Posts Tagged “universitatea petru maior”

Studenți, înscrieți-vă! Taberele gratuite, la mare sau la munte vă așteaptă

By |

Studenți, înscrieți-vă! Taberele gratuite, la mare sau la munte vă așteaptă

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2017. Astfel, și în această vară, studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2015-2016, sau din semestrul 1 al anului universitar 2016-2017 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Câte locuri primesc studenții din Tîrgu Mureș

Universitatea „Petru Maior” – 35 de locuri în tabără;

Universitatea de Arte 5 locuri;

Universitatea de Medicină și Farmacie 55 de locuri în tabere

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

5 zile, gratuit cazare, masă și transport cu trenul 

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile. De asemenea, începând din acest an, și transportul pe calea ferată este gratuit pentru studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, inclusiv pe perioada vacanței de vară.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără în anul 2017 trebuie să depună o cerere în perioada 24 aprilie-22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;

b) transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

c) transmiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

 • depunerea cererilor – 24 aprilie – 22 mai 2017
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solictat un loc de tabără – până cel târziu la data de 27 mai 2017
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 9 iunie 2017
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 16 iunie 2017
 • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 21-23 iunie 2017
 • începerea primei serii de tabără – 16 iulie 2017.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017. Această perioadă este împărțită în nouă serii de tabără cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I 16.07 – 21.07.2017

Seria II 21.07 – 26.07.2017

Seria III 26.07 – 31.07.2017

Seria IV 31.07 – 05.08.2017

Seria V 05.08 – 10.08.2017

Seria VI 10.08 – 15.08.2017

Seria VII 15.08 – 20.08.2017

Seria VIII 20.08 – 25.08.2017

Seria IX 25.08 – 30.08.2017

În anul 2017 se vor aloca 6000 de locuri de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, la fel ca în ultimii 3 ani. Fiecare universitate va primi un număr de locuri de tabără direct proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul înmatriculați la ciclurile de licență și master.

În acest an, în fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe, în mod obligatoriu, la două activități a câte două ore fiecare:

 • o prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți (DPTTS);
 • două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabără.

Data și ora când vor avea loc aceste activități vor fi afișate la locația de tabără, în prima zi, alături de Regulamentul de Tabără.

Cristina Vancea 

 

Read more »

Conferința Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate la UPM

By |

Facultatea de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş organizează, în perioada 24-25 octombrie a.c., o conferinţă internaţională de amploare şi prestigiu, intitulată Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate. Conferinţa, aflată la a cincea ediţie, se va derula în parteneriat cu Consiliul Judeţean, Primăria municipiului Târgu-Mureş, Uniunea Scriitorilor din Romania şi Revista „Vatra” şi va începe în data de 24 octombrie 2013, la ora 10, cu deschiderea festivă, în Aula Magna a universităţii. În cadrul deschiderii festive, vor rosti alocuţiuni oficialităţi importante ale judeţului Mureş şi ale municipiului Târgu Mureş, Dl. Corneliu Grosu, Prefectul judeţului Mureş, Dr. Dorin Florea, Primarul municipiului Târgu-Mureş, Dl Ciprian Dobre, Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, prof.univ.dr. ing. Liviu Moldovan, prorector al Universităţii „Petru Maior”, prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, preşedinte al Senatului Universităţii „Petru Maior” şi prof.univ.dr. Iulian Boldea, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. Conferinţa va continua, de la ora 12, cu lucrările pe secţiuni, în cadrul cărora vor fi susţinute comunicări ştiinţifice din domenii precum limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, istorie, relaţii internaţionale, comunicare, jurnalism, matematică şi informatică. Comunicările, de un deosebit interes, susţinute de cei peste 160 de participanţi la conferinţa internaţională, personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, profesori şi cercetători, doctoranzi în importante domenii ale cunoaşterii se constituie într-un important moment de împlinire şi bilanţ al cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, Conferinţa internaţională Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate, ediţia a cincea, se va constitui, suntem convinşi, într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din spaţiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în cadrul comunităţii academice naţionale şi internaţionale.

Read more »

Conferință internațională organizată la UPM

By |

universitatea petru maiorFacultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior”din Tîrgu Mureş organizează în perioada 24-26 octombrie 2013, o conferinţă internaţională de amploare, intitulată Emerging Markets Queries In Business And Finance. Conferinţa se va derula în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, Grupul Român de Cercetări în Finanţe Corporative, Tecknical University of Kosice şi va începe în data de 24 octombrie 2013, la ora 900, cu deschiderea festivă, în Aula „Tudor Draganu” a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.

La această conferinţă internaţională participă peste 250 de cercetători din 19 ţări, Anglia, Scoţia, Spania, Slovacia, Albania, Rusia, Turcia, Italia, India, Indonezia, Oman, Emiratele Arabe Unite, Cehia, Indonesia, Germania, Finlanda, Moldova, Croaţia şi România. Lucrarile conferinţei se vor desfăşura în cele trei zile, în cadrul a 8 secţiuni paralele.

