Posts Tagged “Targu Mures”

Alegerile amână rezidenţiatul

By |

Alegerile amână rezidenţiatul

studenti umfÎn acest an concursul de rezidenţiat o să fie decalat cu o săptămână pentru că în data de 16 noiembrie, dată la care trebuia să aibă loc concursul de rezidenţiat al medicilor, vor avea loc şi alegerile electorale. “Am fost nevoiţi să luăm această măsură având în vedere că la acea dată sunt organizate şi alegerile prezidenţiale  şi am primit mai multe sesizări din partea instituţiilor publice responsabile cu paza concursului pentru stabilirea unei alte zile. Am cerut rectorilor un punct de vedere în acest sens pentru că îmi doresc ca decizia luată să nu afecteze şi să creeze disconfort în rândul  tinerilor medici sau a profesorilor acestora”, transmit reprezentanţii Ministerului Educaţiei. La fel ca anul trecut, concursul se va desfăşura, descentralizat, în şase centre universitare, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara şi Craiova, pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie, pe baza tematicilor anunţate.

sursa monitorul cj

Read more »

Construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş

By |

Construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş

tudorCompania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România S.A. a semnat în data de 30 Iunie 2014 contractul „Construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş”.
Obiectivul principal al contractului constă ȋn realizarea unei variante de ocolire de 11,643
km a Muncipiului Târgu Mureş.
Valoarea totală a acestui contract este de 134.798.974,31 lei (fără TVA), din care 85%
reprezintă finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.
Proiectul Construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş va contribui la reducerea timpului de călătorie de tranzit prin municipiul Târgu Mureş, reducerea numărului de accidente grave prin sporirea siguranţei traficului, reducerea impactului asupra mediului şi ȋmbunătăţirea calităţii vieţii prin devierea traficului de tranzit ȋn afara oraşului.
Contractul „Construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş” a fost atribuit prin aplicarea
procedurii Licitaţie deschisă firmei COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA.
Durata de implementare a contractului este de 24 de luni (de la data de incepere a
contractului) urmată de o perioadă de garanţie a lucrărilor de 24 de luni de la data
recepţiei la terminarea lucrărilor, conform unui comunicat de pe siteul CNADNR.

Read more »

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

By |

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

ionela ciotlaus 2UPDATE Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș discută peste doar câteva ore revocarea din funcție a viceprimarului Ionela Ciotlăuș. Ultimele reacții venite pe acest subiect sunt chiar din partea viceprimarului în discuție care a trecut revistă în cadrul unei conferințe de presă deciziile luate de-a lungul mandatului și care l-au deranjat pe primarului Dorin Florea și apropiații acestuia:

 • Nu am fost de acord cu majorări de taxe şi impozite şi nici cu taxe noi
 • Nu am fost de acord cu creşterea continuă a preţului la apă.
 • Nu am fost de acord cu închiderea şcolilor.
 • Nu am fost de acord cu achiziţia ineficientă şi insuficientă a unor containere de lux şi a unor cârciumi.
 • Nu am fost de acord cu risipirea banilor publici la cluburi private.
 • Nu am fost de acord cu un buget ineficient, insuficient la funcţionare, un buget copiat an de an fără un management adecvat al resurselor fără ca el să se pună în aplicare.
 • Nu am fost de acord cu plata cu întârziere a colaboratorilor şi a asistaţilor sociali
 • Am cerut vehement plata burselor şcolare.
 • Am cerut rezolvarea situaţiei juridice a şcolilor retrocedate şi prezervarea viitorului acestor şcoli în imobilele respective sau în alte imobile.
 • Am cerut transparenţă în procesul legislativ şi executiv.
 • Am cerut rapoarte de control pentru a se vedea deficienţele spre a putea fi remediate.
 • Am cerut dotarea cabinetelor şcolare administrate de Primărie.
 • Am cerut revizuirea contractelor de concesionare a serviciilor publice în favoarea municipiului nu a operatorilor şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, transport, parcare etc.

Viceprimarul liberal al municipiului Tîrgu-Mureș, Ionela Ciotlăuș, este propusă spre revocarea din funcție în următoarea ședință ordinară de Consiliu Local, ce se va desfășura miercuri. Potrivit expunerii de motive, propunerea este întemeiată pe articolul 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Viceprimarul a anunțat deja că intenționează să atace în contencios administrativ hotărârea în caz că va fi adoptată, precum și raportul întocmit de către secretarul municipiului, Maria Cioban. Consilierul local care i-ar putea succeda Ionelei Ciotlăuș în funcția de viceprimar este democrat-liberalul Claudiu Maior.

Inițiator: primarul

Proiectul de hotărâre nr. 14, inclus pe ordinea de zi a ședinței din 16 aprilie, a fost inițiat de către primarul municipiului Tîrgu-Mureș, Dorin Florea, cu toate că acesta a susținut că propunerea le-ar aparține aleșilor locali, potrivit declarației acordate Agerpres, din care cităm: „(…) Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR, au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile”.
Astfel, potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, pe care nu l-am regăsit publicat pe site-ul Primăriei Tîrgu-Mureș, primarul a inițiat acest proiect în 10 aprilie, adică joia trecută, motivându-și inițiativa în baza articolului 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Conform acestuia: „Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție (n.red. 12, în cazul Consiliului Local Tîrgu-Mureș), la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.
Expunerea de motive este însoțită de o analiză amplă a articolelor din legea administrației publice locale, respectiv din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali care se referă la revocarea, respectiv eliberarea din funcție a viceprimarului, precum și de un raport al Direcției Juridice din cadrul Primăriei semnat de către Simona Frandeș, respectiv de secretarul municipiului Tîrgu-Mureș, Maria Cioban.

Revocare versus eliberare din funcție

Mai precis, analiza mai sus-amintită ce însoțește expunerea de motive a proiectului de hotărâre interpretează articolul 57 din Legea nr. 215 versus articolul 69 din Legea 393. Astfel, se arată că legiuitorul face distincție între revocarea din funcție, respectiv eliberarea din funcție, iar ca argument este prezentată o speță de la nivelul comunei Ghindari, unde viceprimarul înlocuit din funcție prin votul consilierilor locali a atacat în contencios administrativ hotărârea. Prin sentința nr. 47 din 2011, Tribunalul Mureș a respins acțiunea acestuia ca nefondată. În motivare, completul de judecată a arătat că hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată în baza articolului 57, alin. 4, din Legea 215 și nu în baza art. 69 din Legea 393 care reglementează procedura de eliberare din funcție a viceprimarului din motive disciplinare. Acesta a atacat cu recurs hotărârea primei instanțe, fără să aibă mai mult succes. În apărare, Consiliul Local Ghindari a arătat că legiuitorul nu a prevăzut nici pentru alegerea și nici pentru revocarea viceprimarului din funcție decât voința – politică – a consilierilor, iar această hotărâre se ia cu majoritatea – n.red. simplă – a consilierilor în funcție.

Raport de secretar

Tot în susținerea acestui proiect este atașat raportul de care, de asemenea, aminteam mai sus. Semnat de Simona Frandeș și Maria Cioban, acesta reprezintă o preluare, cuvânt cu cuvânt, din lucrarea doctorandului la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Iulian Marcel Andraș, consilier juridic la Primăria comunei Scânteiești, județul Galați – „Unele considerații privind statutul viceprimarului”. Andraș arată, amintind de cele două situații juridice prevăzute în cele două articole de care aminteam mai sus, că: „Din analiza posibilelor sancţiuni ce îi pot fi aplicate viceprimarului în temeiul Statutului aleşilor locali, reţinem pe cea mai gravă dintre acestea: eliberarea din funcţie, prevăzută de art. 69 alin. (4) din Legea nr. 393/2004. Hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi nu poate fi aplicată decât dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă (…) Focalizarea interesului pe această formă de răspundere nu este întâmplătoare, deoarece o măsură cu efect similar poate fi dispusă şi în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 care permite schimbarea din funcţie „prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.
Mai departe, autorul se referă la cele două situații, apreciind că: „Legea organică a administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu condiţionează schimbarea din funcţie a unui viceprimar de existenţa vreunui motiv anume, libertatea de apreciere a consilierilor locali fiind absolută din acest punct de vedere”.
Aşa după cum la alegerea în funcţia de viceprimar, consilierii locali nu sunt condiţionaţi de vreun motiv anume (de exemplu, competenţă managerială, studii de specialitate, vechime în muncă etc.), tot astfel la schimbarea din funcţie nu există nicio limitare a dreptului de apreciere.
Ca o concluzie, spune autorul, procedura instituită prin articolul 57, alin. 4, nu presupune niciun control de oportunitate, nu este o formă de răspundere juridică, ci reprezintă „o răspundere de natură politică a viceprimarului faţă de consiliul local care l-a sprijinit la numirea în funcţie (…) care are semnificaţia unei moţiuni de cenzură la nivelul autorităţilor publice locale”.
În sprijinirea argumentației de mai sus sunt date ca exemple mai multe sentințe civile în această materie, sentințe rămase definitive și irevocabile.

