Posts Tagged “dezbatere”

Dezbatere publica

By |

In aceasta ora se desfasoara dezbaterea publică organizată de Asociația
Culturală Amphion joi, la Hotel GRAND – sala Europa – pe tema: Rolul practicii
studențești în tranziția de la școală la viața activă.
Program:
11:00 Atelier de diseminare.
Prezentarea rezultatelor celui de-al doilea stagiu de practică din cadrul
proiectului „Practica interdisciplinară – o șansă pentru viitorul tău”
11:45 Pauză de cafea
12:00 Dezbatere publică: Rolul
practicii studențești în tranziția de la școală la viața activă
13:00 Conferință de presă

Read more »

Fabrica de clei, din nou pe masă

By |

Fabrica de clei, din nou pe masă

SC-KASTAMONU-Romania1-660x495Subiectul „fabrica de clei” revine din nou în atenția opiniei publice reghinene. Primăria municipiului Reghin a anunțat organizarea unei dezbateri publice pentru miercuri 27 noiembrie, de la ora 16, în Sala de ședințe a Casei Municipale de Cultură dr. Eugen Nicoară.

Va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre propus administrației locale de către Inițiativa Civică Reghin, ONG constituit recent, care și-a declarat ca scop principal „protejarea dreptului oricărei ființe de a trăi într-un mediu curat”.

Propunerea

„Proiectul de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizațiilor de construcție pentru activitățile industriale, așa cum sunt definite și specificate în Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin”, a fost înaintat Primăriei printr-o adresă înregistrată la data de 10 octombrie, sub nr. 17.369, documentul fiind însoțit de o listă cu peste 1.640 de semnături din partea susținătorilor și de textul Legii 86/2000 din 10 mai 2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.
Propunerea ONG-ului reghinean , redactată sub forma unui proiect de hotărâre care să fie supus atenției Consiliului Local, include 3 articole referitoare la modalitatea de autorizare pe teritoriul municipiului Reghin a unor activități industriale.

Concret

Conform documentului propus, 50%+ 1 dintre locuitorii cu drept de vot ar trebui să își exprime acordul pentru eliberarea de avize, certificate de urbanism sau de construcție atunci când vine vorba de amplasarea unor construcții destinate producției industriale considerate ca fiind poluante. Primăria ar iniția procedurile de vot, iar cheltuielile aferente ar fi suportate de beneficiar, care, în plus, ar trebui să prezinte populației, prin surse media, pe durata a 30 de zile calendaristice, intențiile sale cu privire la activitatea viitoare .

Raportul de specialitate

Pentru desfășurarea dezbaterilor de miercuri în cunoștință de cauză, Primăria a pus la dispoziția celor interesați materialele informative necesare, care se pot studia fie la avizierele din holul instituției fie pe site-ul www.primariareghin.ro.
Materialele respective includ atât proiectul Inițiativei Civice Reghin, cât și un raport de specialitate semnat de unul dintre angajații Compartimentului juridic al Primăriei Municipiului Reghin.
Conform acestui raport, decizia de a aviza favorabil sau nu o activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului aparține strict Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și nu autorității deliberative locale, cu atât mai puțin primarului. Autoritățile publice locale pot exercita doar acele competențe care le sunt atribuite prin lege, în consecință, depășirea lor ar atrage nulitatea absolută a oricăror decizii, care ar fi considerate ilegale.
Raportul precizează faptul că Agenția Națională de Protecția Mediului este instituția publică cu competențe în implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniul protecției mediului. Astfel, printr-o hotărâre a Consiliului Local nu pot fi introduse condiții suplimentare pentru autorizarea altor tipuri de activități decât cele stabilite prin acte normative cu forță juridică superioară . Altfel spus, hotărârile Consiliului Local nu pot ieși din cadrul creat de lege, în virtutea respectării principiului ierarhiei actelor normative.
Documentul emis de Compartimentului juridic face referire și la certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție, precizând faptul că eliberarea acestora este obligatorie pentru autoritatea publică locală.
În cazul unui refuz, solicitantul se poate adresa justiției deoarece i-a fost încălcat un drept subiectiv, iar instanțele pot obliga administrația locală să emită un act administrativ, un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă.

În concluzie…

… raportul de specialitate consideră că proiectul de hotărâre înaintat Primăriei de către ONG-ul reghinean contravine legilor în vigoare deoarece încalcă dispozițiile a 6 acte normative: Constituția României, Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, HG. nr 1000 din 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Ordinul 839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 50/1991.

Emese Ardelean

Read more »

Camera Deputaţilor, „atentă” deloc la Justiţie

By |

Camera Deputaţilor, „atentă” deloc la Justiţie

judecator-instantaUn proiect de lege care are o uşoară conotaţie de discriminare pozitivă ar putea da peste cap justiţia în mai puţin de o lună dacă este adoptat în Senat în acelaşi mod ca în Camera Deputaţilor. Aici, iniţiativa legislativă a fost aprobată tacit pentru că deputaţii nu şi-au făcut timp să o dezbată şi să o voteze în termen de 45 de zile de la înregistrare. În zonele cu populaţie minoritară de cel puţin 20% ar avea acces în instanţele de judecată şi în parchete stagiarii şi magistraţii care au susţinut un examen de cunoaştere a limbii minorităţii respective. Dacă este binevenită sau nu o asemenea modificare nu am vrea să comentăm, dar aceasta era obligatoriu să fie dezbătută şi votată pentru că presupune schimbări interesante în organizarea judiciară.

Legea

În 3 septembrie 2013 (n.a. înregistrat la Camera Deputaţilor în 9 septembrie), doi deputaţi UDMR înaintau camerei un proiect de lege privind modificarea Legii nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi a procurorilor, a Legii nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedură civilă, prin punerea în aplicare a articolului 9 din Charta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare.
În esenţă, Márton Árpád-Francisc şi Máté András-Levente propuneau ca auditorii de justiţie (n.a. licenţiaţii în drept care au fost admişi la Institutul Naţional al Magistraturii) să poată susţine, la cerere, şi un examen de cunoaştere a limbii unei minorităţi naţionale la care se referă Legea nr. 282 din 2007 (n.a. legea de ratificare a Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare). Apoi, judecătorii stagiari şi procurorii stagiari (n.a. absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care au atribuţii limitate la judecătoria sau la parchetul de pe lângă judecătorie unde au fost numiţi de Consiliul Naţional al Magistraturii după promovarea unui concurs, stagiul este de un an) „care au susţinut cu succes un examen de cunoaştere a limbii unei minorităţi naţionale prevăzute în Legea nr. 282 din 2007 pot solicita cu precădere numirea la judecătoriile în raza cărora minoritatea respectivă are o pondere semnificativă”.

