Veste bună pentru târgumureșeni: lege mai permisivă în ceea ce priveşte intervenţiile făcute de în interiorul apartamentelor sau caselor

 

Fidelă principiului stipulat în conţinutul art.3, lit. e) din Legea nr.188/1999, care face referire la obligaţia funcţionarului public de a da dovadă de orientare către cetăţean în exercitarea activităţii sale, Direcţia Poliţia Locală aduce în atenţia târgumureşenilor o modificare de substanţă a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, care le va permite concitadinilor executarea anumitor lucrări de amenajare interioară a locuinţelor din zonele protejate fără deţinerea Autorizaţiei de construire, eliberată de Direcţia Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş.

În esenţă, este vorba despre completarea art.11 cu un nou alineat, respectiv 2^4, în care se arată că „prin excepţie de la prevederile art. 3, alin. (1), lit. b) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate”.

Prin noua reglementare, care este mai permisivă în ceea ce priveşte intervenţiile făcute de târgumureşeni în interiorul apartamentelor sau caselor situate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, vor fi evitate numeroasele situaţii de genul celor semnalate, spre exemplu, numai în cursul anului trecut, când Direcţia Poliţia Locală a fost nevoită să ia măsuri legale specifice împotriva celor care nu respectau dispoziţiile în vigoare la acea dată, ce interziceau cu desăvârşire „executarea de lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii”, fără Autorizare de construire.

Reamintim târgumureşenilor faptul că situaţiile în care unele lucrări de construcţii necesită autorizaţie de construire, iar altele nu necesită un astfel de document sunt expres prevăzute în cuprinsul Legii nr. 50/1991 – republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, dar şi alte acte normative. Pentru a avea certitudinea că nu se situează în afara cadrului legislativ din acest punct de vedere, rugăm concitadinii să se adreseze structurilor specializate din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş, pentru a obţine toate detaliile de care au nevoie.

 

CONDUCEREA DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.