Vezi cum se împart banii Guvernului în judeţul Mureş

Suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL 2, în județul Mureș se ridică la 737,5 milioane de lei. Iată lista proiectelor care vor fi finanţate:

1 ACĂŢARI Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș 3.040.388,00
2 ADĂMUŞ Înființare rețea de apă uzată în localitățile Cornești și Crăiești, comuna Adămuș, județul Mureș 20.250.074,34
3 ALBEŞTI Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Boiu și Țopa 12.669.220,37
4 ALUNIŞ Asfaltare străzi în comuna Aluniș, județul Mureș 6.500.030,62
5 APOLD Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Apold, județul Mureș 15.931.724,00
6 AŢINTIŞ Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială Ațintiș, din comuna Ațintiș, județul Mureș 1.460.000,00
7 BAHNEA Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor generale din localitățile Bahnea și Idiciu, Comuna Bahnea, Județul Mureș 2.450.000,00
8 BAHNEA Reabilitare și modernizare străzi în Comuna Bahnea, Județul Mureș 5.932.256,54
9 BAND Finalizare rețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Band, comuna Band, județul Mureș 7.538.898,23
10 BAND Reabilitare și modernizare drum comunal DC132 din comuna Band, județul Mureș 9.058.266,00
11 BAND Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Band, județul Mureș 511.676,20
12 BATOŞ Modernizare, renovare și dotare grădiniță în comuna Batoș, județul Mureș 1.202.143,00
13 BATOŞ Modernizare, renovare și dotare Dispensar uman loc. Batoş 2.003.517,00
14 BĂGACIU Realizare dispensar medical uman și Farmacie în Comuna Băgaciu 673.041,46
15 BĂLA Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din localitatea Băla, Comuna Băla Județul Mureș 661.500,00
16 BĂLA Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș 6.297.598,00
17 BĂLĂUŞERI Canalizare menajeră în localitatea Chendu, comuna Bălăușeri, județul Mureș 6.184.214,00
18 BEICA DE JOS Construire dispensar medical uman Beica de Jos 942.290,00
19 BEICA DE JOS Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos – Habic, DC 10 Căcuciu-Sînmihai de Pădure, județul Mureș 7.107.642,85
20 BERENI Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și a procesului de învățământ în comuna Bereni județul Mureș 2.662.434,00
21 BICHIŞ Reabilitare și modernizare rețele de drumuri în comuna Bichiș, județul Mureș 15.320.000,00
22 BOGATA Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bogata, județul Mureș 4.075.366,27
23 BRÎNCOVENEŞTI Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitățile Brîncovenești și Vălenii de Mureș, comuna Brîncovenești, județul Mureș 19.862.650,00
24 BREAZA Lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului public în Comuna Breaza 361.384,40
25 CEUAŞU DE CÂMPIE Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile Herghelia, Culpiu şi Bozed, comuna Ceuaşu de Cîmpie, judeţul Mureş 6.593.012,00
26 CHEŢANI Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni, comuna Chețani, județul Mureș 3.723.232,00
27 CHEŢANI Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Chețani, județul Mureș 6.635.787,48
28 CHIBED Construire dispensar medical multifuncțional în comuna Chibed, județul Mureș 1.334.689,00
29 CHIBED Construire pod de beton armat peste Tîrnava Mică în comuna Chibed 6.829.381,00
30 CHIHERU DE JOS Asfaltare drum comunal DC12 Chiheru de Jos- Urisiu de Jos, comuna Chiheru de Jos, județul Mureș 1.210.423,97
31 COROISÂNMĂRTIN Modernizare străzi în satul Șoimuș, comuna Coroisânmărtin 751.125,00
32 COROISÂNMĂRTIN Pod nou peste pârâul Seleuș în satul Șoimuș, Comuna Coroisânmărtin 972.725,00
33 CRĂCIUNEŞTI Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești, județul Mureș 28.973.161,00
34 CRĂIEŞTI Asfaltare DC150 sat Milășel, comuna Crăiești, județul Mureș 1.958.310,00
35 CRISTEŞTI Modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localităţiile Cristeşti şi Vălureni, comuna Cristeşti 6.746.796,00
36 CRISTEŞTI Grădiniţă cu program prelungit loc. Cristeşti, com. Cristeşti 1.633.026,00
37 CUCERDEA Extinderea infrastructurii de bază la scară mică în structura rutieră a comunei Cucerdea 5.562.445,00
38 CUCI Modernizare străzi în localitățile Petrilaca și Orosia, comuna Cuci județul Mureș 7.075.556,00
39 DANEŞ Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș 5.185.487,01
40 DEDA Reabilitare cameră captare și înlocuire conductă de aducțiune apă de la izvorul de coastă Donca comuna Deda, jud. Mureș 2.252.238,44
41 DEDA Construire dispensar medical, loc. Deda, comuna Deda, județul Mureș 1.719.047,72
42 EREMITU Extindere de apă potabilă, construire rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Eremitu, județul Mureș-etapa 2 10.201.921,00