O altă modificare…

…propusă de către cei doi parlamentari se referă la judecătorii şi procurorii care şi-au încheiat stagiul, au fost declaraţi admişi la examenul de capacitate şi au trecut testul de limbă al unei minorităţi naţionale, şi anume ca aceştia să aibă prioritate la alegerea posturilor de la judecătoriile în a căror rază minoritatea naţională respectivă are o pondere semnificativă.
Deputaţii s-au gândit şi la numirea judecătorilor şi procurorilor la Tribunale şi Curţile de Apel, propunând ca atunci când sunt scoase posturi la concurs să fie numiţi în zonele unde o minoritate are o pondere de cel puţin 20% din populaţie magistraţi care cunosc limba minorităţii respective şi, obligatoriu, pot participa la examen doar cei care au susţinut un examen de cunoaştere a acesteia.
Legat de Legea privind organizarea judiciară, parlamentarii au adus modificări articolului 14 din actul normativ ante-citat, solicitând introducerea unor alineate noi, şi anume: „Cererile şi alte înscrisuri pot fi depuse atât în limba română, cât şi în limba unei minorităţi naţionale prevăzută la art. 5 din Legea nr. 282 din 2007, sarcina traducerii acestora revenind instanţei de judecată fără ca acestea să implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi”, respectiv „Cererile şi probele, scrise sau orale, nu pot fi considerate ca inadmisibile numai pe motivul că sunt formulate într-o limbă a unei minorităţi naţionale prevăzute în Legea nr. 282 din 2007”. În coroborare cu aceste articole noi, la articolul 17 ar urma să fie introdus un alineat nou care prevede încadrarea la instanţe a unui număr suficient de magistraţi care să cunoască limba minorităţii respective în zonele unde minoritatea respectivă reprezintă cel puţin 20 % din populaţie.
Aceleaşi modificări aduse articolului 14 reprezintă propunerile deputaţilor şi pentru schimbarea articolului 18 din Codul de procedură civilă.

Consiliul Legislativ – pentru. Guvernul – contra

În 23 septembrie, Consiliul Legislativ, prezidat de dr. Dragoş Iliescu, a avizat favorabil propunerea legislativă cu câteva observaţii de tehnică legislativă şi de adăugire a unor articole pentru a fi în concordanţă cu legislaţia pe care o vor modificată.
În 8 octombrie, Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, comisie prezidată de Liliana Mincă, fostul director al Loteriei Române, a dat aviz favorabil proiectului de lege.
În 11 octombrie a fost trimis la Camera Deputaţilor punctul de vedere al Guvernului, care este înregistrat trei zile mai târziu. Primul-ministru Victor Ponta concluzionează în punctul de vedere al Guvernului că nu susţine această iniţiativă legislativă. Mai precis, referitor la modificarea Legii nr. 303 din 2004, acesta a arătat că nu consideră oportună modificarea sa, apreciind că: „valorificarea criteriului cunoaşterii limbii minorităţilor naţionale cu pondere semnificativă în zona în care funcţionează instanţa sau parchetul putând avea pondere cel mult, alături de alte criterii, în evaluarea şi soluţionarea cererilor de transfer ale judecătorilor şi procurorilor la alte instanţe sau parchete”.
Guvernul a arătat în observaţiile sale că nu poate susţine nici modificarea celorlalte două legi, considerând că sunt deja asigurate mijloacele ca un cetăţean să se poată adresa şi să depună acte în limba sa maternă.
De asemenea, primul-ministru a mai arătat că nu sunt prevăzute sursele de finanţare pe care le-ar implica modificarea ultimelor două legi, prin introducerea obligativităţii ca instanţa de judecată să se ocupe de traducerea cererilor, înscrisurilor etc.

CSM spune nu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a exprimat asupra propunerii legislative în 8 octombrie prin Hotărârea nr. 1109 a Plenului CSM. Hotărârea a fost trimisă doar în 21 octombrie, zi în care a fost înregistrată şi la Camera Deputaţilor.
CSM a avizat negativ proiectul de lege, având mai multe observaţii punctuale. Magistraţii au arătat că, în ceea ce priveşte modificarea Legii 303, articolul 9 din Chartă nu impun statului român obligaţii de natura celor invocate de către cei doi deputaţi. CSM mai precizează că în asemenea condiţii, iniţiatorii propunerii legislative ar fi trebuit să motiveze şi să fundamenteze necesitatea acestora. Legat de modificarea celorlalte două legi, mai precis introducerea primului alineat, CSM a spicuit din Decizia nr. 1585 din 2009 a Curţii Constituţionale referitoare la constituţionalitatea prevederilor art. 14 din Legea nr. 304 (n.a. Codul de procedură civilă nu era încă în vigoare), curte care concluzionează că: „legea pune la dispoziţia părţilor, cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale, suficiente garanţii procedurale menite să asigure libertatea de exprimare , accesul liber la justiţie, precum şi dreptul la un proces echitabil”.
CSM mai subliniază că referitor la inadmisibilitatea cererilor şi probelor doar pe motiv că sunt formulate în altă limbă, iniţiatorii nu au precizat „necesitatea unei asemenea prevederi”.
CSM mai critică iniţiativa legislativă şi pentru faptul că nu e în concordanţă cu privire la procedura de promovare a magistraţilor cu referire directă la angajarea magistraţilor în zonele în care o minoritate reprezintă cel puţin 20 % din populaţie.

Aprobat tacit

Şi cum îi şade bine unui Parlament preocupat de domeniile prioritare din Constituţie, inclusiv de justiţie, proiectul de lege a trecut bine mersi în Camera Deputaţilor tacit. Adică pentru că nu au dezbătut-o în 45 de zile de la înregistrare – termenul pentru dezbatere şi vot împlinindu-se în 23 octombrie, iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit, fără să mai includă măcar observaţiile Consiliului Legislativ care ţineau de tehnica legislativă, mai precis cum trebuie să arate prevederile legii ca să nu dea loc de interpretări şi să fie incompletă. Astfel că proiectul de lege, de acum Legea nr. 273 din 9 septembrie, şchiop şi cu inadvertenţe a ajuns la Senat, care este cameră decizională. La Senat, proiectul legislativ a fost înregistrat în 4 noiembrie sub numărul 558. Ce se va întâmpla aici urmează să vedem în următoarele 30 de zile. Cert este că deputaţii au fost prea ocupaţi pentru a se pronunţa asupra unui proiect de lege care va stârni cu siguranţă valuri în justiţie dacă va rămâne sub această formă. Bineînţeles dacă va trece de promulgarea preşedintelui şi de Curtea Constituţională.
Din păcate, magistraţii nu ne-au fost de prea mare ajutor în această problematică deoarece nici Asociaţia Magistraţilor din România, nici Uniunea Naţională a Judecătorilor din România nu s-au aplecat asupra acestor modificări legislative. De asemenea, alţi magistraţi contactaţi nu sunt la curent cu aceste propuneri de schimbare a actelor normative mai sus-analizate.

Ligia Voro

Read more »

Prelucrarea lemnului, dezbătută la Tîrgu-Mureș

By |

Prelucrarea lemnului, dezbătută la Tîrgu-Mureș

padure padurari Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, a declarat joi, la Târgu Mureş, că România este o ţară care îşi exportă materiile prime şi trebuie să treacă la valorificarea materialului lemnos pentru a crea plus valoare, iar din acest motiv a început o dezbatere naţională pe un proiect de lege de încurajare a valorificării lemnului în detrimentul exporturilor de buşteni şi cherestea. ‘Începem astăzi, la Târgu Mureş, seria dezbaterilor cu cei care sunt angrenaţi în industria de prelucrare a lemnului. Dezbaterea îşi propune să identifice soluţii pentru sprijinirea dezvoltării durabile locale, prin valorificarea superioară a resursei de lemn. Această dezbatere nu e singură, vor urma dezbateri în toată ţara, în lunile noiembrie şi decembrie, iar la sfârşitul acestei dezbateri, vom avea un pachet de acte normative în care vom încuraja folosirea masei lemnoase ca vector de dezvoltare locală (…) O concluzie pe care o tragem, România este o ţară care îşi exportă materiile prime şi trebuie să treacă de la aceste statut la o ţară care îşi valorifică aceste materii prime şi creează plus valoare’, a declarat Lucia Varga, menţionând că promovarea acestui proiect de lege a avut la bază modelul german.