Vineri, 25 Octombrie 2013, va avea loc în cadrul conferinţei un moment festiv ocazionat de sărbătorirea a 20 de ani de învaţământ superior economic în cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu Mures. Alături de noi va fi sărbătorit şi unul dintre cei mai constanţi parteneri ai Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, care împlineşte 60 de ani de activitate. Momentul festiv va fi marcat şi prin prezenţa unor personalităţi ştiinţifice din ţară (ASE Bucureşti, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea din Oradea, etc.) şi străinătate (Universitatea Aegean Atena, Birmingham University, University of West Scotland, Universitatea din Kosice, etc.)

Sâmbătă, 26 Octombrie 2013, ora 1500, în Sala Mică a Palatului Culturii va fi organizat împreună cu Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, workshopul: “VALUING CULTURAL HERITAGE INNOVATIVE AND INTEGRATIVE PRODUCTS. SCOPE AND SATISFACTION SURVEYS FOR BUSINESS ENVIRONMENT IN TIRGU MURES & SIGHISOARA”.

Manifestarea face parte din activităţile proiectului SAGITTARIUS, care este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Proiectul SAGITTARIUS se derulează prin intermediul a 20 de instituţii din 8 ţări (Grecia, Italia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Ungaria, Croaţia şi Republica Moldova), liderul proiectului fiind Universitatea Aegean din Atena, Grecia.

Sursa: Universitatea Petru Maior

Read more »

Ingineri de top din 16 țări în conferință la UPM

By |

universitatea petru maiorOameni de ştiinţă de 16 ţări vor prezenta, joi şi vineri, la în cadrul celei de-a şaptea ediţii a conferinţei internaţionale ‘Interdisciplinaritate în inginerie – Inter-Eng 2013’ de la Universitatea ‘Petru Maior’ (UPM) din Târgu Mureş, peste 120 de studii despre tehnologiile avansate pentru procese de fabricaţie din generaţiile viitoare.

Potrivit conducerii UPM Târgu Mureş, la această ediţie a conferinţei sunt prezentate 121 lucrări ştiinţifice la cele 14 secţiuni, de către cercetători din Spania, Portugalia, Italia, Germania, Turcia, Rusia, Ungaria, Australia, Iran, India, Malaezia, Thailanda, Libia, Algeria, Kazahstan şi România, care vor fi publicate în Revista Procedia Technology, editată de Elsevier.

Ediţia din acest an a ‘Inter-Eng 2013’ este organizată în cooperare cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi are ca parteneri internaţionali Institutul pentru Tehnologie şi Calitate Lisabona – Portugalia, Centrul de Învăţământ Flexibil Soderhamn din Suedia, Universitatea Sør Trondelag Trondheim – Norvegia, dar şi parteneri naţionali cum ar fi Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi Camera de Comerţ şi Industrie Mureş.

‘Tema principală a conferinţei o constituie tehnologiile avansate pentru procese de fabricaţie din generaţiile viitoare. Obiectivul este de a oferi un forum ştiinţific şi profesional pentru ingineri şi oameni de ştiinţă din universităţi, centre de cercetare şi industrie pentru a prezenta lucrări de cercetare, contribuţii şi evoluţiile recente, precum şi practicile actuale din inginerie’, a precizat conducerea UPM Târgu Mureş, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, Inter-Eng 2013 găzduieşte şi conferinţa finală de diseminare proiectului de transfer de inovaţie Global-SRS ‘Metodologia mobilă de învăţare pentru formatori europeni şi îmbunătăţirea calităţii sistemelor de educaţie şi formare profesională’ coordonat de Institutul pentru Tehnologie şi Calitate Lisabona Portugalia.

La aceasta vor participa, printre alţii, acad. dr. Horia Colan din cadrul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, dr. Kenneth Revett – Universitatea Britanică din Egipt, dr. Habil. László Kovács – Universitatea din Miskolc, Ungaria, şi dr. John B. Stav, Universitatea Sor-Trondelag din Trondheim, Norvegia.

Prima ediţia a ‘Inter-Eng’ a avut loc la Târgu Mureş în anul 2003.

AGERPRES

Read more »

Scriitorul Bogdan Suceavă revine la Tîrgu-Mureș

By |

Scriitorul Bogdan Suceavă revine la Tîrgu-Mureș

bogdan suceavaMarți, 28 mai, Universitatea ”Petru Maior” îl are ca invitat pe scriitorul și matematicianul Bogdan Suceavă, care va susține, de la ora 14, în Aula Magna UPM (Strada Nicolae Iorga nr. 1, Corp A) o conferință cu titlul „Era transformării moderniste”. Evenimentul e organizat în parteneriat cu editura Polirom și este susținut de compania REEA, fiind deschis publicului târgumureșean. Vor vorbi, despre biografia și opera lui Bogdan Suceavă, decanul Facultății de Ștințe și Litere, prof. dr. Iulian Boldea și lector dr. Dumitru-Mircea Buda. Conferința va fi urmată de lansarea volumului de eseuri Memorii din biblioteca ideală, ultima apariție editorială a autorului, respectiv de un dialog cu publicul.

