Posts Tagged “proiect”

„ASIGURĂ-ŢI O ZI FRUMOASĂ!”, by IPJ Mureş

By |

În sezonul estival, la Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” îşi petrec timpul liber foarte multe persoane. În fiecare an, pe timpul verii, aglomeraţia de autoturisme din jurul complexului, coroborată cu neglijenţa unor proprietari, a dus la comiterea de furturi din auto în această zonă.

În anii precedenţi, activităţile derulate în zona complexului au avut rezultate benefice, dar au menţinut concluzia că numeroşi proprietari de autoturisme – în special din alte judeţe – lasă bunuri la vedere, în interior. Din aceste considerente, Poliţia mureşeană – prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Poliţia Municipiului Tg-Mureş, cu sprijinul structurilor de jandarmi şi al Poliţiei Locale Tg-Mureş, a reluat activităţile ce au ca scop menţinerea gradului de siguranţă a cetăţenilor în Complexul Mureşul şi zonele adiacente, în cadrul proiectului „Asigură-ţi o zi frumoasă!” – ediţia a VIII-a. Activităţile s-au axat în special pe prevenirea furturilor din autoturisme.

Scopul proiectului a fost menţinerea gradului de siguranţă a cetăţenilor/bunurilor acestora în Complexul Mureşul (cu parcările de la cele 2 intrări) şi străzile adiacente (Păcii, Tâmplarilor, Secuilor Martiri, Luntraşilor, Margaretelor, Aleea Carpaţi), urmărit prin 2 obiective: informarea cetăţenilor cu privire la măsurile de prevenire a victimizării şi securizarea zonei complexului prin instituirea unei zone speciale de siguranţă publică, în a doua parte a săptămânii.

          Pe parcursul celor două luni, poliţişti, jandarmi, poliţişti locali – toţi au fost implicaţi în peste 50 de acţiuni în teren. De mare ajutor în informarea cetăţenilor au fost atenţionările, ştirile, spoturile difuzate la Radio Vacanţa.

Şi în acest an, colaborarea a avut succes, în zona vizată în cadrul proiectului nefiind sesizat nici un furt din autoturism! MULŢUMIM TUTUROR CELOR IMPLICAŢI PENTRU CONTRIBUŢIA LA REUŞITA ACTIVITĂŢILOR!  

Read more »

Proiect -pilot pentru reconstrucţia autenticităţii Sighişoarei

By |

sighisoaraMinistrul Culturii, Corina Şuteu, a declarat la o conferinţă de presă care a avut loc luni, la sediul instituţiei, că Sighişoara este un sit pentru care este prioritară reconstrucţia autenticităţii. Pentru a proteja în mod eficient patrimoniul cultural Ministerul Culturii a decis să realizeze un proiect-pilot pentru o zonă de cca. 30 km în jurul Sighișoarei: limita constituită de satele Viscri (UNESCO), Criț, Meșendorf, Saschiz (UNESCO), Daia, Criș, Mălâncrav, Copșa Mare, Biertan (UNESCO), Cund, Prod, Archita și Roadeș. Prin acest demers se doreşte  a da un exemplu de bună practică în gestionarea unui patrimoniu de importanţă mondială în vederea unei dezvoltări durabile şi integrate.Deasemenea au anunţat reprezentanţii Ministerului Culturii, se lucrează la un proiect de parteneriat între Sighişoara şi Bruges (Belgia). ”Sighişoara reprezintă unul dintre punctele sensibile pe harta siturilor UNESCO din România. Este un caz de administrare defectuoasă, în special în ceea ce priveşte planificarea urbanistică şi reglementarea în detaliu a modului de construire, care lipsesc sau, acolo unde există, nu se aplică”, se arată în proiect.

EM

Sursa news.ro

 

Read more »

Proiectul Leonardo "de management al serviciilor IT pentru IMM-uri"

By |

Proiectul Leonardo "de management al serviciilor IT pentru IMM-uri"

hoffmannbochum47Proiectul european care dezvoltă cursuri de formare pentru managementul IT din întreprinderile mici şi mijlocii este LEONARDO, Management Serviciilor IT în regiunea Dunării. Creşterea gradului de inovare prin IT în IMM-uri este scopul proiectului LEONARDO „de management al serviciilor IT pentru IMM-uri” (ITSM4SME). În jur de 120 IMM-uri din regiunea Dunării vor fi instruite în aplicarea conceptelor de management al serviciilor IT până în septembrie 2015. În cadrul ITSM4SME şase parteneri din Bulgaria, Germania, Austria, România şi Slovenia lucrează împreună. Liderul Consorţiului este Universitatea din Heilbronn. ITSM4SME are un buget total de aproape 400.000 de euro şi beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 300.000 de euro.

Proiectul UE ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INTERREG IVB în Europa Centrală – INNOTRAIN IT. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul de training, materialele de instruire şi instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt adaptate şi transferate în Bulgaria, România şi Slovenia. În special pentru grupul ţintă manageri şi specialişti IT s-au dezvoltat cursuri de formare în care află cum pot fi aplicate principiile ITSM în compania lor.

ITSM4SME abordează provocările actuale ale IMM-urilor din regiunea Dunării. Pentru a rămâne competitive, în special IMM-urile trebuie să optimizeze mai mult procesele de afaceri prin intermediul tehnologiilor informaţionale moderne. În practică, cu toate acestea, managerii sunt frecvent implicaţi în gestionarea funcţiilor IT de bază, de exemplu întreţinerea şi alocarea de imprimante, software şi servere. Acest lucru depinde de resursele financiare şi de personal şi foarte mult restricţionează capacitatea companiei de a inova. În regiunea Dunării, există, de asemenea, o lipsă de programe de formare adecvate pentru utilizarea eficientă a serviciilor IT în IMM-uri. Proiectul UE depăşeşte aceste bariere în calea inovării, prin instruire atât faţă-în-faţă, cât şi pe o platformă on-line.

LEONARDO DA VINCI este programul Uniunii Europene pentru educaţie şi formare profesională. Este denumit după omul de ştiinţă renascentist italian şi sprijină şi completează politica de formare profesională din ţările participante. Programul Leonardo da Vinci promovează cetăţenii în Europa prin dobândirea de competenţe internaţionale. Pe de altă parte, el contribuie prin modelele de proiecte europene la inovaţii şi îmbunătăţiri în sistemele educaţionale din ţările participante.

Despre ITSM4SME
Proiectul ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INNOTRAIN IT – INTERREG IVB Europa Centrală. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul de training, materialele de instruire şi instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt adaptate şi transferate în Bulgaria, România şi Slovenia.

În consecinţă, Consorţiul este format din trei parteneri care au făcut parte din consorţiul INNOTRAIN IT şi acoperă responsabilităţile conceptuale şi metodologice, precum şi trei parteneri de formare din regiunea Dunării, care au o vastă experienţă de formare în  managementul IT şi abilităţi de inovare. ITSM4SME este finanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului Leonardo da Vinci şi are un buget total de aproape 400.000 de euro.

Proiect partener Liviu Ciucan- Rusu, coordonator proiect Dr. Claus Hoffmann.

Read more »

TOATE drepturile pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi

By |

TOATE drepturile pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi

alpha transilvanaProiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” vizează întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi din România şi ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.

Proiectul se desfășoară în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Bugetul total este de 154.597 euro.

Promotor: Fundația Alpha Transilvană, Tîrgu – Mureș.
Partener: Asociația RENINCO România – Rețeaua Naționala de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale, București.
Colaboratori: Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România, Asociaţia Hans Spalinger, Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria – jud. Hunedoara, Fundația Light into Europe și Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Beneficiarii proiectului:
– 50 de organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (cu accent pe organizaţiile care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse – copiii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu afecţiuni neuropsihiatrice, victimele psihiatriei, persoanele cu dizabilităţi asociate sau boli rare etc.), 50 organizaţii ale profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, inclusiv organizații furnizoare de servicii și 3 organizații de promovare a drepturilor omului vor participa la programe de formare cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Acest grup cuprinde peste 1.100 de persoane.
– reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (consilii locale, primării, consilii judeţene, prefecturi, structuri deconcentrate ale ministerelor în teritoriu), parlamentari, funcţionari şi manageri ai serviciilor publice (SPAS, AJOFM, DGASPC, servicii de sănătate, inclusiv cabinete de medicina familiei, unități școlare, transport public etc), arhitecți și responsabili în dezvoltare şi planificare urbană, respectiv reprezentanţi din domeniul comunicării şi mass media vor beneficia de activitati si materiale de informare. Acest grup include peste 3.300 de persoane.

Proiectul propune activităţi şi mijloace de intervenţie care să aducă o valoare adăugată şi care să conducă la întărirea capacităţilor de răspuns la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi. Proiectul combină, activităţi de cercetare cu elaborarea de propuneri concrete pentru ameliorarea politicilor publice sectoriale. Nu în cele din urmă, proiectul vizează o schimbare la nivelul percepţiei publice a dizabilităţii, prin studii şi acţiuni concrete la nivelul specialiştilor media.

Acțiunile la nivel național din cadrul proiectului vor duce la realizarea unor rezultate importante, dintre care amintim :
– două studii tematice: Accesul persoanelor cu dizabilităţi din România la servicii de educaţie, de la grădiniţă la universitate și Costul dizabilităţii în România (primul studiu de acest tip în Europa de Est);
– alcătuirea unui manual cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
– formarea unui număr de 25 persoane ca formatori de formatori, din rândul organizaţiilor de persoane cu dizabilităţi;
– derularea a 25 de sesiuni de formare în 8 regiuni ale țării, pentru organizaţiile de persoane cu dizabilităţi, incluzând şi un modul aplicativ (de exemplu: organizarea unei campanii concrete de advocacy, a unor iniţiative locale etc.);
– alcătuirea unei broşuri informative şi derularea a 8 sesiuni de informare pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale;
– alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru reprezentanţii Parlamentului;
– alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru funcţionarii serviciilor publice de la nivel local;
– alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru specialiştii în planificare urbană şi arhitecţi;
– desfășurarea unui seminar de informare la nivel naţional, pe tema “Dizabilitatea și statistica”;
– alcătuirea unui document de discuţie pe tema “Dizabilitatea în presă”;
– alcătuirea unui manual de formare şi derularea a trei sesiuni de formare pentru jurnaliştii din presa scrisă, audio şi video, din toate judeţele ţării;
– organizarea unei conferinţe naţionale, cu participare internaţională, cu tema: “Politicile publice în domeniul dizablităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

În urma implementării proiectului, organizațiile beneficiare vor dobândi cunoştinţele necesare pentru exersarea unor competenţe concrete de lobby şi advocacy, dar în egală măsură comunitatea (actorii cheie, cu rol activ în formularea şi implementarea măsurilor pentru persoanele cu dizabilităţi) va avea o nouă perspectivă asupra dizabilităţii si va avea capacitatea de a lua decizii informate cu impact direct asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Persoane de contact:
Andreia Moraru – manager proiect (andreia_moraru@alphatransilvana.ro, 0723-686434)
Emil Sabău – responsabil comunicare (emil_sabau@alphatransilvana.ro, 0744-124779)
Rodica Moise – coordonator proiect parterner (arr@reninco.ro)

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Read more »

Proiect câştigat de Alpha Transilvană

By |

Proiect câştigat de Alpha Transilvană

csm_SANY0109_d6fb1c0ec6Proiectul de mobilitate „Training ABI-Acquired Brain Injury”, depus în cadrul Apelului general şi naţional la propuneri de proiecte 2014, a fost aprobat şi va fi finanţat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1-Proiecte de mobilitate în domeniul educaţia adulţilor.

În cadrul proiectului 17 specialişti şi voluntari ai Fundaţiei Alpha Transilvană vor cunoaşte metode integrate de dezvoltare a abilităţilor persoanelor cu traume cerebrale dobândite şi vor învăţa despre influenţa bolii asupra vieţii persoanei în cauză cât şi a familiei, a prietenilor şi a societăţii în general. Beneficiarii proiectului vor cunoaşte noi metode şi programe de reabilitare şi îngrijire şi vor dobândi cunoştinţe legate de ajutarea persoanelor pentru atingerea autonomiei proprii precum şi referitoare la noi metode de reabilitare şi îngrijire sau noi metode de intervenţii: terapia prin marionete, camera snoezelen, terapia prin lumină şi umbră, terapia vizual-creativă, etc.