Ministrul delegat a spus că a pornit joi seria de dezbateri publice cu cei din industria mobilei, din industria de exploatare a masei lemnoase, împreună cu autorităţile locale, parlamentari şi Guvern, pentru a discuta despre nevoia de susţinere a dezvoltării locale, despre sprijinirea IMM-urilor astfel încât la nivel local să se creeze dezvoltare şi locuri de muncă. ‘România este o ţară care îşi exportă materia primă – lemnul. Din păcate, asistăm la acest export al materiei prime în detrimentul prelucrării şi valorificării ei în ţară. Vreau să vă spun că, în comparaţie cu 2002, cantitatea de lemn şi din produse din lemn şi cherestea exportată este de patru ori mai mare: În 2012 au fost exportate de patru ori faţă de 2002 mai mari cantităţi de lemn brut şi cherestea. Ceea ce a făcut ca pe piaţa românească lemnul să fie o materie primă greu accesibilă, ceea ce a dus la închiderea unor IMM-uri şi, mai mult decât atât, a creat dificultăţi în aprovizionarea cu lemn şi cherestea pentru agenţii economici din industria prelucrătoare a lemnului’, a susţinut Lucia Varga.

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură a declarat că prin proiectul de lege care se află în dezbatere în Senat, la Comisia de Agricultură, au fost introduse prevederi în sprijinul acestei noi politici.

‘În primul rând, am introdus dreptul de preemţiune la achiziţionarea lemnului pentru operatorii din industria mobilei şi, în al doilea rând, am încurajat prelucrarea primară la nivelul depozitelor, adică la nivelul fiecărui ocol silvic, astfel încât materia aceasta primă prelucrată în ocolul respectiv să fie disponibilă pentru agenţii economici din zona respectivă. Este extrem de important ca aceste prevederi să fie aprobate de Parlament. Am avut o primă dezbatere în Comisia de Agricultură din Senat, care întocmeşte raportul, şi din fericire forma dezbătută şi care va fi supusă raportului este asemănătoare, nu au fost modificări majore faţă de forma aprobată de Guvern. Camera decizională va fi Camera Deputaţilor’, a spus Lucia Varga.

Ea consideră că modelul german care pune mai presus exploatarea produselor din lemn şi nu a buştenilor şi cherestelei trebuie aplicat şi în România şi trebuie adaptat, în sensul că ‘trebuie să exportăm mobilă în detrimentul exporturilor de buşteni şi cherestea’.

Lucia Varga a afirmat că se va lucra la un regulament de vânzare a masei lemnoase, iar prin acesta vor fi stimulate firmele producătoare de mobilă prin acordarea unui punctaj mai mare la licitaţiile de masă lemnoasă. ‘Vor fi avantajate firmele care produc plus valoare’, a subliniat Lucia Varga.

AGERPRES

Read more »

Proiectul podului din Aleea Carpaţi, criticat

By |

Proiectul podului din Aleea Carpaţi, criticat

dezbatere podul muresCum să mai cheltui nişte bani şi să nu rezolvi problema? Cam aşa poate fi descris proiectul realizării podului de legătură între cartierele Unirii şi Aleea Carpaţi din Tîrgu-Mureş. Săptămâna trecută a avut loc dezbaterea publică pe marginea raportului privind studiul de impact asupra mediului, un pas din procedura ce precede emiterea acordului de mediu. Cum arareori se întâmplă, locuitorii s-au mobilizat şi au participat la întrunire pentru a se declara împotriva construcţiei podului la 30 de metri distanţă de blocurile unde locuiesc.

Proiectul…

… demarat în 2012 a ajuns acum la etapa de evaluare a impactului asupra mediului, etapă ce precede emiterea acordului de mediu. Procedura prevede consultarea celor interesaţi care îşi pot exprima punctul de vedere asupra proiectului. Ceea ce s-a şi întâmplat: 11 asociaţii de proprietari elaborând un punct de vedere remis Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Oamenii susţin că multe aspecte din raport sunt tratate superficial, astfel încât nu se poate lua o decizie corectă. Prima observaţie a locuitorilor din Aleea Carpaţi se referă la încadrarea proiectului în planurile de amenajare a teritoriului. ,,Descrierea se limitează la pod, intersecţiile giratorii şi descrierea legăturii ce va fi realizată între străzile Mureşului şi Zăgazului, fără a mai menţiona că de aici drumurile se înfundă. Traseul de pe strada Mureşului se continuă cu variantele pe străzile Podeni, Tisei sau Voinicenilor care nu fac decât să readucă traficul în zona actualului pod, pe când ieşirea din strada Zăgazului se face pe strada Lăcrămioarei prin trecere la nivel cu calea ferată”.

A doua se referă la variantele proiectului care se diferenţiază doar prin faptul că una include şi relocarea căii ferate de pe malul drept pe cel stâng al Mureşului. Şi aici se menţine aceeaşi nebuloasă. Cu toate că beneficiarul – Primăria Tîrgu-Mureş – a înclinat spre varianta fără calea ferată, firma evaluatoare – Consulting – a consemnat că scenariul al doilea a întrunit punctajul mai mare.

Nici descrierea proiectului nu este mai exactă, arată locuitorii. Aceştia au arătat că zona în care ar urma să fie realizat podul nu este clar identificată pentru că nu sunt prezentate hărţi şi diagrame. De asemenea, sunt menţionate reţelele de utilităţi publice ce urmează a fi deviate sau relocate fără a fi cuantificat impactul asupra consumatorilor racordaţi la aceste utilităţi, se mai arată în punctul de vedere al asociaţiilor de proprietari.

Aceştia nu au fost mulţumiţi nici de modul cum este descrisă organizarea de şantier care nu conţinea: amplasamentul considerat adecvat, suprafaţa, construcţiile ce urmează a fi ridicate, descrierea modalităţii de manevrare a materialelor. Până şi soluţia privind alimentarea cu apă, după o scurtă descriere şi câteva calcule, suferă o concluzie lămuritoare, şi anume: ,,Soluţia finală privind alimentarea cu apă va fi stabilită de Constructor”.

În raport, mai arată locuitorii, nu sunt prezentate date privind gestionarea deşeurilor, iar impactul asupra factorilor de mediu este prezentat superficial.

De asemenea, în raport nu sunt cuprinse memoriile înaintate şi înregistrate la APM de către asociaţiile de proprietari.

În punctul de vedere au mai fost consemnate următoarele: raportul nu face nicio referire la impactul asupra locatarilor şi a clădirilor din imediata vecinătate – blocurile 51, 53 şi 55 şi nici nu cuprinde detalii despre poluarea fonică, atmosferică, vibraţii.
Pentru toate aceste argumente, locatarii din zonă au solicitat respingerea proiectului.

Asociaţia Rhododendron a depus, de asemenea, un punct de vedere prin care a solicitat respingerea proiectului. Până la un punct, argumentaţia reprezentanţilor asociaţiei este similară cu cea exprimată de către locuitorii din zonă. În plus, aceştia propun „reanalizarea strategiei de dezvoltare pe termen lung şi rediscutarea politicii de trafic a oraşului în vederea identificării şi stabilirii măsurilor reale de descongestionare, fluidizare şi eficientizare a traficului corelat cu alte aspecte importante de dezvoltare şi conservare”.

