Şedinţe, 2013.

P R I M A R, Ioan Dorin Dăneşan

Read more »

Consilierii și proiectele lor III

By |

Consilierii și proiectele lor III

soos zoltanÎn urmă cu câteva săptămâni, săptămânalul Punctul a început o serie de articole cu scopul de a prezenta proiectele și realizările consilierilor locali târgumureșeni. Astfel, în ziarul nostru veți putea citi despre planurile consilierilor locali și despre proiectele importante inițiate de aceștia. Precizăm că vom urmări, îndeosebi tânăra generație de consilieri, cea care poate aduce un suflu nou în Consiliul Local, cu efecte benefice asupra dezvoltării municipiului Tîrgu-Mureș. Desigur, nu doar că vom prezenta proiectele consilierilor, ci vom urmări dacă, în timp, aceștia le duc la bun sfârșit, iar rezultatele activității lor vor fi analizate după ce respectivele proiecte au fost sau nu concretizate.

Dacă primul „episod” al acestei serii de articole l-a avut în prim plan pe viceprimarul Peti András, iar în al doilea pe dr. Olimpiu A. Sabău Pop, acum vom continua cu…

Episodul III: Soós Zoltán

Istoricul Soós Zoltán este consilier local din partea UDMR și director al Muzeului Județean Mureș.
O primă preocupare a dânsului e legată de bugetul orașului pentru anul viitor, buget considerat a fi „de compromis”. Soós Zoltán consideră că e necesar ca banii din buget alocat formațiilor sportive să fie alocați după principiul performanței sportive: „Am dorit o altă concepție pentru sponsorizarea anumitor cluburi sportive, și astfel să fie eliminată privilegierea anumitor cluburi. Noi credem că ar trebui să fie, în primul rând, echitație între cluburi și să fie finanțate toate cluburile sportive din municipiu, pe baza unui punctaj. Am cerut ca deja din anul 2014 să existe un alt mod de finanțare, cu o finanțare mai accentuată pentru cluburile care au performanțe. Cluburile care au rezultate naționale sau internaționale merită o finanțare accentuată. În legătură cu cluburile care n-au dat rezultate, trebuie analizată situația și aflat care este motivul lipsei de performanță”.

Digital Mureș reloaded

Consilierul Soós Zoltán a precizat că a abordat în Consiliul Local și problemele referitoare la proiectul Digital Mureș, unde a făcut observații referitoare la strategia proiectului: „Nu este o problemă referitoare la necesitatea acestui proiect. Desigur, dorim ca acest oraș să aibă proiecte viabile care să genereze locuri de muncă. Însă proiectul nu avea o strategie clară în acest sens, nici una referitoare la cheltuieli. Am propus să facem clustere în domeniile în care Tîrgu-Mureș are deja un cuvânt de spus pe piața europeană – biotehnologia, fabricile de medicamente și să fie atrase universitățile mari mai aproape de domeniul cercetării.
Eu sper că, la începutul anului 2014, CL va cere o dare de seamă din partea conducerii Digital Mureș, votată în mai, pentru ca să devină funcțional acest proiect având în vedere că investițiile prevăzute din bugetul local cam pe doi ani de zile ar solicita 50% din investițiile orașului. Intenționăm să ne asigurăm că aceste sume mari nu se pierd, ci vor produce atât profit pentru oraș, cât și crearea de locuri de muncă”.

Brandul Art Nouveau

Soós Zoltán consideră că Tîrgu-Mureș și-ar putea crea un renume ca oraș exponențial pentru stilul artistic Art Nouveau, propunând în CL cerințe referitoare la modificarea PUG-ului, la protecția monumentelor și a patrimoniului construit al orașului: „Cred că suntem orașul cu cele mai multe clădiri în stilul Art Nouveau din România. Avem peste 60 – 70 de clădiri construite în acest stil și protecția lor lasă foarte mult de dorit, fiind deteriorate sau distruse parțial din cauza renovărilor oferite de industria actuală: termopane de plastic, acoperirea fațadelor cu polistiren (care sunt ieftine față de cerințele unor restaurări). Efectiv pierdem caracterul acestui oraș și dacă dorim pe viitor să avem proiecte de turism local vom avea foarte mult de lucru ca să reducem din handicap și să refacem fațadele, care ar fi mai ieftin să le conservăm. Este nevoie de o reinventariere a clădirilor cu caracter de monument. Lista de patrimoniu este foarte scurtă, conține cam 10% din totalul patrimoniului orășenesc și pe acest considerent se fac multe speculații… Dacă vrem să protejăm aceste clădiri, nu înseamnă că ele nu sunt monumente. Înseamnă că din punct de vedere administrativ nu sunt pe o listă… Am vrea să valorificăm clădirile ca pentru orașul Tîrgu-Mureș Art Nouveau să devină un brand”, a precizat Soós Zoltán.

Titi Dălălău

Read more »

Afacere cu containere

By |

Afacere cu containere

Containere subterane Medias325 de mii de euro vor fi cheltuite din bugetul local pentru achiziţionarea a 35 de containere subterane. Interesant este că alte localităţi au cumpărat astfel de containere la jumătate din preţ.

Administratorii de la câteva zeci de asociaţii de proprietari din Tîrgu-Mureş s-au prezentat joia trecută la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu-Mureş pentru a susţine cumpărarea a 35 de containere îngropate în municipiul Tîrgu-Mureş. Altfel spus, un grup de presiune asupra consilierilor locali, ca nu care cumva să nu voteze proiectul. De altfel, deşi inclus pe ordinea de zi la numărul 15, proiectul a fost dezbătut primul, iar reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi-au putut spune păsul cu prioritate.

Din mulţimea de preşedinţi de asociaţii de proprietari au primit cuvântul doar unul. ,,E un proiect pe care îl aşteptăm de multă vreme. Mai nou ghenele arată într-o stare deplorabilă. Pentru Salubriserv poate că este un business. Pentru noi este un chin, fizic şi financiar, ca să le întreţinem”, a explicat Călin Moldovan, preşedintele uneia dintre asociaţiile de proprietari din cartierul Mureşeni, de ce este atât de necesar acest proiect, indiferent de costuri.

În favoarea proiectului a pledat şi Dumitru Rus, preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari, care vă reamintim este fostul angajat al Primăriei Tîrgu-Mureş, mai precis fostul şef al Serviciului privind Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari. „Actualul sistem de colectare a deşeurilor menajere nu mai face faţă. Vă rugăm să aprobaţi achiziţionarea containerelor, urmând ca în viitor să rezolvăm şi alte cereri“, a spus acesta.

Taberele

Bineînţeles, consilierii locali s-au divizat în două tabere, pro – PDL şi UDMR – şi contra – PNL, iar social-democraţii au optat de această dată pentru o poziţie neutră. Vocea taberei contra a fost viceprimarul Ionela Ciotlăuş care a susţinut că necesarul de astfel de containere în Tîrgu-Mureş este mult mai mare, trecând de 300. De asemenea, aceasta a arătat că pentru a implementa această hotărâre ar fi nevoie de modificarea regulamentului privind serviciul de salubrizare în municipiul Tîrgu-Mureş, respectiv a militat ca această investiţie să fie suportată de compania Salubriserv, cea căreia i-a fost delegat acest serviciu.
A fost apoi rândul consilierilor locali să îşi exprime poziţia faţă de acest proiect de hotărâre. ,,Acest proiect necesită revizuirea proiectului de gestionare a transportului de deşeuri în Tîrgu-Mureş. Vorbim de un management integrat al deşeurilor din judeţ care în curând trebuie să intre în aplicare în 2014. Această investiţie trebuie să o facă operatorul Salubriserv, iar Consiliul Local nu poate hotărî în contradicţie cu caietul de sarcini”, a fost opinia viceprimarului.
Inutilă am spune pentru că jocurile erau deja făcute după cum a arătat votul ulterior. Mai precis, UDMR şi PDL au votat pentru, liberalii – împotrivă, iar social-democraţii s-au abţinut. În consecinţă, din taxa de salubrizare încasată la bugetul local, se va achita 325 de mii de euro pentru achiziţia a 35 de containere, fiecare a câte 7 mc, adică 9.300 de euro pe fiecare unitate.

Și la Mediaș

Deşi prin primăvara acestui an am aflat că Primăria Tîrgu-Mureş ar introduce în premieră această modalitate de colectare a deşeurilor, de fapt moda containerelor îngropate a început în municipiul Mediaş în 2010. Atunci, reprezentanţii companiei medieşene de salubritate Eco-Sal a introdus pentru prima dată în România sistemul subteran de depozitare a gunoaielor, utilizând containere de 3 şi 5 mc. De atunci, din bugetul local al municipiului aflat la 70 de km de Tîrgu-Mureş au fost achiziţionate câteva zeci de astfel de containere. Și la Mediaș
Ultima achiziţie chiar în vara acestui an când au fost cumpărate astfel de ghene de gunoi cu aproape 2.100 de euro bucata. Exemplul Mediaşului a fost urmat şi de alte localităţi din România, spre exemplu de Miercurea Ciuc, Slatina, Tîrgu-Jiu sau Bucureşti – sectorul 3. În mai toate localităţile, cu excepţia Bucureştiului unde aveam să descoperim că o platformă de colectare selectivă a deşeurilor costă spre 15.000 de euro – 4 containere a 3 mc – în restul localităţilor nu s-a plătit mai mult de 2.500 de euro per bucată, la o capacitate a containerului de 3 mc.

La suprapreţ?

În consecinţă, dacă facem un calcul simplu, în condiţiile în care Tîrgu-Mureşul achiziţionează containere de 7 mc, observăm că vom plăti dublu pentru fiecare container. Mai mult, studiind ofertele mai multor companii din România – Unilift Serv, Sc Elkoplast Romania Srl observăm, de asemenea, că un container de 5 mc e undeva sub 3000 de euro, iar cel de 3 mc în jur de 2000 de euro. Retoric ne întrebăm atunci de ce nu s-a organizat o licitaţie pentru achiziţia acestor containere subterane şi da cui afacere mai este şi aceasta în care se vor achiziţiona containere la suprapreţ, din punctul nostru de vedere. Nu ne mai întrebăm câte asociaţii de proprietari din cele câteva sute din municipiu ar fi avut containere pentru că în condiţiile date e o discuţie fără sens.

Taxe mai mari

De asemenea, consilierii locali au dezbătut în ultima şedinţă de Consiliu Local noile taxe şi impozite locale pe anul 2014. UDMR, prin vocea viceprimarului Peti András, a precizat că facţiunea din CL a uniunii este împotriva majorării de taxe şi impozite în municipiu. „Nu susţinem nicio majorare. Dar o ajustare pentru a nu stopa investiţiile este necesară. Nu susţinem introducerea unor taxe suplimentare, în schimbul cărora cetăţeanul nu primeşte nimic. Referitor la taxele de Week-end şi ZOO nu scumpim nimic pentru târgumureşeni, doar pentru cei care vin din afara oraşului”, a subliniat, apăsat, reprezentantul UDMR.
A fost apoi rândul PNL să îşi exprime punctul de vedere asupra proiectelor de hotărâre vizând noile taxe şi impozite. Viceprimarul Ionela Ciotlăuş s-a distrat pe semantica UDMR, ai cărei reprezentanţi au încercat să acrediteze ideea că ajustare nu ar însemna majorare. Apoi a susţinut că liberalii vor vota împotriva acestor proiecte deoarece taxele şi impozitele vor fi majorate. PSD, prin vocea consilierului local Olimpiu Sabău Pop, a anunţat că vor susţine o îngheţare a taxelor.
PDL a avut o poziţie mai colorată, consilierul local PDL lansând un atac virulent la adresa Guvernului USL care în opinia sa a impozitat excesiv acest popor.
În această mare de politică şi de interese politice, interesantă a fost opinia consilierului local Bakos Levente. „Cred că ar trebui o analiză apolitică. Propun să discutăm din februarie 2014 în fiecare lună despre taxele şi impozitele unui serviciu, astfel că la sfârşitul anului să avem un buget echilibrat“, a spus acesta.
În ciuda opoziţiei PNL şi a abţinerii PSD, în final tot PDL şi UDMR au avut câştig de cauză deoarece şi-au impus punctele de vedere. Puncte de vedere care le putem transpune aşa: taxele şi impozitele vor fi majorate cu 4%, rata inflaţiei pe 2013, taxele speciale noi au fost eliminate din proiectele de hotărâre – dacă nu se oferă servicii suplimentare în contrapartidă – , iar majorarea biletelor de intrare şi a altor taxe în Complexul de Agrement şi Sport Mureşul şi la Grădina Zoologică vor fi discutate într-o şedinţă viitoare.