Alegerea noului viceprimar, pe ordinea de zi

În afară de proiectul de hotărâre amintit mai sus, pe ordinea de zi a ședinței se mai regăsește la punctul 15 proiectul privind alegerea unui viceprimar. În expunerea de motive se precizează următoarele: „Urmare a adoptării hotărârii de schimbare din funcţie a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia s-a vacantat un post de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş. Faţă de această situaţie, propunem efectuarea procedurilor legale de alegere a unui viceprimar, cu adoptarea unei hotărâri a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş corespunzătoare, în condiţiile Legii nr. 215/2001, O.G. nr. 35/2002, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş adoptat prin Hotărârea nr. 37/2010”.
Vizată direct, viceprimarul Ionela Ciotlăuș spune că va ataca în contecios administrativ hotărârea de revocare din funcție, respectiv va înainta o plângere penală împotriva secretarului municipiului, Maria Cioban, pentru abuz în serviciu. Ciotlăuș spune că proiectul de hotărâre nu conține niciun motiv de revocare de natura celor cuprinse în articolul 69 din Legea 393 din 2004. Cum am arătat deja, proiectul de hotărâre este argumentat însă pe prevederile din Legea 215. De asemenea, aceasta a susținut că raportul secretarului este motivat doar pe argumente politice și nu administrative și de aceea: „Personal voi ataca acest raport în contencios administrativ, de asemenea voi face o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului care semnează acest act administrativ”.
Liderii locali ai celorlalte partide cu reprezentanți în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, UDMR – viceprimarul Peti Andrei, respectiv PSD – Ștefan Someșan s-au abținut să facă vreo declarație referitoare la poziția lor față de aceste proiecte de hotărâre.
Cât despre cine ar putea fi viitorul viceprimar, în cazul în care proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a Ionelei Ciotlăuș trece – printr-o alianță PD-L – UDMR, singura posibilă, ținând cont de numărul de mandate pe care fiecare dintre cele patru partide îl are în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, cel mai vehiculat nume este cel al consilierului local democrat-liberal Claudiu Maior. Trăgând linie, se anunță o ședință ordinară fierbinte.

Ligia Voro

Read more »

Proiect de 5,8 milioane lei, pentru un muzeu digital

By |

Proiect de 5,8 milioane lei, pentru un muzeu digital

cetatea targu muresPrimăria Târgu Mureş a depus o cerere de finanţare în valoare de peste 5,8 milioane de lei în cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, pentru Proiectul ‘PatrimoniuMs’ prin care se doreşte amenajarea unui muzeu digital al patrimoniului cultural local, în special al celui construit.

Prin proiectul ‘PatrimoniuMs’ se doreşte înfiinţarea unui muzeu al patrimoniului cultural material şi imaterial, îndeosebi patrimoniul construit în Târgu Mureş, care să cuprindă materiale şi informaţii privind patrimoniul cultural local, prezentat multilingvistic prin intermediul tehnologiilor de ultimă generaţie, care să îl facă atractiv şi accesibil publicului de orice vârstă şi origine.

Proiectul presupune amenajarea muzeului digital în cadrul Cetăţii Medievale – în Bastionul Mic şi în Bastionul Porţii – spaţii care sunt în curs de renovare printr-un proiect european aprobat în cadrul Programul Operaţional Regional cu destinaţia de muzeu. ‘Efectiv se va proceda la revitalizarea patrimoniului oraşului, prin editarea unor materiale informative şi prin amenajarea, din câte am înţeles, unui muzeu virtual. S-au propus două locaţii care erau folosite de Muzeul Judeţean, în strânsă colaborare cu Primăria municipiului Târgu Mureş. Având în vedere că sunt mii de piese de patrimoniu care provin din săpăturile din Cetate, ar fi bine ca aceste locaţii să nu-şi schimbe amplasamentul şi să rămână aici, folosind alte bastioane din Cetate pentru proiectul propus de doamna arhitect-şef – şi de asta am cerut să fie modificată expunerea de motive. Aici mai e şi un alt element important, deoarece parcul arheologic care a fost amenajat în urma cercetărilor arheologice efectuate de Muzeu este în vecinătatea acestor bastioane şi normal ar reprezenta un complex muzeal, în cadrul complexului (adică s-ar putea integra într-un complex)’, a declarat presei Soos Zoltan, directorul Muzeului Judeţean Mureş.

Prin crearea acestui muzeu, se urmăreşte informarea şi sensibilizarea populaţiei şi a specialiştilor cu privire la cunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural local, educarea specialiştilor cu privire la constrângerile de care trebuie să ţină cont atunci când realizează intervenţii asupra patrimoniului construit, pentru evitarea degradării sale ireversibile.

În urma implementării proiectului vor fi inventariate şi digitizate 2.000 de bunuri şi clădiri de patrimoniu, va fi înfiinţat un muzeu, vor fi tipărite 10.000 de ghiduri pentru turişti şi alte 1.000 pentru specialişti, la care se adaugă kit-uri de prezentare, o expoziţie pentru minorităţi şi o colecţie a patrimoniului minorităţilor.

Proiectul urmăreşte protejarea patrimoniului cultural, dezvoltarea comunităţilor prin creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale, valorificarea patrimoniului cultural din Municipiul Târgu Mureş, inclusiv a patrimoniului cultural al minorităţilor etnice şi culturale locale, inclusiv a minorităţii rrome.

AGERPRES

Read more »

„Punct triplu”, invitat la Arad și Timișoara

By |

„Punct triplu”, invitat la Arad și Timișoara

punct tripluSpectacolul Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Punct triplu de Bogdan Georgescu, va participa în luna mai la două festivaluri importante din România, Festivalul de Teatru Nou de la Arad şi Festivalul Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara. La Teatrul Național din Tîrgu-Mureș, spectacolul Punct Triplu poate fi vizionat marţi 15 aprilie 2014, de la ora 18.00, la Sala Parking (cu intrare dinspre Sala Mică).

Punct triplu este un proiect de observație socială și artă activă care își propune să exploreze mutațiile sociale contemporane, raportul bărbat-femeie și conceptul de familie în diamnica socială a începutului mileniului trei. Punct triplu este ficțiune bazată pe fapte reale. Orice asemănare cu personaje sau fapte reale este pur întâmplătoare. Din distribuția spectacolului fac parte: Ion Vântu, Katalin Berekmèri, Elena Purea, Mihaela Mihai, Csaba Ciugulitu și Andrei Chiran. Spectacolul este supratitrat în limba maghiară!

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de luni până vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului Culturii (0372 758 230) sau la casa de bilete a teatrului de luni până vineri între orele 90:00 şi 15:00 (telefon 0365 806 865) şi online: www.biletmaster.ro

Sursa: Teatrul Național Tîrgu-Mureș

Read more »

Concert The Rock, sâmbătă, la The Office Club

By |

Concert The Rock, sâmbătă, la The Office Club

1455054_223963204394570_922333387_nFormația tribute AC/DC The Rock revine la Tîrgu-Mureș sâmbătă, 12 aprilie, pentru un concert pe care urmează să-l susțină în Office Club, începând cu ora 21:00. Evenimentul vine în urma succesului pe care trupa l-a avut anul trecut cu cele două concerte susținute în același club.