Dezbaterea

Miercurea trecută a avut loc şi dezbaterea publică asupra raportului privind impactul asupra mediului a proiectului. Spre deosebire de alte astfel de întruniri la care târgumureşenii sunt chemaţi să îşi susţină punctul de vedere, la aceasta, locuitorii din Aleea Carpaţi au dat curs nu în număr mare, dar reprezentativ, am spune noi.

Iar nemulţumirile au curs. De la argumente de îngreunarea a traficului – pentru că acesta ar fi deviat pe străduţe din cartierul 22 Decembrie 1989, care oricum sunt blocate până la stabilitatea solului, oamenii şi-au prezentat motivele pentru care se opun proiectului.

Diferit de raportul prezentat, unde se specifică la oportunitatea proiectului faptul că podul le-ar asigura locuitorilor din Sântana de Mureş acces mai rapid în Tîrgu-Mureş şi viceversa, consilierul local PDL Claudiu Maior, ajuns din întâmplare la dezbatere, a susţinut că prin construcţia noului pod, locuitorii din cartierul Unirii ar avea o altă rută pe care să se deplaseze, pentru a evita ambuteiajele din orele de vârf. De asemenea, Rodica Fărcăşan, director investiţii Primăria Tîrgu-Mureş, le-a explicat celor din cartierul Aleea Carpaţi de ce podul a fost proiectat la nici 30 de metri de blocurile 51-55 şi de ce este dificilă realizarea unui proiect în parteneriat cu administraţiile publice locale din comunele limitrofe. „Locul ales a fost constrâns de situaţia existentă în cauză, limita teritoriului; din păcate până în momentul actual, Primăria – după Revoluţie – nu a reuşit să facă nicio investiţie în colaborare cu comunele limitrofe, chiar dacă aceste comune ar fi dorit să facă anumite investiţii nu au avut posibilitatea financiară”,

Locuitorii din Aleea Carpaţi au replicat că traficul este la fel de îngreunat şi acolo la orele de vârf şi că o soluţie ar fi ca podul, dacă va fi construit, să fie edificat spre barajul Apelor Române, astfel încât să se facă legătura cu strada Luntraşilor.

Mai de voie, mai de nevoie, Maior a promis un răspuns în două săptămâni în care Primăria Tîrgu-Mureş să vină cu o altă soluţie dacă aceasta este agreată şi de Direcţia Apelor Mureş care trebuie să avizeze proiectul. „Dacă reuşim să cădem la învoială cu Apele Române, ori câş, ori ştiu eu…mutat mai încolo, şi dacă nu reuşim la Sântana sau Sângeorgiu, ca să nu avem probleme cu ei … dacă totuşi va trebui să intrăm acolo, tot eu vă promit că mergem acolo, până la o şedinţă de consiliu local în zonă, la primarii de acolo şi vedem cum pun problema”, le-a transmis Maior.

Până la urmă, dezbaterea publică a fost suspendată. „Utilitatea venirii noastre nici nu se justifică astăzi. Am fost puşi în faţa unei neînţelegeri, nici nu mai putem vorbi lucruri tehnice. Se poate studia pe site-ul Primăriei şi a APM documentul depus, raportul ce urmează să fie depus la Mediu spre aprobare. Dânşii au prezentat pe site un document, în baza căruia noi am făcut toate precizările necesare în presă şi acum am ajuns să fim puşi în faţa a unei neînţelegeri; eu zic că este o incompetenţă crasă din partea proiectantului, care susţine acum că nu mai există decât o singură variantă cea care exclude gabaritul pentru cale ferată şi de aici nu mai au sens discuțiile”, a concluzionat Radu Simionescu, locuitor din cartierul Aleea Carpaţi şi una dintre vocile cele mai acide la adresa proiectului.

Proiectul

Cele două variante prezentate ar costa peste 21 milioane de lei – prima, peste 27 de milioane de lei cea de-a doua, bani ce ar urma să fie atraşi din fonduri europene, mai exact prin Programul Operaţional Regional. Doar că, aşa cum semnala Radu Simionescu într-o scrisoare deschisă, fonduri pe acest program nu prea mai sunt, iar Primăria Tîrgu-Mureş nu a identificat o altă sursă din care să fie realizat proiectul.

Ligia Voro

Read more »

Florea atacă puterea pe tema regionalizării

By |

Florea atacă puterea pe tema regionalizării

dorin florea, peti andrasPrim vicepreşedintele PDL Dorin Florea, primarul din Târgu Mureş, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că, dacă puterea ar fi înţeles ce înseamnă interesul naţional, ar fi stat de vorbă şi cu opoziţia pentru a cădea de acord pe marginea regionalizării României. ‘Dacă ar fi înţeles ce înseamnă interes naţional, vă garantez că ar fi stat de vorbă real, corect şi onest cu opoziţia. Se discută de regionalizare, nu am fost chemat o singură dată la o discuţie pe tema regionalizării. Trebuie mers prin consens, în dialog cu autorităţile locale. Nu o să-l critic pe Dragnea că a făcut regionalizarea prost, nu o să-l critic pe Dragnea că spune că trebuie să dispară 35% dintre comunele nerentabile. Nu o să-l critic pentru că ştiu că trebuie făcută în interes naţional. Nu o să-l critic, din contră, o să-l ajut. Credeţi că o să facă la anul regionalizarea? Uitaţi-vă la reacţiile lor (…) Nu mă aştept la ceva bun, pentru că din punctul meu de vedere este fâsâită, adică este ca şi Roşia Montană, ca CFR, ca Oltchim (…), a afirmat Florea.

El a spus că regionalizarea României trebuia făcută prin consens politic şi nu mizând pe voturile a 70% din Parlament, procentul oscilând. ‘Acest lucru trebuia să reiasă în unanimitate, trebuia făcut prin consens, nu că ai 70% în Parlament. Am văzut ce înseamnă un parlament al laşităţii. Domnul Crin Antonescu – era să cad de pe scaun – e în opoziţie! Ei zic că au 70%. Ce regionalizare vrei să facă ei când ăla fuge în stânga, ăla în dreapta, ăla spune că nu votează. Un popor întreg stă şi se cruceşte’, a susţinut Dorin Florea.

În privinţa judeţului Mureş, care ar fi inclus într-o regiune alături de Braşov, Harghita şi Covasna, cu capitala la Braşov, Dorin Florea a arătat că, dacă Târgu Mureş îşi pierde capacitatea de a fi capitală, ‘va avea o evoluţie dificilă’. ‘Pe liderii marcanţi ai UDMR nu i-a interesat nicio clipă acest lucru, ei au nevoie de o populaţie ţinută apăsat, ca la FNI, să nu gândească, să stea cuminte acasă, că ei le rezolvă toate problemele. Din păcate Mureşul va suferi, pentru că este o clasă politică de neacceptat. Uitaţi-vă cum s-au pierdut mari potenţiale, am rămas fără infrastructură, cum se năruie aeroportul, cum au distrus spitalul teritorial (din Târgu Mureş, n.r.)’, a susţinut politicianul.

Dorin Florea a mai spus că politicienii mureşeni, deşi au ocupat poziţii importante la nivel naţional, nu au ajutat cu nimic zona spre deosebire de oraşe precum Braşov, Sibiu sau Cluj Napoca, care nu au avut o asemenea reprezentare politică. ‘Braşovul nu a avut politicienii pe care i-a avut Târgu Mureşul şi nu a avut gâdilatul acesta prelung de 20 de ani în ceea ce a însemnat discriminarea pozitivă. Uitaţi-vă unde a ajuns Braşovul şi la ce involuţie au adus judeţul Mureş. Uitaţi-vă ce aerogară are Clujul, ce aerogară are Sibiul, şi uitaţi-vă ce are Târgu Mureşul, cu toţi liderii politici de 10 ori mai importanţi decât i-a avut Sibiul sau Clujul. Nu vreţi să discutăm România reală?’, a accentuat Dorin Florea.

