1514 persoane și-au găsit de lucru prin AJOFM

În primele cinci  luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mureș au fost încadrate în muncă 1514  persoane, dintre care 762 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 696 au peste 45 de ani, 226 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 158 au între 25 și 35 de ani, iar 434 sunt tineri sub 25 de ani ( 405 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 755 provin din mediul urban, iar 759  persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (472 ), urmate de cele cu studii gimnaziale (302), studii profesionale (375). Numărul celor cu studii primare este de 123, al celor cu școli postliceale este de 75, iar cei cu studii universitare  sunt în număr de 167.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM MUREŞ , 746 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele cinci  luni ale anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5527 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă  MUREŞ , puteți accesa www.anofm.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREŞ

Comentează cu Facebook