Inființat în 2011, proiectul aduce în scenă explozia și dinamismul spectacolelor legendarei trupe australiene. Cu un solist vocal de exceptie care se apropie foarte mult de Brian Johnson, un chitarist solo din Moscova și instrumentiști cu experiență la bass, chitara ritmică și tobe, trupa reușește de fiecare dată să surprindă publicul și să transmită starea specifică unui concert AC/DC. În prezent trupa este formată din Daniel Ignat – voce, Nik Baydin – chitară solo, Adrian Popescu – chitară ritmica, Mircea „Burete” Preda – bas, Mirko Grusa – tobe. Un bilet la concertul de sâmbătă costă 15 lei.

Read more »

Premieră medicală la Clinica de Urologie

By |

Premieră medicală la Clinica de Urologie

clinica urologie targu muresO echipă de medici din cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, coordonată de Dr. Călin Chibelean, a realizat, în premieră la Târgu Mures, o intervenție chirurgicală de reconstrucție a vezicii urinare (enterocistoplastie de marire) cu un segment de intestine subțire, unui pacient diagnosticat cu tuberculoză urogenitală.

După un tratament corect de tuberculoză timp de 6 luni, la negativarea analizelor specifice, pacientul a rămas cu o vezică de capacitate 10-20 ml și rinichiul drept, dilatat, iar cel stâng distrus complet; ca și simptome, pacientul urina din cinci în cinci minute, nu mai dormea noaptea, pierdea urină și era în pericol de a pierde și al doilea rinichi și să ajungă la dializă.

Operația a fost realizată la începutul acestei săptămâni unui bărbat de 48 de ani. Pacientului i-a fost exclus rinichiul stâng, distrus, și i-a fost deschisă vezica de mărimea unei nuci. A fost stentat ureterul drept, s-a recoltat un segment de intestin subțire și a fost construită o neovezică (aprox 350 ml), care a fost conectată la ceea ce a mai rămas din vezica proprie. Datorită faptului că s-a păstrat baza vezicii urinare proprii, atât funcția sexuală, cât și continența urinară vor fi păstrate nealterate și după intervenția chirurgicală pacientul își va continua viața în mod normal.

Tuberculoza urogenitală poate afecta, până la distrucție, vezica, ureterele, rinichii, dar și organele genitale, adică prostata, veziculele seminale, testiculele.

Specialiștii afirmă că lipsa segmentului de intestin din circuitul digestiv (folosit la reconstrucția vezicala) practic nu are impact negativ asupra organismului în timp ce reconstituirea vezicii urinare va permite pacientului să urineze în mod natural și să aibă o excelentă calitate a vieții postoperator, fiindu-i asigurată integritatea corporală și reinserția socială usoara si rapida.

Sursa: Spitalul Clinic Județean Mureș

Read more »

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

By |

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

Unul dintre cele mai de succes proiecte din anul 2013 ale viceprimarului Ionela Ciotlăuș a fost cel referitor la acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor de locuinţe care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice și a calităţii arhitectural-ambientale

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a declarat presei, joi, că există un proiect de hotărâre al Consiliului Local Municipal care vizează schimbarea din funcţia de viceprimar a Ionelei Ciotlăuş (PNL), iar acesta a fost iniţiat de o treime dintre consilierii locali, din aproape toate formaţiunile reprezentate. ‘Doamna (Ionela Ciotlăuş, n.r.) nu face nimic pentru oraş. A fost o alegere total neinspirată, a venit în urma unui troc politic, ea ar fi trebuit demult să renunţe la acest post. Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR (care deţin majoritatea în Consiliul Local, n.r.), au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile’, a declarat Dorin Florea.

De cealaltă parte, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a spus că legal nu ar fi îndeplinite condiţiile necesare pentru a fi schimbată din funcţie, deşi Legea 215/2001 prevede că schimbarea viceprimarului se poate face de către Consiliul Local, la propunerea primarului sau a unei treimi dintre consilieri.

Propunerea de eliberare din funcţie a viceprimarului liberal din Târgu Mureş, Ionela Ciotlăuş, figurează pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Târgu Mureş din data de 16 aprilie. Consiliul Local Târgu Mureş este format din 10 consilieri UDMR, şapte PDL şi câte trei din partea PSD şi PNL. Primăria Târgu Mureş are doi viceprimari, Peti Andras (UDMR) şi Ionela Ciotlăuş (PNL).

AGERPRES

Read more »

Parada mașinilor de epocă, sâmbătă la Auchan City

By |

Parada mașinilor de epocă, sâmbătă la Auchan City

CONACUL DINTRE VIISambata 12 aprilie Retromobil Club România organizeaza in 21 orase din tara evenimentul RETRO PARADA PRIMAVERII, care include expozitii si parade la care si-au anuntat participarea sute de vehicule istorice. Intre orasele participante se numara si Tirgu-Mures, parada urmând să se desfășoare în parcarea Auchan City, între orele 10:00-14:00. La finalul acestor expozitii peste 60 de vehicule istorice fabricate in perioada 1930-1983 si-au dat intalnirea la Urlati pentru un garden party organizat la Conacul dintre vii sub titulatura „RETROMOBIL pe drumul vinului” (editia a 3-a).

Read more »

O şcoală altfel la Batalionul „Vulturii”

By |

O şcoală altfel la Batalionul „Vulturii”

expozitie de tehnica militaraIn aceste zile, Batalionul operaţii speciale „Vulturii” din Tîrgu Mureş a fost gazdă primitoare pentru sute de elevi suceveni, mureşeni şi clujeni, în cadrul programului naţional „Şcoala Altfel”. Majoritatea elevilor au fost interesaţi să vadă echipamentele, maşinile de luptă tip HMMWVE şi armementul „Vulturilor”. Ei au fost surprinşi să vadă în realitate multe dintre armele luptătorilor de operaţii speciale după ce în prealabil le-au „mânuit” în jocurile de calculator.

Elevii au putut asista şi la o slujbă de pomenire a eroilor unităţii oficiată de un sobor de preoţi avândul în frunte pe Inalpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Pentru elevii claselor a XI-lea de la Colegiul Liceal Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc vizita în această unitate de elită a fost o bună oportunitate în cadrul activităţilor de orientare profesională.

Sursa: Batalionul operaţii speciale „Vulturii”

Read more »

Adelin Petrișor, în conferință la UMF

By |

Adelin Petrișor, în conferință la UMF

AfisMedRazboiJurnalistul Adelin Petrișor revine la Tîrgu-Mureș într-o conferință cu tema „Medicină de Război – Experiențe trăite pe front” pe care o va susține în Amfiteatrul Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF. Evenimentul este programat pentru joi, 10 aprilie, începând cu ora 18:00.

Read more »

ASA joacă joi un amical cu U Cluj

By |

ASA joacă joi un amical cu U Cluj

asa targu muresProfitând de faptul că partida din etapa a XXII-a a Ligii a II-a cu FCU Craiova nu se va disputa (ASA va câștiga jocul cu 3-0), roș-albaștrii vor disputa joi, 10 aprilie, un joc amical în compania prim-divizionarei U Cluj-Napoca, ocupanta locului 15, în Liga 1. Partida amicală va începe la ora 17 pe terenul Clujana, din Cluj-Napoca.

Sursa: ASA 

Read more »

Manelele și hip-hop-ul interzise la Weekend

By |

Manelele și hip-hop-ul interzise la Weekend

complex weekendConsiliul Local Târgu Mureş a adoptat marţi, într-o şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care se interzic manelele şi hip-hop-ul la terasele din Complexul de Agrement şi Sport ‘Mureşul’ gestionat de municipalitate. Iniţial, administratorul complexului a propus şi interzicerea muzicii lăutăreşti, lucru cu care consilierii locali nu au fost de acord, dictând interdicţii doar pentru hip-hop şi manele.

