fbpx

Al 2-lea termen

B.E.J. Vintila Marius- Andrei cu sediul în Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 6, sc. B etaj 1, ap. 2, jud. Mureş, prin executor judecătoresc Vintila Marius- Andrei, vinde prin licitaţie publică organizată, la sediul său, în data de 15.12.2020 ora 10:00, imobilul situat în Tusnad FN judetul Harghita, compus din teren in suprafata de 10.000 mp, înscris în C.F. nr. 50481 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8756) a localitatii Tusnad, cu nr. top. 12533/1/2/b/2/74/1/1/1/1/1/1/b/2/4, la preţul de 177.375,75 lei pret scazut cu 25%, în dosarul execuţional nr. 23/E/2014.
Sunt somați toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.
Sunt invitați toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare pe https://prod.executori.ro/
Publicația poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

Comentează cu Facebook