Verdict: Banii contribuabililor cheltuiți nelegal

cjas1Curtea de Conturi a sintetizat rapoartele întocmite după acțiunile de control efectuate în cursul anului 2013 pentru anul financiar 2012 la instituțiile publice din țară și capitală.

Să începem cu un aspect pozitiv: Județul Mureș a fost cel mai favorizat la sumele acordate din Fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziţia Guvernului. Astfel, în județul Mureș au fost pompate 42,010 milioane de lei, reprezentând 5,31 % din suma totală alocată, fiind urmată pe podiumul alocațiilor din fondul de rezervă de județele Bihor – 36,136 de milioane de lei, respectiv Timiș – 32,558 de milioane de lei.

ÎNREGISTRĂRI ERONATE LA DIRECŢIA AGRICOLĂ

Direcția Agricolă și pentru Dezvoltare Rurală Mureș a fost găsită de către controlorii financiari cu mai multe probleme. Astfel, potrivit Raportului public pe 2012, responsabilii din direcție nu au organizat evidența analitică a creditelor bugetare aprobate, au înregistrat eronat sau au omis să înregistreze în contabilitate unele bunuri, venituri și garanții, nu au virat la bugetul de stat garanţiile de participare la licitaţii, depuse în contul pentru sume de mandat, pentru care dreptul de restituire a fost prescris. Direcția Agricolă este condusă de ani buni de Liviu Timar, fost deputat.

MEDICINA NU PREA MERGE CU DREPTUL FINANCIAR

Controlorii financiari au avut ca tematică de verificare în 2013 și activitatea financiar-contabilă a mai multor universități de stat. Printre cele găsite cu probleme se numără și Universitatea de Medicină și Farmacie(UMF) Tîrgu-Mureș, condusă în 2012 de doi rectori – prof. univ. dr. Constantin Copotoiu – în prezent președintele Senatului UMF, respectiv din aprilie 2012 de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Camera de Conturi Mureș a constatat că, inclusiv UMF a decontat sume în cadrul contractelor de lucrări încheiate mai mari decât lucrările efectiv executate. Plățile necuvenite făcute de către cele șapte universități aflate pe lista neagră a Camerei de Conturi sunt în valoare totală de 516 mii de lei.

Tot la UMF, controlorii financiari au constatat că responsabilii din universitate nu au făcut demersuri pentru a recupera suma de 81 de mii de lei, reprezentând indemnizaţii de concedii plătite în plus faţă de contribuţiile datorate bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

O altă neregulă constatată la UMF este neînregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor proprii, reprezentând taxe aferente studiilor doctorale, taxe de şcolarizare etc. Suma globală estimată de către controlori la trei universități, inclusiv Medicina târgumureșeană, se cifrează la 837 de mii de lei.

PLĂŢI NECUVENITE ŞI LA PENSII

Casa Județeană de Pensii(CJP), condusă de Ileana Morent și directorii executiv adjuncți Manuela Chiorean și Eugenia Neagoe, a fost verificată de controlorii financiari care au constatat mai multe abateri. Prima se referă la înscrierea la capitolul datorii în situațiile financiare a sumelor reprezentând drepturi neridicate (pensii şi indemnizaţii), pentru care dreptul titularilor de a cere restituirea sumelor s-a stins prin prescripţie. Suma totală trece de 5 milioane de lei și a fost cumulată de la Casele Județene de Pensii din Covasna, Cluj, Constanţa, Mureş, Sălaj, Giurgiu şi Sibiu.

La CJP Mureș au fost efectuate plăți necuvenite – pensii pentru invaliditate de gradul I, gradul II şi de urmaş, plătite persoanelor care realizau concomitent venituri de natură salarială şi din activităţi independente, potrivit declaraţiilor de venit şi plăţi necuvenite de drepturi, reprezentând pensii anticipate şi anticipate parţial, persoanelor care realizau în acelaşi timp şi venituri de natură salarială. 17 case județene au efectuat plăți necuvenite de peste două milioane de lei. De asemenea, controlorii au mai constatat că 12 case județene de pensii au plătit nelegal aproape un milion de lei cu titlu de indemnizaţie de însoţitor, deși însoțitorii respectivi au primit bani și din bugetele locale cu același titlu.