Dialog între Palate

O comisie de dialog a Consiliului Local va negocia şi va discuta aspectele juridice cu Consiliul Judeţean în vederea lămuririi proprietăţii asupra celor 20 de hectare din jurul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş. Comisia va trebui să clarifice astfel dispozitivul hotărârii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care a dat câştig de cauză, parţial, Municipiului Tîrgu-Mureş în procesul referitor la acest teren.

Sub supraveghere

«Suntem prima administraţie care are pieţele supravegheate video şi cetăţenii pot vedea de acasă pe site-ul administraţiei ce se întâmplă în pieţe prin camerele de supraveghere montate», este declaraţia lui Vasile Filimon, administratorul unic al SRL-ului, rostită în plenul şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) societăţii.

În locul lui Brassai

Piros Magda îl va înlocui pe Brassai Zsombor în Consiliul de Administraţie (CA) al Transport Local SA. Consilierii au mai hotărât în AGA societăţii ca indemnizaţia membrilor din CA, şi anume acestea vor fi remuneraţi cu 500 de lei pentru fiecare şedinţă la care participă.

Ligia Voro

Read more »

Consilier pe strada mea

By |

Consilier pe strada mea

CL tarnaveniAproape o oră le-a trebuit consilierilor locali să se pună de acord cu reabilitarea unor străzi din municipiu, asta cu toate că subiectul pus în discuţie nu se referea la stabilirea nominală a acestor străzi. Fiecare consilier a susţinut cauza străzii pe care locuieşte, solicitând ca şi aceasta să fie inclusă în planurile de reabilitări ale Primăriei. Primarul Sorin Megheşan a explicat criteriile care au stat la baza alegerii anumitor străzi, acestea fiind lipsa canalizării care trebuie realizată înaintea asfaltării, numărul de locuitori şi desigur fondurile bugetare.

În cele din urmă, la şedinţă s-a aprobat lista propusă de executiv, unde au intrat străzile Viilor, Libertăţii, Gorunului, Salviei, Porumbeilor, Crângului, Câmpului, Octavian Goga, Movilei, Crinului, Eternităţii, 9 Mai, Marinei, Cooperaţiei, pentru care s-a aprobat doar documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici.
Tot săptămâna trecută, joi, s-a aprobat şi realizarea studiilor de fezabilitate pentru reţea de apă în cartierul Tineretului – Industriei şi reţea de canalizare menajeră şi pluvială pe străzile Griviţei, Aleea A, Aleea B şi Fabricii. Pentru ducerea la îndeplinire a acestor lucrări vor trebui găsite şi resursele bugetare, care se stabilesc odată cu votarea bugetului, în ultima şedinţa nefiind pusă în discuţie şi nici luată vreo decizie în acest sens.

Mircea Barbu

Read more »

Consilierii și proiectele lor

By |

Consilierii și proiectele lor

peti andrasÎncepând cu acest număr, săptămânalul Punctul dorește să facă o prezentare a proiectelor și realizărilor consilierilor locali târgumureșeni. Astfel, în fiecare număr, veți putea citi despre planurile câte unui consilier local și despre proiectele importante inițiate de acesta. Precizăm că vom urmări, îndeosebi tânăra generație de consilieri, cea care poate aduce un suflu nou în Consiliul Local, cu efecte benefice asupra dezvoltării municipiului Tîrgu-Mureș. Desigur, nu doar că vom prezenta proiectele consilierilor, ci vom urmări dacă, în timp, aceștia le duc la bun sfârșit, iar rezultatele activității lor vor fi analizate după ce respectivele proiecte au fost sau nu concretizate.

Începem cu Peti András

În vara anului acesta, consilierul local UDMR Peti András a fost ales viceprimar în locul demisionarului Jozsa Tibor, cel care a renunţat la această funcţie, din motive personale. De atunci, Peti s-a dovedit a fi un om de perspectivă pentru viitorul orașului, implicându-se în mai multe proiecte. Astfel, am luat legătura cu dânsul pentru a afla care sunt cele mai recente și mai importante proiecte la care lucrează…

Ajutor pentru încălzire

Viceprimarul Peti a precizat că, de curând, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, au fost votate trei proiecte de hotărâre semnificative, propuse de dânsul.
Unul dintre aceste proiecte se referea la acei solicitanți de ajutor de urgență pentru montarea unei centrale termice proprii, care din motive obiective nu și-au depus solicitările la termen. „Vorbim despre aproximativ 40 – 50 de familii care sunt într-o situație materială foarte gravă, în sensul că de 2 – 3 ani nu au rezolvat problema încălzirii și a apei calde. Noi am prelungit termenul de depunere a solicitărilor până în 31 decembrie 2013, urmând ca până în 31 martie 2014 să evaluăm și să analizăm toate aceste solicitări, iar anul viitor să includem suma necesară în bugetul orașului. Este, după părerea mea, un ajutor foarte important, dat unei pături sociale foarte expuse și sensibile, dar trebuie ținut cont că este un termen final. Solicităm tuturor celor care se încadrează în această categorie să-și depună dosarele și să nu rateze, din nou, acest termen final de depunere”, a declarat Peti András.

Siguranță în trafic și piste de biciclete

Al doilea proiect propus de Peti András și votat de curând în CL a vizat investiții cu privire la fluidizarea traficului și creșterea siguranței în trafic. „Acest proiect se referă la identificarea punctelor sensibile, unde se întâmplă cele mai multe accidente rutiere, cu implicații asupra vieții oamenilor, dar se referă și la supraînălțarea trecerilor de pietoni, la semaforizarea intersecțiilor, precum și la crearea de rute alternative sau folosirea de mijloace alternative de transport, cum ar fi bicicleta.
Avem o strategie cu o rețea de piste de biciclete în oraș. De curând am suplimentat fondurile necesare amenajării acestor piste de biciclete, urmând să se facă, anul acesta, legătura între Cocoșul de Aur și Complexul de Agrement Weekend”, a precizat viceprimarul Peti.
Într-un final, rețeaua de piste pentru biciclete ar trebui să lege toate părțile orașului, fiind prevăzute, în acest sens, două direcții principale: o pistă principală va lega strada Livezeni de Weekend, trecând prin Centru, iar a doua va lega Combinatul de Spitalul Nou.

Amfiteatru în centru

Apoi, viceprimarul Peti ne-a vorbit despre un alt proiect propus de dânsul și aprobat de CL: construirea unui amfiteatru permanent în Piața Teatrului, între Hotel Continental și Teatrul Național: „Acolo am prevăzut un amfiteatru și, în plus, dorim să amplasăm mai multe statui ale personalităților care au adus un aport considerabil renumelui Tîrgu-Mureșului prin creația lor artistică. Momentan, se face un studiu de amplasament în Piața Teatrului”, a declarat Peti András.

Promovarea lecturii

Un alt proiect important al viceprimarului Peti, dar care încă nu a fost propus în CL, se referă la încurajarea cumpărării de cărți de către elevii târgumureșeni, cu scopul principal de a ridica nivelul cultural al tinerei generații. „Aș veni cu o propunere, știind că ne confruntăm cu o lipsă acută a dorinței elevilor de a citi. Pentru a asigura condițiile financiare, ne-am gândit să alocăm o sumă pentru fiecare elev târgumureșean. Astfel, elevii ar primi un voucher sau tichet de valoare care s-ar putea utiliza exclusiv în librăriile din Tîrgu-Mureș.
Avem trei obiective: 1 – să încurajăm elevii să citească mai mult și să stea mai puțin în fața calculatoarelor și televizoarelor, prin acest lucru asigurându-și o cultură generală, o deschidere mai mare către cultură; 2 – susținem și societățile comerciale care au ca domeniu de activitatea cultura; 3 – prin faptul că ajutăm elevii din Tîrgu-Mureș să cumpere cărți cu bani de la bugetul local, acei bani se reîntorc în bugetul local prin formă de cotă repartizată din TVA, cotă repartizată din impozitul pe profit și cotă repartizată din impozitul pe salariile din cadrul librăriilor. Este un circuit închis din care târgumureșenii câștigă cu toții”, a detaliat Peti András.

Atragerea investitorilor

Un alt proiect important gândit de viceprimarul Peti András se referă la atragerea investitorilor în Tîrgu-Mureș, aceasta însemnând crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local. Mai multe detalii am aflat tot de la Peti András: „Este un proiect promovat și pregătit de către mine cu privire la atragerea de investiții noi în oraș. Este vorba despre o schemă de ajutor de minimis, o finanțare nerambursabilă acordată în forma unei reduceri la plata impozitului pe teren și clădire.
Investiție nouă înseamnă investiție realizată și pusă în funcțiune după aprobarea schemei de ajutor. Dacă vine un investitor în Tîrgu-Mureș, achiziționează un teren, construiește o fabrică și pune în funcțiune această fabrică, și dacă valoarea acestei investiții este mai mare de 1 milion de euro și creează locuri de muncă într-un număr definit în funcție de categoria întreprinderii (micro, mică sau mijlocie), poate beneficia de această reducere la impozitul pe clădire sau pe teren, timp de 3 ani, în valoare maximă de 200.000 de euro.
Astfel, aducem investiții noi în Tîrgu-Mureș, creăm noi locuri de muncă și o bază de impozitare pe termen lung, care va aduce venituri suplimentare, prin impozit, la bugetul local. De ce? O investiție de 1 milion de euro, cu un impozit de 1,7 % pe clădire și pe teren înseamnă undeva la 17.000 de euro. Deci, noi dăm o reducere de 17.000 de euro la o investiție de 1 milion de euro și crearea de 30 de locuri de muncă însă, în schimb, firma investește aici, își înregistrează sediul aici, beneficiem din repartizarea din cota TVA și impozit pe profit și pe salarii, angajații plătesc impozitul pe salariu și o cotă revine Tîrgu-Mureșului. După expirarea celor 3 ani, acel investitor rămâne aici și plătește integral suma. Pe termen lung, avem un avantaj. Este pentru prima dată când creăm cadru pentru a sprijini și a atrage investiții noi și pentru a crea locuri de muncă în Tîrgu-Mureș.
În octombrie am aprobat demararea procedurilor, am creionat regulamentul și țin legătura cu Consiliul Concurenței și cu un grup de lucru din cadrul Ministerului Economiei, departamentul pentru întreprinderi mici și mijlocii. Sper să finalizez regulamentul implicând toate observațiile primite de la aceste două foruri și cadrul de finanțare să fie adoptat la următoarea ședință ordinară de CL”.

Vasile Dancea

Read more »

Bilingvismul revine

By |

Bilingvismul revine

cl consiliul local targu muresDe la anunţarea convocatorului până astăzi, proiectele de hotărâre ce vor intra în dezbaterea Consiliului Local Tîrgu-Mureş în 24 octombrie s-au înmulţit. Pe lângă multe informări despre deplasările în străinătate ale consilierilor locali sau angajaţilor Primăriei au mai apărut mai multe proiecte de hotărâre promovate de viceprimarul Peti Andrei.

Proiectele lui Peti

Diferit de ordinea de zi deja anunţată în convocator, în următoarea şedinţă de Consiliu Local apar şi câteva proiecte de hotărâre promovate de către viceprimarul Peti András.

Un prim proiect vizează aprobarea inscripţionării bilingve a indicatoarelor de străzi şi pieţe din municipiul Tîrgu-Mureş. În expunerea de motive, viceprimarul arată că datorită climatul de prietenie şi respect reciproc faţă de cultura, tradiţiile şi educaţia religioasă a celuilalt popor se manifestă şi în domeniul denumirilor străzilor şi pieţelor. Mai mult, acesta scrie negru pe alb că: „Astăzi nu mai există resentimente, ultima dată, cu ocazia hotărârii de denumire a Şcolii Generale Nr. 2 după fostul primar al oraşului dr. Bernády György, Consiliul Local a dovedit unitate şi a votat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre. Credem cu tărie că cetăţenii Tîrgu-Mureşului se vor bucura de acest nou prilej de a dovedi încă odată lumii întregi că suntem o comunitate unitară, multiculturală şi multilingvistică”.

Totuşi, diferit de ceea ce scrie în expunerea de motive, ne amintim că a trecut mai bine de un an până Şcoala Nr. 2 a fost redenumită, iar scandalurile au fost numeroase. Mai mult chiar, poate la nivel de comunitate există înţelegere şi respect faţă de cultura şi tradiţiile maghiarilor, respectiv românilor, dar acesta nu se observă în nici un caz în politică şi în discursurile politicienilor care au întreţinut şi au cultivat permanent o stare de tensiune şi neîncredere a etnicilor români faţă de cei maghiari şi viceversa.