Momentan, în România nu există o metodologie de dezvoltare şi integrare a persoanelor cu leziuni cerebrale dobândite. Din acest motiv, Fundaţia Alpha Transilvană a pus bazele unei colaborări cu organizaţia Human Profess din Ungaria, care va asigura formarea specialiştilor şi voluntarilor. Organizaţia Human Profess are o vastă experienţă în domeniu; împreună cu specialişti din Austria şi Slovacia a dezvoltat metode inovatoare pentru munca cu persoane ABI şi a editat ghidurile The ABI Training Manual şi The ABI Guidelines.

Obiectivul general al proiectului este de a consolida cunoştinţele specialiştilor şi voluntarilor Fundaţiei Alpha Transilvană, prin acces la informaţii şi metode de ultimă oră care ar urma să fie folosite cu succes în integrarea socio-profesională a persoanelor cu traume cerebrale dobândite. Perioada de desfăşurare a proiectului este 01 iunie 2014-01 iunie 2015, potrivit unui comunicat semnat de Banga Erzsébet – coordonator Programul Atrium.

Read more »

Reţelele de apă şi canalizare din fonduri europene

By |

Reţelele de apă şi canalizare din fonduri europene

DSC05351Locuitorii de pe 36 de străzi din Sighişoara şi Cristuru Secuiesc vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, datorită investiţiilor făcute din fonduri europene de către Compania AQUASERV.
Lucrările includ, printre altele, extinderea cu peste 5 km a reţelei de apă potabilă din Sighişoara pe 12 străzi şi construirea a 3 staţii de pompare apă potabilă. Reţeaua de canalizare va fi de asemenea extinsă cu peste 9 km, pe 14 străzi din localitate, urmând să se construiască şi 3 staţii de pompare ape uzate.
La Cristuru Secuiesc investiţia presupune extinderea reţelei de canalizare cu 5,5 km pe 10 străzi din oraş şi construirea unei staţii de pompare ape uzate.

Toate aceste investiţii sunt incluse în proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, iar în urma acestora mii de locuitori din cele două oraşe, se vor bucura de servicii civilizate de alimentare cu apă şi canalizare.

Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 17.07.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect “ Sighişoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitare conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare, staţie de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare” cu S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.

Acesta este cel de-al 13-lea contract de lucrări semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu şi are o durată de execuţie de 18 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea investiţiei este de 19.472.365,53 lei, la care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.

Descrierea proiectului
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş

Valoarea totală a proiectului este de 110.875.965 Euro. Perioada de implementare este 2011-2015. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV. Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.

Detalii pe pagina www.aquaserv.ro/POS Mediu

 

Read more »

Proiect dedicat şomerilor

By |

Proiect dedicat şomerilor

Hotel-Grand-20110630132706SAND MAR CONSULTING SRL în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu IOANIDA TURISM SRL D, UNIC SPORTS SRL D ŞI YMAC SABY COMPANY SRL, organizează (mai mult…)

Read more »

Proiecte finanțate prin PNDR

By |

Proiecte finanțate prin PNDR

agricultura tractoare teren lanAgenția de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) organizează în perioada 27.05 – 30.05.2014, în județul Mureș, o vizită de exemplificare privind accesarea fondurilor europene la proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Acest eveniment are loc în cadrul Campaniei EuroAgricultura lansată la nivel național de APDRP, pentru prezentarea și multiplicarea informațiilor privind accesarea și derularea finanțărilor europene acordate României pentru agricultură și dezvoltarea rurală.

Read more »

CJ Mureş lansează intervenţii integrate pentru şomeri

By |

CJ Mureş lansează intervenţii integrate pentru şomeri

maraConsiliul Judeţean Mureş, în calitate de partener lansează  miercuri, 7 mai în Sala Mică a Palatului Administrativ din Tîrgu Mureş, proiectul strategic POSDRU, întitulat (mai mult…)

Read more »

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

By |

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

ionela ciotlaus 2UPDATE Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș discută peste doar câteva ore revocarea din funcție a viceprimarului Ionela Ciotlăuș. Ultimele reacții venite pe acest subiect sunt chiar din partea viceprimarului în discuție care a trecut revistă în cadrul unei conferințe de presă deciziile luate de-a lungul mandatului și care l-au deranjat pe primarului Dorin Florea și apropiații acestuia:

 • Nu am fost de acord cu majorări de taxe şi impozite şi nici cu taxe noi
 • Nu am fost de acord cu creşterea continuă a preţului la apă.
 • Nu am fost de acord cu închiderea şcolilor.
 • Nu am fost de acord cu achiziţia ineficientă şi insuficientă a unor containere de lux şi a unor cârciumi.
 • Nu am fost de acord cu risipirea banilor publici la cluburi private.
 • Nu am fost de acord cu un buget ineficient, insuficient la funcţionare, un buget copiat an de an fără un management adecvat al resurselor fără ca el să se pună în aplicare.
 • Nu am fost de acord cu plata cu întârziere a colaboratorilor şi a asistaţilor sociali
 • Am cerut vehement plata burselor şcolare.
 • Am cerut rezolvarea situaţiei juridice a şcolilor retrocedate şi prezervarea viitorului acestor şcoli în imobilele respective sau în alte imobile.
 • Am cerut transparenţă în procesul legislativ şi executiv.
 • Am cerut rapoarte de control pentru a se vedea deficienţele spre a putea fi remediate.
 • Am cerut dotarea cabinetelor şcolare administrate de Primărie.
 • Am cerut revizuirea contractelor de concesionare a serviciilor publice în favoarea municipiului nu a operatorilor şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, transport, parcare etc.

Viceprimarul liberal al municipiului Tîrgu-Mureș, Ionela Ciotlăuș, este propusă spre revocarea din funcție în următoarea ședință ordinară de Consiliu Local, ce se va desfășura miercuri. Potrivit expunerii de motive, propunerea este întemeiată pe articolul 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Viceprimarul a anunțat deja că intenționează să atace în contencios administrativ hotărârea în caz că va fi adoptată, precum și raportul întocmit de către secretarul municipiului, Maria Cioban. Consilierul local care i-ar putea succeda Ionelei Ciotlăuș în funcția de viceprimar este democrat-liberalul Claudiu Maior.

Inițiator: primarul

Proiectul de hotărâre nr. 14, inclus pe ordinea de zi a ședinței din 16 aprilie, a fost inițiat de către primarul municipiului Tîrgu-Mureș, Dorin Florea, cu toate că acesta a susținut că propunerea le-ar aparține aleșilor locali, potrivit declarației acordate Agerpres, din care cităm: „(…) Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR, au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile”.
Astfel, potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, pe care nu l-am regăsit publicat pe site-ul Primăriei Tîrgu-Mureș, primarul a inițiat acest proiect în 10 aprilie, adică joia trecută, motivându-și inițiativa în baza articolului 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Conform acestuia: „Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție (n.red. 12, în cazul Consiliului Local Tîrgu-Mureș), la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.
Expunerea de motive este însoțită de o analiză amplă a articolelor din legea administrației publice locale, respectiv din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali care se referă la revocarea, respectiv eliberarea din funcție a viceprimarului, precum și de un raport al Direcției Juridice din cadrul Primăriei semnat de către Simona Frandeș, respectiv de secretarul municipiului Tîrgu-Mureș, Maria Cioban.

Revocare versus eliberare din funcție

Mai precis, analiza mai sus-amintită ce însoțește expunerea de motive a proiectului de hotărâre interpretează articolul 57 din Legea nr. 215 versus articolul 69 din Legea 393. Astfel, se arată că legiuitorul face distincție între revocarea din funcție, respectiv eliberarea din funcție, iar ca argument este prezentată o speță de la nivelul comunei Ghindari, unde viceprimarul înlocuit din funcție prin votul consilierilor locali a atacat în contencios administrativ hotărârea. Prin sentința nr. 47 din 2011, Tribunalul Mureș a respins acțiunea acestuia ca nefondată. În motivare, completul de judecată a arătat că hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată în baza articolului 57, alin. 4, din Legea 215 și nu în baza art. 69 din Legea 393 care reglementează procedura de eliberare din funcție a viceprimarului din motive disciplinare. Acesta a atacat cu recurs hotărârea primei instanțe, fără să aibă mai mult succes. În apărare, Consiliul Local Ghindari a arătat că legiuitorul nu a prevăzut nici pentru alegerea și nici pentru revocarea viceprimarului din funcție decât voința – politică – a consilierilor, iar această hotărâre se ia cu majoritatea – n.red. simplă – a consilierilor în funcție.

Raport de secretar

Tot în susținerea acestui proiect este atașat raportul de care, de asemenea, aminteam mai sus. Semnat de Simona Frandeș și Maria Cioban, acesta reprezintă o preluare, cuvânt cu cuvânt, din lucrarea doctorandului la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Iulian Marcel Andraș, consilier juridic la Primăria comunei Scânteiești, județul Galați – „Unele considerații privind statutul viceprimarului”. Andraș arată, amintind de cele două situații juridice prevăzute în cele două articole de care aminteam mai sus, că: „Din analiza posibilelor sancţiuni ce îi pot fi aplicate viceprimarului în temeiul Statutului aleşilor locali, reţinem pe cea mai gravă dintre acestea: eliberarea din funcţie, prevăzută de art. 69 alin. (4) din Legea nr. 393/2004. Hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi nu poate fi aplicată decât dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă (…) Focalizarea interesului pe această formă de răspundere nu este întâmplătoare, deoarece o măsură cu efect similar poate fi dispusă şi în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 care permite schimbarea din funcţie „prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.
Mai departe, autorul se referă la cele două situații, apreciind că: „Legea organică a administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu condiţionează schimbarea din funcţie a unui viceprimar de existenţa vreunui motiv anume, libertatea de apreciere a consilierilor locali fiind absolută din acest punct de vedere”.
Aşa după cum la alegerea în funcţia de viceprimar, consilierii locali nu sunt condiţionaţi de vreun motiv anume (de exemplu, competenţă managerială, studii de specialitate, vechime în muncă etc.), tot astfel la schimbarea din funcţie nu există nicio limitare a dreptului de apreciere.
Ca o concluzie, spune autorul, procedura instituită prin articolul 57, alin. 4, nu presupune niciun control de oportunitate, nu este o formă de răspundere juridică, ci reprezintă „o răspundere de natură politică a viceprimarului faţă de consiliul local care l-a sprijinit la numirea în funcţie (…) care are semnificaţia unei moţiuni de cenzură la nivelul autorităţilor publice locale”.
În sprijinirea argumentației de mai sus sunt date ca exemple mai multe sentințe civile în această materie, sentințe rămase definitive și irevocabile.

Alegerea noului viceprimar, pe ordinea de zi

În afară de proiectul de hotărâre amintit mai sus, pe ordinea de zi a ședinței se mai regăsește la punctul 15 proiectul privind alegerea unui viceprimar. În expunerea de motive se precizează următoarele: „Urmare a adoptării hotărârii de schimbare din funcţie a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia s-a vacantat un post de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş. Faţă de această situaţie, propunem efectuarea procedurilor legale de alegere a unui viceprimar, cu adoptarea unei hotărâri a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş corespunzătoare, în condiţiile Legii nr. 215/2001, O.G. nr. 35/2002, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş adoptat prin Hotărârea nr. 37/2010”.
Vizată direct, viceprimarul Ionela Ciotlăuș spune că va ataca în contecios administrativ hotărârea de revocare din funcție, respectiv va înainta o plângere penală împotriva secretarului municipiului, Maria Cioban, pentru abuz în serviciu. Ciotlăuș spune că proiectul de hotărâre nu conține niciun motiv de revocare de natura celor cuprinse în articolul 69 din Legea 393 din 2004. Cum am arătat deja, proiectul de hotărâre este argumentat însă pe prevederile din Legea 215. De asemenea, aceasta a susținut că raportul secretarului este motivat doar pe argumente politice și nu administrative și de aceea: „Personal voi ataca acest raport în contencios administrativ, de asemenea voi face o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului care semnează acest act administrativ”.
Liderii locali ai celorlalte partide cu reprezentanți în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, UDMR – viceprimarul Peti Andrei, respectiv PSD – Ștefan Someșan s-au abținut să facă vreo declarație referitoare la poziția lor față de aceste proiecte de hotărâre.
Cât despre cine ar putea fi viitorul viceprimar, în cazul în care proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a Ionelei Ciotlăuș trece – printr-o alianță PD-L – UDMR, singura posibilă, ținând cont de numărul de mandate pe care fiecare dintre cele patru partide îl are în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, cel mai vehiculat nume este cel al consilierului local democrat-liberal Claudiu Maior. Trăgând linie, se anunță o ședință ordinară fierbinte.

