3 agenți economici, sancționați pentru muncă nedeclarată

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii mai 2019, au fost efectuate 40 de acțiuni de control  în domeniul  relațiilor de muncă.

Aspectele vizate de către inspectorii de muncă au fost respectarea legislației muncii în vigoare, respectiv identificarea muncii nedeclarate și fără forme legale, respectarea repausului săptămânal, respectarea prevederilor legale privind munca de noapte, transmiterea registrului cu toate elementele din contractul individual de  muncă în format electronic, în termenul legal. Cu ocazia acestor verificări au fost identificate 8 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, anterior începerii activității și o persoană care presta muncă nedeclarată.S-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 36 agenți economici, din care 3 agenți economici au fost sancționați pentru muncă nedeclarată. Cu ocazia acestor verificări inspectorii de muncă au aplicat 55 de sancţiuni contravenţionale, din care 30 avertismente şi 25 amenzi în cuantum de 224600 lei și s-au dispus 201 de măsuri obligatorii, pentru deficienţele constatate.

Domeniile de activitate ale angajatorilor în care au fost identificate persoane care prestau activitate fără forme legale sunt:

– restaurante, lucrări de construcții, creșterea animalelor.

În perioada 15.04.2019 – 31.05.2019 s-a desfășurat Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior si internshipul.  Au fost efectuate 7 acțiuni de informare. La acțiunile de informare au participat 154 de entități.

Jrs. Eva MAN

Inspector şef     

Comentează cu Facebook