Revenind la proiect, Peti András propune ca inscripţionarea bilingvă a indicatoarelor de străzi şi pieţe din municipiul Tîrgu-Mureş şi montarea indicatoarelor să fie făcută până la 31 decembrie 2013, iar finanţarea integrală să fie asigurată din bugetul local.

Fără temei juridic

Proiectul de hotărâre nu a primit viza de legalitate din partea secretarului municipiului, Maria Cioban, care motivează astfel neavizarea acestuia: „Nu există temei juridic pentru adoptarea unui asemenea act administrativ, iar un asemenea proiect nu se poate motiva conform iniţiatorului cu prevederile art. 44 din Legea nr. 373/2006 privind finanţele publice locale, această reglementare referindu-se la alt domeniu respectiv aprobarea proiectelor de investiţii locale, raportul de specialitate este negativ, proiectul de hotărâre (art. 1 şi 2) face trimitere la HCL nr. 39/2001, care este o hotărâre în principiu, nicidecum o hotărâre propriu-zisă şi care prevede că se va pune în aplicare după promulgarea noii legi a administraţiei publice locale. Din lecturarea materialelor rezultă că s-a omis a se înscrie în aceasta că se va aplica dacă noua lege va prevedea acest lucru. Acest fapt rezultă din procesul verbal. Pe de altă parte, propunerea a fost de inscripţionare în trei limbi, dar anexele au fost concepute bilingv. Asupra executării acestei Hotărâri, în 2003 s-a purtat un proces prin care se solicită Primarului municipiului Tîrgu-Mureş punerea în executare a hotărârii, acţiune care a fost respinsă definitiv şi irevocabil din decizia civilă nr. 490/2003. În aceste condiţii, într-un act administrativ nu se poate face trimitere la un act administrativ care a căzut în desuetudine şi care nu poate fi executat, conform hotărârii judecătoreşti de mai sus, actualmente neavând nicio putere legală de aplicare, art. 4 al hotărârii presupune o estimare a cheltuielilor şi ca atare o rectificare de buget, un proiect de hotărâre cu un conţinut identic (mai puţin termenul de aplicare) a fost respins de autoritatea publică locală deliberativă în şedinţa din octombrie 2012, un proiect de hotărâre cu conţinut similar a fost în dezbaterea comisiilor de specialitate dar ulterior materialul a fost retras de iniţiator”.

În atari condiţii, fără viză de legalitate, e greu de crezut că proiectul de hotărâre va trece. În schimb suntem siguri că acesta va inflama din nou spiritele în Consiliul Local şi va da apă la moara politicienilor de a exploata etnic, electoral şi sentimental respingerea sau chiar adoptarea unui asemenea proiect de hotărâre.

Ne îmbogăţim cu statui

Un al doilea proiect promovat de către viceprimar se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 377 din 17 septembrie 2009, mai precis aprobarea unei alte amplasări a statuii scriitorului Sütő András în municipiul Tîrgu-Mureş la solicitarea Asociaţiei „Prietenii lui Sütő András Baráti Egyesület”. Acum remarcăm că cererea a fost adresată autorităţii publice locale în 8 august 2012, dar deşi suntem la sfârşitul lunii octombrie, abia acum va fi luată în discuţie. După mai bine de 60 de zile. Reprezentanţii asociaţiei solicită ca statuia să fie amplasată în Piaţa Teatrului. Motivaţia este că încet-încet în Piaţa Teatrului să fie creată o alee a scriitorilor, iar în plus amplasarea statuii în zona antemenţionată ar putea fi un plus la dosarul de candidatură al municipiului Tîrgu-Mureş pentru Capitala Culturală Europeană din 2021. În contrapartidă, Asociaţia Culturală Maris Dava solicită amplasarea unui bust al Regelui dac Decebal fie la intersecţia B-dului 1 Decembrie 1918 cu Calea Sighişoarei, fie la intersecţia str. Gh. Doja cu str. Budiului. Proiectul de hotărâre a fost avizat de compartimentul Arhitect şef care a propus ca statuia să fie amplasată în parcul situat la intersecţia str. Budiului cu str. Gh. Doja.

Inventar de monumente

Un al treilea proiect promovat de Peti András se referă la aprobarea Programului de cadastru, protejare, conservare, reconstrucţie şi renovare a bunurilor mobile şi imobile cu peste 100 de ani vechime, precum şi a clădirilor monumente istorice indiferent de vechime de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş. În expunerea de motive, viceprimarul arată că: „Prin prezentul proiect propun realizarea unei inventarieri vaste ale tuturor obiectelor care sunt amplasate pe domeniul public sau privat aparţinând municipiului Tîrgu-Mureş, indiferent dacă sunt materiale de construcţii, accesorii la reţelele de utilităţi, însemne sau orice tip de mobilier urban, respectiv imobile care au peste 100 de ani vechime, respectiv al clădirilor monumente istorice indiferent de vechime”.

Pentru realizarea inventarului şi a lucrărilor de reabilitare, acesta a propus ca fondurile necesare să fie alocate din rezerva bugetară. Proiectul este însă din nou avizat negativ de către secretarul municipiului, Maria Cioban, din următoarele motive: „cadastrul este reglementat diferit în legislaţie şi a fost realizat în proporţie de cca 32% şi avem un contract pe rol cu acest domeniu de realizat, proiectul nu a fost motivat în drept, Primăria nu are angajate persoane cu specialităţi de asemenea gen, iar în cazul monumentelor istorice există o legislaţie specifică (Legea nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare) care stabileşte competenţele, activităţile şi măsurile de luat în materie, lege care trebuie aplicată ad-literam”. De asemenea, suma necesară acestui proiect nu este estimată.

Un al patrulea proiect …

…iniţiat de către acelaşi viceprimar vizează unele măsuri în domeniul asigurării agentului termic pentru familiile/persoanele singure aflate în situaţie socială deosebită. Peti propune acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familiile/persoanele singure care se află într-o situaţie deosebită fiind lipsiţi de încălzire şi apă caldă şi care din motive independente de voinţa lor, în perioadele anterioare nu au putut beneficia de ajutor de urgenţă pentru asigurarea unui sistem individual de încălzire şi preparare a apei calde. Cererile ar trebui depuse până în 31 martie 2013 cel târziu.

Teren pentru pod

Cu toate că nu este lămurită încă zona unde va fi construit podul peste Mureş care să unească Unirii de Aleea Carpaţi, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe un proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unei suprafeţe de teren aflat în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş în vederea realizării investiţiei ,,Racord stradal B-dul Burebista-pod peste râul Mureş”, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Ligia Voro

Read more »

Consilierii dezbat marți 16 proiecte pentru Reghin

By |

Consilierii dezbat marți 16 proiecte pentru Reghin

clCei 19 aleși ai reghinenilor se întâlnesc în această săptămână, marți, 22 octombarie de la ora 15, în Ședință ordinară. 16 proiecte de hotărâre și un raport de de specialitate cu privire la competența primarului și a Consiliului local, întocmit de secretarul municipiului Reghin-Mirela Minodora Rădoi, vor intra în dezbaterea consilierilor.

Proiecte de hotărâre

Primele două proiecte de hotărâre de pe Ordinea de zi a ședintei vizează rectificarea Bugetului General al municipiului Reghin pe anul 2013 și aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014.
Consilierii se vor pronunța și asupra stabilirii prețului de plecare la licitația organizată pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 205 mc din UP III SĂCAL aparținând Ocolului Silvic Reghin, dar și asupra atestării apartenenței la domeniul public a unor imobile și terenuri din oraș.

Pentru închirierea curților

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor categorii de terenuri din municipiul Reghin face subiectul punctului cu numărul 12 de pe Ordinea de zi. Este vorba despre terenurile folosite pentru curți sau grădini care sunt aferente unor construcții proprietate privată și al căror regim juridic încă nu a fost clarificat. Se pare că o mare parte a acestora sunt evidențiate în Cărți funciare în care proprietarul apare ca fiind Statul Român și pentru folosirea lor proprietarii construcțiilor nu dețin un contract cu autoritatea publică locală. Executivul Primăriei este angrenat într-un vast proces de inventariere a terenurilor din municipiu, urmând ca după finalizarea acestui proces, la propunerea Consiliului Județean Mureș, Guvernul României să emită o hotărâre care să ateste apartenența respectivelor terenuri la Inventarul bunurilor domeniului public al municipiului Reghin.

Astfel, până la data clarificării regimului juridic al curților și grădinilor respective consilierii trebuie să adopte și din raționamente economice o hotărâre care să permită închirierea acestora.

Pentru apă și salubritate

Aleșii locali se vor pronunța în aceeași ședință și asupra mandatării colegului lor, Mihai Pădurean, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor de la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureș din data de 7 noiembrie.

Consilierii vor vota, de asemenea, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș, care a fost deja supus dezbaterii publice, el fiind afișat pe avizierul Primăriei și pe site-ul oficial al instituției, fără ca reghinenii să semnaleze că ar avea obiecții referitoare ceea ce conține.

Emeșe Ardelean

Read more »

CL, alţi bani, alte distracţii

By |

consiliul local cl targu muresÎn ultima şedinţă de Consiliu Local au apărut câteva proiecte cu expunere de motive ilare care au căzut la vot din cauza tensiunii dintre grupurile politice reprezentate în forul deliberativ municipal. Ne vom axa, în principal, asupra acestora pentru că bugetul şi problema bilingvismului a făcut deja turul mass-media locale şi naţionale. Acest text de mai jos ar trebui luat ca un pamflet pentru că nu ştim cum ne-am putea exprima mai elegant ca să înţeleagă şi angajaţii Primăriei care, bănuim însă că nu acţionează aşa de capul lor, că nu toţi târgumureşenii sunt nişte proşti şi nu înţeleg pe ce lume trăiesc sau în ce municipiu.

Cum se pregăteşte un proiect?

În ultima şedinţă de Consiliu Local a apărut în regim de urgenţă un proiect de hotărâre care ilustrează perfect modul deficitar cum se lucrează în administraţia publică locală şi câte parale dau angajaţii executivului târgumureşean pe cum se cheltuiesc banii contribuabililor. Astfel, proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Mansardare şi modificare clădire Academia de Sport” a fost supus votului consilierilor locali cu o expunere de motive care „lămureşte” clar de ce este nevoie de o asemenea investiţie. Nu obişnuim să dăm copy-paste după o expunere de motive, dar aceasta, semnată de către directorul Serviciului Public de Utilităţi Municipale, Mircea Moldovan, este o dovadă a modului în care sunt „preţuiţi” târgumureşenii plătitori de taxe şi impozite. Iată cum a fost concepută această expunere de motive: „Odată cu darea în funcţiune a Academiei de Sport şi a terenurilor aferente s-a constatat o creştere deosebită a numărului de competiţii sportive şi a audienţei generale. Implicit şi solicitările de cazare la Academia de Sport, au crescut exponenţial, numărul de camere fiind insuficient cu toate că şi celelalte structuri din cadrul Serviciului Public de Utilităţi Municipale – Hotel Tineret şi Casa de Oaspeţi – au făcut eforturi deosebite pentru a asigura necesarul, apelându-se, nu de puţine ori, şi la cazarea în alte unităţi din oraş, nu de puţine ori chiar în internate a competitorilor sportivi, chiar şi a unor invitaţi din ţări străine. Ca urmare, se impune cu necesitate creşterea numărului de camere ce poate să le pună la dispoziţie Primăria Tîrgu-Mureş prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale. Pentru a se lua o decizie în acest sens, s-a cristalizat ca opţiunea cea mai viabilă mansardarea şi modificarea clădirii Academiei de Sport, care astfel îşi va dubla capacitatea de cazare de la 30 la 60 de locuri. Nu este de neglijat faptul că prin această mărire a numărului locurilor de cazare se pot primi în Academia de Sport şi loturile aparţinând diferitelor discipline sportive ce vin la Tîrgu-Mureş şi au o componenţă mai mare, evitându-se cazarea lor dispersată, cum s-a întâmplat până în prezent”.

