Anunţuri ale executorilor judecătoreşti

B.E.J. Magyari Szabolcs, cu sediul in Tg-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14, judetul Mures, prin executor judecatoresc Magyari Szabolcs, vinde la licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 19.08.2019, ora 10:00, imobilul situat in Toplita – 535700, Str. Dealului nr. 3, bl. D, sc. II, ap. 41, Judetul Harghita, imobil inscris in C.F. nr. 50033-C1-U18 Toplita Toplita, nr. cadastral -, nr. top. 159/1/a/1/1/1/3/C/IXL, compus din apartament cu 2 camere, bucatarie, camara, baie, antreu, la pretul de 83.000,00 Lei.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pehttp://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


Noi, B.E.J. Szekely Szabolcs Barna, cu sediul în Târgu Mureș, str. Marton Aron, nr. 2/2, jud. Mureş, prin Executor judecătoresc, Szekely Szabolcs Barna,
În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, aducem la cunoștință generală că, în data de 20.08.2019, orele 10:00, va avea loc la adresa din Târgu Mureș, str. Marton Aron, nr. 2/2, jud. Mureş, vânzarea la licitație publică a imobilului proprietatea debitorului SINTEREGAN RODICA CORINA, deținut în cotă de 1/1 APARTAMENT CU 1 CAMERA SI DEPENDINTE , situat în Târgu Mureş, P-TA VICTORIEI, NR. 18, AP. 14, Mureș, în suprafață de , având număr cadastral/topografic Top 1100/7/XIV, înscris în cartea funciară numărul 121746-C1-U16, NR. vechi 46932 a localității Târgu Mureş, Mureș,  la cererea creditorul FISTOGEANU MARIA CRISTINA, cu domiciliul în Municipiul Drăgăşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 369, bl. T2, sc. C, ap. 15, județul Vâlcea, cu domiciliul procedural la FISTOGEANU MARIA CRISTINA, în Municipiul Târgu Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 71, ap. 8, județul Mureș în temeiul titlurilor executorii reprezentate de Contract de împrumut garantat cu ipoteca conventionala autentificat prin Incheierea de autentificare nr. 1775/20.08.2018 la B.I.N.P. Logigan Maria și încheierile executorului judecătoresc.
Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 156.200,00 Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere , imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 105/24.07.2019 realizat de expertul LOUISIANA S.R.L.. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.
Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii trebuie să consemneze în contul RO32 BREL 0002 0007 5383 0101 deschis în Lei la Libra Internet Bank, cont de consemnări la dispoziţia B.E.J. Szekely Szabolcs Barna, o garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la executorul judecatoresc.


Biroul executorului judecătorescDosarul execuționalLocul licitațieiData și ora licitațieiBunul licitatPreț pornire lei RONObservații
FLORIA VLAD35/E/2018CIOROGÂRLA, ȘOS BUCUREȘTI, NR. 45-49, JUD. ILFOV (BENGA AUTO LOGISTICS S.R.L.)23 AUGUST 2019 ora 13:00grapa rotativa, marca KUHN / HRB 302D, serie sasiu J1338, an producție 20159.167,8125 LEI (EXCLUSIV T.V.A. ÎN COTĂ DE 19%)

AL DOILEA TERMEN DE LICITAŢIE

B.E.J. Magyari Szabolcs, cu sediul in Tg-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14, judetul Mures, prin executor judecatoresc Magyari Szabolcs, vinde la licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 28.08.2019, ora 10:00, imobilul situat in Ludus – 545200, Str. Turzii nr. 22B, Judetul Mures, imobil inscris in C.F. nr. 51192 Ludus, nr. cadastral -, nr. top. 815/2/7/1/1/1/2/2, compus din teren intravilan (A1) cu suprafata de 1433 mp edificat cu constructii (A1.1), reprezentand casa din caramida acoperita cu tigla compusa din 1 camera, 1 bucatarie, 1 camara, 1 baie, 1 antreu, garaj auto si anexe gospodaresti (intabulate), precum si constructie neintabulata in regim P+M lipita de garaj, la pretul de 92.500,00 Lei.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pehttp://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


In data Miercuri 28.08.2019 ora 10:00 in dos. exec. nr. 107/E/2019, se va desfasura la sediul B.I.E.J. OLTEANU RADU din Reghin – 545300, Str. Petru Maior nr. 48, sc. 2, ap. 8, Judetul Mures, vânzarea la licitatie publica a imobilului situat in loc. Sarmasu – 547515, P-ta Garii, bl. 108, sc. A, ap. 3, Judetul Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr. 50100-C1-U5 – (nr vechi 2000)/ Sarmasu, nr. top. 2135/A/III, compus din apartament cu 3 camere si dependinte.