Ligia Voro

Read more »

Proiect grandios pentru centrul Reghinului

By |

Proiect grandios pentru centrul Reghinului
Cinematograful Patria

Cinematograful Patria

Săptămâna trecută, primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a postat pe pagina sa oficială de facebook imagini cu cinematograful Patria din centrul orașului, obiectiv care face parte dintr-un amplu proiect de reabilitare aprobat recent de consilierii locali în ședință extraordinară.

Imaginile au fost primite cu entuziasm pe internet, astfel că, în doar câteva ore, postarea a primit numeroase like-uri, share-uri și comentarii din partea reghinenilor.

Revitalizarea patrimoniului cultural din Reghin

Proiectul în cauză face obiectul unei hotărâri de Consiliu care se referă la participarea municipiului Reghin la schema de granturi mari din cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, urmând ca sursele de finanţare a acestei investiţii să fie asigurate atât prin accesarea fondurilor europene aferente Programului PA16/RO12, cât și din bugetul local. Valoarea totală a investiției este de circa 1.950 000 de euro și se estimează că în faza de execuţie se vor crea 60 de locuri de muncă, iar apoi, în faza de operare, 7 persoane vor avea joburi permanente.
Proiectul „Revitalizare patrimoniu Cultural în municipiul Reghin – Ansamblul Urban ,,Centru istoric” și Cinematograful ,,Patria” din Ansamblul Urban strada Petru Maior” are în vedere Parcul Central și Cinematograful Patria, dezafectat din 1995.

Restructurarea spațiului verde din centrul orașului …

…are la bază ideea de orientare a parcului spre „piesa de rezistenţă” a zonei centrale, care este clădirea Primăriei, crearea unor spaţii largi de adunare, dar și ideea de cinstire a meşterilor anonimi care au făcut ca faima Reghinului să treacă peste hotarele țării. Astfel, Parcul Central va fi structurat pe o axă transversală, având la Est balconul Primăriei. În fața clădirii, va fi o piaţă semicirculară, denumită „Platoul Primăriei”, din care vor porni…

Trei alei principale:

patria 21. „Aleea Eroilor”, care va avea de o parte şi de alta busturile lui Mihai Eminescu, Constantin Romanu Vivu, Petru Maior şi Patriciu Barbu.
2. „Aleea Muzicienilor”, va porni de la Platoul Primăriei către nord-vest, până la un scuar circular, în mijlocul căruia se va amplasa un monument destinat viorii, urmând ca de o parte şi alta a aleii să fie amplasate un bazin de apă cu o fântână arteziană cu 40 de jeturi şi o colină artificială alungită. În dalajul aleii se vor regăsi dale cu medalioane purtând numele unor violonişti celebri care s-au folosit în cariera lor de viorile fabricate la Reghin.
3. „Aleea Sportivilor” va porni de la acelaşi Platoul al Primăriei către sud vest până la un al doilea scuar circular, în mijlocul căruia se va afla un monument destinat ambarcaţiunilor sportive .Ca şi în cazul Aleii Muzicienilor şi aici pot fi amplasate acelaşi tip de dale cu medalioane, purtând numele unor sportivi celebri care în timpul competiţiilor sportive au folosit echipamente reghinene.
Între Aleea Muzicienilor şi Aleea Eroilor este prevăzută amplasarea unui amfiteatru în aer liber cu 200 de locuri.

O promenadă circulară

Funcţiunile centrale ale parcului vor fi legate de o promenadă circulară, care va include și o pistă de alergare cu covor artificial, iar dincolo de această promenadă sunt prevăzute platforme betonate sau cu dale, care pot avea destinaţii diverse, în funcţie de intenţiile ulterioare ale Primăriei (loc de joacă pentru copii, platforme pentru terase, un colţ destinat pensionarilor unde să se poată juca şah sau alte jocuri de societate).
Între şirul de case şi aceste platforme se va menţine trotuarul şi o cale carosabilă, cu acces limitat. Dincolo de intersecția cu Strada Spitalului parcul continuă cu o platformă circulabilă în mijlocul căreia se va ridica „Punctul de Informare pentru Turism”, investiţie pe cale de realizare. Va urma o zonă mixtă, verde cu peluză şi cu porţiuni pavate, denumită „Platoul Latinităţii” .
Sistemul de iluminat prevede amplasarea a 25 de stâlpi de iluminat cu Led-uri și a șapte stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice. În jurul Parcului Central se propune restructurarea circulaţiei auto, cu baterii de parcări, staţii de autobuze și treceri de pietoni.

3D la Cinematograful ,,Patria” …

patria 3…se doreşte inventarierea stricăciunilor şi repararea lor, dar se va interveni și asupra funcţiunilor arhitecturale. Pentru că un Cinematograf cu 500 de locuri nu mai poate fi funcțional la ora actuală, spaţiile vor fi reconsiderate . Astfel, imobilul va include o sală destinată spectacolelor de teatru, expoziţiilor și conferinţelor, de dimensiune medie, cu 120 de locuri, o sală de cinema 3D de dimensiuni mici, cu 60 locuri, o altă sală pentru workshop-uri, în extindere la etaj, peste centrala termică actuală. Vor fi și anexe aferente unei asemenea structuri, respectiv grupuri sanitare, oficiu, club, foaier, depozitări, vestiare, dar și spaţii tehnice și administrative moderne.
Per ansamblu, conform proiectului, după modernizare, reabilitare şi extindere, cinematograful va avea la demisol centrala termică și cameră pentru instalații de ventilație, la parter vor fi două săli de spectacole, una cu scenă, a doua cu ecran, portic acoperit, holuri, windfang-uri, foaier, garderobă, birou, sală pentru workshop, vestiare, grupuri sanitare, casă de bilete, depozite, un bar-bufet cu o selecție variată de răcoritoare şi dulciuri. Primul etaj va fi ocupat de hol, două cabine de proiecție, birouri, vestiar, grup sanitar şi casa scării. Spaţiile exterioare vor cuprinde un gang exterior pietonal, acces pentru persoanele cu handicap, două accese pietonale (obținute prin reabilitarea celor existente pe cele două laturi ale clădirii), necesare asigurării ieșirii spectatorilor de la cinematograf, scări de acces, platformă cu o lăţime de cinci metri, situată în spatele centralei termice, trotuar de protecție la Centrala termică. Proiectul prevede și refacerea zidului de sprijin, care și-a pierdut stabilitatea din cauza infiltraţiilor de apă, reabilitarea împrejmuirii existente și amenajarea zonei verzi situată în jurul centralei.
Același proiect prevede achiziţionarea unor instalaţii de proiecţie şi sonorizare (care vor fi folosite pentru asigurarea sonorizării activităţilor desfăşurate în cadrul cinematografului, în special pentru sala de spectacol), mobilier (scaune, mese și cuiere) și dotări PSI.

Emeșe Ardelean

Read more »

Proiect de 5,8 milioane lei, pentru un muzeu digital

By |

Proiect de 5,8 milioane lei, pentru un muzeu digital

cetatea targu muresPrimăria Târgu Mureş a depus o cerere de finanţare în valoare de peste 5,8 milioane de lei în cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, pentru Proiectul ‘PatrimoniuMs’ prin care se doreşte amenajarea unui muzeu digital al patrimoniului cultural local, în special al celui construit.

Prin proiectul ‘PatrimoniuMs’ se doreşte înfiinţarea unui muzeu al patrimoniului cultural material şi imaterial, îndeosebi patrimoniul construit în Târgu Mureş, care să cuprindă materiale şi informaţii privind patrimoniul cultural local, prezentat multilingvistic prin intermediul tehnologiilor de ultimă generaţie, care să îl facă atractiv şi accesibil publicului de orice vârstă şi origine.

Proiectul presupune amenajarea muzeului digital în cadrul Cetăţii Medievale – în Bastionul Mic şi în Bastionul Porţii – spaţii care sunt în curs de renovare printr-un proiect european aprobat în cadrul Programul Operaţional Regional cu destinaţia de muzeu. ‘Efectiv se va proceda la revitalizarea patrimoniului oraşului, prin editarea unor materiale informative şi prin amenajarea, din câte am înţeles, unui muzeu virtual. S-au propus două locaţii care erau folosite de Muzeul Judeţean, în strânsă colaborare cu Primăria municipiului Târgu Mureş. Având în vedere că sunt mii de piese de patrimoniu care provin din săpăturile din Cetate, ar fi bine ca aceste locaţii să nu-şi schimbe amplasamentul şi să rămână aici, folosind alte bastioane din Cetate pentru proiectul propus de doamna arhitect-şef – şi de asta am cerut să fie modificată expunerea de motive. Aici mai e şi un alt element important, deoarece parcul arheologic care a fost amenajat în urma cercetărilor arheologice efectuate de Muzeu este în vecinătatea acestor bastioane şi normal ar reprezenta un complex muzeal, în cadrul complexului (adică s-ar putea integra într-un complex)’, a declarat presei Soos Zoltan, directorul Muzeului Judeţean Mureş.

Prin crearea acestui muzeu, se urmăreşte informarea şi sensibilizarea populaţiei şi a specialiştilor cu privire la cunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural local, educarea specialiştilor cu privire la constrângerile de care trebuie să ţină cont atunci când realizează intervenţii asupra patrimoniului construit, pentru evitarea degradării sale ireversibile.

În urma implementării proiectului vor fi inventariate şi digitizate 2.000 de bunuri şi clădiri de patrimoniu, va fi înfiinţat un muzeu, vor fi tipărite 10.000 de ghiduri pentru turişti şi alte 1.000 pentru specialişti, la care se adaugă kit-uri de prezentare, o expoziţie pentru minorităţi şi o colecţie a patrimoniului minorităţilor.

Proiectul urmăreşte protejarea patrimoniului cultural, dezvoltarea comunităţilor prin creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale, valorificarea patrimoniului cultural din Municipiul Târgu Mureş, inclusiv a patrimoniului cultural al minorităţilor etnice şi culturale locale, inclusiv a minorităţii rrome.

AGERPRES

Read more »

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

By |

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

Unul dintre cele mai de succes proiecte din anul 2013 ale viceprimarului Ionela Ciotlăuș a fost cel referitor la acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor de locuinţe care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice și a calităţii arhitectural-ambientale

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a declarat presei, joi, că există un proiect de hotărâre al Consiliului Local Municipal care vizează schimbarea din funcţia de viceprimar a Ionelei Ciotlăuş (PNL), iar acesta a fost iniţiat de o treime dintre consilierii locali, din aproape toate formaţiunile reprezentate. ‘Doamna (Ionela Ciotlăuş, n.r.) nu face nimic pentru oraş. A fost o alegere total neinspirată, a venit în urma unui troc politic, ea ar fi trebuit demult să renunţe la acest post. Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR (care deţin majoritatea în Consiliul Local, n.r.), au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile’, a declarat Dorin Florea.

De cealaltă parte, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a spus că legal nu ar fi îndeplinite condiţiile necesare pentru a fi schimbată din funcţie, deşi Legea 215/2001 prevede că schimbarea viceprimarului se poate face de către Consiliul Local, la propunerea primarului sau a unei treimi dintre consilieri.

