14 persoane descoperite că prestau activitate fără contract de muncă

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii noiembrie 2018, au fost efectuate 37 de acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă.

Aspectele vizate de către inspectorii de muncă au fost respectarea legislației muncii în vigoare, respectiv identificarea muncii nedeclarate și fără forme legale, respectarea repausului săptămânal, respectarea prevederilor legale privind munca de noapte, transmiterea registrului cu toate elementele din contractul individual de muncă în format electronic, în termenul legal. Cu ocazia acestor verificări au fost identificate 14 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, anterior începerii activității și muncă nedeclarată. S-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 24 agenți economici, din care 9 agenți economici au fost sancționați pentru muncă nedeclarată. Cu ocazia acestor verificări inspectorii de muncă au aplicat 39 de sancţiuni contravenţionale, din care 20 avertismente şi 19 amenzi în cuantum de 324.800 lei și s-au dispus 150 de măsuri obligatorii, pentru deficienţele constatate.
Domeniile de activitate ale angajatorilor în care au fost identificate persoane care prestau activitate fără forme legale sunt:
– transporturi rutiere de mărfuri, fabricare parchet, servicii medicale, baruri, comerț, lucrări de construcții.
În perioada 19 – 29.11.2018 s-a desfășurat Campania națională privind respectarea de către trasnportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Cu această ocazie au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 2 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 21.500 lei și s-au dispus 5 măsuri.

Comentează cu Facebook