Directorul Complexul de Agrement şi Sport ‘Mureşul’, Ioan Cârcu, a declarat că a propus interzicerea muzicii hip-hop şi a manelelor la terase, după ce a primit sesizări de la cetăţeni nemulţumiţi, care susţin că aceste genuri muzicale ar putea influenţa negativ copiii. Iniţial, administratorul complexului a propus şi interzicerea muzicii lăutăreşti, lucru cu care consilierii locali nu au fost de acord, dictând interdicţii doar pentru hip-hop şi manele.

Preşedintele de şedinţă, viceprimarul Ionela Ciotlăuş, s-a abţinut de la vot declarând că întrucât muzica lăutărească va fi permisă în continuare în complex, interzicerea muzicii hip-hop şi a manelelor ar reprezenta o discriminare.

‘Din punctul meu de vedere, acest articol (din hotătâre, n.r.) este discriminatoriu. Nu e creştinesc să intri în casa omului care-ţi plăteşte taxe, taxe foarte mari. Chiar am primit un memoriu legat de taxele mari care se percep la Complexul de agrement şi acum intrăm cu o restricţie legată de difuzarea unui anumit tip de muzică’, a spus Ciotlăuş.

AGERPRES

Read more »

Începe Festivalul Meşteşugarilor, Produselor şi Obiceiurilor Tradiţionale

By |

Expozanţii Festivalului Meşteşugarilor, Produselor şi Obiceiurilor Tradiţionale (ajuns la cea de-a IV-a ediţie), vă aşteaptă la Promenada Mall Târgu Mureş, în perioada 11-13 Aprilie, cu produse de panificaţie şi din carne, brânzeturi, dulciuri, miere, delicatese şi alte produse tradiţionale.

Să nu uităm şi de meşterii populari, care îşi vor prezenta munca prin tesături, ştergare, costume populare, tablouri sau icoane. Nu vor lipsi ouăle încondeiate şi produsele specifice Sărbătorii Pascale, pregătite special pentru Dumnevoastră.

Vă aşteptăm cu drag să luaţi parte la tradiţionalul festival al meşteşugului, organizat de Promenada Mall Târgu Mureş şi Malio Events.

Sursa: Promenada Mall

Read more »

Întâlnirea școlilor Bolyai, de joi, la Tîrgu-Mureș

By |

Întâlnirea școlilor Bolyai, de joi, la Tîrgu-Mureș

???Între 10- 13 aprilie 2014 are loc în Liceul Teoretic Bolyai Farkas a 13- a întâlnire a şcolilor care poartă numele Bolyai. Participă şcoli din Ungaria, Ucraina şi Serbia. România este reprezentată de Liceul Teoretic Bolyai Farkas. Participanţii la eveniment se vor întrece, vor vizita diverse obiective turistice şi vor participa la diferite activităţi distractive. Deschiderea oficială a întâlnirii va avea loc vineri, 11 aprilie, de la ora 9, în Sala Mare a Palatului Administrativ (Prefectură) din Tîrgu-Mureş. Tot sâmbătă, de la ora 18 va avea loc în sala festivă a Liceului gala liceelor participante. Duminică, 13 aprilie, de la ora 9 va avea loc, tot în sala festivă înmânarea premiilor şi festivitatea de încheiere.

Read more »

Azomureș în pericol să se închidă în două săptămâni

By |

Azomureș în pericol să se închidă în două săptămâni

instalatia amoniac azomuresDirectorul general al SC Azomureş SA, Mihai Aniţei, a declarat luni, în cadrul Comisiei de Dialog Social a judeţului Mureş, că, dacă Guvernul nu clarifică situaţia referitoare la preţul gazului metan, în două săptămâni, acţionariatul societăţii trebuie să închidă combinatul de îngrăşăminte chimice şi să anuleze toate investiţiile. ‘OUG (OUG nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la OUG nr. 7/2013, n.r.) nu a decuplat total piaţa liberă de cea reglementată. Avem încă legături cu piaţa nereglementată prin taxare şi încă nu avem un preţ de referinţă pentru piaţa liberă. Practic, nu avem o piaţă liberă, nu avem mecanismele unei pieţe libere, lucrul acesta s-a întâmplat în trei zile şi stăm în faţa producătorului şi nu putem negocia. Teoretic, situaţia e dramatică – noi nu am fost prea vocali – însă, vă spun că, dacă nu se întâmplă ceva, dacă Guvernul nu clarifică situaţia, noi, în două săptămâni, trebuie să închidem combinatul şi să anulăm toate investiţiile pentru că nu mai suntem sustenabili’, a arătat directorul Azomureş.

Acesta a spus că modificarea OUG 7, de acum două săptămâni, a vrut ‘să decupleze piaţa reglementată şi să facă piaţa liberă’. De asemenea, conform acestuia, prim-ministrul a recomandat ultimul preţ din piaţa reglementată în speranţa că producătorii se vor înţelege cu consumatorii, însă situaţia este alta. ‘Guvernul a crezut, practic, că, în România, consumatorii se vor înţelege cu producătorii asupra acestui preţ. Nu s-a întâmplat aşa ceva, s-a vrut să ajungem la o stare de echilibru, dar nu s-a întâmplat. Preţul a crescut cu 47%, de la 1 aprilie cu 25%. Aproape 60% într-un an şi două luni. Piaţa românească nu este pregătită pentru o creştere aşa bruscă, noi sperăm că Guvernul va face ceva în această lună. Noi am tras un semnal de alarmă pentru că simţim că ei nu au înţeles sau ce au vrut să facă nu e în scopul a ceea ce am cerut noi’, a afirmat Mihai Aniţei.

Potrivit acestuia, în toată Europa se aplică o subvenţionare indirectă asupra marilor consumatori de gaz şi se fac demersuri pe lângă Comisia Europeană în acest scop, ceea ce şi guvernul nostru ar trebui să facă.

Directorul general al Romgaz, Virgil Metea, a declarat, la rândul său că societatea nu îşi poate asuma preluarea diferenţei între preţul de piaţă şi cel care ar rezulta din calculele consumatorilor, nici pentru Azomureş, nici pentru alţi agenţi economici, însă există loc de negocieri.

‘Se poate negocia. În limitele pe care le are, Romgaz va încerca să găsească soluţii. Eu sper să le putem găsi până la sfârşitul lunii, o lună în care să putem defini ceva coerent’, a arătat directorul general al Romgaz.

Sindicaliştii susţin că, în mod normal, scumpirea gazelor de la 1 aprilie ar fi trebuit să afecteze doar piaţa reglementată, pe care Azomureş nu există şi că promisiunile Guvernului au fost că marea industrie va beneficia de un preţ corect la gazul metan, dar nu s-a întâmplat aşa.

‘În fapt, s-a scumpit cu 25% de la 1 aprilie, aceasta fiind negocierea între producători şi consumatori. Nu înţelegem de ce o măsură legislativă care ar fi trebuit să nu crească preţul gazului, a făcut ca el să sară cu 25%, în condiţiile în care alte combinate s-au închis la noi în ţară şi noi sperăm să nu avem aceeaşi soartă’, a declarat Maria Dăndărău, secretarul executiv al CNSLR Frăţia. Aceasta a spus că măsura închiderii combinatului din Târgu Mureş ar afecta peste 3.500 de angajaţi.

Potrivit Azomureş, preţul vechi a fost de 72 de lei/ MWh, de la care se doreşte începerea negocierilor, de la 1 aprilie fiind de 86 lei/ MWh.

AGERPRES

Read more »

Se pregătește o nouă ediție a Târgului ONG-urilor

By |

Se pregătește o nouă ediție a Târgului ONG-urilor

targul ONG-urilorÎn perioada 10 – 17 mai 2014, va avea loc Târgul organizaţiilor neguvernamentale „Împreună pentru comunitate”, ediţia a XII-a, având ca tematică centrală implicarea civică. Târgul ONG doreşte să ofere un cadru adecvat prin care organizaţiile neguvernamentale din domenii foarte diferite de activitate pot să interacţioneze, o dată pe an, arătând comunităţii oferta de servicii sau alte tipuri de activităţi, respectiv atrăgând voluntari şi 2% din impozitul pe venit al membrilor comunităţii. În cadrul evenimentului se va desfășura ediția IV a concursului „SWIMATHON” și Gala ONG, respectiv vor avea loc dezbateri în cadrul cafenelei civice și a unor mese rotunde pe tematici diverse.