Propunerea de eliberare din funcţie a viceprimarului liberal din Târgu Mureş, Ionela Ciotlăuş, figurează pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Târgu Mureş din data de 16 aprilie. Consiliul Local Târgu Mureş este format din 10 consilieri UDMR, şapte PDL şi câte trei din partea PSD şi PNL. Primăria Târgu Mureş are doi viceprimari, Peti Andras (UDMR) şi Ionela Ciotlăuş (PNL).

AGERPRES

Read more »

Un nou proiect pe tema autonomiei

By |

Un nou proiect pe tema autonomiei

borbelyPreşedintele UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier în Guvernul României, a spus, cu ocazia lansării candidaţilor Uniunii în campania pentru alegerile europarlamentare, că Tirolul de Sud şi Catalonia trebuie „aduse în Ardeal”, îndemnând, totodată, maghiarii să meargă la vot, altfel locul europarlamentarilor maghiari va fi luat de români.

La rândul său, vicepreşedintele politic al UDMR, László Borbély, afirmă că autonomia teritorială apare în programul Uniunii încă din 1993 şi nu vede „care e problema” dacă se vine cu un nou proiect de lege pe acest subiect, în condiţiile în care altele două, similare, au fost respinse „cu mare succes” de Parlament.
Borbély a declarat într-o conferinţă de presă, că reprezentanţii Uniunii vor promova un nou proiect legislativ pe tema autonomiei, „conform tuturor preceptelor democratice”.
„Dacă luaţi programul UDMR din 1993 apare acest lucru: autonomie teritorială. Vai, cum ne-am speriat! Imediat ne speriem. Există o majoritate în Parlament. Noi nu avem majoritatea în Parlament, avem 6-7 la sută, deci depinde de majoritatea de 44 la sută dacă e de acord cu orice fel de propunere – şi de autonomie, şi de altele. (…) Vom veni cu un nou proiect de lege, că suntem mai încăpăţânaţi, nu ştiu când, pe care îl vom înaintea conform tuturor preceptelor democratice şi îl vom discuta şi cu majoritatea românească. Deci, despre asta e vorba”, a spus Borbély.
Acesta a amintit că în Parlamentul României au mai fost depuse până acum două propuneri de legi privind autonomia teritorială, care „cu mare succes au fost respinse” de acest for legislativ, subliniind că nu înţelege „care e problema” dacă UDMR va veni cu un nou proiect de lege pe acest subiect.
Întrebat despre faptul că luna trecută Curtea Constituţională a anunţat că între propunerile neconstituţionale din proiectul de revizuire a Constituţiei se regăsesc şi cele privind înfiinţarea de subdiviziuni administrative şi de organe paralele cu ale statului, Borbély a apreciat că CCR şi-a depăşit atribuţiile. El a adăugat că reprezentaţii UDMR nu renunţă aşa uşor la cerinţele lor şi că, într-un stat democratic, pot avea „măcar un punct de vedere şi o propunere legislativă”.
„Curtea Constituţională şi-a depăşit atribuţiile în legătură cu analiza noii Constituţii. Nu intru în detalii, de ce spun acest lucru. Zilele acestea a apărut motivarea şi în motivare e interpretabil ce spune acolo. Puneţi lângă decizia CCR şi opinia Comisiei de la Veneţia şi o să vedeţi că e mult mai nuanţată treaba. Eu cred că niciodată nu sunt lucruri care nu se pot schimba, în bine, zic, chiar dacă avem o decizie a Curţii. Noi suntem încăpăţânaţi din acest punct de vedere. Credeţi că noi renunţăm aşa de uşor la cerinţele noastre? Le vom relua şi le vom discuta, evident, respectând decizia Curţii. Eu nu pun sub semnul întrebării decizia Curţii, dar, slavă Domnului, într-un stat democratic măcar un punct de vedere putem avea. Un punct de vedere şi o propunere legislativă putem avea”, a arătat Borbély.
Curtea Constituţională anunţa, în 16 februarie, că a constatat mai multe cazuri când se încalcă limitele revizuirii actului fundamental. CCR a constatat, cu majoritate de voturi, neconstituţionalitatea completării Articolului 3 din Constituţie cu un nou alineat, „referitor la posibilitatea recunoaşterii de zone tradiţionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor”.
Totodată, CCR a constatat, cu majoritate de voturi, neconstituţionalitatea completării Constituţiei cu noi prevederi, privitoare la „instituirea posibilităţii reprezentanţilor legali ai minorităţilor naţionale de a înfiinţa, potrivit statutului minorităţilor naţionale adoptat prin lege, organe proprii de decizie şi executive” şi la „utilizarea simbolurilor proprii ale minorităţilor naţionale”.

Read more »

„Bătălia cărților”, la Biblioteca Județeană

By |

„Bătălia cărților”, la Biblioteca Județeană

biblioteca judeteana muresBiblioteca Judeţeană Mureş a lansat, marţi, proiectul ‘Bătălia Cărţilor’, care se adresează copiilor şi adolescenţilor, prin care se urmăreşte stimularea acestora să îndrăgească cititul, care se va desfăşura până în luna septembrie. ‘E vorba de un proiect denumit generic ‘Bătălia Cărţilor’, un proiect gândit şi iniţiat de colegii de la Biblioteca Judeţeană ‘Octavian Goga’ din Cluj, pe care l-au pus sub egida ANBPR şi care se află în acest moment în faza pilot. Suntem doar câteva biblioteci care am intrat în acest proiect, iar dacă totul merge bine în această primă etapă, începând din octombrie-noiembrie anul acesta îl vom derula la nivel de ţară. Acesta este şi motivul pentru care sunt uşoare adaptări la nivel de biblioteci judeţene implicate, în sensul că am stabilit alte liste de cărţi, alţi parteneri şi aşa mai departe, dar ideea de bază a rămas standard. Ideea de bază e una foarte simplă: vrem să-i provocăm pe copii şi adolescenţi să citească’, a declarat Monica Avram, directorul Bibliotecii Judeţene Mureş.

Potrivit acesteia, dacă la Cluj Napoca s-a decis ca ‘Bătălia Cărţilor’ să se poarte pe cărţi în limbile română şi engleză, la Târgu Mureş aceasta va viza cărţi în limbile română şi maghiară. ‘Sunt anumite diferenţe între judeţe, în sensul că spre exemplu colegii din Cluj au ales să meargă pe cărţi în limbile română şi engleză, noi am ales cărţi în limbile română şi maghiară. Până la urmă, pentru copii am redus lista, lăsând în final doar şapte cărţi. Voiam să el oferim acelaşi text, dar în limbi diferite. Listele de cărţi sunt alese de noi, discutat şi răsucite pe toate părţile, pentru ca mesajul cărţilor finale este unul pozitiv, 7 cărţi pentru copiii între 11-13 ani şi 10 cărţi pentru cei între 14-18 ani. Pentru fiecare dintre ei am pregătit câte o listă de cărţi care nu face parte din bibliografia şcolară şi pe care îi provocăm să le citească pe durata verii. La sfârşitul lunii septembrie să încheie acest proiect, urmând ca în octombrie toţi participanţii să fie invitaţi la o mare dezbatere în cadrul căreia să se stabilească care este cartea anului, de fapt două cărţi ale anului, una pentru copii între 11-13 ani şi pentru adolescenţi între 14-18 ani’, a susţinut directorul Bibliotecii Judeţene Mureş.

Avram a mai spus că toţi cei care iau parte la această bătălie a cărţilor vor fi invitaţi să parcurgă toate cărţile din lista adecvată grupei de vârstă şi că vor putea participa activ doar cei care citesc toate cărţile din listă. ‘Ne dorim ca dincolo de lectură, să citească cu atenţie, să rămână cu ceva concret. Condiţiile minime de intrare, să aibă permis de bibliotecă (…) Cei de 14-18 ani vor avea o fişă de lectură, pentru a rămâne cu ceva în urma lecturii. Pentru fiecare carte separată va fi câte o fişă de lectură, în care să explice într-un paragraf care a fost semnificaţia cărţii, să argumenteze de ce i-a plăcut sau nu cartea, fragmentul care l-a impresionat cel mai mult cu explicaţii, sentimentele pe care le-a trezit lectura cărţii şi cel puţin 3 cuvinte noi învăţate din carte şi semnificaţia lor. Dacă răspunde la aceste 5 întrebări e clar că a citit cartea. Pentru copii e mai simplu, sunt cu punctuleţe, să răspundă la 4 întrebări: fragmentul de carte care te-a impresionat şi de ce, ce alt titlu ai propune pentru această carte, sentimentele pe care ţi le-a trezit lectura textului cărţii, 3 cuvinte noi şi semnificaţia lor. Odată completate aceste fişe, în ultima zi a lunii septembrie le vom strânge pe toate, le vom pune lângă fişa de înscriere şi vom începe pregătirea marii dezbateri ‘Convinge-mă să citesc’, a arătat Monica Avram.

Dintre participanţii în această bătălie va fi ales şi cititorul anului, la fiecare categorie, fiind acordate şi premii.

BEJ Mureş a introdus şi o nouă regulă pentru cărţile din concurs, în sensul că vor fi anulate prelungirile, că aceste cărţi vor fi împrumutate pe două săptămâni, astfel încât toţi doritorii să aibă acces la ele.

Lecturile din ‘Bătălia Cărţilor’ vor fi pentru copii ‘Mica prinţesă’, ‘Familia mea şi alte animale’, ‘Emil şi detectivii’, ‘Patru prieteni şi jumătate’, ‘Tabăra’, ‘Mihail – câine de circ’ şi ‘Băiatul cu pijamale în dungi’, iar pentru cei mai mari, ‘Aventurile lui Sherlock Holmes’, ‘Alchimistul’, ‘Bătrânul şi marea’, ‘7 ani în Tibet’, ‘Câinele galben’, ‘Poveste de iubire’, ‘Flori pentru Algernon’, ‘Pescăruşul Jonathan Livingston’ şi ‘Harun şi Marea de Poveşti’.

AGERPRES

Read more »

PPMT lansează în dezbatere două proiecte de autonomie

By |

PPMT lansează în dezbatere două proiecte de autonomie

toro t tiborPreşedintele Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT), Toro T. Tibor, a anunţat joi, la Târgu Mureş, lansarea în dezbatere publică a două proiecte privind autonomia, unul privind o lege-cadru înfiinţarea regiunilor şi unul despre înfiinţarea regiunii cu statut special a Ţinutului Secuiesc. ‘Noi propunem pentru dezbaterea publică o lege cadru privind regiunile, vorbim şi despre regiuni cu statut special. Prin acest proiect de lege punem la punct noţiunile de regiune, regiunile cu statut special, cum se constituie acestea, care sunt competenţelor regiunilor, cum se împart competenţele, organele de conducere ale regiunilor, relaţia dintre regiune şi guvern, cum se finanţează regiunile. Vorbim despre un fond de solidaritate care încearcă să rezolve diferenţe dintre diferitele regiuni ale ţării’, a susţinut Toro T. Tibor, care a precizat că proiectul conţine 22 de articole.

Potrivit liderului PPMT, la acest pachet se mai adaugă şi un proiect de înfiinţare a regiunii cu statut special a Ţinutului Secuiesc, care să pună în practică dispoziţiile legii-cadru. ‘Dorim să dăm un exemplu cum s-ar face această lege de înfiinţare a unei regiuni şi practic credem că dacă are priză acest concept, atunci o serie de regiuni pot să înfiinţeze regiuni fie cu statut special, fie pur şi simplu’, a susţinut Toro, care a spus că aceste regiuni pot fi şi Banat, Dobrogea, Partium etc.

‘Ţinutul Secuiesc cu statut special – fiind la Târgu Mureş trebuie să vorbesc despre statul municipiului Târgu Mureş. Proiectul vorbeşte despre scaune secuieşti ca subdiviziuni administrative din cadrul regiunii – şi noi am avut această abordare în proiectul nostru, constituind aceste subdiviziuni ca judeţe în cadrul regiunilor, nu dorim să renunţăm la judeţe (…) dar în cadrul Ţinutului Secuiesc nu judeţele sunt importante, ci aceste scaune secuieşti, respectiv Târgu Mureş care trebuie să aibă un statut special în cadrul acestui statut special’, a precizat Toro, invocând modelul Bruxelles-ului.

