Autorizațiile de construire se emit în regim de urgenţă până la 7 zile lucrătoare

Plenul Consiliului Județean a aprobat Regulamentul privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construcție. Astfel, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe. Taxa pentru emiterea în regim de urgență este suplimentară taxei pentru eliberarea în regim normal a autorizației de construire stabilită conform prevederilor legale. Regulamentul și modalitatea de calcul a taxei pot fi consultate pe pagina de web a instituției www.cjmures.ro.

Remiză de pompieri la Aeroport

Cinci proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii iulie vizează derularea activității Aeroportului Transilvania din Târgu-Mureș. A fost aprobată documentația tehnico–economică și  indicatorilor tehnico– economici ai investiției ”Construire remiza PSI-faza SF”. Practic este vorba despre construirea și dotarea corespunzătoare a unei clădiri cu regim de înălțime P+1E și capacitatea de a acomoda spații specifice unei stații de pompieri. La parter, clădirea se va amenaja cu garaje adecvate pentru vehicule pentru minim 3 autospeciale de stins incendii, 1 autospecială SMURD, 1 autovehicul de intervenţie, precum şi pentru operaţiuni mici de întreţinere. La etaj, clădirea va fi pregătită pentru adăpostirea personalului care asigură funcţionarea şi conducerea vehiculelor, precum și intervenția în situații de urgență. Valoarea totală a investiţiei este de 9.239.974,61 lei cu TVA inclus (19%). De asemenea, consilierii și-au dat acordul pentru demararea investițiilor legate de execuția sistemului de balizaj a pistei, investiție ce a fost aprobată la finalul anului trecut, ca urmare a obținerii de către Aeroport a autorizațiilor și certificatelor de urbanism necesare. De asemenea, consilierii au aprobat o serie de măsuri administrative și financiare privind activitatea Aeroportului.

Rectificare bugetară

Consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului județului Mureș. Principalele modificări vizează alocarea sumei de 25,1 milioane de lei primită de la Guvernul României. Suma a fost împărțită astfel, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost majorat  cu suma de 13.486.000 lei, necesară pentru secțiunea de funcționare. Suma de 11.633.000 lei a fost repartizată la instituțiile subordonate în vederea asigurării cheltuielilor de personal pe anul 2020, precum și la cheltuieli materiale. De asemenea, s-a aprobat suplimentarea veniturilor cu suma de 1.017.000 lei în urma încasării sumelor de la Direcția de Sănătate Publică Mureș pentru decontarea cheltuielilor de carantină; repartizarea sumei de 2.745.000 lei Spitalului Clinic Județean Mureș pentru cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.

Măsuri pentru operarea Depozitului de la Sânpaul

Având în vedere solicitările primite de la autorități publice locale din județul Cluj (respectiv municipiul Câmpia Turzii, municipiul Turda, comuna Luna, comuna Viișoara și operatorul economic SC Salprest – Rampa SA) și județul Alba (orașul Zlatna), referitoare la acceptare la depozitare în depozitul zonal Sânpaul a aproximativ 3.500 tone/lună de deșeuri menajere municipale, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre prin care se permite primirea la depozitare a acestora  până la sfârșitul anului 2020. Solicitarea din partea autorităților din județele Cluj și Alba vine ca urmare a faptului că în județele respective nu sunt încă funcționale depozitele de deșeuri județene.

Măsuri privind derularea Programului pentru Școli a României

Consiliul Județean Mureș a încheiat în cursul anului 2019 contracte cadru în vederea derulării Programului pentru școli al României în cadrul căruia se distribuie produse alimentare elevilor. Conform prevederilor legale, autoritățile publice locale, respectiv primăriile, pot opta pentru derularea pe plan local a programului prin achiziționarea serviciilor de distribuire a produselor. La consultarea organizată în anul 2019 de Consiliul Județean, doar primăria orașului Miercurea Nirajului a optat pentru derularea programului în regim propropriu. Anul acesta, autoritatea publică județeană a organizat o nouă consultare în urma căreia pe lângă primăria orașului Miercurea Nirajului și primăriile comunelor Chibed, Ghindari, Gălești, Gornești, Păsăreni și Eremitu, au decis să-și asume organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului la nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local. Consiliul Județean Mureș va încheia, în baza acordurilor cadru, contracte subsecvente în vederea asigurării distribuirii produselor pentru elevii din celelalte localități în momentul în care se va lua de la nivel central o decizie privind derularea anului școlar 2020-2021, având în vederea restricțiile impuse de epidemia COVID-19.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș

Comentează cu Facebook