AGERPRES

Read more »

Reforma Sănătății dezbătută de Nicolăescu la Sighișoara

By |

Reforma Sănătății dezbătută de Nicolăescu la Sighișoara

eugen nicolaescuMinistrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat joi, la Sighişoara, în cadrul dezbaterii organizate în Regiunea Centru pe proiectele de acte normative referitoare la reforma sistemului de sănătate publică, că aşteaptă propuneri de la profesioniştii în domeniu dacă se doreşte sau nu includerea programelor naţionale în pachetul de bază.

‘Pachetul de bază este temelia reformei în sănătate. Astăzi noi nu spunem adevărul asiguraţilor. Noi le spunem oamenilor că le dăm tot. E adevărat? Nu-i adevărat. Le dăm cât avem buget, asta e realitatea, nu dăm un leu în plus pentru că nu avem de unde. Mai sunt nişte spitale care mai fac nişte servicii peste contract şi rămân cu ele în braţe şi acele spitale o să aibă arierate. Altă explicaţie nu avem şi atunci noi ştim că oamenii îşi pun speranţe că au dreptul la tot ce cred ei în momentele de situaţii de suferinţă, în situaţiile nefericite de boală, dar noi trebuie să le spunem adevărul. Numai atât putem să dăm cetăţenilor români care au dreptul la pachetul de bază (…) Pachetul de bază: servicii de prevenţie, servicii de urgenţă, serviciile oferite de medicul de familie, servicii la nivel de ambulatoriu şi spital. Şi – nu am luat o decizie încă – aştept propuneri dacă să includem şi programele naţionale sau acestea să le urmărim separat. E cumplit de grea decizia’, a arătat Nicolăescu.

Ministrul Sănătăţii a arătat că pachetul de bază se adresează tuturor cetăţenilor români, indiferent că sunt asiguraţi sau neasiguraţi, aşa cum prevede Constituţia, care obligă statul român să asigure principalele servicii medicale, să nu pună în pericol viaţa oamenilor.

‘Noi spunem că aceste servicii medicale esenţiale se grupează în pachetul de bază. Atunci noi va trebui să definim tipul şi serviciile furnizate având în vedere medicina bazată pe dovezi, nu ceea ce ni se pare, nu ceea ce credem, nu ceea ce am vrea, ci ceea ce este cu adevărat bazat pe dovezi. Vom vedea cum sunt cheltuiţi banii publici având acest pachet de bază, pentru că el trebuie să cuprindă soluţiile cele mai eficiente pornind de la faptul că bolile cele mai frecvente cu costurile cele mai mici înseamnă că acelea trebuie cu prioritate să le includem în pachetul de bază, că în pachet nu vor fi incluse servicii care nu sunt dovedite a avea un beneficiu. Este prea important acest lucru ca să nu ne aplecăm asupra lui cu foarte multă atenţie’, a susţinut acesta.

Eugen Nicolăescu a afirmat că acest pachet de măsuri reprezintă o schimbare fundamentală în societatea românească, în sensul că ‘înseamnă să trecem de la o minciună perpetuă de 70 de ani, la un adevăr dureros’.

‘Dar e un adevăr. Ţara asta atâta poate şi noi trebuie să spunem (…) indiferent cine suntem, cu responsabilităţi, trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Din 5,5% cât plăteşte angajatul şi 5,2 % cât plăteşte angajatorul şi cât mai suportă bugetul de stat putem să dăm un pachet de bază. Dar acel pachet de bază trebuie să îl dăm când omul are nevoie, trebuie să îl dăm la un standard de calitate pe care îl vom defini şi trebuie să îl dăm fără şpagă, ca lucrurile să fie clare. Dacă spunem că în pachetul de bază îi facem o operaţie de apendicită, atunci acea operaţie de apendicită trebuie făcută ca la carte, conform standardului şi omul nu e chemat de acasă cu materiale sanitare, cu medicamente. I se asigură acel serviciu medical la standardul pe care l-am stabilit. Nu e plăcut, nu e popular, dar e real şi adevărat’, a mai spus Nicolăescu.

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, se află la Sighişoara la consultarea specialiştilor în domeniul medical în legătură cu definitivarea unor proiecte de acte normative.
În cadrul discuţiilor sunt abordate direcţiile de reformă privind restructurarea şi reorganizarea sistemului sanitar, proiectul pilot de creştere a veniturilor medicilor din unităţile sanitare publice cu paturi, legea răspunderii civile a personalului medical (malpraxis), proiectul de modificare a statutului spitalelor, principii şi elemente definitorii ale pachetului de servicii medicale de bază.

La dezbaterea de la Sighişoara participă reprezentanţi ai sistemului sanitar din judeţele Mureş, Alba, Braşov, Sibiu, Covasna şi Harghita, precum şi angajaţi ai direcţiilor de sănătate publică, preşedinţii caselor judeţene de asigurări de sănătate, managerii spitalelor publice, reprezentanţi ai Colegiului Judeţean al Medicilor, ai Colegiului Judeţean al Farmaciştilor, ai Asociaţiilor judeţene ale pacienţilor, ai societăţilor şi patronatelor judeţene ale medicilor de familie, ai organizaţiilor sindicale judeţene.

AGERPRES

Read more »

CNMT cere Ținutul Secuiesc în stradă

By |

CNMT cere Ținutul Secuiesc în stradă

Steag tinutul secuiescReprezentanţii Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania(CNMT) susţin că dezbaterea pe tema proiectului de regionalizare, desfăşurată recent la Balvanyos, le-a întărit convingerea că demonstraţiile reprezintă singura cale prin care comunitatea maghiară ar putea determina autorităţile de la Bucureşti să ia în considerare varianta creării unei regiuni formate din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, denumite ‘Tinutul secuiesc’.

Liderul CNMT Sfântu Gheorghe, preotul reformat Santa Imre a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că în opinia sa dezbaterea de la Balvanyos, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a fost una formală, menită să demonstreze că s-a făcut cu o largă consultare populară.

‘Dezbaterea de vineri m-a convins că nu mai avem alte mijloace decât să demonstrăm pentru regionalizarea şi pentru autonomia Ţinutului secuiesc. Nu vom putea convinge cu argumente, aşa că ultimul mijloc este să ieşim în stradă’, a spus Santa Imre.

Acesta a menţionat că se va alătura protestelor ce vor fi organizate săptămâna aceasta în faţa Prefecturii din municipiul Sfântu Gheorghe de către tinerii din cadrul Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT).

‘Săptămâna aceasta, zilnic între orele 17 şi 19 vor avea loc demonstraţii în faţa Prefecturii. Voi fi prezent şi eu. Vreau să precizez ca nu am fost eu iniţiatorul, dar sprijin acest protest’, a spus preotul reformat.

În opinia conducerii CNMT, neluarea în considerare a voinţei comunităţii maghiare constituie ‘un atentat’ la adresa acesteia, dar şi o încălcare a unor prevederi şi tratate internaţionale pe care România le-a ratificat. Liderul CNMT a mai spus că protestele vor culmina pe data de 20 iulie cu demonstraţii în peste 100 de localităţi din Transilvania.