Adicătelea…

Astfel, din această argumentaţie solidă şi extrem de bine justificată din punctul de vedere al oportunităţii, aflăm următoarele: că s-a constatat o creştere deosebită a numărului de competiţii sportive şi a audienţei generale – fără a fi furnizată nicio cifră concretă, că au crescut cererile de cazare exponenţial – asta înseamnă că s-or fi înzecit cel puţin ca să aibă rost acest adverb pretenţios, dar iarăşi nu este oferită vreo cifră concludentă, aşa cum nu ştim de câte ori au apelat angajaţii Primăriei la celelalte structuri de cazare din patrimoniu – Hotel Tineret şi Casa de Oaspeţi – şi nici la altele de prin oraş. Având această motivaţie ,,extrem de precis prezentată” a apărut, normal şi firesc, necesitatea de a mai adăuga nişte camere la clădirea Academiei de Sport. Ne-a ,,impresionat” iarăşi, citind expunerea de motive, următoarele aspecte extrem de transparente: faptul că s-au precizat exact banii colectaţi din cazare şi alte servicii oferite de Academia de sport, că s-a prezentat un buget de venituri şi cheltuieli ca să vadă tot târgumureşeanul cum s-au strâns banii şi, mai ales, cum au fost aceştia cheltuiţi, respectiv faptul că au fost enumerate cluburile care au beneficiat de cazare, perioada de cazare, sumele plătite, defalcarea pe servicii a sumelor plătite etc. Sperăm că cititorii, care sunt mai inteligenţi decât noi, ca să parafrazăm un binecunoscut slogan al unui săptămânal naţional, au priceput că este doar umor involuntar şi amar cele scrise mai sus. În aceste condiţii, de prezentare ,,extrem” de detaliată şi motivată a proiectului de hotărâre, nu ne mirăm de ce acesta a picat la vot. Bine, motivaţia aleşilor locali a fost cu totul alta şi ţine mai mult de politică decât de administraţie. Totuşi, pentru moment, 1,1 milioane de lei – la atât a fost estimată lucrarea – din contribuţiile târgumureşenilor, sunt în siguranţă.

Parcul municipal, altă distracţie

Proiectul de hotărâre anterior nu este singurul de această factură administrativă înaltă.
Proiectul privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion este la fel de bine motivat. Astfel: „Ca urmare a transmiterii într-o stare avansată de degradare conform constatărilor şi expertizelor efectuate, a imobilelor din Parcul Municipal în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş, este necesară viabilizarea urgentă a acestei locaţii. În acest scop, propunem reintroducerea de facto în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş spre folosinţa cetăţenilor a acestei zone printr-un amplu program de igienizare, reabilitare şi funcţionalizare, precum şi crearea de noi facilităţi. Lucrările propuse vor duce la realizarea unor obiective care să asigure funcţionarea unei arene moderne de atletism, dar şi pentru alte sporturi destinate în special tinerilor. Facilităţile adiacente vor permite organizarea unor manifestări publice de anvergură inclusiv a Zilelor Tîrgumureşene, dar şi crearea unui nou spaţiu de agrement pentru tineri şi copii, de recreere şi odihnă pentru persoanele active şi de vârsta a treia“.

Din toată această poveste lacrimogenă…

…menită să atingă sufletele tuturor votanţilor din municipiu am priceput următoarele: că zona ar trece de facto – nu ştim ce înseamnă acest termen în condiţiile în care aleşii locali şi angajaţii din Primărie ar trebui să lucreze doar cu termenul de jure – în patrimoniul municipiului, că, deşi s-au făcut lucrări de igienizare, s-au turnat betoane până la a fi şterse culoarele pentru pista de atletism, apoi sparte betoanele şi turnate din nou, s-a asfaltat şi ce s-a mai întâmplat pe la stadion o luăm de la capăt cu proiectul care, conform aceleiaşi expuneri de motive, ar urma să fie realizat în vreo trei ani şi doar în 2013 s-ar aloca 1,5 milioane de lei acestui proiect. Nici acest proiect nu a trecut.

Bugetul – vot multiplu

Din toată nebunia din şedinţa de CL, ar mai trebui menţionat proiectul de rectificare a bugetului, proiect care a ajuns în comisii vineri, iar marţea următoare a intrat în dezbaterea în plen. Potrivit uzanţei administrative locale, iar a stat proiectul 30 de zile în dezbatere publică, iar şi-au dat cu părerea locuitorii cum li se cheltuiesc banii şi abia apoi s-a finalizat proiectul care a ajuns în mapele aleşilor locali. Bineînţeles e o glumă amară.
Revenind la şedinţa de CL, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a propus amânarea, amânarea a picat la vot –PNL a votat pentru, PSD s-a abţinut, PDL a fost împotrivă, iar UDMR a votat împărţit. Consilierul local PSD Olimpiu Sabău Pop a propus o soluţie de compromis, şi anume să se scoată din rectificare poziţiile cu amenajarea parcului municipal şi alte două parcuri deoarece stadionul municipal nu a fost amenajat multifuncţional cum a cerut mai demult chiar consilierul alături de preşedintele Comisiei de cultură, sport – Kikeli Pál – iar banii corespunzători parcurilor să se treacă în rezerva bugetului, iar după clarificare să se plătească. Motivul? Astfel s-ar fi asigurat finanţarea şcolilor – de exemplu o mare problemă este cu mutarea Gimnaziului Europa; cei de aici au fost mutaţi în spaţii improprii, care trebuie reabilitate de urgenţă (deşi acest lucru ar fi trebuit hotărât, nu-i aşa, înainte de debutul anului şcolar şi nu după o lună după ce copiii au început cursurile, fapt ce dovedeşte din nou o mare seriozitate din partea administraţiei publice locale – aleşi şi primărie – şi un respect pentru educaţia generaţiilor viitoare). Apoi, Soós Zoltán de la UDMR a venit cu o completare la amendamentele propuse de Olimpiu Sabău Pop, şi anume să nu fie alocaţi nici banii pentru Planul Urbanistic General – 900.000 de lei.
Cu aceste amendamente, consilierii locali au trecut la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului.
Varianta lui Sabău Pop a picat la vot, varianta Primăriei a picat la vot. Preşedintele de şedinţă – Törzsök Sándor –a supus încă o dată varianta Primăriei la vot, care a mai picat o dată, ca apoi să supună aprobării varianta lui Soós Zoltán – amendamentele lui Sabău Pop şi Soós Zoltán – care a trecut fără probleme. Astfel, 24 de milioane de lei sunt cuprinse în bugetul local la capitolul venituri şi vor ajunge la transport local, reabilitarea termică a clădirilor de locuit, ordine publică şi siguranţă naţională, reparaţii şcoli, sănătate, cultură, creşe, asistenţă socială etc. Dacă ne întrebaţi exact pe ce se vor duce banii, nu vă putem explica pentru că Proiectul de hotărâre în afară de cifre nu a prezentat defalcat exact care va fi destinaţia banilor. Adică, dacă pricepe cineva exact ce înseamnă cheltuieli de personal – în afară de salarii care bănuim că au fost asigurate la începutul anului când s-a votat bugetul, bunuri şi servicii, atunci aşteptăm mailuri pe adresa redacţiei.

Ligia Voro

Read more »

Dispută bilingvă în plenul Consiliului Local

By |

Dispută bilingvă în plenul Consiliului Local

cl targu muresConsilierii UDMR care au luat cuvântul, marţi, în cadrul şedinţei Consiliului Local Târgu Mureş, au vorbit în limba maghiară şi apoi în română, pentru a protesta împotriva unei amenzi administrate unei femei care distribuia într-o piaţă agroalimentară etichete bilingve, Poliţia Locală susţinând că persoana în cauză nu deţinea autorizaţie.

Preşedintele UDMR Târgu Mureş, Peti Andras, care este şi viceprimar al municipiului, a precizat în plenul şedinţei CL că va vorbi în limba maghiară în semn de protest faţă de incidentul de joia trecută, când femeia fost amendată şi a subliniat că exprimarea în limba maternă este un drept al său constituţional, de care înţelege să facă uz.

Peti Andras a declarat presei, la finalul şedinţei, că intenţionează să utilizeze limba maghiară şi la următoarele şedinţe şi că va cere executivului Primăriei să asigure un traducător şi echipamentele necesare.

Primarul din Târgu Mureş, dr. Dorin Florea, a declarat la rândul său că aleşii UDMR pot folosi şi 10 limbi, însă ‘ipocrizia şi demagogia tot aşa se exprimă’, arătând că aceştia nu fac altceva decât să susţină o persoană care ar promova ‘un Târgu Mureş conflictual’.

Edilul a spus că, în asemenea condiţii, Târgu Mureş nu va putea emite pretenţii la statutul de capitală culturală europeană pentru anul 2021.

AGERPRES

Read more »

Majorarea prețului la gaz, pe umerii Primăriei Odorhei

By |

Majorarea prețului la gaz, pe umerii Primăriei Odorhei

primaria odorheiDin cauza faptului că preţul gazului metan a fost majorat în iunie cu 8 la sută, iar din octombrie urmează să crească iarăşi cu 2 la sută, societatea de termoficare Urbana SA a solicitat Consiliului Local Odorheiu Secuiesc majorarea preţului energiei termice cu 7,7 la sută.

Astfel, în şedinţa ordinară de săptămâna trecută, consilierii locali au aprobat hotărârea referitoare la cererea societăţii. Dar, acest lucru nu înseamnă că locuitorii vor plăti mai mult pentru căldura din locuinţe, fiindcă diferenţa dintre preţul vechi şi cel nou va fi suportată de Primărie. „Nu intenționăm să majorăm preţul energiei termice, care în momentul de faţă este de 240 de lei/gigacalorie, până la punerea în funcţiune a termocentralei de la Seiche” – a declarat Ráduly Mihály, directorul Urbana SA.

Impozit mai mic

Tot în şedinţa ordinară de săptămâna trecută s-a decis ca – în conformitate cu prevederile legii 571/2013 – să reducă cu 50 la sută impozitul pe imobiliare în cazul persoanelor ale căror venit lunar este mai mic decât salariul minim, respectiv care trăiesc numai din ajutor social sau şomaj. Până în momentul de faţă, 27 de persoane au solicitat această reducere de 50 la sută şi dosarul a 20 din ele a fost acceptat.

Consilierii locali au mai aprobat, printre altele, suma burselor şcolare pe anul şcolar 2013-2014, respectiv suma alocată pentru plata costurilor de deplasare ale profesorilor. Pentru perioada aprilie-august această sumă se ridică la 20 de mii de lei.

Gazele se vor scumpi pentru că din această iarnă prețul lor va fi liberalizat. Firmele sunt primele care vor plăti mai mult pentru încălzire, iar de anul viitor și consumatorii casnici.

Estimările arată că tarifele vor crește cu aproximativ 50%. Cine vrea să scape de facturi uriașe poate renunța la încălzirea pe gaze, în favoarea sistemelor alternative.

Statul român a acceptat, în negocierile cu FMI și Comisia Europeană, să liberalizeze prețul gazelor. Așa că executivul nu va mai putea ține jos prețul pentru gazul natural extras în Romania, iar consumatorii vor fi nevoiți să-l cumpere la prețul pieței.

Read more »

Cu scandal, şcolile au alţi consilieri în CA

By |

Cu scandal, şcolile au alţi consilieri în CA

Consiliul Local Tirgu Mures clAstenia de toamnă nu i-a lovit încă pe consilierii locali. Prima şedinţă de toamnă a Consiliului Local Tîrgu-Mureş s-a remarcat în primul rând prin faptul că a fost scurtă. În rest, şedinţa s-a desfăşurat în aceeaşi notă, cu aceleaşi dueluri deja monotone.

Maior

Şedinţa a început cu informarea asupra conflictului de interese în care s-ar afla consilierul local PDL Claudiu Maior, care a fost supus unei verificări din partea Agenţiei Naţionale de Integritate. Raportului ANI i-a dat citire consilierul local liberal Sebastian Pui, care a deţinut funcţia de preşedinte de şedinţă şi a fost cel care a sesizat în luna aprilie a acestui an conflictul de interese şi incompatibilitatea în care s-ar afla Claudiu Maior.

Potrivit comunicatului, remis în 6 septembrie, ANI scrie că acesta ,,a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât, în timpul exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al municipiului Târgu-Mureș, jud. Mureș, a încheiat, în calitate de persoană fizică autorizată, în cadrul PFA Maior Sergiu Claudiu, un contract de prestări servicii, în valoare totală de 35.840 de lei, cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș”.

Inspectorii ANI au concluzionat că, încheind acest contract, Maior nu ar fi respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte[…]” și art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”.

Dacă Sebastian Pui nu a fost foarte clar în a cere demisia lui Claudiu Maior din CL Tîrgu-Mureş, în schimb colega sa de partid, viceprimarul Ionela Ciotlăuş, a solicitat primarului Dorin Florea şi secretarului municipiului, Maria Cioban, ca atribuţiile în Executiv ale acestuia să fie suspendate.