Înscrierile de participare se pot face până cel târziu în data de 2 mai 2014. Informaţii actualizate şi fişa de înscriere se găsesc pe www.divers.org.ro. Participarea este gratuită, fiecare organizaţie trebuie însă să contribuie cu un obiect care să fie dat ulterior ca şi premiu la unul din concursurile organizate în cadrul Târgului, aceste obiecte trebuie predate organizatorilor până în data de 2 mai.

Sursa: Asociația Divers

Read more »

Noi ciudățenii în contractul cu Astor

By |

Noi ciudățenii în contractul cu Astor
Demersul jurnalistic al săptămânalului Punctul a dat roade

Demersul jurnalistic al săptămânalului Punctul a dat roade

Redacția săptămânalului Punctul a urmărit îndeaproape, așa cum am anunțat, problemele sesizate de locuitorii străzilor Prof. Dr. Grigore Ploeșteanu, Inului, Gurghiului, Trifoiului și Lucernei.

În luna ianuarie 2014 am primit o sesizare pe adresa de e-mail a redacției care reclama faptul că pe o stradă din Tîrgu-Mureş s-au efectuat lucrări de reabilitare, dar că lucrarea, de fapt, a fost o ,,batjocură”, realizată din bani publici.
În urma anchetei noastre, am descoperit că cetăţenii care locuiesc pe cel puţin încă patru străzi din municipiu erau la fel de revoltaţi şi indignaţi de reabilitarea străzilor lor care, după lucrările efectuate în luna ianuarie 2014, erau aproape tot la fel de pline de gropi şi noroi ca şi înainte…
Dar iată că acum, în urma demersului jurnalistic realizat de Punctul, care a scris un articol referitor la acest subiect, lucrurile încep să se rezolve… Cel puţin una dintre străzi a fost reparată!

Ce s-a întâmplat?

Prin reclamaţia primită pe e-mailul redacţiei (despre care am amintit mai sus) am aflat că pe o stradă de pământ din cartierul Unirii, Primăria a dispus firmei SC Astor Com SRL reabilitarea carosabilului prin îndreptarea drumului şi aplicarea unui strat de cinci centimetri de piatră. Însă, lucrarea nu a fost efectuată conform indicaţiilor Primăriei. (mai multe detalii puteți citi pe http://punctul.ro/2014/02/02/piatra-din-capul-drumului/).
În urma anchetei Punctul, am constatat faptul că aceeaşi situaţie era şi pe străzile pietruite Gurghiului, Trifoiului, Lucernei şi Inului din cartierul Unirii, Tîrgu-Mureş. Locatarii ne-au relatat că în săptămâna 13 – 17 ianuarie 2014 au fost efectuate lucrări de reabilitare de către Astor Com SRL (utilajele erau inscripţionate cu numele acestei firme) pe străzile amintite anterior, dar că, după reabilitare, străzile sunt tot pline de gropi şi noroi, iar piatra turnată este foarte puţină, neacoperind decât parţial aceste drumuri şi neavând nicidecum grosimea de cinci centimetri, după cum ne-a transmis Primăria că era prevăzut. Ba mai mult, pe strada Inului nu s-a turnat deloc piatră, strada fiind doar îndreptată cu ajutorul unui utilaj cu lamă.
Am sesizat Primăria Tîrgu-Mureş în legătură cu cele constatate şi declarate de cetăţeni. Ni s-a răspuns că străzile în cauză se află într-o perioadă de garanţie până la jumătatea lunii martie 2014 şi că în acest interval trebuie corectate defecţiunile.
,,Pe străzile Grigore Ploieşteanu, Gurghiului, Lucernei şi Trifoiului au fost executate lucrări de întreţinere drum pietruit în cursul anului 2013. Perioada de garanţie de bună execuţie expiră în data de 15. 03. 2014, astfel în cursul lunii ianuarie 2014 au fost efectuate lucrări de remediere a defecţiunilor apărute în această perioadă (datorită faptului că pe aceste străzi nu există reţea de canalizare pluvială), constând din scarificarea părţii carosabile, complectare cu material pietros (piatră spartă 5 cm) şi compactare.
Menţionăm că, executantul lucrărilor are obligaţia de a remedia toate defecţiunile menţionate înaintea expirării termenului de garanţie”, se arată într-un document semnat de ing. Racz Lucian, Director Tehnic în cadrul Direcţiei Tehnice, Compartimentul investiţii construcţii drumuri şi străzi din cadrul Primăriei Tîrgu-Mureş şi întocmit de Szabo Lorand.
Am contactat şi firma Astor Com SRL pentru a-şi spune punctul de vedere în legătură cu aceste sesizări ale cetăţenilor. Deşi reprezentanţii acestei firme au avut timp mai multe zile să ne răspundă în scris pe e-mail, nu am primit niciun răspuns…

Aprilie 2014

Perioada menţionată de garanţie (15 martie) a expirat şi nu s-a realizat nimic în plus pe străzile amintite. De aceea, săptămânalul Punctul a contactat din nou Primăria Tîrgu-Mureş şi firma Astor.
După aproximativ o săptămână de la solicitarea noastră de a obţine noi informaţii, mai exact la începutul lunii aprilie, lucrurile au început să se mişte. Pe strada Inului din cartierul Unirii s-a turnat un strat compact de piatră. Pe celelalte străzi, din declaraţiile locuitorilor din zonă, nu s-a realizat nimic în plus. Oricum, situaţia cea mai gravă era pe strada Inului fiindcă acolo nu fusese turnată deloc piatră în luna ianuarie.

Ciudăţenii…

Totuşi, firma Astor nu a răspuns întrebărilor Punctul nici pentru acest al doilea articol…
Primăria a răspuns. Dar, nu complet. Nu a precizat sancţiunile impuse firmelor care nu respectă perioada de garanţie, spunând că sunt confidenţiale (deşi contractul este realizat între Primărie, deci o instituţie publică şi o firmă privată)! Mai mult, un lucru ciudat: în răspunsul trimis de Primărie înregistrat în data de 3. 04. 2014 se preciza că „Strada Inului a fost reprofilată fără adaos de material pietros”. Aceasta deşi în data de 2. 04. 2014 se turnase deja un strat consistent de piatră pe strada Inului…
Redăm, în continuare ultimul răspuns al Primăriei referitor la reabilitarea străzilor Gurghiului, Trifoiului, Lucernei, Inului şi Grigore Ploeşteanu din cartierul Unirii, emis de Direcţia Tehnică, Compartimentul Investiţii Construcţii Drumuri şi Străzi:
„Pe străzile menţionate de dumneavoastră au fost executate lucrări de reparaţii curente conform normativului Ind. AND554/2002 emis de Administraţia Naţională a Drumurilor corespunzător acestui tip de drum pietruit. Acest tip de întreţinere se poate face de două ori pe an. Achiziţia s-a făcut pe baza cererilor de oferte, fiind selecţionată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Precizăm că, contractul perfectat între părţi (beneficiar – executant) conţine clauze de confidenţialitate, motiv pentru care suntem ţinuţi în respectarea acestora.
Sancţiunile sunt prevăzute în contractul perfectat între părţi, existând şi clauza prin care s-a constituit garanţia de bună execuţie. Străzile respective corespund indicatorilor care se cer pentru o „stradă pietruită”.
Strada Inului a fost reprofilată fără adaos de material pietros. După cum am menţionat în corespondenţa noastră anterioară, pe aceste străzi lucrările executate sunt de întreţinere şi nu de reabilitare, ca urmare a lipsei reţelei de colectare pluvială. Pentru reabilitarea lor este necesar mai întâi a se găsi o soluţie pentru colectarea apelor pluviale urmată de întocmirea întregii documentaţii tehnice pentru modernizare (asfaltare) în funcţie de fondurile care vor fi alocate în acest sens. Director Tehnic, ing. Racz Lucian”.