Pretul la care a fost evaluat imobilul este de 132.300,00 lei si a fost stabilit prin Raportul de evaluare nr. 102/08.07.2019 emis de catre LOUISIANA SRL.

Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 132.300,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO 40 RNCB0193015488260001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia REGHIN, beneficiar fiind B.I.E.J. OLTEANU RADU, având CUI – RO 20518598, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 13.230.00 Lei reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii, respectiv recipisa B.C.R/O.P. in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr 688/E/2012 in ziua de JOI 29.08.2019 ORA 10.00 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului – garant CASONI IOAN :

  1. TEREN intravilan în suprafață de 2.700 mp neîngrădit, liber de curți și construcții, in forma triunghiulara. Imobilul este situat în loc. Ungheni, str. Mureșului, f.n., jud. Mureș și este înscris în CF nou 50933/Ungheni, nr. vechi 3486/N/Ungheni, nr. cad. nou 50933 si nr cad. vechi 1484.

       Prețul de strigare este 122.250,00 lei , reprezentand pretul de evaluare de 163.000,00 lei redus cxu 25% Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună  in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  respectiv 12.225,00 lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr. 791/E/2012 in ziua de JOI 29.08.2019   ora 10.30 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului garant SC ALBERTO GROUP  COMPANY SRL  :

  1. CASĂ DE LOCUIT în regim S+P+M, compusă la parter din: 3 camere, 2 bucătării, 1 cămară, 1 baie, 1 antreu și un hol; la mansardă din: 2 camere și un coridor; și anexele gospodărești : 1 garaj și 1 grajd; și terenul aferent în suprafașă totală de 2.900 mp. Imobilul este situat în loc. Periș, nr. 7, jud. Mureș și este înscris în CF nr. 50489/Gornești, nr cad. 293, nr. top 166/1/1, 167/1/1.

       Prețul de strigare este de 107.400,00 lei, reprezentând prețul de evaluare de 143.200,00 lei, redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  respectiv 10.740,00 lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos. exec. nr. 1428/E/2012 in ziua de JOI 29.08.2019, ora 11.00 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului  CSOK GYORGY TIHAMER:

  1. APARTAMENT nr. 9 situat la mansarda unui imobil cu regim de inaltime P+2E+2M edificat in anul 2006, compus din : 1 cameră si 1 wc, cu sprafata utila de 16,30 mp., și cu cota de 4,25/359 din întreg imobilul. Imobilul este situat în localitatea Sângeorgiu de Mureș, str. Salcâmilor, nr. 508/A , ap. 9, jud. Mureș. Imobilul este  înscris în CF 50036/C1/U1, nr. topografic 1852/4/1/1/2/9, nr. cad. 508/9-47/9-48/9/IXA.

        Prețul de incepere al licitatiei este de 32.503,50 lei, reprezentand pretul de evaluare de 43.338,00 lei redus cu 25% .Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia BIEJ Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  respectiv 3.250,35 lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr 730/E/2012 in  ziua de JOI  29.08.2019 ORA 11.30 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorilor TOGAN CIPRIAN DUMITRU și TOGAN CARMEN  MARIA , constand in  :

  1. TEREN  intravilan în suprafață de 1000 mp neîngrădit, liber de curti si constructii, cu o deschidere de aproximativ 15 ml.   Imobilul este situat în loc. Corunca, f.n., jud. Mureș ,  și este înscris în CF 53994 – nr. vechi 2640/N/Corunca, nr. cad. 177/3.

       Prețul de strigare este de 26.710,50 lei, reprezentând prețul de evaluare  de 35.614,00 lei redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001 la dispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  respectiv 2.670,05 lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


B.E.J Roga Sorin cu sediul în Reghin,str.Sării,nr.2,jud.Mureș,prin executor judecătoresc Roga Sorin, vinde prin licitație publică, următoarele bunuri mobile:

Biroul executorului judecătoresc Dosarul execuțional Locul licitației Data și ora licitației Bunul licitat Preț pornire lei RON Observații
ROGA SORIN 73/E/2019 Breaza, nr.370/D, jud. Mureș. 02.09.2019-orele 10-11 Autoturism marca Ford Mondeo, având numărul de înmatriculare MS-14-YFH. 2.000 lei (două mii lei).

Sunt somați toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmăribile descrise mai sus să anunțe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare,în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

             Sunt invitați toți cei care doresc să cumpere bunurile urmăribile să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare ,o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare pe www.registruexecutări.ro.

Publicația poartă semnătura și ștampila executorului judecătoresc.