În aprilie, ne-am exprimat asupra acestui aspect şi considerăm, ca şi atunci, că legea nu prevede cum soluţionezi o situaţie ca cea de faţă. Adică, ne aflăm iarăşi în faţa unui mic şi nevinovat vid legislativ, în condiţiile în care situaţiile privind conflictul de interese, respectiv incompatibilităţile sunt enumerate şi de strictă interpretare. Aşa că, după ce am citit contractul lui Maior prin care acesta presta inclusiv servicii religioase şi culturale Primăriei, ca să le amintim pe cele mai amuzante, pentru care a primit în primă fază vreo 5.000 de lei lunar, iar apoi de la sfârşitul anului a trecut doar jumătate, am răsfoit legislaţia, am ajuns la concluzia că nu ştim dacă e sau nu incompatibil pentru că nu ne-am lămurit dacă un PFA e echivalent cu o societate comercială. Totuşi, ANI spune că e incompatibil, Maior că va ataca raportul şi că cel mai probabil conflictul va fi tranşat în instanţă. Iar consilierii locali vor lua, cel mai probabil, o decizie când vor avea în faţă o hotărâre judecătorească definitivă.

Bătălia pentru şcoli

Punctul 9 de pe ordinea de zi a încins spiritele mai abitir ca orice proiect. Nu a fost unul privind dezvoltarea oraşului sau vreo strategie inteligentă care să ducă municipiul înainte, ci o bătălie a orgoliilor pe Consiliile de Administraţie (CA) ale şcolilor din Tîrgu-Mureş. Chibritul care a aprins fitilul, iar scandalul a fost gata, a fost propunerea făcută de către grupul PNL, prin portavocea sa Ionela Ciotlăuş care a susţinut că liberalii nu au fost consultaţi cu privire la acest proiect, şi au venit cu cu amendamente la proiect. Ciotlăuş i-a propus pe următorii în unele CA-uri ale unităţilor de învăţământ: Ionela Ciotlăuş la Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”, Sebastian Pui la Colegiul Naţional “Unirea”, Ionela Ciotlăuş la Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” şi Haller Bela la Liceul Tehnologic “Electromureş”.

Fitilul aprins, scandalul a putut să înceapă. Claudiu Maior a propus amânarea susţinând că nu se poate modifica aşa peste noapte, opinie împărtăşită şi de către social-democrata Cristina Someşan, director al Colegiului Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”, care a avut o reacţie simpatică, cel puţin: «Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, dar la ,,Papiu” este alt punct sensibil deoarece fiind o coaliţie în cadrul USL nu pot să spun că şcoala nu ar putea avea de suferit fiindcă se asociază şi se interpretează că ar fi anumite interese. N-aş vrea ca şcolile să sufere prin asocieri şi interpretări politice ale adulţilor”, a spus soţia inspectorului şcolar general.

În CA al Colegiului Papiu era până joi consilierul local democrat-liberal Ioana Roman care a spus că şi în cazul în care va pleca din Consiliu va continua proiectele pe care le-a început la Colegiul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” chiar dacă nu va mai fi în Consiliul de Administraţie a acestuia. De asemenea, aceasta i-a criticat subtil pe acei oameni de administraţie care s-au plimbat pe la festivităţile de deschidere a noului an şcolar şi care au defilat cu declaraţii despre nu a amesteca politicul cu şcoala. „Cred că putem da dovadă astăzi dacă acele declaraţii sunt doar vorbe în vânt, spuse în faţa alegătorului care votează, sau într-adevăr există şi o umbră de responsabilitate în urma cuvintelor şi apăsatul pe buton nu este un sport practicat aşa cu lejeritate în Consiliul Local”, a spus alesul democrat-liberal.

Viceprimarul Ionela Ciotlăuş şi-a menţinut propunerea de schimbare a membrilor în Consiliile de Administraţie ale şcolilor, ripostând şi la cele spuse de colega de CL. „Nu îmi imaginez că vreunul dintre noi, indiferent la ce Consiliu de Administraţie vom intra ca şi reprezentant într-o şcoală nu vom face politică. Politica, ştim cu toţii, se face în sediul de partid, în altă parte şi nu cred şi nu îmi imaginez că, de exemplu, la Colegiul ,,Traian Săvulescu” unde este director domnul consilier Matei, iar membru în Consiliul de Administraţie domnul Urcan îl putem considera un fief al PDL-ului. Eu chiar cred că nu se ajunge până aici”, a venit replica viceprimarului Ciotlăuş.

Aceasta a mai propus ca directorul Someşan să fie în CA al Liceului Tehnologic Aurel Perşu, Lucian Gujan în cel al Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, iar Ioana Roman şi Dumitru Matei a considerat că ar avea oricum suficiente reprezentări în astfel de foruri de conducere ale şcolilor.

A venit apoi rândul şi secretarului municipiului, Maria Cioban, să iasă la rampă. Aceasta a susţinut că nu crede că ar trebui politizată nominalizarea aleşilor în Consiliile de Administraţie ale şcolilor ca apoi să susţină ca aleşii locali să voteze mai întâi propunerea de amânare, ca apoi dacă aceasta nu trece propunerea iniţială şi apoi, dacă nici aceasta nu va fi aprobată, cea amendată.
Amânarea a picat, propunerea iniţială – la fel, iar în final a trecut proiectul amendat al Ionelei Ciotlăuş.

Dacă le vor fi mai bine şcolilor după aceste modificări, vom vedea. Cert este că am dori să îi vedem pe aleşi activi şi proactivi pentru şcolile târgumureşene, cu proiecte de investiţii, de strategii de dezvoltare şi nu să se bată pentru fotolii.

Dacă proiectul acesta nu a trecut, consilierii locali PDL şi o parte a celor ai UDMR au considerat că e bine să îl pice şi pe cel în care social-democraţii solicitau prelungirea contractului de închiriere cu Ministerul Tineretului pentru Casa de Cultură a Studenţilor. Ministerul dorea să deruleze investiţii acolo dacă obţinea un contract pe minim cinci ani. Cu proiectul picat, probabil că Ministerul îşi va împacheta lucruşoarele şi va pleca din 30 septembrie de acolo, dată la care expiră contractul.

Despre modul cum votează aleşii am tot scris, aşa că nu ar trebui să ne mai mire că un proiect de achiziţii publice trece fără studiu de fezabilitate. Aşa s-a întâmplat cu un proiect al Locativ care şi-a propus să mai cumpere nişte centrale. Cum nu sunt banii consilierilor locali, ce mai contează un asemenea aspect?

Ligia Voro

Read more »

Ședinţă ordinară a Consiliului Local Sighișoara

By |

Ședinţă ordinară a Consiliului Local Sighișoara

primaria din sighisoara26 Septembrie 2013, ora 12,00, Sala de şedinţe.

ORDINE DE ZI:

1. Petiţia nr. 57/29.08.2013, prin care S.C. BOSS COMPANY solicită scoatere de pe ordinea de zi a unor proiecte de hotărâre iniţiate în şedinţa din luna august
2. Petiţia nr. 59/CL/02.09.2013, prin care doamna Bucerzan Cornelia solicită atribuirea suprafeţei de 280 mp, grădină aferentă casei şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului
3. Plângere prealabilă nr. 61/CL/17.09.2013, prin care domnul Savu Sorin Virgil solicită revocarea H.C.L nr.119/2013
4. Petiţia nr. 62/CL/18.09.2013, prin care Primăria Târnăveni solicită aprobarea prelungirii perioadei pentru depozitarea deşeurilor menajere provenite de la Staţia de Transfer Târnăveni
5. Petiţia nr. 63/19.09.2013, prin care C.L.I.M.M. solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru firme de proiectare şi consultanţă
6. Informare privind situaţia economico-financiară a Săli de Sport „Radu Voina”
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” domnului profesor doctor docent medic Radu Deac
8. Proiect de hotărâre privind organizarea ediţiei a VII-a a Festivalului Naţional de Folclor „Datini” 2013
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Sighişoara din România şi oraşul Sozopol din Bulgaria
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Eficienţă Energetică al Municipiului Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ – teritoriale pe anul 2013
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a spaţiilor de joacă din municipiul Sighişoara
13. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii: „Protejare conductă PVC traversare curs de apă reţea canalizare stradală
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării, la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara, a deşeurilor menajere provenite din unităţile administrativ-teritoriale Tîrnăveni, Reghin, Iernut şi Luduş
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Creşei din cadrul Municipiului Sighişoara şi a Planului strategic de dezvoltare a serviciilor furnizate în Creşa din cadrul Municipiului Sighişoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a centralelor termice „Zona Faianţa” din str. Dumbravei nr.60 C şi „6 Martie II” din str. Crizantemelor FN, aflate în proprietatea S.C. Apă Termic Transport S.A.
18. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., aşa cum a fost completată şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 143/29.08.2013
19. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
20. Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighişoara, str. Mănăstirii nr. 5, cu destinaţia de şcoală de muzică, utilizat de Şcoala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighişoara, aflat în proprietatea privată a Parohiei Romano-Catolice Sighişoara
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea unui contract de concesiune
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de asociere în participaţie

Read more »

Incompatibilitatea lui Maior a ajuns la CL

By |

Incompatibilitatea lui Maior a ajuns la CL

cl targu muresPresedintele de sedinta consilerul local Sebastian Pui a dat citire ieri, în plenul Consiliului Local Tîrgu-Mureș, raportului emis de Agenţia Naţională de Integritate prin care s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate, precum şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală, ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcţii şi calităţi, precum şi adoptării unor decizii prin care s-a realizat un folos pentru sine în cazul consilierului Sergiu Maior Claudiu.

Din anul 2011, Agenţia Naţională de Integritate se sesizează din oficiu cu privire la faptul că Sergiu Maior Claudiu a acumulat împreună cu familia o avere care depăşeşte veniturile realizate. Ulterior, în cursul anului 2012 şi 2013, ca urmare a sesizărilor privind nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese şi incompatibilitatea, Agenţia Naţională de Integritate îşi extinde obiectul evaluărilor, constatând în sfârşit, urmare a finalizării activităţii de evaluare, faptul că Maior Claudiu în calitate de consilier local a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor în mandatul 2012-2016, deoarece a încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 61.440 lei cu Primăria Tîrgu-Mureş. Astfel, în conformitate cu Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali la art.9 alin.2 „ calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei mandatului în cazurile de incompatibilitate. În final, Agenţia Naţională de Integritate menţionează faptul că prevederile art.92 alin.(1) ale Legii nr.161/2003 sunt edificatoare cu privire la sancţiunile aplicabile unei stări de incompatibilitate şi anume: „ încălcarea dispoziţiilor art.90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor”.

Viceprimarul municipiului Ionela Ciotlaus a cerut secretarei si primarului suspendarea imediata a atributiilor executive ale consilierului Claudiu Maior si totodata punerea la dispozitia tuturor consilierilor a raportului de control al Curtii de Conturi a Romaniei efectuat in anul 2013.

Read more »

Taxe zero pentru investițiile mari la Tîrgu-Mureș?

By |

Taxe zero pentru investițiile mari la Tîrgu-Mureș?

dorin florea, peti andrasPrimarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că intenţionează să propună Consiliului Local aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a oraşului, prin acordarea de scutiri de taxe pe trei ani pentru firmele care vor aduce investiţii de peste un milion de euro şi vor crea locuri de muncă.

Florea a spus că proiectul de hotărâre referitor la acordarea de facilităţi pentru mediul de afaceri în perioada 2014-2019 va fi supus aprobării Consiliului Local, în şedinţa din luna octombrie.

Schema de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a municipiului Târgu Mureş prevede inclusiv prelungirea perioadei de scutire de la plata taxelor pentru firmele beneficiare, care îşi suplimentează investiţiile cu încă un milion de lei.

Edilul a precizat că proiectul de hotărâre va fi postat, începând de marţi, pe site-ul Primăriei, pentru consultarea publică, că îl va discuta cu reprezentanţii mediului de afaceri, de la care aşteaptă propuneri şi că nu există niciun risc ca aceste înlesniri să fie considerate ajutoare de stat, dată fiind autonomia administraţiei publice locale.

Directorul economic al Primăriei Târgu Mureş, Imola Kiss, a subliniat că Executivul lucrează la acest proiect de anul trecut şi că propunerea vizează scutirea firmelor respective de impozitul pe clădiri şi de impozitul pe terenul aferent investiţiei, timp de trei ani.

