Amenzi pentru mizerie pe domeniul public

În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu care le revin conform Legii nr. 155/2010, în perioada 10.09-21.09.2018, agenţii din cadrul „Biroului Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului”, pe linia de muncă disciplină în construcţii şi afişaj stradal, au realizat 181 verificări pe străzi, bulevarde, aleei, în parcuri şi pieţe, fiind realizate 99 constatări la diverse şantiere şi imobile de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, unde se desfăşoară lucrări de construcţii, erau amplasate materiale publicitare, se executau diferite lucrări care implică ocuparea, spargerea şi/sau refacerea domeniului public, având ca rezultat depistarea 2 lucrări de construcţii constând în desfiinţarea unui perete şi amplasarea unui geam, respectiv construirea unei case de locuit din B.C.A., fără „Autorizaţie de construire”. După întreprinderea unor activităţi specifice au fost stabilite împrejurările în care au fost executate aceste lucrări, au fost identificaţi investitorii, beneficiarii şi executanţii, fiind sancţionaţi după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, încheindu-se 2 Procese -verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care s-au aplicat amenzi în valoare totală de 2.000 lei, totodată fiind dispuse şi oprirea imediată a lucrărilor, până la intrarea în legalitate.
Pe linia Protecţiei Mediului au fost realizate 96 verificări pentru respectarea normelor în vigoare privind salubrizarea şi igienizarea atât a domeniului public cât şi a celui privat de pe raza oraşului. În acest sens s-au realizat controale la persoane fizice şi juridice, fiind încheiate un număr de 4 procese –verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care s-au aplicat amenzi în valoare de 400 lei.
În acelaşi interval au fost înregistrate 21 sesizări de la diverşi cetăţeni sau instituţii publice, la care agenţii din cadrul „Biroului Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului” au făcut verificări, au luat măsuri şi au dat răspuns în temeiul şi în baza legilor în vigoare. În acest sens s-a emis o Somaţie pentru oprirea lucrărilor până la clarificarea situaţiilor sau intrarea în legalitate.

Comentează cu Facebook