Acesta a spus că partenerii PPMT în acest proiect sunt CNMT şi Consiliul Naţional Secuiesc şi că speră să se alăture şi recent constituita Liga Democratică din Transilvania, ‘unde credem că sunt nişte oameni deosebiţi care pot să tematizeze tema şi în societatea românească’.

Liderul PPMT a mai afirmat că principalul partener al formaţiunii este totuşi UDMR, cu care vor fi iniţiate discuţii. Acesta a criticat însă UDMR că nu abordează subiectul autonomiei când este la guvernare, ci doar atunci când este în opoziţie şi că nu se mai poate tolera acest limbaj dublu.

Liderul PPMT a spus că întrucât UDMR nu a prezentat stadiul proiectului de autonomie, formaţiunea sa lansează un pachet de proiecte legislative privind aceste deziderate, mai ales că este de părere că dreptul la autonomie este un drept constituţional, care trebuie să fie în Constituţia României.

Acesta a arătat că PPMT are mai multe variante în cazul susţinerii acestor documente de către UDMR: fie ca UDMR să îi ignore, fie să îi sprijine sau să îşi prezinte propriul proiect şi să le facă concurenţă.

În cadrul conferinţei de presă, politicianul s-a arătat dezamăgit de faptul că deşi în data de 10 martie, la Târgu Mureş s-a vorbite despre autonomie, atenţia opiniei publice a fost îndreptată către ‘un grup de extremişti’. ‘(…)Am ajuns la concluzia că se doreşte a categorisi lupta noastră democratică, prin mijloacele statului de drept şi paşnică pentru dezideratele noastre paşnice – care este autonomia comunitară, crearea statutului şi cadrului juridic al acestei construcţii politice şi administrative – ca un extremism politic şi nu putem să permitem aşa ceva’, a mai arătat Toro T. Tibor.

AGERPRES

Read more »

Proiect de aproape 2 milioane de lei la Sighișoara

By |

Proiect de aproape 2 milioane de lei la Sighișoara

primaria din sighisoaraReprezentanţii Primăriei municipiului Sighişoara au prezentat săptămâna trecută, 11 martie, într-o conferinţă de presă, detalii referitoare la proiectul „Crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Sighişoara”, prin care autorităţile locale urmăresc promovarea municipiului Sighişoara ca valoare istorică, arhitectonică şi culturală, pe plan naţional şi internaţional, în scopul creşterii numărului de turişti.

Obiectivul general al proiectului este „promovarea Sighişoarei ca valoare istorică, arhitectonică şi culturală, pe plan naţional şi internaţional, în scopul creşterii atractivităţii sale ca destinaţie turistică şi a creşterii numărului de turişti”, iar Centrul de Informare Turistică va fi situat la parterul Sălii „Ciprian Porumbescu” şi va fi structurat astfel: un birou pentru informarea turiştilor, două birouri pentru personalul centrului, o sală de conferinţe unde personalul centrului va organiza diverse evenimente turistice, o sală pentru organizarea de expoziţii şi realizarea diferitelor prezentări pentru turişti şi anexe: holuri şi grupuri sociale.
Lucrările au fost demarate în iulie 2012 de societatea Ancora Cons SRL. Municipiul Sighişoara a încheiat contractul cu nr. 13828 din 28 iunie 2012 cu SC Ancora Cons SRL în calitate de executant pentru efectuarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru realizarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Sighişoara. ,,Aceste lucrări au ponderea cea mai mare, atât financiar, cât şi ca perioadă de execuţie, în cadrul proiectului. Lucrările au început în data de 16 iulie 2012, odată cu emiterea către constructor a ordinului de începere a lucrărilor nr. 14728 din 11 iulie 2012. Durata estimată a lucrărilor a fost iniţial de şapte luni, durată prevăzută în studiul de fezabilitate. În timpul lucrărilor, date fiind atât vechimea construcţiei, cât şi amplasarea acesteia lângă alte monumente istorice de o importanţă deosebită, s-a constatat, în mai multe cazuri, necesitatea schimbării şi adaptării metodelor constructive stabilite iniţial prin proiectul tehnic. Acestea au fost cuprinse, până în prezent, în şase dispoziţii de şantier ce prevăd reproiectarea unor faze şi execuţia de lucrări suplimentare. Aceste dispoziţii au fost emise de proiectant şi însuşite de constructor”, a arătat Alina Aldea, purtător de cuvânt al Primăriei Sighișoara.
De asemenea, lucrările suplimentare şi schimbarea unor soluţii constructive au făcut imposibilă desfăşurarea lucrărilor conform graficului de execuţie, ca atare, constructorul solicitând prelungirea contractului cu cinci luni, prelungire aprobată prin semnarea actului adiţional nr. 1 din 14 februarie 2013 cu obligativitatea executării lucrărilor până la data de 12 iulie 2013. „Ploile abundente din perioada martie – iunie a anului 2013 au îngreunat însă realizarea de lucrări în special la acoperişul şi faţada clădirii. Astfel, activitatea a fost redusă, iar graficul de lucrări nu a fost respectat”, a afirmat Alina Aldea.

Probleme

În 13 iunie 2013, Primăria Sighişoara a fost înştiinţată de către Direcţia Finanţelor Publice Mureş de faptul că s-a instituit o poprire de 268.646 lei, sumă datorată de SC Ancora Cons SRL sub diverse titluri, iar în data de 20 iunie 2013 Tribunalul Comercial Mureş a admis cererea societăţii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei. Astfel, autorităţile au fost nevoite să reia procedura de achiziţie pentru lucrările rămase neexecutate. „Ca urmare, s-a solicitat şi obţinut prelungirea termenului de implementare a proiectului cu încă 12 luni pentru a putea demara o nouă procedura de achiziţie pentru lucrări şi a avea timp suficient de finalizare a acestora. Începând cu data de 2 decembrie 2013 lucrările de amenajare şi modernizare a centrului au fost preluate de SC Posada Med SRL din Mediaş, în baza contractului de execuţie nr. 25755 din 22 noiembrie 2013. De la reluarea lucrărilor şi până în prezent au fost executate lucrări la instalaţile electrice şi sanitare, au fost făcute recompartimentări, s-a instalat centura de pământare şi s-au executat branşamentele pentru canalizare şi hidranţi. Lucrările sunt în conformitate cu graficul de execuţie, în total lucrarea fiind executată în proporţie de 29%. Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea unui cadru organizat pentru eficientizarea promovării patrimoniului Sighişoarei şi creşterea cu 30% a colaborării cu actorii din turism. Crearea Centrului de Informare şi Promovare Turistică va facilita accesul turiştilor la informaţiile necesare referitoare la obiectivele de interes din municipiul Sighişoara”, a conchis Alina Aldea.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi dotarea acestora. Valoarea totală a proiectului este de 1.869.294,40 lei, din care 85% – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 13% valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 2% cofinanţare eligibilă a beneficiarului, adică municipiul Sighişoara.

Cristina Vancea

Read more »

Campanie de conștientizare record, ajunsă la final

By |

Campanie de conștientizare record, ajunsă la final

vizi imreConsiliul Judeţean Mureş a anunţat, miercuri, finalizarea campaniei de conştientizare publică ‘Mureşul reciclează deşeurile’ din cadrul proiectului ‘Sistemul de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş’, care s-a derulat pe parcursul unui an şi a fost cea mai amplă campanie de informare din ţară pe un proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial. Managerul proiectului, Radu Spinei, a arătat că aceasta a fost cea mai complexă campanie publică de care a beneficiat vreodată vreun proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial în România, a cărui aplicabilitate ar putea să înceapă din a doua jumătate a acestui an.

Expertul în comunicare în cadrul proiectului, Mădălina Rândaşu, a precizat că această campanie s-a adresat întregii populaţii a judeţului Mureş, a cuprins 102 caravane care s-au deplasat în tot atâtea unităţi administrativ-teritoriale. Campania a constat în distribuirea de materiale de informaţii cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, iar în cadrul acesteia au fost prezentate numeroase spoturi publicitare, au fost organizate două tabere şcolare şi numeroase concursuri şi a costat un euro de fiecare locuitor al judeţului, adică aproximativ 580.000 de euro.

Campania a avut sloganul ‘Parteneriat pentru mediu. Viitorul depinde de noi’, a avut ca scop informarea locuitorilor judeţului Mureş cu privire la implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor şi a urmărit educarea populaţiei în perspectiva implementării colectării selective a deşeurilor. În campanie s-a implicat şi Vizi Imre, mureşeanul finalist la ‘Vocea României’, care a compus melodia şi a realizat videoclipul pentru ca populaţia să înveţe culorile colectării selective şi beneficiile unui comportament responsabil faţă de mediu.

Pe lângă componenta de comunicare, proiectul ‘Sistemul de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş’, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, cuprinde construirea unui depozit zonal de deşeuri de la Sânpaul, care dispune de cele mai moderne maşini de compactare a gunoiului din ţară şi de o staţie de tratare mecano-biologică unică în România, care va face ca în alveolele de depozitare să ajungă doar deşeurile care nu sunt biodegradabile.

În cadrul proiectului se construieşte o alveolă pe o suprafaţă de 7 hectare, dar suprafaţa de teren pusă la dispoziţie la Sânpaul oferă posibilitatea realizării a încă două celule de depozitare, iar dacă nu se va schimba tehnologia de prelucrare a deşeurilor, cum ar fi metode mai moderne şi mai eficiente, incineratoare spre exemplu, atunci pentru următorii 30 de ani va fi asigurată depozitarea deşeurilor în judeţul Mureş.

Proiectul mai presupune construirea unor staţii de transfer, de sortare şi de compostare, închiderea celor cinci depozite neconforme de la Cristeşti, Reghin, Iernut, Luduş şi Sovata, achiziţia de echipamente de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi dotarea a 50% dintre localităţile judeţului cu astfel de recipiente, respectiv pubele, containere, unităţi de compostare individuală dar şi mijloace de transport.

Pe lângă celula I de depozitare a deşeurilor de la Sânpaul, proiectul presupune drumuri de acces, instalaţii de transport ape pluviale, un rezervor 750 mc pentru tratarea levigatului, o zonă administrativă, staţii pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor, ateliere mecanice etc.

Managerul de proiect, Radu Spinei, a precizat că, prin apariţia unor situaţii neprevăzute, Consiliul Judeţean Mureş a obţinut o prelungire pentru implementarea proiectului până în noiembrie 2014, deşi iniţial termenul final era prevăzut pentru luna decembrie 2013. Potrivit acestuia, majoritatea componentelor proiectului sunt finalizate sau în stadii avansate de execuţie, însă există o serie de elemente care fac ca proiectul să nu fie funcţional, cum ar fi lipsa drumului de acces şi a utilităţilor către staţia de sortare, compostare şi transfer de la Vălureni, pe care Primăria Târgu Mureş trebuia să le asigure.

Managerul de proiect a susţinut că în aceste condiţii beneficiarul nu poate recepţiona investiţia şi nici nu poate organiza licitaţiile pentru operare.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a precizat că întârzierea în construirea drumului de acces şi a utilităţilor către staţia de transfer de la Vălureni s-a datorat atât contestaţiilor şi proceselor deschise de săteni, cât şi contestaţiilor depuse în urma unor licitaţii.

Proiectul ‘Sistemul de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş’ are o valoare totală de 45,2 milioane de euro fără TVA, din care 31,54 milioane de euro provin din fondurile structurale ale Uniunii Europene, 7 milioane de euro din bugetul naţional şi 6,55 milioane de euro din bugetul judeţean.

AGERPRES

Read more »

Parcangii s-au supărat că nu joacă fotbal gratis

By |

Parcangii s-au supărat că nu joacă fotbal gratis

Grup CL - Independenti voteazaRomânia este prizoniera politicienilor mărunți și foarte mărunți și Sighișoara e chiar în mijlocul țării. Nu ne mai miră multe lucruri pe aceste meleaguri, dar când un grup de consilieri locali părăsesc ședința de Consiliu pentru că nu li s-a acceptat proiectul de hotărâre prin care vroiau să folosească gratuit sălile de sport, asta e un fel de nouă culme a prostiei și nesimțirii deopotrivă.

