Arderea miriștilor și a vegetației uscate se face doar cu respectarea legii

Având în vedere că arderea miriștilor , vegetației uscate și a resturilor vegetale poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești,. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Horea” al Județului Mureș împreună cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Garda de Mediu vă aduc la cunoștință următoarele prevederi:

Prin ordinul Prefectului nr. 126/13.04.2020 la nivelul Județului Mureș este obligatorie punera în aplicare a măsurilor pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale. Prevederile din anexa acestui orin au fost transmise tuturor primăriilor din județul Mureș.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA Centrul Județean Mureș reamintește fermierilor din județul Mureș că este strict interzisă arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale de pe terenurilșe arabile , precum și arderea vegetației pajiștilot permanente, ceea CE REPREZINTĂ ÎNCĂLCAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE LA DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ LA apia , ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RESPECTAREA NORMELOR DE ECOCONDIȚIONALITATE, RESPECTIV A BUNELOR CONDIȚII AGRICOLE DE MEDIU-GAEC6.2- care condiționează primirea totală sau parțială a sprijinului financiar acordat prin intermediul instituției noastre

Aceste fapte atrag sancțiuni drastice prin aplicarea de reduceri la sumele autorizate de plată, care pot ajunge chiar la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru anul în curs, în funcție de amploarea și persistența în timp, a urmărilor produse. Gravitatea faptei este întotdeuna mare, indiferent de supărafața afectată, iar elementul intențional al arderilor atrgae efectuarea contorlului APIA la tpoate parcelele fermei cele neafectate de astfel de fapte.

Nu în ultimul rând, ne bazâm pe responsabilitatea fermierilor și facem apel la conformarea voluntarăp a acestora astfel încât să conștienteze efectiv pericolul și efectele dăunătoare pe care le produc asupra terenuilro, mediului înconjurător, sănătății oamnilor și animaleor, și în egală măsură să evalueze riscurile la care se supun prin încălcarea interdicțiilor prevăzute de legislația în vigoare , nu numai din perspectiva pierderii subvențiilor solicitate., dar și a altor tipăuri de răspundere juridică posibilă, contravențională sau penalăm constatată de instituțiile abilitate în acest sens.

Totodată având în vedere numeroasele arderi de vegetație apărute în ultima vreme ca urmare a lucrărilor de primăvară, Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu a transmis tuturor UAT -urilor aparținătoate județului Mureș o adresă prin care se solicită primarilor, conform competențelor pe care la au , să ia toate măsurile necesare pentru a identifica persoanele care săvârșesc astfel de fapte în vederea evitării apariției de situații de incendieri ilegale de vegetație, știut fiind faptul că , în conformitate cu prevederile art.94 alin.1 litn din OUG 195/2005 privind protecția mediului arderea miriștilor și avegetației uscatre se poayte face doar în situații speciale cu acordul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) și cu informare în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, dacp pe acel teren a fost identificată o boală, confirmatpă de Direcția Fitosanitară/

Conform ordinului nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriști, vegetației uscate și resturilor vegetale.
Arderea miriştii ori a vegetaţiei uscate este interzisă fără obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu foc de la primărie, fără a asigura supravegherea, fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor de animale sau depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării şi anexele acestora.
În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Comentează cu Facebook