Vicepremierul Liviu Dragnea, care a participat vineri la dezbaterea de la Balvanyos, a declarat că principalul scop al regionalizării este de a contribui la o dezvoltare unitară a ţării, o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi în final la un trai mai bun al cetăţenilor, prin urmare criteriul etnic nu poate fi exclus, dar nu este primordial.

‘Nu sunt foarte sigur cât interes politic este în această declaraţie (a liderilor CNMT şi PPMT -n.r) şi mă abţin, sunt destul de rezervat în a comenta astfel de declaraţii şi astfel de interese (…) Eu nu coordonez un proces de regionalizare tremurând de dimineaţa până noaptea că cineva vrea să facă nu ştiu ce, eu coordonez un proces care să modernizeze România şi chiar refuz să rămân ancorat tot timpul în genul ăsta de discuţie, care nu face bine nimănui. Dimpotrivă, eu spun tuturor să ne scoatem spaimele din suflet, să avem o abordare destul de relaxată dacă vrem să facem dezvoltare’, a spus Liviu Dragnea.

AGERPRES

Read more »

Regionalizarea s-a copt la Tîrgu-Mureș

By |

Regionalizarea s-a copt la Tîrgu-Mureș

IMG_3963PES activists România a organizat la sfârșitul săptămânii trecute, la sediul PSD Mureș din centrul municipiului Tîrgu-Mureș, o dezbatere cu titlu „Europa regiunilor în context românesc” în cadrul căreia participanții la întâlnire au căutat să explice importanța regiunilor în plan european și să reflecteze asupra modului în care România și județul Mureș vor fi afectate de procesul de regionalizare.

În cadrul reuniunii au fost lansate o serie de propuneri destinate a fi discutate în cadrul forumurilor de discuții privind regionalizarea, inițiate de Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea.

La eveniment au participat responsabili din mediul politic (președintele PSD Mureș – deputatul Vasile Gliga, președintele PSD Tîrgu-Mureș – prof. Ștefan Someșan, viceprimarul municipiului Tîrgu-Mureș – Ionela Ciotlăuș, dr. Florin Buicu – deputat PSD etc.) precum și reprezentanți din societatea civilă, mediul academic și mass-media mureșeană printre care îi putem menționa pe: Smaranda Enache – fondatoare și co-președinte executiv al Ligii Pro Europa, jurnalistul Aurelian Grama, avocatul Dragoș Măgherușan, Titi Dălălău – profesor de istorie și limba și literatura română și colaborator al săptămânalului Punctul, Sergiu Papuc – avocat, Raluca Creț – Radio Tîrgu-Mureș, Dan Mașca – director REEA, Vlad Boroș din partea Asociației Generația Tinerilor Europeni, Cristian Stratanovici – inginer Administrația Bazinală Mureș, Mugurel Gorea – director Televiziunea Tîrgu-Mureș, Janina Sitaru – secretarul general al PES activists România etc.

Dezbaterea a fost coordonată de Victor Negrescu, președinte-coordonator național PES activists România, cel care a și făcut o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă regionalizarea și ce avantaje ar aduce aceasta pentru mureșeni. În plus, Victor Negrescu i-a îndemnat pe târgumureșeni să lupte mai mult pentru ca Tîrgu-Mureșul să devină reședință de regiune, afirmând că orașul nostru are multe avantaje pentru a obține acest privilegiu. Acest lucru a fost susținut și de președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, care a afirmat: „Bineînțeles, mureșenii ne-am dori o regiune cu capitala la Tîrgu-Mureș, ne-am dori ca multe din instituțiile de administrație să fie la Tîrgu-Mureș. Zona noastră are un specific aparte la nivel național și trebuie să fim foarte atenți, trebuie discutate absolut toate aspectele. Eu zic că împreună, prin dezbatere publică, am putea nu neapărat să dăm niște concluzii, dar să aducem în discuție niște obiective prioritare fiindcă această regionalizare trebuie să se facă în interes european, nu în interes personal, în interes de partid”.

Regionalizarea: când, unde, de ce…

Câteva informații despre ce însemnă regionalizarea a transmis Victor Negrescu. Dintre acestea am selectat câteva dintre cele mai importante: „Scopul regionalizării este pregătirea accesării fondurilor europene din perioada 2014 – 2020. […] Prin regionalizare fondurile europene pot fi accesate mai bine. În momentul de față banii nu sunt repartizați uniform la nivel național. […] Când se vor constitui regiunile? Prin Memorandum este asumat: regiunile se vor constitui în octombrie – noiembrie 2013. […]
Un alt scop al regionalizării: diminuarea dezechilibrelor regionale. Există regiuni foarte dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate… Regiunea cea mai bogată din România este Regiunea Vest. […]
Nu se pierde din democrație prin regionalizare, nu se pierde din contactul oamenilor cu decidenții, atât național, cât și regionali”.

Mureșul departe de Harghita și Covasna

Totodată, Victor Negrescu a ținut să facă o scurtă caracterizare a Regiunii Centru, în care ar trebui să fie inclus și județul Mureș, făcând referire în mod special la județul Mureș: „Avem 6 județe în cadrul regiunii. Brașov, din punct de vedere economic, stă cel mai bine din punct de vedere al produsului intern brut per cap de locuitor. Mureșul este undeva la mijloc. […] Regiunea Centru este a doua cea mai bogată la nivel național. Noi, cei din Centru, trăim într-o regiune care are potențial, încă insuficient dezvoltat. […]
Specialiștii care au făcut analiza istorică, etnografică și antropologică au arătat că Mureșul se află într-o zonă comună identitară cu Clujul, nu cu Harghita și Covasna. Atunci nu mai văd de ce se vorbește despre Mureș referitor la Ținutul Secuiesc, pentru că nu asta arată analizele antropologice, ci arată foarte clar că Mureșul are o cultură proprie, diferită de Harghita și Covasna…”

Despre PES activists

„PES activists România este organizaţia în care membrii şi simpatizanţii de stânga din România pot activa direct la nivelul politicii europene prin intermediul Partidului Socialiştilor Europeni (PES) şi reţelei de simpatizanţi existentă la nivelul tuturor ţărilor membre UE. În prezent, în România există peste 3.000 de membri PES activists în toată ţara şi organizaţia se mândreşte cu o medie de trei evenimente pe lună şi aproximativ 300 de acţiuni organizate de la înfiinţarea sa în 2007. Apariţia reţelei europene PES activists a fost generată de faptul că în ţările UE partidele politice sunt organizate la nivel local, regional şi naţional. Un activist PES se implică, însă, la un alt nivel – la nivelul celei de-a patra case a democraţiei, democraţia europeană, stimulând astfel dezbaterea pe teme europene între campaniile electorale de acest tip. Activiştii întăresc valorile PES prin participarea la campanii, prin promovarea dezbaterilor pe tema politicilor europene stimulând un contact permanent şi eficient cu societatea civilă. PES activists organizează, de asemenea, schimburi de experienţă politică în întreaga Europă, organizând campanii pe străzi sau on-line, împărtăşind informaţii şi idei şi luând parte la întâlnirile şi activităţile PES. PES activists România este recunoscută ca organizaţie în statutul PES şi PSD şi desfăşoară activităţi la nivelul central şi al organizaţiilor locale” – www.pes.ro

Titi Dălălău

Read more »

Tîrgu-Mureș – Capitală culturală europeană?