Născut în Curtea de Argeș, la 27 septembrie 1969, Bogdan Suceavă e unul dintre cei mai de succes prozatori români contemporani, prestigiul său scriitoricesc fiind dublat de o strălucită carieră academică americană, în domeniul matematicii. Absolvent al Universității din București (cu o licență susținută în 1994 și studii aprofundate încheiate în 1995), Bogdan Suceavă s-a stabilit în Statele Unite, obținând un doctorat în matematică la Michigan State University, East Lansing, în 2002, cu o teză intitulată Noi invarianți de curbură riemannieni și kaehlerieni și subvarietăți puternic minimale, sub coordonarea unui faimos matematician chinez, Bang-Yen Chen. Ascensiunea sa academică americană, centrată pe studiul geometriei diferențiale, al fundamentelor geometriei și al topologiei (în prezent fiind profesor la California State University, Fullerton), e secondată de o prezență dinamică în presa culturală românească și de publicarea, în România, a trei volume de versuri (Legende și eresuri – 1995; Năluci și portrete – 2001; Bătălii și mesagii – 2005), trei culegeri de proză scurtă (Teama de amurg – 1990; Imperiul generalilor târzii – 2002; Bunicul s-a întors la franceză – 2003), respectiv cinci romane (Sub semnul Orionului – 1990; Venea din timpul diez – 2004; Miruna – o poveste – 2007; Vincent nemuritorul – 2008; Noaptea când cineva a murit pentru tine – 2010). Un volum de publicistică apărut în 2007 sub titlul Distanțe, demoni, aventuri, reunește articolele și eseurile publicate de Bogdan Suceavă în presa culturală românească începând din ultimii ani ai primului deceniu postdecembrist. Unul din cele mai bine primite de critică romane ale sale – Venea din timpul diez – a fost tradus în Ungaria, Bulgaria, Anglia și Franța.

Lector dr. Dumitru-Mircea Buda, UPM Târgu-Mureș

Read more »

Dragnea și Andronescu vin mâine la o conferință a UPM

By |

universitatea petru maiorVineri 24 mai 2013, incepand cu 10.00 am, in Aula Magna, Universitatea Petru Maior organizează Conferinţa „Regionalizarea României – între tradiţie şi model european”, sub forma unui forum de analiză şi discuţii. Inițiatorii sunt cei de la Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative şi Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş. Conferinta se va desfura cu aportul invitatilor Ecaterina Andronescu, Radu Baltasiu, Larry Watts, Liviu Dragnea, Alina Alexe (MAE), Monica Ghiurco, Alexandru Surdu și alții. De la orele 17.00 va avea loc și lansarea cărții „Cei dintâi vor fi cei din urmă. România şi sfârşitul Războiului Rece.”, scrisă de prof. univ. Larry L. WATTS.

Read more »

Conferință pe tema regionalizării, la UPM

By |

universitatea petru maiorConferinţa „Regionalizarea României – între tradiţie şi model european” este organizată sub forma unui forum de analiză şi discuţii, de Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative şi Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş. Conferinţa va avea loc în data de 24 mai la sediul Universităţii ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 1, Aula Magna, începând cu orele 10:00.

Guvernul a iniţiat revizuirea Constituţiei concomitent cu un proces de regionalizare şi descentralizare a României. Acest demers se află într-o etapă de conceptualizare şi fundamentare, în căutarea criteriilor care să faciliteze conturarea alternativelor viabile de regionalizare, potrivit cu oportunităţile şi tradiţiile României. Contextul European constituie necesitatea de armonizare a geografiei politice din ţările U.E.

Tema devine astfel de actualitate şi organizatorii consideră utilă dezbaterea publică, tematică şi ştiinţifică sub auspiciile Universităţii noastre implicată în viaţa comunităţii, unde toate opiniile sunt bine – venite. La manifestare sunt invitaţi să conferenţieze cadre didactice de la instituţii academice din România, practicieni ai dreptului, specialişti în administraţie publică, sociologie, istorie şi relaţii internaţionale .

Read more »

MRU în conferință la Tîrgu-Mureș

By |

MRU în conferință la Tîrgu-Mureș

mihai razvan ungureanuUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, vă invita vineri, 17 mai 2013, ora 10.00, în Aula Magna, din str. Nicolae Iorga, nr.1, la Conferinţa cu tema „Sufletul Europei”, care va fi susținută de profesorul universitar Mihai Răzvan Ungureanu, istoric, politician român şi fost prim-ministru al României.

Mihai Răzvan Ungureanu, născut pe 22 septembrie 1968 la Iași, este istoric, politician român și fost prim-ministru al României. A deținut funcțiile de ministru de externe al României între anii 2004-2007 și director al Serviciului de Informații Externe al României între anii 2007-2012. A fost prim-ministru al Guvernului României între februarie 2012 și aprilie 2012. Este profesor de istorie modernă în cadrul Universității București.