Concret

Săptămâna trecută, joi, s-a desfășurat ședința Consiliului Local Sighișoara cu o Ordine de zi ce a cuprins 26 de puncte, precum și o listă semnificativă de proiecte ce nu erau cuprinse în Ordinea de zi. De la subiecte extrem de importante cum ar fi regulamentul de parcări publice de reședință și planurile de investiții de zeci de milioane de euro ale Aquaserv în Sighișoara și până la proiectul de închiriere a Sălii de sport ,,Radu Voinea” cu titlu gratuit pentru echipa Pro Tineret de fotbal în sală, Ordinea de zi a fost parcursă fără pauză în aproximativ trei ore. Până spre final, ședința a fost relativ calmă cu discuții de bun-simț; cu argumente și contra-argumente, așa cum e normal când în Consiliu se întâlnesc nu mai puțin de șase grupuri politice – UDMR, PSD, PNL, PD-L, UIPS, PP-DD.
S-au mai aprobat o serie de hotărâri cu privire la festivalurile de peste sezonul estival, bugetul Ocolului Silvic și regulamentul pășunilor, și o serie de proiecte de hotărâre propuse de Ecoserv Sig SRL.

… și spre final, bomba!

Uniunea Independentă Pentru Sighișoara a solicitat aprobarea unui proiect de hotărâre prin care echipa Pro Tineret de fotbal în sală să folosească cu titlu gratuit Sala ,,Radu Voinea”, în sezonul 2014-2015. Niciun consilier local nu a acceptat această cerere din două motive relativ simple: în primul rând pentru că UIPS nu are ,,două perechi de coarne” sau, mai oficial, niciun motiv real pentru această cerere și așa cum sunt și alte echipe care plătesc pentru distracția din timpul liber, așa ar trebui să plătească și politicienii care, în altă ordine de idei, sunt cei mai vehemenți luptători ,,ai dreptății”. Doar că dreptatea lor e mai dreaptă decât a altora …
În al doilea rând, consilierii locali nu au votat acest proiect pentru că UIPS și-a făcut un obicei din a afișa la toate meciurile pe care le susțin afișe, bannere și mesaje politice și electorale. Iar acest lucru nu e nici corect și nici normal, ca infrastructura Primăriei să fie folosită cu titlu gratuit și în scop politic. După ce plătesc taxa de închiriere nu au decât să afișeze ce vor ei.

UNANIMITATE

Niciun consilier local, niciun grup politic – opoziție sau putere – nu a acceptat solicitarea UIPS. Lucru care i-a înfuriat pe cei trei fotbaliști-parcangii fără parcări. Aceștia s-au ridicat și au părăsit ședința de Consiliu Local fără a lua în considerare că aceasta nu se încheiase și mai erau câteva puncte pe Ordinea de zi supuse spre dezbatere.
Și aici vine partea cea mai urâtă a situației. Iulian SÂRB, Cristian HAJDU și Claudiu POP reprezentanții Uniunii Independente Pentru Sighișoara au luat decizia de a pleca din ședință în baza unui interes mărunt personal și au uitat complet pentru ce au fost aleși: pentru a decide soarta Sighișoarei în Consiliul Local. Cât de mici sunt ei ca oameni? Cât de mici sunt ei ca politicieni? Cât de mici sunt ei în fața noastră, a celor care votăm?

Cristian Teodorescu

Read more »

Cetatea Artelor debutează cu Zilele Filmului Maghiar

By |

Cetatea Artelor debutează cu Zilele Filmului Maghiar

poza-cinemaartatgmuresProiectul ‘Cetatea Artelor’ iniţiat de Primăria Târgu Mureş debutează vineri cu Zilele Filmului Maghiar, cu prezentarea, în premieră cinematografică, a ‘Tăcerii trandafirului’ şi a două scurtmetraje premiate cu trofeul Palme d’or la Cannes, ‘Vânt’ şi ‘După ploaie’, produse de Atelierul Duna din Ungaria. ‘Demarăm proiectul pe acest an, sub denumirea de ‘Cetatea Artelor’, cu manifestări culturale care se vor succeda la Târgu Mureş, cu caracter naţional şi chiar internaţional, de toate felurile, pentru toată lumea şi pentru ca interferenţa culturală să fie ceva benefic şi nicidecum prilej de învrăjbire. Tot programul cultural al Primăriei Târgu Mureş se va înscrie sub denumirea ‘Cetatea Artelor’. Prima acţiune va fi gala filmului maghiar’, a declarat primarul Dorin Florea.

Cea de-a patra ediţie a Zilelor Filmului Maghiar de la Târgu Mureş, care se desfăşoară în perioada 21-23 februarie, este organizată de Asociaţia K’Arte şi Institutul Balassi şi propune publicului o paletă largă de teme şi genuri cinematografice, cum ar fi scurtmetraje produse de Atelierul Duna, creaţii premiate la Palme d’or la Cannes, la Festivalul Mediawave, documentare, animaţii şi comedii.

În Proiectul ‘Cetatea Artelor’ figurează, în 24 februarie, spectacolul de poezie Ion Caramitru – Aurelian Octav Popa, apoi, în 5 martie, lansarea cărţii ‘Oamenii Monumentelor’ de Robert M. Edsel, tradusă de târgumureşeanul Dan Cetină. În 7 martie, va avea loc un concert susţinut de BZN, iar în 28 aprilie, un concert Alexandru Tomescu, în Sala Mică a Palatului Culturii, organizat de municipalitate în parteneriat cu Clubul Rotary.

De asemenea, în proiect figurează, în intervalul 10-13 aprilie, Festivalul de Ciocolată, în 28 aprilie – Galele Uniter, în 29 mai – Concertul ARMONIEI ‘Clasic 300’ a Filarmonicii din Debrecen (Ungaria) împreună cu Filarmonica de Stat din Târgu Mureş, în perioada 26 mai – 1 iunie, Zilele Târgumureşene, iar în intervalul 17-20 iulie, Festivalul ‘Peninsula’.

AGERPRES

Read more »

5 noi autospeciale vor intra în dotarea ISU

By |

5 noi autospeciale vor intra în dotarea ISU

autospeciala smurdConducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Horea’ al judeţului Mureş a anunţat luni că până la jumătatea acestuia an instituţia va primi în dotare cinci noi autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, în cadrul proiectului regional ‘Echipamente pentru îmbunătăţirea situaţiilor de urgenţă’.

Potrivit ISU Mureş, 22 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică de teren vor fi achiziţionate în totalitate până în luna iunie pentru fiecare dintre judeţele componente ale Regiunii Centru.

Din cele cinci maşini care revin ISU Mureş, trei sunt autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică de teren de tip 1, o autospecială este pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică de teren de tip 2, având sistem de transmisie video, şi o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică de teren de tip 4, cu cameră cu termoviziune, cu generator şi motofierăstrău cu disc.

Valoarea totală a proiectului este de 20.356.621 de lei, este cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, iar beneficiar este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ‘Centrul Transilvaniei’.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

AGERPRES

Read more »

Începe marele proiect

By |

Începe marele proiect

DSC04911La mijlocul lunii ianuarie la Primăria orașului Luduș s-au întâlnit principalii factori de decizie care sunt angrenați într-un proiect de mare anvergură pentru reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră în Luduș și Iernut, lucrarea fiind licitată la pachet pentru ambele orașe. Pentru deschiderea lucrărilor de reabilitare a rețelelor amintite au fost prezenți Liviu Botezan, Sorinel Tripon, Daniel Șofron, Kis István, Liviu Popa și Gelu Puia din partea beneficiarului, Primăria orașului; Claudiu Hădărău, Ioan Petrea și Ordog Csaba din partea IZOREP Tîrgu Mureș – constructorul; Ioan Izrăilă, Paul Baciu și Ioan Grama de la AECOM Tîrgu Mureș – proiectantul și Torzsok Șandor, Szilagy Zoltan, Gelu Oaneș, Liviu Todoran și Floarea Pop de la Aquaserv Luduș și Iernut.

Sarcini precise, grafic de lucrări

Sorinel Tripon spune că întâlnirea a constituit practic deschiderea oficială a operațiunilor tehnice, s-a prezentat planul de acțiune a lucrărilor de reabilitare care se derulează pe parcursul a 20 de luni, o investiție de 26 milioane de lei, adică șase milioane și ceva de euro numai pentru Luduș. Cea mai mare parte a banilor sunt asigurați din fonduri europene, Primăria contribuind cu 2% din sumă, adică 520.000 lei.
Gelu Oaneș a dat câteva amănunte tehnice despre proiectul care cuprinde reabilitarea a 8500 m.l. de rețea de apă, 19.000 m.l. de canalizare, construirea a două stații de repompare a apelor uzate în Gheja, două pe strada Grigorescu și o stație de repompare a apei potabile pe strada Turzii.
Directorul ADP și APL, Daniel Șofron ne-a precizat că Aquaserv este entitatea prin care se derulează proiectul, fiind și firma de consultanță care face legătura între beneficiar, executant și cel care derulează proiectul.
Consilierul Liviu Botezan a amintit celor prezenți că în oraș au fost probleme la derularea altor proiecte (strada Eminescu și Mărășești) și nu vrea să se facă niciun rabat de la calitate.
Oficial, lucrările încep la 1 martie în zona centrului vechi cu străzile A. Iancu, Dealului, Mică, Turzii și Republicii, după care urmează și alte străzi.

Ioan A. Borgovan

Read more »

AvenTURA jurnalistică

By |

AvenTURA jurnalistică

_afis - aventura jurnalisticaAsociația K’ARTE anunță debutul primului proiect important din acest an, “AvenTURA jurnalistică”. Proiectul a fost sprijinit de Fundația pentru Comunitate și MOL România prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.

Proiectul îşi propune o abordare multidisciplinară a supraponderalităţii la copil şi adolescent prin intervenţie psihoterapeutică cognitiv-comportamentală asupra copiilor şi ateliere de jurnalism și foto-jurnalism. O cauză importantă ce determină supraponderalitatea o constituie inactivitatea, iar, în ultimii ani, cu atât mai mult în cazul copiilor şi a adolescenţilor pentru că aceştia sunt prinşi tot mai mult în capcana calculatorului şi a internetului. Prin urmare, un pas important în schimbarea stilului de viaţă inactiv cu unul activ este dezvoltarea atitudinii proactive social.

Atelierele de fotojurnalism şi jurnalism vor pune accent pe munca de teren şi munca în echipă în scopul identificării şi reflectării problemelor sociale din propria comunitate şi, implicit, a modificării atitutidinilor personale în raport cu acestea. Astfel, aceste ateliere vor favoriza punerea în practică a informaţiilor obţinute în cadrul programului de intervenţie psihoterapeutic, constituindu-se în situaţii de viaţă reale ce vor provoca dezvoltarea de noi abilităţi şi atitudini. Ne propunem aşadar ca aceşti elevi să vadă lumea şi pe ei înşişi în frumuseţea şi diversitatea ei.

În proiect vor fi incluși 30 de elevi (cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani) care vor beneficia de consiliere de grup, dar și de o introducere în jurnalism şi foto-jurnalism, printr-o serie de ateliere ce se vor derula pe parcursul a trei luni şi vor consta în 30 de ore de introducere în jurnalism și de 30 de ore de introducere în fotojurnalism. Programul include vizite în redacţii mureșene şi întâlniri cu jurnalişti consacrați.

Din echipa de proiect fac parte și jurnalistul Ligia Voro, psihologul Daniela Ilioasa și Eliodor Moldovan (coordonator proiect). Atelierul se va finaliza cu editarea unei reviste de către copiii cuprinşi în program, publicație ce va fi tipărită în 1.000 de exemplare şi distribuită în şcoli și licee din Târgu Mureş.

Se pot înscrie elevii cu vârsta între 10-18 ani, interesați de proiect, trimițând un mail la contact@k-arte.ro cu subiectul “AvenTURA jurnalistică” în care să precizeze numele lor complet, anul în care sunt născuți, înălțimea și greutatea lor, dar și motivul pentru care vor să urmeze acest curs. Toți elevii interesați sunt rugați să lase și date de contact/telefon, la care pot fi contactați.