43 EREMITU Reabilitarea clădirii dispensarului medical din comuna Eremitu, județul Mureș 674.190,00
44 ERNEI Racorduri la canalizare menajeră în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș 210.386,79
45 FĂRĂGĂU Extindere rețea de apă și incendiu în comuna Fărăgău, județul Mureș 470.579,00
46 FĂRĂGĂU Reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Fărăgău, comuna Fărăgău, județul Mureș 1.067.363,00
47 FĂRĂGĂU Reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Tonciu, comuna Fărăgău, județul Mureș 858.053,00
48 FĂRĂGĂU Asfaltare străzi rurale secundare în localitatea Poarta, județul Mureș 1.515.763,00
49 FÎNTÎNELE Realizarea rețelei de canalizare menajeră în satul Călimănești 5.062.841,00
50 FÎNTÎNELE Reabilitare grădiniță cu program normal sat Roua, comuna Fîntînele, județul Mureș 575.000,00
51 FÎNTÎNELE Reabilitare grădiniță cu program normal și grădiniță cu program prelungit sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș 1.430.000,00
52 FÎNTÎNELE Reabilitare şi extindere grădiniţă cu 2 săli de clasă pentru funcţionarea de şcoală clasele I-IV în satul Viforoasa, comuna Fîntînele, judeţul Mureş 702.496,00
53 FÎNTÎNELE Reabilitare școală primară nr. 3 sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș 550.000,00
54 FÎNTÎNELE Reabilitare dispensar uman sat Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Mureș 1.430.000,00
55 GĂLEŞTI Extinderea și reabilitarea școlii gimnaziale „Szentivani Mihaly” Gălești, județul Mureș 4.006.846,00
56 GĂNEŞTI Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș 4.480.509,00
57 GHEORGHE DOJA Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș 12.942.274,00
58 GHEORGHE DOJA Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș 4.687.088,00
59 GHINDARI Reabilitare și modernizare școala în satul Trei Sate, comuna Ghindari, județul Mureș 2.806.563,22
60 GLODENI Reabilitarea şi extinderea şcolii gimnaziale „Adorjáni Károly”, comuna Glodeni, județul Mureș 5.000.000,00
61 GLODENI Reabilitarea şi mansardarea dispensarului medical din localitatea Glodeni, judeţul Mureş 1.139.891,00
62 GORNEŞTI Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești 9.504.781,00
63 GREBENIŞU DE CÎMPIE Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala Generală 1 (veche) 463.742,00
64 GREBENIŞU DE CÎMPIE Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială 2 (nouă) 522.537,00
65 HODAC Modernizare și extindere școală gimnazială Hodac în localitatea Toaca, județul Mureș 3.782.595,72
66 HODAC Asfaltare drum Dubiștea de Pădure-Hodac, județul Mureș km 0+000-1+577, L=1,577 km 1.743.865,00
67 HODOŞA Reabilitare şi modernizare școala gimnazială Petres Kalman Sâmbriaș localitatea Isla, județul Mureș 934.700,00
68 IBĂNEŞTI Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești 2.631.993,00
69 IBĂNEŞTI Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești 2.303.192,00
70 ICLĂNZEL Reabilitare grădiniță Iclandu Mare 605.956,27
71 ICLĂNZEL Reabilitare Şcoala Gimnazială Iclandu Mare 2.171.809,40
72 ICLĂNZEL Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Iclănzel, jud. Mureș 7.082.360,00
73 IDECIU DE JOS Extinderea rețelei de alimentare cu apă comuna Ideciu de Jos sat Deleni 1.427.486,00
74 IDECIU DE JOS Modernizare străzi în comuna Ideciu de Jos, jud. Mureș 5.974.716,00
75 JUDEŢUL MUREŞ prin CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 151B Bahnea-Cund-limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș 5.292.728,37
76 JUDEŢUL MUREŞ prin CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ 133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș 26.522.209,00
77 JUDEŢUL MUREŞ prin CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș 24.699.280,21
78 JUDEŢUL MUREŞ prin CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ Reabilitare drum județean DJ 151 Luduș-Sărmaș-limită județ Bistrița-Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș 2.189.489,30
79 LIVEZENI Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Livezeni, județul Mureș 1.608.682,60
80 LUNCA Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Lunca jud. Mureș 7.902.790,00
81 LUNCA BRADULUI Asfaltare strada Fântânel și strada pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, judeţul Mureş 2.461.351,00
82 MĂDĂRAŞ Canalizare menajeră și extindere alimentare cu apă,comuna Mădăraș,județul Mureș 14.725.600,00
83 MĂGHERANI Reabilitare şi modernizare grădiniţa în localitatea Torba, judeţul Mureş 508.167,00
84 MĂGHERANI Reabilitarea şcolii gimnaziale din localitatea Măgherani, judeţul Mureş 1.648.019,00
85 MĂGHERANI Modernizarea drumului comunal DC 32 Măgherani-Silea Nirajului Km 0+000-4+500 5.106.193,00
86 MICA Construire grădiniță program normal, loc. Ceuaș, comuna Mica, județul Mureș 1.530.641,00