Read more »

Târg de practică IT&C la Petru Maior

By |

universitatea petru maiorUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, în colaborare cu TecHub Mureş organizează marţi, 14 mai, între orele 11:45 – 15:30, în Sala Senatului, R 21, din str. Nicolae Iorga Nr.1, Târgul de Practică IT&C. Evenimentul reprezintă convergenţa a două proiecte: Creşterea eficienţei procesului educaţional atât la studiile de licenţă cât şi la studiile de masterat prin conectarea la realitatea economică și proiectul TecHub Mureş: Dezvoltarea şi modernizarea pregătirii resurselor umane în IT.

Cu ocazia Târgului de Practică IT&C, firmele vor prezenta informaţii privind profilul de activitate, tehnologiile în care lucrează, metodologii de inginerie soft, metodologii de management al proiectelor, precum şi poziţiile de practică disponibile, prin intermediul paginilor web, pliante, broşuri, roll-up, etc. Studenţii îşi vor exprima interesul pentru practica la diferite firme, urmând a participa la selecţie. Cadrul legal de desfăşurare a practicii este reglementat prin Protocolul de Practică semnat de universitate cu toate firmele la care studenţii îşi desfăşoară practica.

Sursa: UPM

Read more »

Conferință pe tema medierii la UPM

By |

În perioada 11 – 13 aprilie 2013 are loc la Tîrgu Mureș, Conferința „THE CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY IN LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION”, cu dezbateri în cadrul workshopului „PERSPECTIVELE MEDIERII ÎN CONTEXTUL NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ” din cadrul secțiunii de „Drept privat”, organizată de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, în colaborare cu Uniunea Națională a Mediatorilor din România – Filiala Mureş și Asociația Mediatorilor Mureș, având ca teme principale:

– Provocările instituției medierii odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă;
– Probleme actuale și acute ale medierii și mediatorilor;
– Percepția medierii în rândul justițiabililor.

La workshop-ul „Perspectivele medierii în contextul Noului Cod de Procedură Civilă” vor participa, alături de reprezentanți ai conducerii Asociației Mediatorilor, magistrați, avocați, mediatori autorizați, antreprenori, funcționari bancari, reprezentanți ai administrațiilor publice locale ale județului Mureș, profesioniști în domeniu, reputate cadre didactice de la instituții academice din România și din străinătate. Lucrările acestei secțiuni se vor desfășura în data de 11 aprilie 2013, începând cu ora 14:00 la Sala Senatului (R21) a Universității “ Petru Maior “ Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1.

Read more »

Conferință internațională de drept la „Petru Maior”

By |

universitatea petru maiorUniversitatea „Petru Maior” în colaborare cu fundaţia „Pro Iure” din Tîrgu Mureş şi în parteneriat cu Consiliul Local Tîrgu Mureş, Primăria Tîrgu Mureş, Consiliul Judeţean Mureş organizează Conferinţa Internaţională „THE CHALLENGES OF THE 21st CENTURY IN LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION”, ediţia a 2-a. De asemenea, partenere la organizarea acestui eveniment sunt Universitatea Saint Quentin en Yvelines (Franţa), Universitatea „Corvinus” din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Salento (Italia), Universitatea din Miskolc (Ungaria).

Este de menţionat că lucrările propriu zise ale conferinţei vor avea loc în perioada 11-12 aprilie 2013, la care vor participa peste 120 de specialişti în drept, administraţie publică, insolvenţă şi antreprenoriat din ţară şi străinătate, iar în debutul lor vor avea loc două mari festivităţi constând în acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Petru Maior”, academicianului Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române (marţi, 09.04.2013 orele 12 în Aula Magna, str. Nicolae Iorga, nr.1), respectiv acordarea aceluiaşi titlu academic doamnei profesor universitar Jacqueline Morand-Deviller, (miercuri, 10.04.2013 orele 12 în Aula Magna, str. Nicolae Iorga, nr.1), cavaler al legiunii de onoare, dr.h.c. la mai multe universităţi din lume, decan onorific şi profesor emerit al facultăţii de drept din cadrul Universităţii Paris I (Pantheon Sorbonne), preşedinte al Asociaţiei Internaţionale Dreptul Urbanismului.

Principalele secţiuni ale Conferinţei sunt: Drept public, Drept privat, Administraţie Publică, Insolvenţă, Antreprenoriat se vor organiza workshop-uri cu tema Masterat European în Administraţie Publică, Procedura medierii, Procedura în faţa Curţii Penale Internaţionale de la Haga. Cu prilejul acestei conferinţe va avea loc si reuniunea Consiliului Baroului Penal Internaţional.