By |

targu muresDezbaterea GLOCAL 2013 pe marginea Strategiei ‘Târgu Mureş – Oraş Digital’ organizată miercuri, în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Zilelor Târgumureşene, a prilejuit lansarea ideii ca municipiul să devină capitală culturală europeană în anul 2021.

‘Noi propunem un punct de vedere cum vedem lucrurile, iar universităţile din oraş, mediul de afaceri, ONG-urile trebuie să vină să reacţioneze şi din asta să vedem dacă avem potenţialul uman, economic pentru a iniţia. De fapt, primul pas l-am şi făcut pentru a deveni capitală europeană în 2021. Criteriile de îndeplinit pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt enumerate ca să poţi exprima ca procente sau în cifre, dar mediul în sine trebuie să facă faţă anumitor cerinţe în condiţiile unui management european, în condiţiile unui trai european sustenabil, durabil’, a declarat miercuri Sandor Csegzi, consilierul primarului din Târgu Mureş.

Pe lângă posibilitatea ca municipiul Târgu Mureş să devină capitală culturală europeană, reprezentanţii municipalităţii au prezentat şi viziunea de dezvoltare a comunităţii pe linie ştiinţifică, socială şi pe linia mediului de afaceri, aşa cum este enunţată în cadrul Strategiei Digital Mureş.

AGERPRES

Read more »

„Regionalizarea țării este insuficient explicată”

By |

„Regionalizarea țării este insuficient explicată”

ecaterina andronescuVicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat vineri, la Târgu Mureş, că, în acest moment, reorganizarea regională a ţării este insuficient explicată, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice trebuie să elaboreze un document menit să fie baza de la care să pornească discuţiile.

‘Dezbaterile aici au adus argumente şi în favoarea organizării regionale şi, în acelaşi timp, au adus argumente şi împotriva acestui tip de organizare. După opinia mea, în acest moment organizarea regională este insuficient explicată şi de aceea sunt atât de necesare dezbaterile pentru a înlocui spaima pe care foarte mulţi o au în minte şi în suflet, atunci când ating subiectul organizare regională, cu susţinerea şi cu argumentele de susţinere a procesului (…) Cred că trebuie extinse dezbaterile pe acest subiect dintr-un anumit punct de vedere, din alt punct de vedere, cred că ministerul care este responsabil cu aceste proceduri trebuie să elaboreze un document care să reprezinte baza acestor discuţii şi să aducă argumentele care să elimine spaimele de care vorbeam’, a afirmat Ecaterina Andronescu, după conferinţa ‘Regionalizarea României – între tradiţie şi model european’, organizată de Universitatea ‘Petru Maior’.

Vicepreşedintele PSD a subliniat că subiectul reorganizării administrativ-teritoriale a României este de un ‘foarte mare interes naţional’, iar spaţiul academic este cel mai potrivit pentru astfel de dezbateri, întrucât ‘fereşte de a da conotaţii politice acestei dezbateri’.

‘Eu cred că dezbaterea trebuie argumentată pro şi contra, în aşa fel încât, până la urmă, vorba lui Marin Sorescu, să putem trage o linie şi să avem ce să adunăm’, a spus Ecaterina Andronescu.

În cadrul conferinţei ‘Regionalizarea României – între tradiţie şi model european’ de la Târgu Mureş, profesorul universitar Lucian Chiriac a anunţat că studenţii şi masteranzii de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative au elaborat atât un proiect de revizuire a Constituţiei, în peste 1.000 de pagini, cât şi unul referitor la regionalizare, care aduce argumente pro şi contra acestui proces.

Lucian Chiriac a subliniat că, dacă se doreşte o regionalizare, atunci este nevoie de consimţământul tuturor cetăţenilor ţării, dar că, până în prezent, nu există o transparenţă, nu există un proiect care să fie dezbătut, nu există dialog şi argumente ştiinţifice în favoarea unei astfel de reorganizări, care să cuprindă criterii economice sau sociale, iar previziunea lipseşte cu desăvârşire.

Profesorul universitar a susţinut că ‘în regionalizare nu este nevoie de criterii politice’ şi că, din acest motiv, iniţiatorii regionalizării ar trebui să prezinte care sunt competenţele ce vor trece la regiuni.

Preşedintele Senatului UPM Târgu Mureş, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, a spus că, deocamdată, doar Academia Română are un proiect de regionalizare, care ţine cont inclusiv de fundamentul istoric al regiunilor, şi că orice proiect ce ignoră tradiţiile şi cultura este sortit eşecului.

El a prezentat în cadrul conferinţei şi o serie de iniţiative de reorganizare teritorial-administrativă a României, începând cu cea a regelui Ferdinand, continuând cu regionalizarea ‘de sorginte sovietică, care a dus la înfiinţarea Regiunii Autonomie Maghiare’ – care ulterior ‘a inhibat toate proiectele de regionalizare’ – şi terminând cu desenarea regiunilor de dezvoltare, toate considerate ‘un eşec’.

‘Orice formulă de regionalizare fără transferarea de competenţe este superfluu’, a afirmat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

AGERPRES

Read more »

Fabrica de PAL, din nou în dezbatere

By |

Fabrica de PAL, din nou în dezbatere

dezbatere kastamonu reghin mediuReprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi ai Gărzii de Mediu au participat joi la o dezbaterea publică pe tema fabricii de pal care funcţionează la Reghin. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai investitorului, dar şi ai societăţii civile.

Timp de peste două ore, în incinta Casei de Cultură circa 300 de oameni au participat la discuţii pe baza datelor tehnice prezentate de agentul economic şi a precizărilor făcute de şeful Agenţiei de Protecţie a Mediului Mureş Dănuţ Ştefănescu.

Proiectul va fi pe site

În această fază, a spus şeful APM Mureş, se analizează documentele care au fost depuse pentru obţinerea autorizaţiei integrate de Mediu după care se vor analiza toate plângerile şi propunerile făcute de reghineni în legătură cu obiectivul aflat în dezbatere.

Va urma realizarea proiectului autorizaţiei integrate de Mediu care va fi înaintat şi la Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului pentru o verificare, apoi, în şedinţa de avizare, se va lua decizia de emitere a autorizaţiei. Acest proiect se va afla pe site-ul Agenţiei, iar timp de 30 de zile el va putea fi analizat şi comentat, urmând să fie emisă autorizaţia de mediu integrată pentru fabrica de PAL.

La un moment dat, în timpul discuției, spiritele s-au încins, unii participanţi nelăsându-se convinşi că fabrica nu poluează la ora actuală. Discuţiile au durat mai bine de două ore şi jumătate, iar oficialii Ministerului Mediului au subliniat că toate aspectele discutate vor fi luate în considerate pentru etapele următoare privind investiţia.

Emeșe Ardelean

Read more »

Dezbatere pe tema Constituției, la Palatul Culturii

By |

Dezbatere pe tema Constituției, la Palatul Culturii

Palatul CulturiiForumului Constituțional 2013 organizează o dezbaterea miercuri, 24 aprilie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, Sala oglinzilor, începând cu ora 11.

Parlamentul României a demarat procedurile de revizuire a Constituţiei României, proces ce se va desfăşura pe parcursul anului 2013 şi se va finaliza cu un referendum. Forumul Constituţional este cea mai importantă instanţă de dezbatere publică, învestită de Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României să deruleze acest proces. Acesta va aborda la nivel naţional temele constituţionale într‐un cadru de dezbatere care să unifice şi să pună în valoare sfera competenţei în materie (dreptul constituţional sau ştiinţele sociale) cu sfera opiniilor şi opţiunilor civice şi individuale.