B.E.J Roga Sorin cu sediul în Reghin, str. Sării, nr. 2, jud. Mureș, prin executor judecătoresc Roga Sorin,vinde prin licitație publică organizată, la sediul său, în data de 03 SEPTEMBRIE 2019 între orele 14-15, imobilul situat în Solovăstru, nr. 119, jud. Mureș, înscris în C.F. nr. 50051 a com. Solovăstru, nr. top. 50051; 50051 C1-C3, compus din: Casă de locuit cu două camere, bucătărie, cămară și anexe gospodărești, la prețul de 140.870 lei.

              Sunt somați toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunțe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare,în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

              Sunt invitați toți cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare,o garanție de 10 % din prețul de pornire ai licitației. Informații suplimentare pe www.registruexecutări.ro.

               Publicația poartă semnătura și ștampila executorului judecătoresc.


B.E.J Roga Sorin cu sediul în Reghin, str. Sării, nr. 2, jud. Mureș,p rin executor judecătoresc Roga Sorin, vinde prin licitație publică organizată, la sediul său,în data de 03 SEPTEMBRIE 2019 între orele 13-14, imobilul situat în Bistra Mureșului, com. Deda, nr. 264, jud. Mureș, înscris în C.F.nr.50595/Deda, nr. cadastral 50595-C1 ,50595-C2, compus din: casă de locuit pe fundație de beton, acoperită cu țiglă, compusă din: 3 camere, antreu, bucătărie, cămară + terenul aferent, la prețul de 42.500 lei (50% din prețul de evaluare, conf. art. 845 alin. 8 NCPC).

Sunt somați toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunțe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare,în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Sunt invitați toți cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10 % din prețul de pornire ai licitației.Informații suplimentare pe www.registruexecutări.ro.

Publicația poartă semnătura și ștampila executorului judecătoresc.


Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr 339/E/2012 ziua de JOI 19.09.2019 ora 11.00, se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorilor DINCULESCU EUSEBIU și  DINCULESCU GABRIELA DANIELA:

  1. Teren intravilan în suprafață de 766 mp, neîngrădit și liber de curți si construcții, situat în loc. Reghin, str. Pometului, fn, jud. Mureș, înscris în CF 2865/I/B, nr. cad. 2722/1/2. Prețul de strigare este de 66.375,00 lei, reprezentând prețul de evaluare de  88.500,00 lei, redus cu 25%.

Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare , respectiv 6.637,50 lei , dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr 789/E/2012 ziua de JOI 19.09.2019  ora 11.30 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului – garant Oltean Cornelia s.a.:

  1. TEREN INTRAVILAN în suprafață de 14.400 mp. – compus din 4 parcele (3.600 mp. +3.349 mp. +5.418 mp. +2.033 mp. ), cu deschidere de cca. 160ml la un drum de pamant (drum public).. Imobilul este situat în loc. Sâncraiu de Mureș, f.n.,  jud. Mures și este înscris în CF  51929 ,  nr. topografic 316/2, 316/4/2, 316/5, 316/7/1.

Prețul de  strigare este de 604.650,00 lei reprezentând prețul de evaluare 806.200,00 lei, conform Raportului de evaluare nr. 25440/14.11.2018 depus la dosarul de executare silita.

  1. TEREN INTRAVILAN în suprafață de 10.100 mp. – compus din 3 parcele (1.980mp. + 1.850 mp. +6.270 mp.), cu deschidere de 110ml. cu acces direct la un drum de pamant (drum public). Imobilul este situat în loc. Sâncraiu de Mureș, f.n., jud. Mures și este înscris în CF 51932 , nr. topografic 319/7, 319/8/2, 464/2/2/2.

Prețul de strigare este de 422.850,00 lei reprezentând prețul de evaluare 563.800,00 lei conform Raportului de evaluare nr. 25440/14.11.2018 depus la dosarul de executare silita.

Parcelele sunt amplsate in zona mediana a loc. Sancraiu de Mures, in extensia strazii Vale. Terenurile sunt libere de construcții, neingradite, la cca 3-4 km distanță față de municipiul Tg Mureș.

Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia BIEJ Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilelor  respectiv 60.465,00 lei si 42.285,00  lei, iar dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


Se publică spre cunoştinţă publică că în dos. exec. nr. 533/E/2012 ziua de JOI 19.09.2019 – ora 12.00, se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului garant ABRAHAM LIVIA :

1. Casă de locuit înscrisă în CF 51725/Gheorgheni provenită din conversia de pe hartie a CF 14370/Gheorgheni, nr. cad./top. 4179/3, 4178/2/c, situată în loc. Gheorgheni, str. Ady Endre, nr. 13A, jud. Harghita, și terenul aferent în suprafață de 612 mp. Imobilul este în regim de S partial+P+M (casă tip vilă, construită în anul 1990). Prețul de strigare este de 307.251,75 lei reprezentând prețul de evaluare de 409.669,00 lei redus cu 25%.

Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001 la dispozitia BIEJ OLTEANU RADU, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare (30.725,17 lei), dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.