Anunţuri ale executorilor judecătoreşti

B.E.J. Magyari Szabolcs, cu sediul in Tg-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14, judetul Mures, prin executor judecatoresc Magyari Szabolcs, vinde la licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 20.03.2019, ora 09:00 , imobilul situat in Reghin – 545300, str Tarnavei nr. 11, Judetul Mures, imobil inscris in C.F. nr. 58201 Reghin, nr. cadastral -, nr. top. 520/8, compus din teren necunoscut, suprafata de 1.080 mp, constructii: CAD: C1: Corp de casa (cladire) compusa din 1 camera si bucatarie, CAD: C2: Corp de casa (cladire) compusa din 1 camera si bucatarie, la pretul de 133.000,00 Lei.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pe http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


Biroul executorului judecatoresc Vlas Maria Cristina, cu sediul in Ludus, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 431B, apt. 2, jud. Mures, vinde prin licitatie publica organizata la sediul sau in data de 06.03.2019, ora 11,00 imobilul situat in Laslau Mare, nr.208, jud. Mures, constand in: casa cu 2 camere, bucatarie, magazie si bucatarie cu camera, inscrisa in CF 50078 a localitatii Suplac (provenita din conversia de pe hartie a CF NR. 25/N) NR. cad. 133-C1 133-C2 si 133- C3 precum si suprafata de teren intravilan de 2000 mp. cu nr. cad. 133, proprietatea debitorilor TRIFAN IOAN in cota de 1/2 si TOTH MARIANA in cota de 1/2 din imobiluil descris mai sus avand CF: 50078 Suplac, nr. TOP: imobil aflat in proprietatea TRIFAN IOAN SI TOTH MARIANA la pretul de 33.208,00 Lei, echivalentul a 7.000,00 EUR.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare,in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Informatii suplimentare pe www.registruexecutari.ro.


Biroul executorului judecatoresc Vlas Maria Cristina, cu sediul in Ludus, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 43/B, apt. 2, jud. Mures, vinde prin licitatie publica organizata la sediul sau, in data de 07.03.2019, ora 11:00-12.00, imobilele:

1. Spaţiu comercial-clădire tip parter în suprafaţă de 314,50 mp
2. Casă de locuit-clădire de tip S+P+E+M în suprafață utilă de 499mp
3. Sală de mese şi cramă-clădire de tip D+P cu suprafată utilă totală de cca. 186 mp
4. Anexe-Casă poartă-clădire tip parter cu suprafaţă utilă totală de cca.25 mp. Toate aceste construcţii sunt proprietatea debitorului girant SCHUSTER DUMITRU şi se află inscrise în CF 259/1 Hădăreni, nr. top521/1 convertit de pe hârtie în CF 50013 Cheţani, top 521/1, cad. C1, cad. C2 şi cad. C3
5. Teren în suprafaţă de 1.000 mp. înscris în CF 259/1 Hădăreni nr. top 521/1 convertit de pe hârtie în CF 50013, Cheţani, top 521/1
6. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.800 mp., înscris în CF 27/N Hădăreni, nr. cad. 97/2 convertit de pe hârtie în CF 50010, Cheţani, nr. cad. 97/2
7. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.900 mp., inscris în CF 25/N Hădăreni, nr. cad. 95, convertit de pe hârtie în CF 50008 Cheţani, nr. cad. 95
8. Teren arabil extravilan in suprafaţă de 2.900 mp., înscris în CF 26/N Hădăreni, nr. cad. 96 convertit de pe hârtie în CF50007 Cheţani, nr. cad. 96.
Toate aceste terenuri sunt proprietatea debitoarei girantă EPURE DANIELA. Preţul de începere a licitaţiei stabilit prin raportul de reevaluare pentru aceste imobile (punctele 1-8) este de 11.000 euro (acesta este pretul din reevaluare)

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare,in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare„la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna,pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei.Informatii suplimentare pe www.registruexecutari.ro.