Terenul geografic trece granițele județului

unicatSăptămâna trecută la Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș s-a desfășurat o întâlnire a cercului metodic al profesorilor de geografie din județ. Organizatori au fost Adrian Banea, responsabil al cercului pedagogic al profesorilor de geografie din zona Luduș, Sărmașu și Iernut; Antoniu Berar, Horațiu Roman, Mihaela Oprea, Marcela Berar, gazdă primitoare alături de Cristina Cârcoană, directoarea școlii; Csegoldi Mihaela (Ațintiș), Luminița Oaneș (Sînger-Tăureni), Vlad Covaci și Călin Costan (Sărmașu), Viorica Mocan (Chețani).
Program interesant
La activitatea de la Luduș care a cuprins prezentarea terenului geografic de la Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș, vizita de documentare la Termocentrala Iernut și discuții cu problemele curente ale cercului metodic au participat profesori din Tîrgu-Mureș, Sighișoara și Reghin, alături de cei din zona Luduș. Au fost prezenți Florin Pop și Ferenczi Margit din partea ISJ Mureș și Dumitru Voicu, doctor în geografie, reprezentantul Societății de Geografie din România în județul Mureș. În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme legate de activitatea profesorilor de geografie, și anume despre absența cadrelor didactice debutante care ar trebui să participe la asemenea acțiuni. Pe lângă probleme organizatorice s-a discutat și despre excursia anuală care în anul 2015 s-ar putea organiza la Iași și Chișinău.
Terenul geografic
Într-un documentar foarte bine realizat, prof. Marcela Berar a prezentat terenul geografic din școală care este „un spațiu amenajat și dotat cu mijloacele, instrumentele și aparatele necesare pentru observarea, înțelegerea și cunoașterea unor noțiuni, fenomene și procese geografice, a dinamicii lor, pentru formarea priceperilor și deprinderilor elevilor”.
Despre istoria construirii acestui teren geografic au vorbit elevii Marusia Ioana Nicoară și Alexandru Urcan, doi viitori geografi și profesoara lor, Marcela Berar, aceștia prezentând informații competente și cuprinzătoare. A fost subliniat meritul profesorului Augustin Micu, o legendă vie a școlii în care a predat timp de 36 de ani. După o primă realizare în anii ’50 când a folosit pământ pentru modelarea formelor de relief, la sfârșitul anilor ′80, Augustin Micu realizează o altă platformă geomorfologică, de această dată din beton. Actuala construcție dezvoltă pe o suprafață de 100 m.p. unele dintre tipurile de relief din țară, de la munți înalți, până la relieful Deltei Dunării.
Profesorul Dumitru Voicu ne-a declarat că „terenul geografic de la Luduș este cunoscut în țară pentru valoarea sa didactică, este o bună bază de studiu pentru elevi și studenți”. Profesorul Augustin Micu a lipsit motivat la întâlnire, dar într-o prezentare anterioară a făcut o descriere detaliată a terenului care cuprinde: o mică peșteră, relief modelat de îngheț și dezgheț, relief glacial, o zonă montană, relieful dintre râuri, horstul dobrogean, un șir de munți vulcanici, podișuri și câmpii, alunecări de teren, relief de câmpie, luncă și deltă.
La încheierea lucrărilor cercului metodic, profesorii prezenți și-au exprimat gânduri de bine și de sănătate pentru confratele lor, autor al acestui material didactic unicat.
Ioan A. BORGOVAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.