Vasile Dancea

Read more »

Odiseea de la Salubriserv și Manadas continuă

By |

Odiseea de la Salubriserv și Manadas continuă

manadasManadas Prod SRL, compania care era acționarul majoritar al operatorului de salubritate din municipiul Tîrgu-Mureș, SC Salubriserv SA, a intrat în insolvență. Dosarul se judecă la Tribunalul București. De asemenea, companiei Salubriserv i-a fost cerut la Tribunalul Comercial Mureș falimentul. Primul termen când completul de judecată va admite sau nu cererea de deschidere a procedurii insolvenței va avea loc în 30 aprilie.

Decembrie 2013

În 23 decembrie 2013, Manadas Prod SRL a înaintat cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București, unde figurează în prezent compania, potrivit datelor ANAF.
Primul termen în dosarul 41160/3/2013 a avut loc în 27 decembrie anul trecut, când completul de judecată a admis cererea Manadas Prod SRL și a deschis procedura generală a insolvenței față de compania. Potrivit încheierii de ședință, pronunțată în camera de ședință, administratorul companiei, Emilia Hulpuș, își păstrează în continuare dreptul de administrare, și anume dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dar toate acestea sub supravegherea administratorului judiciar. Administrator judiciar a fost desemnat Casa de Insolvență Transilvania, care va fi remunerată lunar cu 2500 de lei exclusiv TVA din averea Manadas Prod. Administratorul judiciar i-au fost trasate mai multe sarcini, potrivit Legii 85 din 2006, în acest dosar, printre care: să efectueze formalităţile privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi, să trimită o notificare privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, să trimită notificări similare instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Completul de judecată a mai stabilit în acest dosar ca cererile de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei să fie depuse până astăzi, 7 aprilie, în timp ce până în 4 martie trebuia definitivat tabelul creanțelor, după prima întâlnire a adunării generale a creditorilor.
Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 29 aprilie 2014.
Ar mai fi de menționat că dosarul a fost înregistrat în primă fază la Tîrgu-Mureș, dar la cererea unei petente – Maria Biliboacă -, acesta a ajuns pe rolul instanței din Capitală în condițiile în care și sediul Manadas Prod este de anul trecut în București.

Acționarul Salubriserv SA în insolvență

Manadas Prod SRL, administrată de Emilia Hulpuș, era deținută până în vara anului trecut de Doina Deak, cetățeanul german care și-a pierdut viața în accidentul de elicopter din comuna Tăureni, alături de soț și fiu, de omul de afaceri Sorin Țerbea și de pilotul elicopterului, Nicolae Iacobescu. Celălalt acționar al companiei era Emilia Morar, singurul supraviețuitor al accidentului.
Manadas Prod avea în patrimoniu până anul trecut Complexul President, însemnând complexul de la ieşirea din Tîrgu-Mureş spre Cluj-Napoca, adică Hotelul President, centrul spa Aqua Rock, restaurantul Steakhaus Manadas, cu Sala de nunţi şi Sala de conferinţe, centrul expoziţional. Compania era pe pierdere, sub jumătate de milion de lei, potrivit ultimului bilanț pe 2012, și avea 52 de angajați.
Manadas Prod era însă și acționarul majoritar, cu o deținere de peste 80 % din capitalul social al SC Salubriserv SA, companie care a concesionat serviciul public de salubritate în municipiul Tîrgu-Mureș până în 2016 și într-o serie de alte localități. De asemenea, Salubriserv SA prestează, în cadrul aceluiași contract încheiat în 2008, și de serviciile de deszăpezire. Salubriserv SA avea aproape 400 de salariați conform ultimei situații financiare raportate și obținuse un profit de 431 de mii de lei. Acționariatul operatorului de salubritate era completat de persoanele fizice Constantin Ichim, László Karácsony, Pop Emilia Elvira, fiecare cu procente sub 1% de deținere, precum și de Fondul Proprietatea, cu puțin peste 17%.

Probleme la Salubriserv

Nici Salubriserv SA nu o duce mai bine financiar, cu toate că era pe profit. În 25 martie 2014, la Tribunalul Comercial Mureș a fost înregistrat dosarul nr. 336/1371/2014, în materia falimentului, având ca obiect procedura insolvenței. Creditorul care a cerut falimentul companiei este Daas Impex SRL, iar primul termen în această cauză a fost stabilit pentru 30 aprilie 2014.
Un alt proces interesant în care a fost implicat Salubriserv SA este cel împotriva SC Belvedere Vue SRL, compania care deține Hotelul Belvedere din Sovata. În 15 ianuarie 2014, SC Salubriserv a solicitat Tribunalului Comercial să înființeze sechestrul judiciar asupra patrimoniului SC Belvedere Vue. În 18 februarie, instanța s-a pronunțat, respingând cererea judiciară specială formulată de SC Salubriserv SA. Compania a atacat hotărârea Tribunalului Comercial cu apel, iar primul termen de judecată la Curtea de Apel Tîrgu-Mureș a fost stabilit pentru 9 aprilie 2014.

Ligia Voro

Read more »

Regal de polo pe apă, în acest weekend la Tg.Mureș

By |

Regal de polo pe apă, în acest weekend la Tg.Mureș

polo femininEtapa a II-a a Campionatului Național de polo feminin pe apă va avea loc la Tîrgu-Mureș, în Bazinul Olimpic, din cadrul Complexului de Sport și Agrement „Mureșul”, în perioada 05. 04. 2014 – 06. 04. 2014.

Organizatorii competiției, de la Tîrgu-Mureș, sunt Federația Română de Polo, Ministerul Tineretului și Sportului și Primăria municipiului Tîrgu-Mureș. Intrarea este liberă. Programul etapei de la Tîrgu-Mureș este următorul:

Sâmbătă 05. 04. 2014
09:00 Crișul Oradea – SS1 București (junioare)
10:00 Rapid București – Torpi Tîrgu-Mureș (junioare)
12:00 Crișul Oradea – Karma București (senioare)

Sâmbătă 05. 04. 2014
17:00 Torpi Tîrgu-Mureș – Karma București (senioare)
18:00 Crișul Oradea – Rapid București (junioare)
19:00 Torpi Tîrgu-Mureș – SS1 București (junioare)

Duminică 06. 04. 2014
09:00 SS1 București – Rapid București (junioare)
10:00 Torpi Tîrgu-Mureș – Crișul Oradea (junioare)
12:00 Torpi Tîrgu-Mureș – Crișul Oradea (senioare)

Read more »

Scoțienii revin în vizită la UAT

By |

Scoțienii revin în vizită la UAT

Impro Scott6În perioada 31 martie – 6 aprilie 2014, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este gazda Edinburgh’s College, respectiv a profesorului Scott Johnston și a celor 21 studenți cu care acesta a venit la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș în cadrul celei de-a şasea ediții a proiectului “IMPRO-SCOTT- VISITING TEAM”.

“IMPRO-SCOTT- VISITING TEAM” implică, în desfășurarea sa, pe lângă cei 21 studenți scoțieni (visiting team), studenții Universității de Arte din Târgu-Mureș, atât de la Facultatea de Arte în Limba Română (specializarea arta actorului anul I și anul II – nivel licență, specializarea teatrologie – nivel licenţă, anul II), cât și de la Facultatea de Arte în Limba Maghiară (specializarea arta actorului anul I şi II – nivel licență şi specializarea teatrologie – nivel licență, anul I şi II).
În aceste zile au loc ateliere susținute de Scott Johnston – un atelier Augusto Boal și de improvizație și Ada Milea – un atelier muzical.

Sâmbătă, 5 aprilie 2014, ora 14.00, la Teatrul Studio 2.1. (Str. Frunzei, nr. 9) vor putea fi vizionate rezultatele acestei săptămâni de schimb cultural.