De asemenea în cadrul lucrărilor conferinţei vor avea loc lansări de cărţi (Dreptul european – 300 de întrebări a profesorului Dragoş Chilea), expoziţie de pictură (va expune artistul plastic Radu Florea din Tîrgu Mureş), concerte de muzică (va concerta pianista Georgiana Fodor din Cluj Napoca) etc.

Read more »

Colaborare între UPM și o universitate din Oman

By |

Colaborare între UPM și o universitate din Oman

calin enachescu upmRectorul Universităţii ‘Petru Maior’ (UPM) din Târgu Mureş, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, şi vicecancelarul Universităţii Buraimi din Oman, prof. univ. dr. Hesham Magd, au semnat un memorandum prin care se urmăreşte realizarea unui parteneriat în domeniul educaţiei şi cercetării, a anunţat marţi conducerea universităţii mureşene.

Potrivit unui comunicat de presă, memorandumul a fost semnat în urma vizitei efectuate de o delegaţie oficială din partea Universităţii Buraimi la UPM Târgu Mureş, pentru identificarea de căi de colaborare între cele două universităţi.

‘Dintre oportunităţile de colaborare care au fost identificate se pot menţiona schimburile de profesori, schimburi de studenţi şi susţinerea de cursuri interactive de la distanţă. Delegaţia universităţii din Oman a arătat un interes deosebit pentru colaborări în domeniul Inginerie Mecanică, Finanţe, Informatică şi Limba Engleză’, se mai arată în comunicat.

UPM Târgu Mureş a precizat că memorandumul semnat stabileşte cadrul general al cooperării dintre cele două universităţi urmând ca pentru fiecare activitate realizată în colaborare să se elaboreze un contract distinct.

AGERPRES

Read more »

UPM suferă din cauza lipsei de studenți

By |

universitatea petru maiorUniversitatea Petru Maior (UPM) din Târgu Mureş a avut de suferit ca urmare a scăderii masei de absolvenţi de liceu, iar unele specializări au un număr insuficient de studenţi, a declarat marţi, prof. dr. Călin Enăchescu, rectorul universităţii, în cadrul colocviului academic ‘Şcoala inovativă şi perspectiva studiilor universitare’.

Astfel, Universitatea ‘Petru Maior’ împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic au organizat un colocviu pentru a realiza un parteneriat pe termen lung în vederea dezvoltării sistemului educaţional mureşean.

‘Sistemul educaţional nu poate funcţiona cu componente separate, ci ca un tot unitar (…) Universitatea a avut de suferit ca urmare a scăderii masei de absolvenţi de liceu pentru că acest lucru a dus la specializări cu număr insuficient de studenţi’, a spus rectorul UPM Târgu Mureş, Călin Enăchescu, care a precizat că într-o situaţie delicată se regăsesc specializările de la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, domeniul Relaţii Internaţionale, Istorie, Informatică dar şi la nivelul specializărilor de Inginerie.

Rectorul a arătat că există probleme din cauza scăderii atractivităţii universităţii şi că în contextul în care finanţarea de bază de la buget a scăzut foarte mult, UPM se bazează şi pe taxele încasate de la studenţii aflaţi pe locurile nebugetate.

‘Nu putem vorbi propriu-zis de o desfiinţare a secţiilor, este o chestiune sezonieră pentru că în unii ani anumite specializări au o cerere mai mare, altele mai mică, în funcţie de doleanţe şi de modul în care reuşim noi să ne promovăm oferta educaţională. Deci nu se pune problema desfiinţării, ci doar a neşcolarizării pe o anumită perioadă de timp. La Inginerie, specializările la care nu am reuşit să asigurăm o calitate suficient de consistentă a actului educaţional este oprită şcolarizarea pentru o perioadă de timp. Deocamdată nu pot preciza pentru cât timp pentru că aceasta este o chestiune pe care o vom analiza în timpul procesului de admitere. Nu avem planuri de a desfiinţa specializări ci doar de a amâna şcolarizarea până când avem şi masa de studenţi necesară şi reuşim să ne ridicăm la standardele de a le face atractive absolvenţilor’, a mai subliniat rectorul UPM Târgu Mureş.

Pe acest considerent, UPM Târgu Mureş şi-a propus elaborarea unui program pe termen lung, care să conţină termene precise prin care să se facă o apropiere mult mai mare între componentele sistemului educaţional, cu scopul de creştere a calităţii actului educaţional la toate nivelurile.

‘Ne aşteptăm cu participarea diriginţilor şi a directorilor se reuşim să facem o dezbatere cinstită, onestă, prietenească prin care să identificăm acele elemente care sunt de interes atât pentru învăţământul superior cât şi pentru cel preuniversitar. Toate elementele care au în vedere materia noastră primă, să zicem, care sunt elevii de liceu, sunt de mare importanţă. În acest context dacă nu ne sincronizăm cu învăţământul preuniversitar riscăm să nu venim în întâmpinarea absolvenţilor conform unor doleanţe şi dorinţe ale lor. Piaţa este cea care reglează dar noi trebuie să fim permanent în cunoştinţă de tendinţele acestei pieţe. Şi cine stabileşte aceste tendinţe şi cum le aflăm, numai printr-o colaborare foarte strânsă şi eficientă cu mediul universitar’, a mai susţinut prof. dr. Călin Enăchescu.