Aceasta a susţinut că dintr-un calcul estimativ reiese că înlesnirile din partea Primăriei nu vor depăşi 250.000 de euro anual, prefigurându-se minim 20 de potenţiali beneficiari de scutirea de la plata taxelor.

AGERPRES

Read more »

Asociere aprobată cu un club executat silit

By |

Asociere aprobată cu un club executat silit

cl tg-muresAsociaţia Fotbal Club Municipal va primi bani de la bugetul local chiar dacă este în executare silită şi acest aspect contravine legii. Secretarul municipiului, Maria Cioban, responsabil cu viza de legalitate a avizat cu toate acestea proiectul. Iar consilierii locali l-au votat.

Glumiţe şi chicoteli

Şedinţa extraordinară de Consiliu Local a debutat cu două şedinţe AGA. Prima a fost cea a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA, un prilej de multe glumiţe şi chicoteli pentru consilierii locali şi angajaţii Primăriei Tîrgu-Mureş. Şi asta în ciuda faptului că se discuta anularea unor Hotărâri de Consiliu Local şi menţinerea altora, care pe viitor vor însemna sume semnificative ce vor fi suportate fie din bugetul local, fie din surse externe – credite, investitori privaţi etc. AGA a avut patru puncte pe ordinea de zi şi a vizat înlocuirea fostului Consiliu de Administraţie. Noul va fi reprezentat, dacă am înţeles bine în distracţia generală care a fost la şedinţa AGA, de cei doi viceprimari, Ovidiu Moldovan, şeful Locativ SA, arhitectul oraşului Daniela Miheţ, fostul consilier local Kolozsváry Zoltán şi Janossy Zoltán. Consilierii locali au mai aprobat ca hotărârile adoptate în 7 mai în şedinţa AGA a societăţii, atunci când s-a decis să fie atacate în instanţă hotărârile din 30 aprilie ale AGA, să fie anulate. Altfel spus, proiectul ,,Construirea Centrului de Afaceri Transilvania şi achiziţia supercomputer-ului”, depus în 8 mai la Ministerul, merge mai departe.

Remember – Oraşul Ştiinţific

Pentru cei care nu îşi mai amintesc, proiectul se cifrează la peste 57 de milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă 31,5 milioane de lei, restul urmând să fie asigurat de către solicitant, adică societatea mai sus-amintită. Acum, din această sumă, Oraşul Ştiinţific are aportul în natură, acel teren de care deja aminteam mai sus care este evaluat în funcţie de ce proiect citim fie la 4,5 milioane de lei – în hotărârea CL, fie la 4,266 – în documentaţia Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA. Restul banilor vor fi asiguraţi fie din bugetul local, fie din alte surse, vom şti cu siguranţă până la sfârşitul anului. Argumentaţia biroului de avocatură Lucia Cătană, fost şef al Direcţiei Juridice din Primăria Tîrgu-Mureş, birou angajat de societatea al cărei preşedinte a fost până joia trecută arhitectul oraşului, Daniela Miheţ, a fost că hotărârile din 7 mai încalcă Legea administraţiei publice locale, deoarece doar primarul reprezintă interesele municipiului în instanţă, iar viceprimarul doar când acestea i se deleagă ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Ionelei Ciotlăuş. De asemenea, acestea nu respectau nici Legea profesiei de avocat şi nici Codul de procedură civilă… Cert este că aleşii locali, unii seduşi de faptul că au fost ,,paraleli cu legea”, alţii de micile – mari înţelegeri pe sub mese, iar alţii convinşi că cele 11 proiecte gândite în cadrul Oraşului Digital au viitor, au votat pentru anularea acelor hotărâri.

Bakos Levente – la Transport

A doua şedinţă AGA s-a referit la mandatarea unui alt consilier local în Consiliul de Administraţie al SC Transport Local SA după ce Cornel Brişcaru a demisionat din această funcţie, iar între timp i-a încetat şi mandatul de consilier local, după ce a fost exclus din PSD. Propunerile au fost Bakos Levente de la UDMR şi Dan Sâmpălean de la PNL. Nu vă mai ţinem în suspans – până la încheierea şedinţei de CL, când a fost prezentat noul reprezentant, de altfel prea puţini aleşi locali mai erau în sală când a fost citit procesul verbal al comisiei de validare – şi vă spunem că acesta este Bakos Levente, ales cu 15 voturi. Cinci voturi a primit Dan Sâmpălean, iar două voturi au fost anulate.

Ordinea de zi s-a „îngrăşat”

Şedinţa de Consiliu Local nu a mai avut şase puncte, aşa cum o lăsasem acum două săptămâni pe cea ordinară ci 14, plus patru urgenţe. Prima urgenţă a devenit primul punct pe ordinea de zi, astfel că deliberativul s-a îmbogăţit cu un nou consilier local, validat şi cu jurământul depus. Directorul Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, soţia şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean şi preşedinte al PSD Tîrgu-Mureş, Cristina Someşan, va fi noul reprezentant al social-democraţilor în forul deliberativ municipal. Aceasta îi ia locul lui Cornel Brişcaru, exclus în 22 mai din PSD pentru motivele pe care le-am enunţat într-un număr trecut, şi anume încălcarea literelor c, d, e, f, g, h şi k ale articolului 30 din Statutul PSD. Cum se va descurca noul consilier local, care părea cam pierdut în timpul primei sale şedinţe de CL vom vedea în viitor, până atunci beneficiază de prezumţia de bună-credinţă şi corectitudine, chiar dacă este soţia lui şefu’.

Nu! pentru containere

Proiectul privind achiziţia a 35 de containere subterane nu a avut succes nici de această dată, chiar dacă Executivul a trimis la înaintare artileria grea – reprezentanţi ai proprietarilor. Astfel, în şedinţa CL au apărut ca susţinători ai proiectului preşedintele Ligii Asociațiilor de Proprietari, Dumitru Rus, nimeni decât fostul șef al serviciului care răspundea de relaţia cu asociaţiile de proprietari din Primăria Tîrgu-Mureş, între timp pensionat, şi alţi doi preşedinţi de asociaţii cu lecţia bine învăţată de a lăuda şi preaslăvi ceea ce au făcut primarul Dorin Florea şi fostul viceprimar, actual consilier local Claudiu Maior … de parcă nu aceasta era atribuția lor.

33 de preşedinţi de asociaţii au solicitat aceste containere, suntem siguri după o largă consultare a celor pe care îi reprezintă.

Revenind însă la proiect, Primăria a propus achiziţionarea a 35 de containere la preţul de 9.300 de euro bucata, preţ ce putea fi mai mic în urma organizării licitaţiei. Necesarul de astfel de containere ar fi de 500, dacă ar fi să o cităm pe Ionela Ciotlăuş. În final, la vot, proiectul a fost respins, după ce s-au contabilizat 11 voturi pentru şi alte 11 împotrivă, ţinând cont de abţineri.

Sport de 10 (milioane)…

Cam aşa s-ar putea sintetiza intenţia Executivului de a aloca 10 milioane de lei susţinerii sportului de performanţă în municipiul Tîrgu-Mureş, mai precis a cinci cluburi private – FC Municipal, BC Mureş, City’us, CS Universitar şi BC Nova Vita. Intenţie care ar ridica la binişor peste 10 milioane de euro banii alocaţi din 2009 încoace aceloraşi cluburi, cu mici modificări, din care jumătate au fost alocaţi fostei divizionare A – FCM.

Cea mai mare dispută l-a stârnit contractul de asociere cu FC Municipal, club aflat în executare silită. Potrivit viceprimarului Ionela Ciotlăuş, ţinând cont de datoriile clubului către bugetul de stat, asocierea ar fi contrară legislaţiei în vigoare.

Mai precis, pe 7 august, Finanţele mureşene scot din nou la licitaţie pentru recuperarea creanţelor datorate de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal bunuri în valoare de patru milioane de euro de la băncile antrenorilor până la camerele de supraveghere. Este pentru a doua oară în decurs de un an când se organizează o asemenea licitaţie publică în încercarea de a recupera de la club restanţele către bugetul de stat după cea din decembrie anul trecut. Care este cuantumul real al datoriilor este un mister, atâta vreme cât finanţiştii se apără de a divulga orice informaţie cu obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestor date.

În orice caz, fiind în executare silită, FC Municipal nu mai putea fi eligibilă pentru acordarea de finanţare nerambursabilă. Nu o spunem noi, ci stă scris negru pe alb în legislaţia în vigoare. Astfel, această prevedere apare în Legea nr. 350/2006, art.4 Principii de finanţare şi art.21 lit a) condiţii de eligibilitate, în Ordinul nr.130/2006, anexa nr.2 Criterii de eligibilitate pct.d), precum şi în Regulamentul de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul Tîrgu-Mureş. Ca să ne oprim doar asupra ultimului, menţionăm că la modalităţile de sprijin se precizează că sportul de performanţă poate fi sprijinit prin încheierea unor contracte de asociere şi acordarea de finanţări nerambursabile. ,,Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (structuri sportive) independente cu sediul şi activitatea principală în municipiul Tîrgu-Mureş”, se arată în regulament, iar ,,Structura sportivă care solicită sprijin nu trebuie să aibă datorii la stat (taxe, impozite), să aibă certificat de identitate sportivă, să se înregistreze în baza de date a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact etc.)”.

Clauze la contract

Consilierii nu au ţinut cont de acest aspect şi au propus introducerea câtorva clauze în contractul de asociere, astfel încât banii să ajungă într-adevăr şi la juniori. „Am dori suplimentarea în contractul de asociere, în cadrul secţiilor de juniori I şi II, prin minim două cantonamente pe an pentru pregătirea juniorilor I şi II la FCM, înscrierea în campionatul naţional organizat de FRF a juniorilor la fiecare categorie de vârstă, introducerea a minim 5 juniori în lotul lărgit la antrenamentele de seniori, inclusiv participarea în cantonamente a acestor juniori”, a propus fostul viceprimar Józsa Tibor.

De asemenea, alesul local a mai susţinut ca în contractul de asociere să se precizeze că juniorii vor avea asigurată hrana şi suplimentele de vitamine, zilnic, echipamentul să fie inscripţionat cu denumirea Consiliul Local Tîrgu-Mureş, iar în Consiliile Directoare ale celor cinci cluburi – nu doar la FCM să fie majoritari consilierii locali. Cu aceste amendamente, aleşii locali au votat alocarea către FCM a patru milioane de lei, care pot fi suplimentaţi cu alte câteva milioane dacă echipa se clasează pe unul dintre primele trei locuri – adică între 3,5 milioane de lei şi 1,6 milioane de lei.

BC Mureş a primit 3 milioane de lei, City’us – 1,5 milioane de lei, CS Universitar – 800 de mii de lei, iar BC Nova Vita – 500 de mii de lei. În funcţie de performanţa la sfârşitul sezonului 2013-2014, aceste fonduri se vor suplimenta sau nu.

Sportul de performanță și de masă

Cu toate că au votat banii pentru cele cinci cluburi private, mai mulţi consilieri locali au susţinut că este nevoie de schimbarea regulamentului referitor la susţinerea sportului de performanţă şi de masă. „Eu cred că trebuie făcut un efort conjugat spre a aduce nişte investitori în domeniul respectiv care să facă un management performant la toate aceste cluburi”, a susţinut Kikeli Pál, consilier local UDMR.

Viceprimarul Peti András a propus – deşi nu a fost foarte explicit, încurcându-se în declaraţii -, că acei bani care se vor economisi de la sportul de performanţă să fie alocaţi concursului de proiecte pentru celelalte cluburi sportive, în timp ce Ioana Roman a susţinut că regulamentul concursului de proiecte ar trebui revizuit integral, iar accesul la baza materială administrată de Primărie să fie mult mai larg. În ciuda acestor intenţii de modificare, prezentele hotărâri de CL de alocare a banilor vor fi contestate.

,,Bătaie de joc” și curiozități

Prezent din nou la şedinţa de Consiliu Local, proprietarul companiei IT Reea, Dan Maşca, a criticat vehement modul cum se alocă aceşti bani, acuzându-i deopotrivă atât pe consilierii locali cât şi pe preşedinţii de cluburi că denaturează piaţa şi că îşi bat joc de miile de sportivi şi de zecile de mii de contribuabili din municipiu. „Pentru treaba aceasta am să fac plângere la Consiliul Concurenţei pentru că denaturaţi piaţa sportivă din acest oraş, risipind aceşti bani, denaturaţi o piaţă sportivă şi nu daţi şansa tuturor antrenorilor şi copiilor să aibă o şansă egală la aceste fonduri care se risipesc de ani de zile pe sport”, a avertizat Maşca.