Sursa: UAT

Read more »

4 sirieni propuși spre arestare de către DIICOT

By |

catuseDIICOT Târgu Mureş a solicitat Tribunalului Mureş emiterea de mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetăţeni sirieni şi doi români, care au fost reţinuţi pentru 24 de ore, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii intercomunitare de legume şi fructe, cu un prejudiciu estimat de 720.000 euro. Tribunalul Mureş a precizat joi că propunerea de arestare preventivă a ajuns la instanţă şi este în curs de judecare.

Potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş reiese că, până în prezent, s-a stabilit un prejudiciu de 720.000 de euro şi au fost reţinute şase persoane de către DIICOT, dintre care patru sunt cetăţeni sirieni şi doi români. ‘Faţă de cei şase s-a luat măsura reţinerii pe 24 de ore, de către procurorul de caz din cadrul DIICOT Târgu Mureş. În prezent, aceştia sunt prezentaţi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă’, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş, Marian Bobei.

Acesta a arătat că cei şase sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, întrucât au constituit o grupare organizată, specializată în comercializarea fără forme legale a legumelor şi fructelor achiziţionate din spaţiul intracomunitar, cu scopul eludării impozitului pe venit şi a TVA-ului aferent şi reintroducerea sumelor de bani astfel obţinute în circuitul legal.

În urma percheziţiilor efectuate marţi, pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Sălaj, s-au ridicat 233.000 de lei şi 29.000 de euro, sume care nu au putut fi justificate de către persoanele implicate în activitatea infracţională.

AGERPRES

Read more »

Niște băieți se întorc cu un nou concert la Office

By |

Niște băieți se întorc cu un nou concert la Office

niste baietiDupă un concert reușit susținut anul trecut la The Office Club, trupa de coveruri punk-rock Niște Băieți revine sâmbătă cu un nou concert susținut în același club. Evenimentul este programat să înceapă după ora 21:00, iar costul unui bilet este de 15 lei.

Niște Băieți este o trupă înființată în anul 2006, își autodescriu stilul ca fiind „Muzica de petrecere cu distors si final glorios”, iar în prezent este compusă din Mihăițeanu Albert (voce), Niculae Barbu (bas), Georgescu Gabi (chitară) și Modrea Andrei Dan X-u (tobe).

Read more »

The Amsterdams își lansează albumul la Tîrgu-Mureș

By |

The Amsterdams își lansează albumul la Tîrgu-Mureș

969884_708998155790252_2100407947_nThe Amsterdams își lansează vineri, de la ora 21:00, cel mai nou album, “Winds Apart”, la Tîrgu-Mureș, în sufrageria J’ai Bistrot. Este primul album acustic al formaţiei, în care piesele de pe Electromagnetica şi Adolessons au căpătat feţe noi, alături de melodii noi, care nu au mai apărut pe niciun material. Costul unui bilet la concert este de 15 lei.

The Amsterdams este o trupa de post punk/indie/power pop din Bucuresti, înființată în anul 2005. Componența actuală îi cuprinde pe Andrei Hațegan (voce, clape), Ovidiu Bejan (chitară, backing vocals), Augustin Nicolae (bass, backing vocals) și Andrei Ungureanu (chitară).

Read more »

Reacție la BC Mureș, după incidentele de sâmbătă

By |

Reacție la BC Mureș, după incidentele de sâmbătă

Bc mures (5)Întregul colectiv al „Baschet Club Mureş” Tîrgu-Mureş – jucători, staff-urile tehnice, personalul administrativ şi conducerea-, marcat de un puternic sentiment de indignare, condamnă atitudinea huliganică a galeriei echipei CSU Atlassib Sibiu, din ziua de sâmbătă, 29.03.2014, de la meciul de baschet masculin disputat cu echipa B.C. Mureş Tîrgu-Mureş. Condusă de instincte primitive, xenofobe, aceasta s-a exprimat golăneşte într-un mesaj scris pe un banner, pe care l-au retras foarte repede, în corul de fluierături al spectatorilor revoltaţi care au văzut această secvenţă. Galeria sibiană recidivează, după ce în sezonul trecut (2012-2013) al Ligii Naționale de Baschet Masculin a scandat: „Afară, afară cu ungurii din ţară”, la meciul de pe teren propriu disputat tot în compania BC Mureș, iar anul acesta: „Campionii din Ploieşti, unde morţii (p — a) mătii eşti”, în meciul jucat pe teren propriu împotriva CSU Asesoft Ploiești. Mai mult, acum depăşește orice limită în mesajul transmis iubitorilor de baschet din Tîrgu Mureş: „Su- – ţi p- – a ungurilor”.

Provocarea suporterilor noştri nu a reuşit, și anume incitarea la dezordine şi violenţă pentru sancţionarea echipei noastre, echipa organizatoare a meciului. Întregul nostru respect şi aprecierea pentru spectatorii din Tîrgu-Mureş care nu au răspuns la această provocare. Prin atitudinea arătată de suporteri, Tîrgu Mureşul a mai dat o dovadă că este un oraş civilizat, în care locuitorii trăiesc în întelegere şi pace, că aţâţările la vrajbă interetnică nu-şi au locul.

Este regretabil că un club sportiv de prestigiul C.S.U. Atlassib Sibiu, un fanion al înaltei performanţe baschetbalistice, echipă fostă campioană naţională, să accepte să își asocieze numele cu un grup de huligani. Municipiul Sibiu, capitală europeană multiculturală, nu trebuie să apară într-un asemenea context. Publicul din Sala Sporturilor din Tîrgu-Mureş aşteaptă poziţia oficială a C.S.U. Atlassib Sibiu faţă de repetarea acestui gen de incidente.

Este rândul organelor de ordine şi a Federației Române de Baschet, informate despre acest caz şi probat cu fotografii, să intervină cu fermitate prin tragerea la răspundere a vinovaţilor și să asigure fair-play-ul în sălile de sport.

Sursa: BC Mureș

Read more »

Formatori de paramedici, absolvenți la ISU Mureș

By |

smurdPrimii formatori de paramedici din Republica Moldova, respectiv şase ofiţeri şi subofiţeri pompieri, au absolvit miercuri cursurile Centrului Naţional de Pregătire a Formatorilor de Paramedici de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘Horea’ al judeţului Mureş.

Absolvenţii s-au pregătit timp de şase luni inclusiv pe simulatorul virtual complex, unic în sud-estul Europei, care funcţionează în cadrul ISU Mureş, iar la întoarcere în Republica Moldova vor începe să pregătească paramedici, în perspectiva operaţionalizării unor echipaje SMURD pe teritoriul acestui stat. ‘Este practic acelaşi curs care se ţine şi pentru formatorii de paramedici din România, deci curricula este absolut identică. Prin fonduri alocate de la Fundaţia pentru SMURD, anul trecut, în octombrie, au fost invitaţi cei şase ofiţeri şi subofiţeri din Republica Moldova pentru a face acest curs la Centrul Naţional de Pregătire a Formatorilor de Paramedici din Târgu Mureş, ei urmând ca la întoarcerea în Republica Moldova să deservească centru lor de instruire nou constituit, cu echipamente care sunt asigurate tot din fonduri de la Fundaţia pentru SMURD, în ideea ca într-un an să se creeze numărul suficient de paramedici prin care să se poate operaţionaliza cel puţin două echipe de paramedici SMURD în Republica Moldova, asta în contextul în care există mai multe proiecte printre care şi un proiect transfrontalier de dezvoltare a sistemului SMURD în ţara vecină şi prietenă’, a declarat presei dr. Cristian Boeriu, coordonatorul SMURD.

Potrivit acestuia, proiectul transfrontalier prevede achiziţionarea unui elicopter de intervenţie medicală, care va opera din România, dar care va acţiona transfrontalier, inclusiv în Republica Moldova, fiind semnate deja o serie de acorduri interguvernamentale.

Vor fi achiziţionate şi o serie de autospeciale pentru pompierii din Republica Moldova, între care şi două autospeciale pentru intervenţie la dezastre, care vor avea şi posibilitatea de transport victime. ‘Desigur vor fi dotate şi cu echipamente de prim ajutor, urmând ca într-un viitor apropiat să fie 2-3 unităţi de pompieri din Republica Moldova dotate cu ambulanţe de prim ajutor de tip B’, a spus dr. Cristian Boeriu, care a precizat că paramedicii se formează în şase săptămâni, iar formarea de formatori de paramedici durează şase luni.