Inspectorul general şcolar al judeţului Mureş, Ştefan Someşan, a precizat în cadrul colocviului că îşi doreşte un parteneriat real între unităţile de învăţământ liceal din judeţul Mureş şi UPM, iar scopul acestuia ar fi o cunoaştere mai bună a şcolilor de către universitate pe de o parte, dar şi racordarea absolvenţilor din judeţul Mureş la spaţiul universitar.

Someşan a spus că se doreşte ca cei mai buni elevi din judeţ Mureş să ia contact cu universitatea, să se folosească de baza materială a Universităţii, de laboratoare, de platformele informatice ale instituţiei.

‘Există un protocol deja în vigoare şi astăzi practic inaugurăm acest parteneriat şi scopul discuţiei de azi este de a găsi modalităţile de colaborare cât mai eficiente între Universitatea ‘Petru Maior’ şi unităţile liceale. Casa Corpului Didactic este furnizor de pregătire pentru cadrele didactice. Să nu uităm că de pe băncile Universităţii ies viitoarele cadre didactice şi intră într-un program de pregătire continuă chiar după absolvirea Universităţii’, a mai spus Ştefan Someşan.

AGERPRES

Read more »

Simpozion național pe teme didactice la Colegiul Papiu

By |

Simpozion național pe teme didactice la Colegiul Papiu

colegiul papiuEditura Edu şi Asociaţia Educrates, în parteneriat cu Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş şi Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” Tg. Mureş organizează sâmbătă, 16 februarie 2013, simpozionul naţional „Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc”. Acţiunea se va desfăşura la Colegiul „Papiu”, cu începere de la ora 9,30. La simpozion sunt aşteptaţi să participe peste 100 de dascăli din ţară, care vor prezenta lucrări de didactică şi pedagogie, la una dintre cele 4 secţiunii: management educaţional, proiectare didactică, utilizarea metodelor interactive la clasă şi educaţie asistată de calculator. În deschidere vor vorbi: prof. Cristina Someşan, directorul colegiului, prof. dr. Doru Dumitrescu, inspector general în Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. Ştefan Someşan, inspector general al I.Ş.J.Mureş, conf. univ. dr. Alexandru Luca – reprezentant Universitatea „Petru Maior” Tg Mures şi prof. Gabriel Grozav – Inspecor şcolar în cadrul IŞJ Mureş.

Acest simpozion îşi propune să adune cele mai valoroase lucrări din domeniu proiectării didactice inovative şi să creeze o punte de legătură între specialiştii din educaţie. Oferim astfel cadrelor didactice posibilitatea de a discuta şi analiza problematica reformei sistemului educaţional, precum şi de a stabili noi contacte între instituţiile de învăţământ în care lucrează.
Simpozionul este gratuit pentru toate cadrele didactice, cele mai valoroase lucrări fiind publicate într-un volum colectiv şi distribuit tot cu titlu de gratuitate instituţiilor şcolare care au avut dascăli participanţi. Costurile sunt suportate integral de Grupul EDU (Asociaţia Educrates şi Editura Edu).

Calendarul şi programul simpozionului

– 16 februarie 2013:

 • 09:30 – 10:00 Ceremonia de deschidere
 • 10:00 – 10:30 Coffee – break şi o mică gustare
 • 10:30 – 12:00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
 • 12:00 – 12:20 Pauză de cafea şi hidratare
 • 12:20 – 13:50 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
 • 1400 – Masa festivă (Restaurant Tempo) Tg Mures.

Read more »

Curtea de Apel inițiază cursuri pentru grefieri

By |

Curtea de Apel inițiază cursuri pentru grefieri

curtea de apel targu muresCurtea de Apel Târgu Mureş în colaborare cu Universitatea ‘Petru Maior’ şi Universitatea ‘Dimitrie Cantemir’ din Târgu Mureş, organizează, începând din luna decembrie, cursuri gratuite de iniţiere pentru grefieri, după ce s-a constatat că persoanele care doresc să practice această profesie nu stăpânesc noţiuni elementare.

”Am observat că la majoritatea examenelor concurenţii nu ştiu nici măcar cum să îşi formuleze cererea de înscriere chiar dacă sunt absolvenţi de drept şi la proba eliminatorie se dă în general întocmirea unei adrese către o anumită instituţie sau o adresă de înaintare a unui dosar şi ei nu ştiu ce să scrie. Vrem să ne axăm mai mult pe chestiuni practice pentru ca, pe viitor, când vom mai scoate posturi la concurs, să poată fi mai pregătiţi şi în acest sens ne-am gândit să le oferim ocazia de a vedea concret ce ar trebui să facă, mai ales ca mulţi dintre ei nu au intrat niciodată într-o sală de judecată’, a precizat Anuţa Liliac, purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel.