Read more »

Monument pentru cei 341 elevi deportaţi la Auschwitz

By |

Monument pentru cei 341 elevi deportaţi la Auschwitz

targu muresPreşedintele Comunităţii Evreieşti din judeţul Mureş, Vasile Dub, a anunţat luni că există un proiect pentru construirea, la Târgu Mureş, a unui monument în memoria celor 341 de elevi care au fost deportaţi la Auschwitz şi nu s-au mai întors.

Vasile Dub a spus că a fost depus un proiect la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România prin care solicită salvarea plăcii comemorative cu numele celor 341 de copii ucişi la Auschwitz din clădirea fostei şcoli evreieşti, care va fi vândută şi, cel mai probabil, demolată. Liderul Comunităţii Evreieşti a spus că singura dorinţă a sa este ca acea placă să fie salvată şi să fie amplasată pe un monument, care să fie ridicat în acel loc, indiferent care va fi destinaţia terenului în cele din urmă. ‘Ceea ce ne interesează este ca, indiferent cui vinde Fundaţia Caritatea această clădire, acea tablă comemorativă, într-un fel sau altul, să fie apărată, în sensul că vânzătorul se angajează să aibă grijă ca predarea să se facă cu tablă cu tot, iar cumpărătorul se angajează ca pe locul acela să se accepte realizarea unui monument, care în cel mai rău caz este punerea acestei table undeva în afara clădirii şi să rămână urma faptului că acolo a fost o şcoală evreiască. Acest monument dorim să înglobeze tabla sau orice altceva care este acceptat de viitorul proprietar. Noi ne pregătim pe altă linie să facem un concurs de proiect de artă plastică pentru acest monument, 341 de copii merită un monument’, a declarat presei Vasile Dub.

Acesta a spus că proiectul nu se doreşte a fi unul de amploare, ci doar ceva simbolic ca pe locul respectiv să rămână scris ceva despre şcoală şi despre cei 431 de copii ucişi. ‘Aceşti copii erau elevi, toţi cei care aveau sub 15 ani au fost, a doua sau a treia zi după deportare, gazaţi la Auschwitz. Aceasta era o şcoală elementară şi practic au fost ucişi în proporţie de 90%’, a spus liderul Comunităţii Evreieşti din judeţul Mureş.

Vasile Dub a precizat că din judeţul Mureş, care era sub ocupaţie ungară, au fost deportaţi aproape 6.000 de evrei şi că adunarea acestora în ghetoul de la Târgu Mureş a durat doar trei zile. ‘În Transilvania este vinovat guvernul de atunci că i-au adunat, i-au dus în ghetou, în trei zile i-au strâns aici. I-au strâns atât de rapid încât chiar şi nemţii au fost încântaţi de această rapiditate, dar nu au fost mai grozavi fasciştii unguri faţă de fasciştii români sau invers. Când încercăm să facem aceste comparaţii, câţi au omorât unii şi câţi alţii, este catastrofal pentru că ne batem la sute de mii de oameni. S-a întâmplat, dar eu zic că intrăm pe un făgaş greşit când încercăm să facem comparaţii sau distincţii între ce s-a întâmplat aici şi ce s-a întâmplat acolo’, a afirmat Dub.

În privinţa iertării celor care au contribuit la masacrarea evreilor în cel de-al doilea Război Mondial, Vasile Dub crede că aceasta ‘este o problemă personală’ şi ‘dacă un supravieţuitor al Holocaustului a iertat, este perfect’.

AGERPRES

Read more »

„Căsuţa fermecată”a împodobit brazii

By |

„Căsuţa fermecată”a împodobit brazii

DSC04691În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, preşcolarii de la unităţile de învăţământ din oraş au fost cuprinşi într-o serie interesantă de activităţi menite să creeze acea ambianţă plină de farmec specifică sezonului.

Personalul didactic a apelat la toate resursele de fantezie artistică de care au dispus şi s-au angrenat într-un proiect apreciat atât de copii, cât şi de părinţii lor, „Sărbătorile de iarnă văzute prin ochi de copil”.

Copiii au fost încântaţi

Proiectul a fost iniţiat de Grădiniţa „Căsuţa fermecată”, director Carmen Petac, cu parteneri de la toate Grădiniţele şi Şcolile Gimnaziale din oraş, conduse de Cristina Cîrcoană şi Adrian Banea. Finalizarea Proiectului s-a produs în ziua de 18 decembrie cu un concurs desfăşurat în Parcul Primăriei şi la care copiii au împodobit cei şase brazi, câte unul de fiecare Grădiniţă. În perioada de pregătire a concursului, copiii au confecţionat podoabele pentru brazi, au învăţat colinde şi poezii, au vorbit despre tot ceea ce înseamnă sărbătoarea de Crăciun şi Naşterea Domnului.

Jurizarea concursului a fost făcută de Pál Fogorasi Olga de la Clubul Copiilor, cea care a anunţat palmaresul. La festivitate au fost prezenţi primarul Cristian Moldovan, city managerul Sorinel Tripon, Liviu Botezan, Daniel Şofron, Ovidiu Pop, Gelu Puia, Emil Fodor, personal din Primărie, părinţi şi bunici.

În acest an, juriul a stabilit premianţii celor şase categorii: „Podoabe inedite”- Şc. Gen. „Ioan Vlăduţiu” (Lucia Bungardi, Lucreţia Rotar); „Culori armonioase”- Grădiniţa „Căsuţa fermecată” (Katona B. Maria, Fülóp Elisabeta, Andreea Farcaş, Adina Roşca, Dorina Coman, Kinga Botezan); „Respectarea tradiţiilor”- Şc. Gimnazială Nr. 1 (Ioana Botezan, Monica Russu); „Podoabe ecologice”- Şc. „Ioan Vlăduţiu” (Dorina Dobrău, Melania Călugăr); „Originalitate”- GPN1, GPN 2 şi Grădiniţa Gheja (Kiss Iudith, Maria Călugăr, Monica Mărginean, Dana Pop, Elena Mărginean, Viorica Şofron); „Creativitate”- GPP1 (Simona Şofron, Cornelia Olar, Paula Stînă, Angela Moldovan, Korodi Olga, Szekely Timea).

După ce corurile dirijate de Cornel Pop au colindat, toţi copiii au primit din partea Primăriei pungi cu dulciuri.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Camere de supraveghere în oraș

By |

Camere de supraveghere în oraș

cameresupraveghereSituaţia economică în regres care continuă să se accentueze la nivelul municipiului Târnăveni, lipsa locurilor de muncă şi implicit a mijloacelor care să asigure un mod de viaţă satisfăcător reprezintă factori favorizanţi pentru comiterea de infracţiuni.

Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş (prin Poliţia mun. Târnăveni şi Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii) în colaborare cu Primăria Târnăveni au iniţiat proiectul comun „POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE – SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT 2013”. În cadrul acestui parteneriat au fost fixate mai multe obiective, unul dintre acestea fiind instalarea unui număr de 11 camere de supraveghere video (în prezent în curs de montare) în zonele de risc criminogen ( intrări/ieşiri în/din municipiu, principalele intersecţii, locuri aglomerate).

Read more »

Alimentare anevoioasă cu apă de UE

By |

Alimentare anevoioasă cu apă de UE

torsok sandor aquaservCâteva sute de kilometri de conducte noi (fie pentru extinderea rețelei, fie pentru reabilitarea celei existente atât pentru alimentare cu apă, cât și pentru canalizare), 13 stații de pompare (noi sau reabilitate), 6 stații de tratare a apei, 25 de stații de pompare, 5 stații de epurare și, într-un final, alimentare cu apă la standarde mult mai decente pentru 300.000 de locuitori din județele Mureș și Harghita.

Cam asta înseamnă pe scurt proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”. Pe de altă parte, nu toate informațiile din derularea proiectului sunt roz.

Contracte anevoioase și majorări de preț

Semnarea contractelor se face anevoios din cauza licitațiilor contestate, în unele cazuri întârzierile mergând până la 14 luni, iar pentru consumator vestea cea mai proastă este că prețul apei a crescut și urmează să mai crească. Acestea au fost concluziile prezentării pe care cei care derulează proiectul au făcut-o săptămâna trecută. Dar să le luăm pe rând.

Super – investiții

În primul rând trebuie spus că avem de-a face cu cel mai mare proiect de investiții în extinderea și reabilitarea rețelei de apă și canalizare din județul Mureș din ultima sută de ani. Valoarea totală a investițiilor începute în 2011 era estimată la peste 110 milioane de euro, sumă ce s-a mai redus până la aproximativ 109 milioane de euro, datorită economiilor făcute.
Din această valoare, 76,23% reprezintă contribuția Uniunii Europene, 11,66% sunt bani de la bugetul de stat, doar 1,79% reprezintă contribuția bugetelor locale, pentru restul de 10,32% compania Aquaserv contractând în 2012 un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pe o perioadă de 15 ani.

Beneficiari: 300.000 de persoane

Beneficiază de proiect peste 300.000 de oameni, din care 60.000 vor avea pentru prima dată acces la rețeaua de apă. Vor fi modernizate sau extinse rețele de apă și canalizare din șapte orașe – Tîrgu-Mureș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Luduș, Iernut și Cristuru Secuiesc – precum și în 57 de comune.
Proiectul în sine este atât de mare, încât semnarea contractului a avut loc în aprilie 2011, iar finalizarea investițiilor, programată pentru 2015, s-ar putea decala. Proiectul a fost împărțit în nu mai puțin de 18 contracte, din care 16 vizează lucrări efective, iar două sunt contracte de servicii. Din cele 18, au fost semnate de 10, care se află în derulare.

Milioanele de euro

Intrând mai în detaliu, trebuie spus că numai la Tîrgu-Mureș vor fi investite la final peste 23 de milioane de euro. Reghinul va beneficia de 10,7 milioane, Sighișoara de 10,8 milioane, Tîrnăveni de 13,7 milioane, Luduș de 18,4 milioane, Iernut de 7,7 milioane, Cristuru Secuiesc de 4 milioane, magistrala Voiniceni – Sărmașu reprezintă o investiție de 11,8 milioane, magistrala Pănet – Band va înghiți alte 3,4 milioane, iar cea de pe Valea Nirajului 7,2 milioane de euro.
Aceste magistrale au fost gândite de așa natură încât ulterior și alte localități să se poată conecta la ele, prin viitoare extinderi ale rețelei.
În prezent, se lucrează pe 10 contracte semnate, alte trei sunt adjudecate, dar nesemnate din cauza contestațiilor, o ofertă este în curs de evaluare, trei sunt lansate în procedura de achiziție în sistemul SEAP, iar un contract este în curs de finalizare și urmează să fie demarată procedura de licitație.

Situație mai puțin roz

Luată la bani mărunți, situația nu mai e așa frumoasă. Dacă ne raportăm la valoarea totală a proiectului ce trece de 461 de milioane de lei, doar 50 de milioane reprezintă plăți deja efectuate, în condițiile în care, cel puțin teoretic, proiectul urmează să se finalizeze în 2015 (suntem așadar la jumătatea perioadei de implementare a proiectului).
Vestea bună este că nu sunt întârzieri la plăți. Vestea proastă, este că lucrările merg în unele locuri încet, fiind firme contractante care au depus deja cereri pentru decalarea termenelor de execuție. Törzsök Sándor, șeful unității de implementare a proiectului spunea săptămâna trecută că primăriile au întârzieri la plata contribuțiilor la proiect, însă nu sunt probleme cu lichiditățile, fiind disponibile în prezent aproximativ 25 de milioane de lei. Pe de altă parte sunt întârzierile la lucrări nu sunt cauzate doar de licitațiile anevoioase, ci și din cauza dificultăților tehnice. Mâna de lucru specializată este din ce în ce mai puțină, așa că firmele contractante încep să aibă probleme. De pildă, sunt întârzieri la lucrările de proiectare, lucru care nu ține nici de condițiile meteo, nici de bani și nici de procedurile de licitație.