Prefectul judeţului Mureş, Corneliu Grosu, a spus în cadrul festivităţii că cei şase absolvenţi moldoveni au participat nu doar la simulări, ci şi la intervenţii alături de paramedicii mureşeni. ‘Aceşti oameni se întorc în Moldova nu doar cu cunoştinţe profesionale pe care le-au dobândit aici, dar şi cu o zestre materială, care va constitui începuturile SMURD-ului în Republica Moldova (…) Am înţeles de la comandantul lor că au dorinţa de a avea această dotare şi în Republica Moldova’, a declarat Corneliu Grosu.

AGERPRES

Read more »

Depozit de decoruri al Teatrului Național, făcut scrum

By |

Depozit de decoruri al Teatrului Național, făcut scrum

Foto incendiu str. Campului2 pompieriTeatrul Naţional din Târgu Mureş a anunţat miercuri că instituţia a suferit o pagubă de circa 100.000 de lei, după ce un incendiu de vegetaţie uscată s-a propagat la depozitul care adăpostea decorurile spectacolelor. ‘Amplasamentul (de pe strada Câmpului din Târgu Mureş – n.r.) era folosit pentru a depozita decorurile spectacolelor care nu mai sunt în repertoriu, dar din lipsă de spaţiu la teatru au fost depozitate şi câteva decoruri ale producţiilor actuale. În urma unei evaluări preliminare a incendiului se estimează o pagubă de peste 100.000 de lei, deoarece aici depozitam acele decoruri care urmau să fie casate sau refolosite. Am anunţat Ministerul Culturii despre cele întâmplate, iar în decursul anilor de mai multe ori am sesizat în scris că teatrul nu dispune de condiţii corespunzătoare pentru depozitarea în siguranţă a decorurilor, depozitul din strada Câmpului fiind impropriu şi deteriorat’ a declarat miercuri Attila Gasparik, directorul general al Teatrului Naţional din Târgu Mureş.

El a precizat că va elabora un raport detaliat cu privire la daunele provocate de incendiu şi că Teatrul Naţional din Târgu Mureş va solicita Ministerului Culturii să contribuie financiar pentru refacerea decorurilor la spectacolele care sunt încă în repertoriu. ‘Acest eveniment poate constitui un semnal de alarmă la nivel naţional asupra acestei probleme încă nerezolvată, cu atât mai mult cu cât societăţile de asigurare consideră decorurile ca fiind opere de artă. Asigurarea unor astfel de investiţii ar echivala costurile de producţie, cheltuieli pe care nu ni le putem permite (…) Incendiul nu va afecta programul lunii aprilie, toate spectacolele se vor juca conform programărilor’, a spus Attila Gasparik.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘Horea’ al judeţului Mureş a anunţat miercuri că, în urmă cu o zi, a fost sesizat, prin numărul unic 112, cu privire la producerea unui incendiu la un depozit mixt situat în Târgu Mureş, pe strada Câmpului. ‘La adresa indicată de apelant, au fost mobilizaţi pompieri militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi autospeciala de primă intervenţie şi comandă. În momentul sosirii la locul intervenţiei, pompierii militari au constatat că incendiul s-a propagat la depozit de la vegetaţia uscată care ardea. Ca urmare a producerii evenimentului, a cărui cauză probabilă a constituit-o jarul sau scânteile purtate de vânt, au ars vegetaţie uscată pe o suprafaţă de aproximativ 0,8 ha şi depozitul, care a ars în totalitate pe circa 120 de metri pătraţi’, a precizat ISU Mureş într-un comunicat de presă. Poliţia a început cercetările împotriva unor autori necunoscuţi pentru a se stabili vinovaţii producerii incendiului din 1 aprilie.

AGERPRES

Read more »

Porți deschise la UMF

By |

UMFUniversitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș organizează în perioada 7-11 aprilie Zilele Porților Deschise, după următorul program:

 • Scurtă prezentare a Universității, pe facultăți, în zilele de 7 si 9 aprilie, de la ora 14.00, respectiv de la ora 12.00 în Sala Festivă;
 • Vizitarea principalelor obiective (laboratoare, săli de curs, amfiteatre, grădina botanică, baza sportivă), de luni până vineri, la cererea profesorilor însoțitori.
 • Discuții de interes privind admiterea, programele de studii etc.
 • Concurs de chimie „Chemistry brings us together” în data de 10 aprilie, de la ora 10.00, destinat elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a; înscrierile se pot face online pe www.lstgm.ro, iar data limită pentru înscrieri este 5 aprilie. Taxa de participare la concursul de chimie este de 20 lei și se va achita la intrarea în sala de concurs.

Sursa: UMF

Read more »

Fără apă din cauza datoriilor

By |

Fără apă din cauza datoriilor

robinet apaDouă asociaţii de proprietari din Cartierul Mureşeni din Târgu Mureş au rămas, începând de marţi, fără apă potabilă din cauza datoriilor acumulate de peste 95.000 de lei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Aquaserv, Nicolae Tomuleţiu, cele două asociaţii au datorii neplătite din luna iunie 2013, iar măsura îi va afecta pe circa 250 de consumatori. Iniţial Compania Aquaserv a anunţat că va sista furnizarea apei la şase asociaţii de proprietari, pentru datorii cumulate de peste 200.000 lei, însă între timp mulţi dintre proprietari au achitat din datorii, iar unii au solicitat reeşalonarea sumelor.

Compania Aquaserv a arătat că asociaţiile de proprietari către care se va sista furnizarea apei potabile au fost selectate în funcţie de mărimea şi vechimea datoriilor şi că decizia a fost luată după ce au fost parcurse toate etapele legale, în încercarea de a recupera datoriile scadente pe care asociaţiile de proprietari le au către furnizorul de apă. Tomuleţiu a precizat că datoriile totale faţă de Aquaserv – persoane fizice şi juridice – se ridică la aproape 14,5 milioane de lei, dar că în cazul asociaţiilor de proprietari decizia sistării se ia destul de greu şi doar în cazuri excepţionale, dat fiind numărul mare de persoane afectate.

AGERPRES

Read more »

Doctor Honoris Causa al UMF, returnează distincția

By |

Doctor Honoris Causa al UMF, returnează distincția

umfRectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, a declarat marţi că returnarea distincţiei Doctor Honoris Causa de către prof. dr. Peterffy Arpad din Debreczen (Ungaria) este un gest în afara uzanţelor academice şi reprezintă o impoliteţe.

‘Domnul profesor Peterffy a lăsat ceva documente în limba maghiară, bănuiesc că există ceva motivaţie, dar nu ştiu explicaţia gestului său, pentru că am încercat să discut cu dânsul în engleză, ca până acum, dar se grăbea şi a vorbit în maghiară. Returnarea distincţiei reprezintă un gest în afara uzanţelor şi comunicării între oameni care aparţin mediului universitar. Voi solicita conducerii Universităţii din Debrecen, cu care am avut până acum o colaborare foarte bună, să precizeze dacă e vorba de un demers al Universităţii sau de unul individual şi, în funcţie de răspuns, vom lua şi noi măsurile necesare. Oricum, e un gest de impoliteţe neobişnuit şi nejustificat. Lucrurile nu se rezolvă prin poziţii de forţă’, a afirmat Leonard Azamfirei.

Prof. dr. Peterffy Arpad a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că returnează Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş distincţia Doctor Honoris Causa, care i-a fost conferită de această universitate în anul 2005, în semn de protest faţă de respingerea înfiinţării liniei separate în limba maghiară.

Peterffy Arpad a declarat că, împreună cu distincţia, returnează UMF Târgu Mureş toate însemnele şi bunurile care i-au fost acordate, motivul fiind că Senatul Universităţii a respins, la ultima şedinţă, propunerea înfiinţării unei facultăţi de medicină în limba maghiară şi că în acest fel s-ar crea o discriminare. AGERPRES

Read more »