Dincolo de conflict, supărări, certuri etc. curiozităţile noastre sunt următoarele: De ce proiectul de hotărâre referitor la contractul de asociere dintre primărie şi Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal purta viza de legalitate a secretarului municipiului, Maria Cioban, dacă Instituţia Prefectului va notifica hotărârea, chiar dacă nu are miză politică, pentru că am înţeles că doar acelea sunt pe gustul prefectului Corneliu Grosu şi nu neapărat cele nelegale, cum îi cer atribuţiile de prefect, şi care este punctul de vedere al Camerei de Conturi?

Strada de legătură

În final, remarcăm că a revenit în atenţie din nou celebra stradă de legătură între strada Livezeni şi strada Gheorghe Marinescu, peste Platoul Corneşti, pentru care aleşii locali şi-au dat acordul faţă de indicatorii tehnico-economici, la pachet cu alte 12 străzi. Banii ar urma să fie atraşi din fonduri europene, iar realizarea străzii de legătură, respectiv modernizarea celorlalte ar însemna cam 45 de milioane de lei.

Avocatul Poporului sesizează

Cetăţenii care locuiesc în blocul nr. 51 din Aleea Carpaţi au sesizat Avocatul Poporului, după ce au rămas fără apă caldă în urmă cu o lună. Coordonatorul biroului Tîrgu-Mureş, Eugen Ciobotă, a atras atenţia că prin sistarea furnizării apei calde sunt încălcate drepturile cetăţenilor garantate prin Constituţie.

Furnizarea apei calde a fost întreruptă după ce EON a sistat alimentarea cu gaz metan a centralei termice din cartier. ,,Am solicitat celor de la E.ON prelungirea contractului pentru că contractul expirase. În momentul de faţă suntem la zi cu toate facturile achitate la E.On şi încă nu am primit un motiv în scris de ce nu doresc să reia furnizarea gazului. În momentul de faţă în sistem centralizat mai există 550 de apartamente, din care 200 sunt în proprietatea Primăriei”, a spus directorul Locativ SA, Ovidiu Moldovan, reprezentantul operatorul de energie termică.

Ligia Voro

Read more »

17 străzi vor fi asfaltate

By |

17 străzi vor fi asfaltate

asfaltare drum lucruSăptămâna trecută, joi, s-a desfășurat Ședința ordinară de Consiliu Local, care a avut pe Ordinea de zi 17 puncte. Una dintre discuţiile purtate în cadrul Ședinţei ordinare a fost pe tema organizării în acest an a Zilelor Culturale Maghiare Reghinene. Propunerea a venit în scris din partea Asociaţiei culturale ,,Kemény János”, iar dacă s-ar organiza, manifestarea ar ţine trei zile şi ar cuprinde activităţi susţinute în mai multe locuri din oraş, inclusiv pe stadionul Avântul din Parcul Tineretului.

Primarul Maria Precup a analizat cererea și a subliniat faptul că solicitarea a surprins-o, având în vedere că toate evenimentele de amploare care s-au organizat anul acesta în municipiu s-au adresat tuturor etniilor: ,,Această solicitare mie mi s-a părut – să spun, elegant – ciudată, pentru că niciun eveniment din municipiul Reghin nu l-am organizat pentru români. Eu sper să se gândească și comunitatea maghiară, prin reprezentanții ei, cum este consilierul Nagy András, că nu este corect să facem separat evenimente culturale maghiare și românești. Niciodată nu am făcut Zilele municipiului românești sau maghiare și nici nu-mi doresc acest lucru. Noi trăim în comuniune, prietenii mei, vecinii mei sunt maghiari, am fini, am nași maghiari, nu este nicio problemă…la toate evenimentele pe care le-am organizat am avut discuții cu consilierii maghiari, ei și-au ales orchestrele…dar nu mă pot opune, dacă vor să facă, vom reconsidera poziția noastră, vom purta discuții… Oricum nu mi se pare corect să se realizeze Zilele culturale maghiare reghinene cu personalități care nu au nimic în comun cu Reghinul…nu mi se pare corect ca acum să primească premii doar copiii maghiari, iar românii nu. E o chestie delicată pe care eu vreau să o evit, dar vreau să fiu înțeleasă bine. Mie îmi sunt foarte dragi oamenii, indiferent ce limbă vorbesc”, a declarat primarul Maria Precup.

Un alt punct s-a referit la faptul că 34 de străzi reghinene sunt cuprinse în proiectul de introducere a canalizării, iar 17 drumuri sunt în plan de a fi asfaltate: ,,Urmează să asfaltăm 17 străzi din municipiul Reghin pe care vreau să vi le citesc pentru ca cetățenii să știe, pentru ca dacă nu sunt racordați la utilitățile publice, indiferent care, o pot face până la asfaltarea acestora, pe urmă interzicem spargerea asfaltului, pe care cu foarte mare greu îl putem așterne”. Străzile care vor fi asfaltate sunt: Aurel Vlaicu, Mierlei, Garofiței, Grădinarilor, Abatorului, Verzei, Muncitorilor, Morii, Ioan Maloș, 1 Decembrie 1918, Dr. V. Nicolescu, Făget, Dumbravei, Plopilor, Axente Sever, Trandafirilor, Cetăților și Călimanilor.

Cristina Vancea

Read more »

Banii de sport, printre aplauze şi huiduieli

By |

consiliul local cl targu muresCornel Brişcaru nu mai este consilier local. Regulamentul privind serviciul de salubrizare la nivel judeţean a fost uitat, fără să fie retras sau amânat, banii pentru cinci cluburi private de sport au născut din nou tensiune, gunoiul va fi mai scump de la 1 august… sunt câteva dintre elementele care au fost „dis(p)cutate” în ultima ședință de CL…

Brișcaru aut, în regim de urgență

Şedinţa de Consiliu Local de joia trecută a debutat cu un Proiect de hotărâre în regim de urgenţă, şi anume cel legat de încetarea mandatului de ales local a fostului candidat USL pentru Primăria Tîrgu-Mureş, la alegerile locale din 2012, Cornel Brişcaru. Acesta fost exclus din PSD în 22 mai 2013 de Biroul Municipal al PSD Tîrgu-Mureş, ca urmare a încălcării – cel puţin aşa se arată în Hotărârea Nr. 2 semnată de către preşedintele Ştefan Someşan şi secretarul Dragoş Bardoşi – a articolului 30 lit. c, d, e, f, g, h şi k din statutul formaţiunii politice. Mai exact, Brişcaru a fost sancţionat, potrivit colegilor săi, pentru că nu ar fi acţionat pentru realizarea obiectivelor şi Programului Politic al partidului, nu a contribuit la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic-superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi respectarea acestora, nu ar fi participat cu regularitate la Adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate de aceasta, şi-ar fi exprimat în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale, nu ar fi respectat disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid, nu ar fi militat pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului, nu ar fi informat permanent conducerea organizaţiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului

European şi în cadrul structurilor administraţiei publice centrale sau locale. Brişcaru nu a contestat la Comisia de Etică şi Arbitraj hotărârea de excludere, astfel că aceasta a rămas definitivă şi, în consecinţă, şi-a pierdut calitatea de membru al PSD. Potrivit statutului aleşilor locali, pierderea calităţii de membru de partid, prin excludere, atrage după sine şi pierderea mandatului de ales local. Hotărârea nr. 2 şi adresa din partea PSD Mureş, semnată de către preşedintele Vasile Gliga, au fost transmise Consiliului Local Tîrgu-Mureş în 9 iulie, înregistrate la autoritatea locală în 10 iulie, iar proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului lui Brişcaru a ajuns în mapele consilierilor în regim de urgenţă în şedinţa din 11 iulie.

Locul lui Cornel Brișcaru a fost declarat vacant şi va fi luat de către directorul Colegiului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”, Cristina Someşan, soţia liderului PSD Tîrgu-Mureş, inspectorul şcolar general Ştefan Someşan.

Selecţia membrilor PSD pentru listele de consilieri municipali târgumureşeni nu pare să fie cea mai inspirată, după ce în legislatura trecută, trei membri şi-au pierdut mandatele în urma excluderii din partid, şi anume Florin Vlas, Bogdan Buda, Valentin Precup, iar în aceasta Cornel Brişcaru.

Consilierii locali au luat act de încetarea mandatului lui Brişcaru, cu 17 voturi pentru. Lucian Loghin nu a votat, iar celălalt ales local al PSD, Olimpiu Sabău Pop, a absentat motivat.

Gunoiul discordiei

După constatarea încetării mandatului lui Cornel Brişcaru, aleşii locali au revenit la Ordinea de zi. Primul punct, prima discuţie în contradictoriu. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Mureş a fost criticat de către primarul Dorin Florea şi apărat de către viceprimarul Ionela Ciotlăuş. Până la urmă, disensiunile urmau să fie lămurite într-o pauză. Pauza a venit, dar aleşii au uitat, voit sau nu, de proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi, pur şi simplu, nu l-au mai discutat. Fără să îl amâne sau retragă, parcă nu ar fi existat.

Următorul punct, generator şi el de conflict, a privit ajustarea tarifelor specifice serviciului de salubrizare. Acestea vor creşte cu doar 10%, deşi propunerile din partea Executivului vizau majorări chiar şi de 10 ori mai mult. Amendamentul ca tarifele să fie majorate doar cu 10% a fost propus de către viceprimarul Peti András. „La articolul 1 propun reformularea în sensul-se aprobă majorarea tarifelor cu 10 % pentru toate categoriile de tarife specifice pentru serviciul de salubrizare pentru municipiul Tîrgu-Mureş. La articolul 2, aplicarea noilor tarife se va începe cu 01.08 2013 până la darea în funcţiune a depozitului ecologic de la Sânpaul”, a spus acesta.

Viceprimarul Ionela Ciotlăuş a susţinut în plen că majorarea tarifelor nu se impune deoarece deşeurile sunt depozitate tot la groapa de gunoi de la Cristeşti şi, din discuţiile cu reprezentanţii operatorului, SC Salubriserv SA, ar fi înţeles că acestea vor fi depuse tot acolo. Ciotlăuş a mai ridicat şi problema plăţii tarifului pe kilometru, după ce ani de zile, beneficiarii serviciului au plătit pe tonă. „Până acum tariful de transport se calcula 12 lei per tonă, iar operatorul a acceptat acest lucru. De data aceasta vine şi spune că nu mai vrem să plătim per tonă pentru că urmează a se cântări probabil deşeurile, dorim să plătim per kilometru”, a spus Ciotlăuş, care a mai prezentat, succint, o recomandare din partea Curţii de Conturi potrivit căreia tarifele ar trebui să scadă nu să crească. Până la urmă, cu amendamentele UDMR, Proiectul de hotărâre a trecut, astfel încât de la 1 august târgumureşenii vor plăti cu 10% mai mult pentru serviciile de salubritate.

NU containerelor subterane

Proiectul privind achiziţionarea de containere subterane a picat la vot, cel privind încredinţarea managementului Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu-Mureş a fost amânat, la fel ca şi cel privitor la faţadele magazinelor second-hand. De joia trecută, Direcţia furnizare energie termică nu mai există, urmând ca aleşilor locali să le fie prezentată o nouă organigramă. Proiectele de hotărâre privind deplasările unor delegaţii în străinătate au trecut, la fel şi cele privind contul de execuţie bugetară a municipiului pentru 2012 şi primele trimestre din 2013. Proiectul privind încheierea unui act adiţional la contractul de Asistenţă juridică încheiat cu Societatea Civilă de Avocaţi „Iordăchescu şi Asociaţii” a fost respins, după ce viceprimarul Ionela Ciotlăuş a arătat că nu se poate vota un act adiţional fără să fi fost prezentat contractul. 14 parohii vor fi sprijinite cu 1,6 milioane de lei potrivit votului consilierilor locali.

Mărul discordiei – banii din sport

Proiectele de hotărâre 19-23 privind contractele de asociere cu cinci cluburi private au stârnit cel mai mare scandal. Sportivi copii, antrenori, şefi de cluburi – SC Mureşul, H2O Team, Ring Box, FC Municipal etc. – au venit joia trecută la şedinţa de CL, probabil pentru a se asigura că aleşii locali votează banii pentru sport.