Reprezentanta Curţii de Apel Târgu Mureş a subliniat că acest curs nu ţine locul unui examen de intrare în sistem, ci este o instruire a celor care ar dori să activeze ca grefieri, pentru a se adapta mai uşor problemelor practice pe care le impune o astfel de profesie.

Potrivit Anuţei Liliac, cursul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţe teoretice şi practice necesare profesiei de grefier şi va cuprinde două module, unul teoretic şi unul practic.

În cadrul modului teoretic se va studia procedura penală, procedura civilă şi organizarea judiciară, iar în cel practic viitorii grefieri vor învăţa ce anume au de făcut înaintea şedinţei de judecată, cum să rezolve lucrările cu caracter administrativ, care este misiunea lor în timpul şedinţei de judecată şi cum se întocmesc lucrările care intră în competenţa sa.

‘Cursurile sunt susţinute de judecători din cadrul Curţii de Apel, cadre didactice universitare şi grefieri de la curtea de apel, fără plată, pe baza de voluntariat. Cursurile sunt gratuite iar la acestea pot participa persoanele care au cel puţin studii medii (…) La modulul practic participă doar persoanele care au avut o prezenţa la modulul teoretic de cel puţin 70%. La finalizarea cursului se eliberează un certificat de participare’, a precizat Anuţa Duşa.

AGERPRES

Read more »

Culpa medicală şi responsabilitate?!

By |

universitatea petru maiorUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA) organizează în zilele de vineri şi sâmbătă, 5 – 6 octombrie 2012, în Aula Magna a universităţii, str. Nicolae Iorga, nr.1, cu începere de la ora 09:00 seminarul cu tema „Culpa medicală şi responsabilitate”.

Tema conferinţei, cu un obiect interdisciplinar, trezeşte interesul nu numai al juriştilor ci şi al medicilor, societăţilor de asigurări, dar în mod egal şi al diverselor organizaţii non-guvernamentale, asociaţiilor şi fundaţiilor, al reprezentanţilor intereselor principalilor beneficiari ai actului medical. Pe de altă parte tema este de mare actualitate şi reafirmă necesitatea unei reglementări juridice riguroase în termenii responsabilităţii în domeniul actului medical, în cercetare şi în inovare, în tehnologia de vârf utilizată în medicină şi nu în ultimul rând în stabilirea şi acoperirea daunelor materiale şi morale produse victimelor sau colateralilor acestora.

Vor participa personalităţi ale lumii juridice şi medicale, avocaţi din diferite ţări. Ţinem să mulţumim Consiliului Judeţean Mureş pentru sprijinul acordat în desfăşurarea în bune condiţii a programului acestui seminar.

Sursa: Universitatea „Petru Maior”

Read more »

Oportunități de practică profesională pentru studenți

By |

Oportunități de practică profesională pentru studenți

Studenţii Universităţilor ‘Petru Maior’, ‘Dimitrie Cantemir’ şi Universitatea de Arte din Târgu Mureş vor beneficia, timp de doi ani, de stagii de practică profesională, în baza unui proiect cu finanţare europeană accesat de Asociaţia Culturală ‘Amphion’ în parteneriat cu Asociaţia Divers din Târgu Mureş. Iniţiatorii susţin că proiectul reprezintă o noutate în România, este o oportunitate importantă şi unică pentru tinerii studenţi. ‘Până în prezent, nu s-a mai realizat un proiect de asemenea anvergură, cu implicarea studenţilor de la facultăţi şi specializări diferite, care să efectueze un stagiu comun de practică, interdisciplinar, atractiv prin oferirea de subvenţii studenţilor şi foarte folositor pentru integrarea lor ulterioară pe piaţa muncii’, se mai arată miercuri într-un comunicat de presă al Asociaţiei Culturale ‘Amphion’.

Potrivit comunicatului, în cadrul acestui proiect 140 de studenţi din cele trei universităţi vor participa la activităţi specifice unei organizaţii culturale, sub îndrumarea unor tutori cu experienţă în tot ceea ce ţine de înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale. ‘Studenţii beneficiari ai acestui proiect vor fi selectaţi de la facultăţile de Drept, Teatrologie – impresariat artistic şi Filologie, urmând să beneficieze de două stagii de practică pe an. În primul stagiu îşi vor exersa şi verifica practic competenţele specifice, urmând ca în cea de-a doua etapă – stagiul de practică interactivă – să lucreze împreună la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea propriului lor ‘ONG’. După realizarea şi dezvoltarea ONG-urilor, acestea vor fi prezentate tutorilor şi comisiei de evaluare, iar cel mai bun grup de studenţi va fi premiat cu o vizită de studiu la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene’, precizează comunicatul citat. Documentul subliniază că, în vederea susţinerii şi sprijinirii participanţilor la proiect, se vor acorda subvenţii fiecărui student care va absolvi stagiul de practică.