87 MICA Modernizare și extindere școala gimnazială Deaj, comuna Mica, județ Mureș 2.111.428,90
88 MICA Construire dispensar medical, loc. Mica, comuna Mica, județul Mureș 1.961.811,37
89 MICA Reabilitarea și construirea unor poduri şi podețe din comuna Mica, județul Mureș 6.613.949,75
90 MIHEŞU DE CÂMPIE Modernizare străzi secundare în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș 2.705.906,00
91 MUNICIPIUL REGHIN Extindere canalizare menajeră str. Salcâmilor 511.054,27
92 MUNICIPIUL REGHIN Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Gimnaziul de Stat Alexandru Ceușianu din Municipiul Reghin 1.894.937,80
93 MUNICIPIUL REGHIN Școală cu 5 săli de clasă din Municipiul Reghin 1.564.672,90
94 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în municipiul Sighișoara- sat Hetiur 3.353.209,30
95 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA Pod peste râul Târnava Mare-Municipiul Sighișoara 6.570.260,80
96 MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Tîrgu Mureș 129.962,28
97 MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic „Aurel Persu”, Tîrgu Mureș 201.984,29
98 MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș 725.961,88
99 MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ Reparație capitală pod peste rîul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș-strada Călărașilor 19.439.362,00
100 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș 4.639.018,01
101 NEAUA Modernizare străzi în comuna Neaua, jud. Mureș 9.328.955,00
102 OGRA Reabilitare Şcoala Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, județul Mureș 1.326.529,89
103 ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE Reabilitarea și extinderea liceului tehnologic „Sfântul Gheorghe”, clădirea cu clasele primare, orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș 4.853.267,00
104 ORAŞ IERNUT Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, UAT Iernut, județ Mureș 6.387.015,00
105 ORAŞ IERNUT Modernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațional a Liceului Tehnologic Iernut 324.560,00
106 ORAŞ IERNUT Schimbare de destinație din grădiniță în școală, reabilitarea și reamenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional-Școala clasele 0-IV 3.234.218,00
107 ORAŞ IERNUT Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator-Şcoala Gimnazială Iernut, județul Mureș 677.690,00
108 ORAŞ LUDUŞ Modernizare strada Mureșului și strada Crângului 1.081.549,00
109 ORAŞ LUDUŞ Viabilizare teren pentru ansamblul de locuinţe din oraşul Luduş, str. Zăvoiului, nr. 13-15-17 329.440,00
110 ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI Modernizare drum comunal DC 24A Sardu Nirajului-Beu-Veta 6.105.246,00
111 ORAŞ SĂRMAŞU Construire grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș 658.737,96
112 ORAŞ SĂRMAŞU Dotare grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș 117.810,00
113 ORAŞ SĂRMAŞU Modernizarea străzilor din orașul Sărmașu, județul Mureș 3.409.070,44
114 ORAŞ SOVATA Grădiniță și creșă de copii cu program prelungit, oraș Sovata, jud. Mureș 12.572.675,00
115 ORAŞ SOVATA Consolidarea podului din beton armat peste pârâul Sovata pe DJ 153 Reghin-Sovata Km 34+400, Oraș Sovata, strada Lunga, județul Mureș 705.984,40
116 ORAŞ UNGHENI Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, orașul Ungheni, județul Mureș 3.107.970,00
117 ORAŞ UNGHENI Racorduri de canalizare în localitatea Cerghid, orașul Ungheni, județul Mureș-segment Cerghid 299.157,00
118 ORAŞ UNGHENI Racorduri de canalizare în localitatea Morești, orașul Ungheni, județul Mureș-Segment Morești 419.547,00
119 PĂNET Modernizare infrastructură rutieră în comuna Pănet, jud. Mureș 6.367.523,00
120 PĂNET Modernizarea iluminatului public de pe raza comunei Pănet, jud. Mureș 72.163,00
121 PĂSĂRENI Reabilitare centru medical multifuncțional în localitatea Păsăreni, județul Mureș 577.306,00
122 PĂSĂRENI Îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Păsăreni, județul Mureș 5.347.225,00
123 POGĂCEAUA Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în comuna Pogăceaua, județul Mureș 2.901.309,50
124 RĂSTOLIŢA Extindere alimentare cu apă potabilă comuna Răstolița 2.897.350,00
125 RĂSTOLIŢA Modernizare Şcoala din loc. Răstolița, județul Mureș 471.558,00
126 RĂSTOLIŢA Construire pod peste râul Mureș în localitatea Borzia, comuna Răstolița, județul Mureș 4.895.992,00
127 RĂSTOLIŢA Construire pod peste râul Mureș în localitatea Iod, comuna Răstolița, județul Mureș 4.324.794,00
128 RÎCIU Modernizare drumuri comunale în comuna Rîciu, jud. Mureș DC 142B: (DJ 173) Valea Ulieşului- Valea Sînmărtinului km 0+350-7+500 4.058.982,00

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.