La fel ca şi în alţi ani, cei mai mulţi bani ar urma să fie alocaţi cluburilor FC Municipal – 8 milioane de lei, BC Mureş – 4 milioane de lei, City’us – 3 milioane de lei, BC Nova Vita – 1,2 milioane de lei, CS Universitar – un milion de lei, în timp ce alte peste 20 de proiecte de sport ar urma să primească 341 de mii de lei. Reprezentanţii cluburilor au fost asiguraţi de către primarul Dorin Florea că va aloca – acum nu ştim dacă din propriul buzunar, dacă nu va avea hotărâre de Consiliu Local – bani pentru cluburi, în modul său original: «Degeaba domnii consilieri se vor certa pentru că pixul la mine va rămâne, atâta timp cât nu voi vedea responsabilitate în Consiliul Local care a existat şi de partea maghiarilor şi de partea românilor. Diavolul e băgat de un an şi ceva şi vă rog să luaţi poziţie faţă de o serie de lucruri care aduc atingere Tîrgu-Mureşului pentru că nu numai în domeniul sportului se întâmplă, ci s-a întâmplat şi în ceea ce a însemnat elitele intelectuale. Mă bucur de sportivi că aţi venit aici să vă apăraţi un drept câştigat». De cealaltă parte, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a solicitat introducerea unor criterii de performanţă pentru cele cinci cluburi care ar urma să încaseze grosul banilor: «Legea spune foarte clar că banii aceştia merg în anumite direcţii clare, specificând pe fiecare capitol de cheltuieli unde merg banii, adică să ajungă la dumneavoastră nu în buzunarele altor gestionari … Trebuie să luaţi act de prevederile legale şi de o adresă pe care o aveţi de la Instituţia Prefectului care ne notifică faptul că se consideră ajutor de stat şi nu poate fi acordat în orice condiţii. Eu nu sunt împotriva finanţării, dar trebuie să reluăm contractele de asociere, să stabilim foarte clar parametrii de performanţă pe care îi cerem de la fiecare club în parte, iar toţi jucătorii să beneficieze de acei bani, nu doar administratorii». Discursul său, spre deosebire de cel al primarului Dorin Florea care a primit ropote de aplauze, a fost huiduit. Consilierii locali ai UDMR au încercat să mai aplaneze conflictul, solicitând amânarea discutării celor cinci proiecte de hotărâre într-o şedinţă viitoare, extraordinară. Mai mult, Törzsök Sándor a criticat prezenţa în sală a copiilor ce practică sport. „V-aş ruga ca la ocaziile următoare, şefii cluburilor sau cine i-a adus pe copiii aceştia aici, să se abţină de la astfel de acţiuni. Eu zic că e păcat ca aceşti copii care fac sport să asiste la astfel de scene. Să vină şefii cluburilor, să vină cei cu care trebuie să discutăm, nu e nicio problemă, dar feriţi copiii de astfel de scene. Asta e părerea mea“, a spus acesta.

Apoi au luat cuvântul cei din sală. Dan Maşca, proprietarul REEA Srl, a solicitat ca alocarea banilor pentru sport să se facă nediscriminatoriu. „Este foarte important să daţi şanse egale oricărui tânăr, sportiv, antrenor sau părinte, astfel încât să nu faceţi discriminare cu milioane date la unii şi doar aşa de sămânţă la ceilalţi”, a spus acesta. Reprezentanţii cluburilor au susţinut că aleşii locali trebuie să aloce bani sportului şi mai apoi să se preocupe să urmărească cum sunt cheltuiţi aceşti bani. În toată degringolada, cel care a făcut lumină a fost consilierul local Kikeli Pál, care le-a explicat celor din sală că banii pe proiectele de sport urmează să se discute la punctul 26 şi nu există nici un motiv ca să nu fie votat, problema fiind cele cinci contracte de asociere cu FC Municipal, BC Mureş, City’us, BC Nova Vita şi CS Universitar. Proiectele de hotărâre de la 19 la 23 au fost amânate pentru o şedinţă extraordinară care se va desfășura peste două săptămâni, când aleşii s-ar putea să ia în discuţie şi o înjumătăţire a sumelor propuse pentru sprijinirea celor cinci cluburi.

Minus la cultură și învățământ

Dacă cele cinci cluburi vor primi bani frumoşi, nu acelaşi lucru se poate spune despre proiectele culturale şi cele de învăţământ. Pentru primele, alocarea bugetară nu atinge 100 de mii de lei, în timp ce pentru şcoli – aceasta abia trece de 30 de mii de lei. În rest, materialele au trecut fără mari convulsii, singura problemă lăsată în suspensie pentru şedinţa extraordinară fiind mutarea elevilor de la Gimnaziul Europa la Constantin Brâncuşi.

Pentru şedinţa de peste două săptămâni, Direcţia Şcoli are sarcina de a pregăti un material cu toate unităţile şcolare din municipiu care sunt cu probleme – clădiri retrocedate, spre exemplu – şi cu şcolile cu grad de ocupare redus unde elevii ar putea fi relocaţi.

Ligia Voro

Read more »

Ședință cu de toate și puțină mitocănie

By |

Ședință cu de toate și puțină mitocănie

consiliul_localÎn luna mai, consilierii locali târgumureşeni nu s-au întâlnit în nicio şedinţă ordinară contrar legislaţiei în vigoare. Au fost Zilele târgumureşene – un argument destul de puternic în opinia Executivului pentru ca şedinţa ordinară să fie programată pentru 6 iunie. Nici atunci nu s-a întrunit deoarece înainte de data stabilită, şedinţa a fost prorogată pentru 13 iunie.

Peti, viceprimar

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 33 de proiecte de hotărâre şi câteva urgenţe. Primul proiect a fost, de fapt, o informare, iar cel cu numărul doi a stabilit numele noului viceprimar ales de către colegii săi consilieri în persoana liderului UDMR Tîrgu-Mureş Peti András. Numele său era vehiculat de mai bine de jumătate de an de când au început să apară zvonurile că Józsa Tibor intenţionează să renunţe la această funcţie din cauza lipsei colaborării cu primarul Dorin Florea…. Cum e procedura, consilierii locali au trecut la vot, iar noul viceprimar a primit 20 de voturi pentru. Potrivit legii, noul viceprimar a fost validat prin vot de către colegii săi, a depus jurământul şi va renunţa la funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al RA Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş, unde se încălzeşte în culise un alt preşedinte selectat de o firmă de recrutare. Din informaţiile noastre, noul viceprimar va avea biroul în sediul principal al Primăriei, spre deosebire de colegul său care a fost obligat să îşi desfăşoare activitatea în clădirea de pe Gheorghe Doja nr. 9, unde a fost exilat şi celălalt viceprimar Ionela Ciotlăuş.

Un scandal închis

După mai bine de un an de scandal pe denumirea Şcolii Generale Nr. 2 sperăm că acesta s-a încheiat o dată pentru totdeauna în ultima şedinţă de Consiliu Local. Consilierii locali au aprobat ca această unitate de învăţământ să poarte numele fostului primar al municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Bernády György, astfel că, dacă nu mai apare vreo problemă, iar Instituţia Prefectului nu notifică hotărârea, Şcoala Generală Nr. 2 se va numi „Şcoala Gimnazială Dr. Bernády György Általános Iskola”. Votul pentru redenumirea şcolii nu a fost unul uşor, deoarece au fost consemnate 13 voturi pentru şi 9 abţineri. Important e că s-a încheiat o dispută contraproductivă, mai ales că în municipiu sunt multe alte probleme rămase nerezolvate şi poate mai importante. De menţionat că propunerea de redenumire a şcolii a ajuns în mapele consilierilor cu toate avizele şi hotărârile necesare, şi anume Hotărârea Consiliului director al şcolii, avizul consultativ emis de Comisia judeţeană de atribuire de denumiri etc.

În schimb, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului municipal nr. 377/17.09.2009 referitoare la aprobarea amplasării bustului scriitorului Sütő András a fost retras de pe ordinea de zi.

Dacă rămânem în sfera cultural-educaţională ar mai fi de menţionat că aleşii locali au votat un proiect de hotărâre privind începerea demersurilor legale pentru depunerea candidaturii Municipiului Tîrgu-Mureş la titlul de „Capitală culturală europeană”. Tîrgu-Mureş intenţionează să candideze pentru această titulatură în 2021 şi este dispus la un parteneriat cu municipiul Sfântu Gheorghe, „capitala” judeţului Covasna.

Termoficarea, sfârşitul poveştii

După patru ani în care termoficarea a revenit ca o problemă în cel puţin jumătate din şedinţele de Consiliul Local, până la sfârşitul anului s-ar putea ca aleşii locali să o elimine definitiv din lista de probleme. În ultima şedinţă de CL pe ordinea de zi a fost înscris un proiect de hotărâre „privind luarea unei decizii referitoare la serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul Tîrgu-Mureş. În condiţiile în care contractul de delegare a gestiunii serviciului de termoficare încredinţat SC Locativ SA expiră în 8 iulie, iar licenţa companiei în domeniul prestării serviciului de alimentare cu apă caldă şi energie va expira peste patru luni, consumatorii racordaţi în sistemul centralizat pot fi număraţi pe degete – permisă fie-ne comparaţia deoarece acum patru ani erau câteva zeci de mii, iar acum numărul acestora nu ajunge nici la 2.000 -, sfârşitul termoficării centralizate în Tîrgu-Mureş e pe punctul de a fi declarat. Bineînţeles nu vom asista şi la slujbe de înmormântare şi la împărţire de colivă. Retoric însă mă întreb din nou cine e responsabil şi dacă va fi tras cineva la răspundere pentru zecile de milioane de euro investite în defuncta companie Energomur SA în ultimii 12 – 13 ani de zile?
Revenind la problema termoficării şi a deciziei luate de către consilierii locali ar trebui să menţionăm că Locativ SA va opera până în octombrie acest sistem, urmând ca acei consumatori racordaţi în sistem să fie încunoştinţaţi ce ar însemna pentru buzunarele lor livrarea de apă caldă şi energie termică şi, bănuim, să li se sugereze elegant să îşi caute metode alternative de a se încălzi la iarnă şi de a avea apă caldă tot timpul.

În plus, locatarii ar trebui să ştie că nu se vor mai acorda subvenţii, astfel că gigacaloria va fi facturată la preţul de producţie care este exorbitant dacă e să îl cităm pe noul viceprimar Peti András. „Nu putem sacrifica bugetul local pentru interesul acestor consumatori », a mai spus noul viceprimar. Nu insistăm asupra schimbărilor de discurs ale consilierilor locali, inclusiv UDMR, dar poate o vor face ei în timpul liber pentru a vedea cum se împotriveau renunţării la sistemul centralizat şi ce spun astăzi. Cum au aprobat tot felul de investiţii amanetând bugetul local şi cum ridică azi din umeri.

Radiotel nu a avut noroc nici în ultima şedinţă de Consiliu Local, aleşii refuzând să aprobe din nou Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiţiei de amplasare a unui pilon de telecomunicaţii în Tîrgu-Mureş – Platoul Corneşti.

Sărim câteva PUD-uri şi ajungem la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe noi speciale de parcare în incinta Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”. Amuzant în această poveste este că autoritatea locală s-a hotărât să administreze de bunăvoie şi nesilită de nimeni şi singură parcările din zona Week-end. Asta după ce nu a prea încasat bani de pe urma contractului cu Tracia Trade Exim SRL. Dacă vor intra mai mulţi bani la bugetul local, nu putem şti încă, dar cert e că şoferii care parchează în complex primesc bonuri fiscale. Am mai remarca, de asemenea, că bariera dinspre Aleea Carpaţi şi spre Sângeorgiu de Mureş a dispărut pe moment, aşa că, concluzionând, a fost bun la ceva raportul comisiei de verificare şi analiză a contractelor privind parcările, salubritatea şi transportul local.

În încheiere am remarca modul neacademic de exprimare al consilierului local Claudiu Maior la adresa viceprimarului Ionela Ciotlăuş mitocăneşte – nu putem să reproducem aici ce a spus-, însă deranjant a fost că niciun consilier local – şi sunt câteva femei în deliberativ – nu a reacţionat. Până la urmă ne aşteptăm ca în vreo şedinţă viitoare să asistăm şi la bătăi între aleşi la care să fim la fel de impasibili.

Premiaţi de CL

BC Mureş care a obţinut titlul de vicecampioană a României în Liga Naţională de Baschet Masculin va fi premiată cu 200.000 de lei, bani pe care sperăm că jucătorii, antrenorii şi toţi cei care au muncit în sezonul 2012-2013 să îi şi obţină, ştiut fiind faptul cât de bună platnică este Primăria Tîrgu-Mureş. Proiectul de hotărâre privind premierea a fost inclus la urgenţe, fără să se afle pe ordinea de zi a urgenţelor, fiind propus de către consilierul local Claudiu Maior.

Ligia Voro

Read more »