Proiectul va fi implementat pe durata a 23 de luni, până la finele lunii ianuarie 2014, şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare de 2.043.514 lei, reprezentând 97,90% din valoarea eligibilă a proiectului de 2.087.348 de lei, diferenţa reprezentând contribuţia partenerilor.

AGERPRES

Read more »

Patru studenți mureșeni vor pleda la Haga

By |

Andrei Palade, Raul Miron, Luminița Gabura și Dumitru Cazac sunt cei patru studenți români care vor reprezenta România la Telders International Law Moot Court Competition 2012. Adică unul din cele mai prestigioase concursuri de pledoarie în drept internațional, destinate studenților. Concursul a avut loc prima dată în anul 1977, la inițiativa Grotius Centre for International Legal Studies, din cadrul Universității ,,Leiden”. De la prima ediție, când doar patru universități au intrat în competiție, acum concursul a ajuns unul cu adevărat de calibru internațional. Anul acesta, concursul este programat în intervalul 26-28 aprilie. Pentru participanți, simpla calificare înseamnă foarte mult, pentru că le dă ocazia – poate unică în viață, – de a intra în Palatul Păcii de la Haga, unde-și are sediul Curtea Internațională de Justiție.

Pregătiți la UPM

Cei patru sunt studenți ai Universității Petru Maior, fiind pregătiți în materie de drept internațional de profesorul Nicolae Ploeșteanu. Echipa care va concura la Haga este coordonată de profesoara Kajcsa Andrea. Pentru a se califica la acest concurs, echipa mureșeană a concurat la faza națională a acestei acestui competițiiconcurs, unde a intrat în competiție cu echipele Universității București și cea a Universității de Vest Timișoara. Nimic nu se compară însă cu ideea de a pleda, într-un concurs ce-i drept, dar la Curtea Internațională de Justiție. „Tocmai faptul că înveți și din manual și din Yahoo News și din Wikipedia. Ai un set de reguli și tu le modelezi, dar e mai mult decât drept. Ai niște reguli, te joci cu ele și obții ce vrei”, mărturisea Raul Miron despre experiența sa personală în dreptul internațional.

Concursul în sine…

…se va derula după o tragere la sorți, în care echipa care reprezintă România va intra în competiție cu alte două țări. Fiecare echipă este împărțită în două pentru a juca și rolul statului care depune o sesizare la Curtea Internațională de Justiție și rolul statului care trebuie să se apere (stat aplicant și stat respondent). După două pledoarii ale fiecărei echipe se face un clasament al celor mai buni aplicanți și al celor mai buni respondenți. Aceștia intră în competiția finală. Vor fi însă mai multe premii, atât pentru aplicanți/respondenți, cât și pe clasamentul general.

În teorie sună ușor, însă în spate este extrem de multă muncă. Pregătirea pentru competiție a început din 20 ianuarie, când cei calificați au primit cauza pentru care vor trebui să pledeze. „E ca o sesiune extinsă, care ține câteva luni de zile” spune Andrei Palade a cărui zi normală de pregătire începe de regulă cu trezirea la 5:30 dimineața și continuă cu muncă de documentare până târziu în noapte. În pregătirea pentru concurs au avut parte inclusiv de spijinul actorului Liviu Pancu, acesta din urmă oferindu-le câteva cursuri de dicție, oratorie, prezență și comunicare.

Miza este mare…

…întrucâtMiza este mare întrucât uuna din regulile concursului este că poți participa o singură dată în viață. Așadar, au doar o singură șansă de reușită. În plus de asta, Universitatea „Petru Maior” și-a făcut în ultimii zece ani un renume în această chestiune, reușind să trimită studenți Telders International Law Moot Court Competition de patru ori. Mai mult, o parte din cei care au participaconcurat la acest concurs, între timp au absolvit și fie lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, fie își continuă studiile la universități prestigioase din Europa. Unul din cele mai bune exemple este Felix Zaharia, care după absolvire a ajuns director adjunct pentru drept internațional și tratate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și s-a implicat în proiecte de cercetare în materie de drept colaborând cu universități din Italia. Mai mult, Felix Zaharia predă și un curs de drept internațional la Universitatea din Bologna.

Telders International Law Moot Court Competition…

…este mai mult decât o competiție, pregătirea având și o latură extrem de importantă de educare. În fiecare an echipe de la 40 de universități intră în concurs, iar structura concursului încurajează de asemenea lucrul în echipă și fairplay-ul. Numele competiției vine de la profesorul de drept internațional Benjamin Marius Telders, care a predat la Universitatea Leiden și s-a implicat în proiecte de cercetare legate de funcționarea dreptului internațional. Tema din acest an pentru echipele care s-au calificat în competiție este cazul Maconiei de Nord, un stat care și-a câștigat de curând independența, dar președintele a încetat din viață în circumstanțe misterioase, pentru care sunt învinovățiți membrii unei comunități etnice minoritare.

Cătălin Hegheș

Read more »