Relevanţa şi utilitatea Forumului depind în mod deosebit de disponibilitatea de participare a experţilor la dezbaterile din cadrul său. Dezbaterile publice ale Forumului vor fi organizate pe trei axe: teritorială, tematică şi academică. Axa teritorială a Forumului Constituţional presupune organizarea de întâlniri la nivel local, județean și regional, urmărind organizarea a cel puțin unei dezbateri în fiecare județ din țară.

Read more »

CJ a publicat proiectul de buget pe 2013

By |

CJ a publicat proiectul de buget pe 2013

bani leiExecutivul Consiliului Județean Mureș (CJ) a publicat pe site-ul propriu proiectul de buget pe anul 2013. Potrivit estimărilor, în acest an veniturile totale se vor ridica la puțin peste 568 de milioane de lei, în creștere cu 37 de milioane de lei față de anul trecut. Cheltuielile sunt însă cu mult mai mari, ridicându-se la un total de 605 milioane de lei, difretența fiind acoperită din excedentul bugetar de anul trecut, dar și din derularea unor fonduri europene. Din aceste sume, 266,6 milioane sunt destinate investițiilor, în timp ce cheltuielile de funcționare sunt considerabil mai mari, ajungând la 338,5 milioane de lei. Puteți consulta sinteza bugetului cu cele mai importante surse de venit, dar și cele mai mari cheltuieli, pe site-ul CJ. Proiectul urmează apoi să fie supus la vot într-o viitoare ședință CJ.

Read more »

Puterea de cumpărare la 30 de ani de media europeană

By |

bani-ceasRomânia ar putea ajunge la media puterii de cumpărare a Uniunii Europene în circa 25-30 de ani, a declarat miercuri vicepreşedintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, în cadrul unei dezbateri pe tema regionalizării României organizate la Târgu Mureş.

‘Dacă vorbim de România şi Bulgaria şi vorbim de calitatea puterii de cumpărare, România în 1997-2003 a fost sub Bulgaria, de ce, că au venit nemţii, au pus ordine şi vreo şase ani am fost sub. Acum suntem peste Bulgaria, dar uitaţi-vă unde este Polonia şi Ungaria care chiar dacă are o perioadă mai dificilă puterea de cumpărare încă este peste Polonia. (…) Diferenţa puterii de cumpărare faţă de Vest: România şi Bulgaria sunt sub medie. (…) România ar putea ajunge la media UE în circa 25-30 de ani’, a opinat Laszlo Borbely.

Acesta a susţinut că este clar că puterea de cumpărare a românilor este necompetitivă chiar şi cu alte ţări care sunt comparabile cu România, cum ar fi Polonia şi Ungaria şi că se constată că ‘în momentul de faţă nu sunt şanse reale de a reduce decalajul şi am putea să ajungem la media UE în 25-30 de ani în acest ritm’.

‘Pentru reducerea decalajului ar trebui ca România să reuşească o viteză de creştere mai mare ca ţările faţă de care ar trebui să existe şanse de reducere din decalaj. În ciuda fondurilor de pre-aderare şi apoi a celor structurale şi de dezvoltare rurală, la paritatea puterii de cumpărare se înregistrează tendinţe defavorabile. Paritatea puterii de cumpărare din România în perioada 1995-2011 s-a putut compara doar cu cea a Bulgariei. Se poate constata că aproximativ de la momentul începerii finanţărilor pentru perspectiva financiară 2007-2013 avantajul Poloniei a crescut abrupt şi s-a menţinut aproape constant şi în perioada de vârf a crizei financiare, iar avantajul Ungariei asupra Poloniei, deşi s-a redus considerabil, rămâne constant’, a arătat Borbely.

În privinţa României, politicianul a spus că se constată că nu are şanse reale de a reduce din decalajul ce o desparte de Polonia sau de Ungaria.

‘Se poate constata că Polonia a pornit cu un avans de 10 puncte procentuale faţă de România şi în perioada 1995-2011 a redus decalajul faţă de media UE cu 21 de puncte procentuale, pe când România în aceeaşi perioadă şi-a redus decalajul cu doar 15 puncte procentuale. Deci România a pornit dintr-o poziţie mai proastă decât Polonia şi a avut o viteză mai mică decât Polonia. Prin urmare, decalajul dintre Polonia şi România a crescut de la 10 puncte procentuale în 1995 la 15 puncte procentuale în 2011: evantaiul se deschide’, a mai spus Laszlo Borbely.

Vicepreşedintele politic al UDMR a prezentat aceste aspecte în cadrul unui studiu efectuat de experţii Uniunii pe marginea funcţionării regiunilor de dezvoltare din România.

AGERPRES

Read more »

Nimic despre regionalizare de la parlamentarii de Mureș

By |

Nimic despre regionalizare de la parlamentarii de Mureș

harta_euroregiuniDeși subiectul regionalizării revine constant în atenția publică și se nasc adevărate dezbateri, ele se poartă cel mai adesea într-un pur stil românesc – fără vreun proiect pe masă, fără studii de impact și fără ca măcar parlamentarii care urmează să-l adopte să știe cum arată efectiv. Am pus două întrebări parlamentarilor de Mureș care se află la putere, însă n-am reușit să obținem vreun răspuns lămuritor. Cele două întrebări erau 1. Ați văzut până acum pe hârtie, concret vreun proiect privind regionalizarea României? și 2. Există discuții în interiorul U.S.L. pe tema asta și dacă în ce direcție?

Am obținut răspunsuri concrete de la 3 parlamentari – senatorul Akos Mora (PNL) și deputații Cristian Chirteș (PNL) și Florin Buicu (PSD). I-am contactat de asemenea și pe Vasile Gliga, care a spus că nu face deocamdată comentarii pe această temă și Alexandru Petru Frătean care ne-a promis că revine cu o declarație pe această temă, care încă nu ne-a parvenit. Iată răspunsurile la cele două întrebări:

Akos Mora

1. Nu.

2. Nu, la nivelul grupurilor parlamentare încă n-a ajuns această discuție. Probabil e la nivel de Guvern, dar nici ei nu s-au hotărât cu care variantă să vină. În momentul când niște propuneri vor ajunge și pe masa noastră.

Cristian Chirteș

1. Personal nu avem cum să avem proiecte de regionalizare, dar avem principiile regionalizării, pe care le susținem. Respectiv regionalizarea pe criterii administrative și economice, în niciun caz pe criterii politice sau etnice.

2. Nu, încă nu a intrat în dezbatere, dar probabil se va merge pe regiunile existente. Pe cele opt.

Florin Buicu

1. Nu.

2. În cadrul grupului parlamentar PSD, premierul Victor Ponta a prezentat intenția de a utiliza actuala împărțire teritorială pe euroregiuni în vederea regionalizării.

C.H.

Read more »

Conferință pe tema funcționării sistemului de sănătate

By |

Ministerul Sănătăţii organizează la Tg. Mureş în data de luni, 9 iulie, conferinţa de dezbatere a proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România, activitate care face parte din proiectul de promovare derulat de Ministerul Sănătăţii, în perioada 2-31 iulie 2012, în 14 oraşe din ţară. Conferinţa se va desfăşura la Hotel Plaza din Tg. Mureş, str. Piaţa Trandafirilor, nr. 46-47. Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate se află postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, Reforma în sănătate.

Read more »