Camera de Conturi Mureș a mai estimat că, nelegal, CJP Mureș a plătit 116 mii de lei, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul de stat, prin diminuarea cu întârziere a cuantumului pensiilor de invaliditate gradul I, II şi III, acordate unor beneficiari care au fost încadraţi în alt grad de invaliditate, în urma revizuirilor medicale.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DECONTATĂ NELEGAL

La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș, condusă la momentul 2012 de către medicul Ács Valeria, este printre instituțiile publice unde s-au constatat o serie de nereguli, iar sumele constatate de către controlorii financiari sunt de-a dreptul fabuloase.

Astfel, Curtea de Conturi a României arată în raport că trei case de asigurări – Cluj, Dolj și Mureș că există neconcordanțe între soldul contului „Creanţe ale bugetului FNUASS”, a căror colectare se face de către ANAF, înregistrate în evidenţa contabilă a caselor teritoriale la data de 31.12.2012 şi cel existent în evidenţa ANAF – DGFP teritoriale, în sumă de 89.798 mii lei.

De asemenea, la CJAS Mureș s-a constatat, la fel ca la casele din Dolj, Gorj, Suceava și Vrancea, neanalizarea, în vederea aprobării sau respingerii la plată, a unui număr de cereri depuse şi înregistrate, reprezentând indemnizaţii achitate de angajatori ce depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii medicale, pe baza documentelor justificative depuse de aceştia, în sumă de 22.782.000 de lei.

Alte aproape 14 milioane de lei, la CJAS-urile din Gorj, Mureş, Vrancea, Dolj şi Prahova, au fost stabilite de către controlorii financiari din cauza neconstituirii şi neînregistrării sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate judeţene pentru cheltuieli cu asistenţa medicală acordată pacienţilor internaţi în caz de agresiune/vătămare corporală, în vederea urmăririi şi restituirii sumelor recuperate de furnizorii de servicii medicale, în sumă de 13.618 mii lei.

CJAS Mureș nu a aplicat procedurile de executare silită pentru încasarea sumelor restante la FNUASS şi nu a calculat majorările de întârziere datorate de persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea o face ANAF. Suma totală calculată se cifrează la 14.763 mii lei și este cumulată la CAS Arad, Bacău, Constanţa, Gorj, Mureş, Prahova, Satu Mare, Suceava şi Vrancea.

CJAS Mureș și Suceava au stornat, din evidenţa contabilă, creanțe bugetare reprezentând obligaţii de plată la FNUASS pentru contribuţii de la decedaţi, fără a respecta procedura legală de verificare a existenţei moştenitorilor care să accepte succesiunea în vederea urmăririi acestora, în sumă de 369 de mii de lei.

De asemenea, responsabilii din asigurările de sănătate mureșene au validat nelegal prescripții medicale, cu compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, pensionarilor care beneficiază de pensii de până la 700 de lei, şi care realizau venituri şi din alte activităţi, în sumă de 1.475 mii lei (CAS: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Constanţa, Dolj, Gorj, Mureş,Prahova, Satu Mare, Vrancea, Teleorman şi Timiş).

FORMARE PROFESIONALĂ CU PROBLEME DE PATRIMONIU

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș a inclus pe cheltuieli şi a denaturat rezultatul patrimonial cu suma de 2.817 de mii de lei, reprezentând lucrări de investiţii care trebuiau reflectate în evidenţa financiar-contabilă ca active fixe corporale în curs de execuţie. De asemenea, a efectuat cheltuieli de capital nejustificate prin lucrări efectiv executate, în sumă de 96 de mii de lei, respectiv a întocmit inventarul anual fără ca soldurile conturilor de creanţe şi datorii să fie supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor de cont, precum şi neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii.

Ligia VORO

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.