Pe consumator îl doare însă…

…trecând peste toate aceste informații, prețul apei. Preț care a crescut și va mai crește. Purtătorul de cuvânt al Aquaserv Nicu Tomulețiu explică și cum a crescut și cât va mai crește: „În 2011, la începutul implementării proiectului POS Mediu, prețul metrului cub de apă era de 3,31 de lei. În acest moment este de 3,73 de lei, iar în 2016, conform estimărilor din politica tarifară, va fi de 4,71 lei/metru cub. Asta înseamnă o creștere totală de 42%, din care aproximativ 20% o reprezintă inflația pe acești ani”.

Motivele creșterii prețului …

… de furnizare a apei sunt două. Cel mai important este creditul făcut la BERD, în valoare de 11,4 milioane de euro, care trebuie rambursat, de unde alt undeva decât din prețul apei.
Apoi, al doilea motiv este acela că prețul apei a trebuit uniformizat la nivelul întregului operator, lucru care deja s-a produs, în ciuda protestelor, unele chiar mai vocale, cum a fost cazul municipiului Reghin, care amenința la un moment dat că iese din proiect.
De ce afectează uniformizarea prețul apei? Explicația e simplă: costul de furnizare a apei este unul la Tîrgu-Mureș, să zicem, și altul la Sărmașu, unde apa deja a trecut prin mai multe stații de pompare, lucru care crește costul de livrare. „În momentul în care preluăm noi localități, automat cresc și prețurile. Practic, există o cofinanțare – adică consumatorii de la oraș plătesc o parte din prețul celor de la sat. Cei de la sat ar trebui să plătească mai mult, pentru că sunt cheltuieli mai mari de distribuție în localitățile cu mai puțini locuitori. Pompezi cinci kilometri și sunt 100 de locuitori, spre exemplu. Din acest motiv, cei de la oraș suportă o parte din prețul acesta”, explică Nicu Tomulețiu. Totuși, trebuie spus că tarifele practicate de Aquaserv se află în a doua jumătate a clasamentului operatorilor de apă și canalizare din România, undeva după locul 22.

Viitorul…

…se conturează destul de bine. Indiferent că se făceau sau nu aceste investiții prin fonduri europene, cofinanțate de la bugetul de stat, de primării și prin credit, ele trebuiau făcute. Iar la aceste costuri imense, este clar că bugetele locale nu puteau susține investiția, nici măcar prin credite, așadar contribuția UE este nu numai consistentă, ci și mai mult decât bine-venită. Ba mai mult, pentru a rezolva complet problema alimentării cu apă în județul Mureș, cei de la Aquaserv se gândesc deja la pasul următor. Concret, spunea Törzsök Sándor, urmează un alt proiect, estimat la 114 milioane de euro. Masterplanul pentru acest proiect deja a fost trimis la București spre avizare, însă mai devreme de 2015 este foarte puțin probabil că se va putea depune. Totuși, vestea bună este că lucrurile au fost gândite și în perspectivă, ceea ce la noi se întâmplă mai rar.

Cătălin Hegheș

Read more »

Ne pensionăm în groapă

By |

editorial-TitiUn nou proiectul de lege prevede că femeile născute după 1970 se vor pensiona la 65 de ani începând din 2035, când va fi egalizată vârsta de pensionare pentru femei și bărbați. Este adevărat că vârsta de pensionare în Europa este, în general, mai ridicată decât cea din țara noastră și chiar va crește. Astfel, în Marea Britanie vârsta de pensionare va fi de 69 de ani către sfârșitul anilor 2040; în prezent, aceasta este de 65 de ani. În SUA și Germania, vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani până în 2050.

Pe de altă parte, este iarăși adevărat că îmbătrânirea generală a populației, corelată cu o estimare a creșterii speranței de viață la nivel global, îndreptățește oarecum guvernele, cel puțin din punct de vedere economic, să crească vârsta de pensionare. Astfel, specialiștii susțin că vârsta de pensionare de 65 de ani ar fi un prim pas în echilibrarea sistemelor de pensii, dat fiind faptul că un singur an în plus la limita de vârstă de pensionare înseamnă un avans al PIB cu 1%.
Însă, în cazul românilor, situația nu este la fel de simplă, având în vedere că țara noastră are cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, respectiv de 69 de ani la bărbaţi și 75 de ani la femei. Comparativ: Franța – 78 de ani pentru bărbați și 85 de ani pentru femei; Marea Britanie – 79 de ani pentru bărbați și 82 pentru femei; Spania – 79 de ani pentru bărbați și 85 de ani pentru femei. Deci, dacă în alte țări, oamenii mai au, după pensionare, 10 – 20 de ani în care se pot bucura de viață, în România, odată cu creșterea vârstei de pensionare, oamenii se pot considera norocoși dacă vor lua pensie timp de 10 ani.
Apoi, ne putem referi la calitatea vieții pensionarului. În România, pensia medie este de 177 de euro (aproape cea mai mică din Europa). În Luxemburg, pensia medie este de 3.000 de euro; Danemarca -1.411 euro; Franţa -1.108 euro; M. Britanie – 460 euro; Lituania – 220 euro. Deci, pensionarul român, în scurta perioadă de libertate pe care o mai are după ce a ieșit din câmpul muncii, trebuie adeseori să ducă un trai foarte sărăcăcios, dându-și majoritatea banilor pe medicamente și alimente. Nici vorbă de excursii în străinătate, cum vedem că adeseori fac pensionarii din alte state…
Concluzia e că, din punct de vedere uman ar fi corect ca pensionarii români să iasă măcar la pensie mai repede și să se bucure de viață cât mai sunt cât de cât în putere, căci de bucurii materiale oricum nu prea au speranțe.
O altă problemă în România este că adeseori companiile evită să angajeze oamenii trecuți de o anumită vârstă. Astfel, dacă un cetățean trecut de 40 de ani rămâne șomer, îi va fi foarte greu să se reangajeze. În același timp, statul mărește vârsta de pensionare. Ar trebui ca statul să instituie și un sistem de protecție a persoanelor mai avansate în vârstă, care nu au ajuns încă la vârsta pensionării. Un exemplu ar fi Japonia, o țară îmbătrânită, cu vârsta de pensionare stabilită la 65 de ani. Acolo companiile sunt obligate să menţină un sistem prin care indivizii să muncească atât timp cât îşi doresc şi cât timp starea fizică le permite. De asemenea, companiile trebuie să ofere posibilitatea ca persoanele în vârstă să poată opta pentru un program redus de lucru, dacă acestea nu pot lucra cu norma întreagă din cauza stării de sănătate.

Titi Dălălău

Read more »

Atelier Grundtvig pentru combaterea analfabetismului

By |

Atelier Grundtvig pentru combaterea analfabetismului

9Asociaţia de Tineri din Ardeal organizează în perioada 2 şi 8 Decembrie un Atelier Grundtvig în Sighișoara la care participă 3 adulți din România și 10 adulți din Cipru, Croația, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia și Ungaria. Atelierul întitulat Strategii și Metodologii pentru Eradicarea Analfabetismului (acronim SMILE) organizat în Pensiunea Baron de lângă Autogară (str Libertății nr 70) este finanțat de Comisia Europeană prin „Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții”.

Participanții care fie lucrează în asociații sau instituții de învățământ au fost selectați pe baza candidaturilor prin care și-au prezentat competențele în domeniul alfabetizării și si-au exprimat interesul de participare. În cele șapte zile ale proiectului participanții vor avea oportunitatea de a cunoaște situația analfabetismului din Europa, de a dezbate în detaliu situația din România împeună cu experți care vor fi oaspeții atelierului, de a explora cazuri de bune practici din fiecare țară prezentă și de a face vizite de studiu la două instituții specializate în alfabetizare.

Oaspeții atelierului vor fi Zagyva Iren, Directoarea Scolii Generale Clasele I-IV Nr. 2, din Miercurea Ciuc, care dispune de o secție pentru copii de etnie Rroma și Zsurzs Angela, directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita. Prima vizită de studiu va fi Marți, 3 Decembrie la Grupul Şcolar „Zeyk Domokos” din Cristuru Secuiescu, care va prezenta programul pentru adulți Șansa a Doua derulat de acest grup școlar. Vizita a doua va fi ziua următoare la Penitenciarul Târgu Mureș unde ni se va prezenta programul de alfabetizare a deținuților din penitenciar.

Folosind cunoștințele acumulate prin aceste activități, participanții vor crea un manual pentru a facilita lucrul persoanelor care lucrează cu analfabeți. Manualul se va axa pe strategii diferite pentru diferite grupuri țintă (indivizi, grupuri, tineri, adulți, etc). Toate aceste activități vor facilita dezvoltarea personală și profesională a participanților și vor consolida structurile de alfabetizare din Europa.

Organizatorii aşteaptă cu drag orice persoană interesată de tema proiectului care doreşte să facă un schimb de experienţe cu participanţi la proiect. Limba utilizată pe parcursul activităţilor este limba engleză.

Read more »

Investiții în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

By |

Investiții în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

cheile-bicazului-4O echipă de cercetători şi profesori universitari inventariază şi cartează habitatele, flora şi fauna din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, în cadrul unui proiect european câştigat de Consiliul Judeţean Harghita.

Directorul Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, Hegyi Barna, a declarat că inventarierea a început în această lună şi va dura mai bine de un an, timp în care se va verifica situaţia habitatelor, evaluarea speciilor protejate de interes european, în ce stadii se află acestea, dacă sunt în pericol sau dacă au mai apărut altele noi.
Cercetătorii, sprijiniţi de specialiştii Parcului Naţional, analizează urmele, amplasează camere cu senzori de mişcare şi stabilesc, cu aproximaţie de 70-80 la sută, numărul de exemplare care trăiesc în aria protejată. De asemenea, se realizează hărţi ale habitatelor şi de răspândire a speciilor.

De ce?

Hegyi Barna a precizat că este important să se stabilească şi culoarele de migraţie ale animalelor pentru ca apoi, în zonele respective, să se restricţioneze anumite activităţi.
Toate datele colectate în urma activităţii ştiinţifice vor fi introduse într-o bază de date electronică, urmând ca apoi să se reactualizeze planul de management al Parcului Naţional, ce urmează să fie aprobat prin hotărâre de Guvern.

Traseu educativ

O altă componentă a proiectului este amenajarea unui traseu educativ de 26 de kilometri, între oraşul Bălan şi staţiunea Lacu Roşu, care va traversa Parcul Naţional, urmând ca pe toată lungimea acestuia să fie amplasate bănci şi panouri informative.
Totodată, se vor achiziţiona echipamente pentru angajaţii parcului, cum ar fi o maşină de teren, un ATV, schiuri de tură sau GPS-uri.
,,Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm acum este turismul haotic, de vandalism. Chiar dacă este vorba de o arie protejată, sunt oameni care vin cu ATV-uri, cu motociclete enduro, cu maşini de teren şi noi nu avem cum să-i urmărim, pentru că nu suntem dotaţi. (…) Avem o colaborare foarte bună în acest sens cu Jandarmeria Montană şi sperăm că situaţia se va schimba după ce vom fi dotaţi şi noi cu echipamente corespunzătoare”, a declarat Hegyi Barna.

Educaţie ecologică

Acesta a mai punctat că tot în cadrul proiectului se vor organiza activităţi de educaţie ecologică şi de conştientizare în cadrul comunităţilor locale.
Proiectul ‘Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş – management adecvat prin: plan de management revizuit pe principii Natura 2000 şi alte activităţi’ are o valoare de aproximativ 500.000 euro şi este finanţat în proporţie de 80% în cadrul POS Mediu şi 20% de Guvernul României.

Termenul limită…

…pentru finalizare este iulie 2015, dată la care trebuie aprobat prin hotărâre de Guvern şi planul de management al ariei naturale protejate.
Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş are o suprafaţă de aproximativ 7.000 de hectare, din care 48% se află pe raza administrativ-teritorială a Harghitei şi 52% în judeţul Neamţ.
Hegyi Barna a precizat că peste Parcul Naţional se suprapun două situri Natura 2000, care în viitorul apropiat se vor afla tot în administrarea acestuia, moment în care suprafaţa totală va fi de aproximativ 8.700 de hectare.

Read more »