C.A. a decis: managerul Spitalului municipal Sighișoara rămâne în funcție

sighisoara

În urma petițiilor formulate de către cetățeni, medici și grupul consilierilor locali din partea U.I.P.S., prin care au fost reclamate aspecte privind managementul defectuos al Spitalului municipal Sighișoara (manager dr. Mașca Aurelia), precum și starea acestuia, a adreselor Instituției Prefectului – Județul Mureș, a protestelor desfășurate în data de 29 septembrie, respectiv în data de 20 octombrie și a opiniilor exprimate în mediul on-line, Primăria a anunțat faptul că a făcut demersurile legale pentru demiterea managerului, dar acest lucru nu este cu putință.
Deoarece potrivit legii ,,Contractul de management încetează la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în ordinul ministrului sănătăţii, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului”, Primăria a făcut demersurile necesare pentru a identifica problemele din spital.
Astfel, în urma analizelor, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sighișoara, a prezentat concluziile ședinței din data de 18.10.2016, și-anume:
– indicatorii de performanță ai managerului spitalului public sunt corect asumați și respectați;
– modificările de structură s-au făcut ca urmare a analizei în Consiliul medical, la propunerea șefilor de secție, cu avizul Direcției de Sănătate Publică și al Ministeriului Sănătății, cu aprobarea Primarului municipiului, cu respectarea strategiei naționale de raționalizarea a paturilor aprobată prin Hotărâre de Guvern;
– s-a respectat Planul de dezvoltarea/strategic al spitalului;
– achizițiile publice s-au făcut în conformitate cu planul de achiziții anual, în limita bugetului aprobat;
– în domeniul managementului resurselor umane, managerul a organizat concursuri în vederea ocupării posturilor vacante.
În concluzie, revocarea din funcție a managerului spitalului nu se poate face decât la propunerea Consiliului de Administrație al spitalului.

Primarul invită la dialog pentru binele spitalului

„În ceea ce privește starea spitalului, nevoia și dorința legitima a cetățenilor de a beneficia de servicii medicale de calitate, într-un mediu spitalicesc sigur, fac apel la calm și solidaritate și vă invit să purtăm un dialog constructiv pentru a identifica împreună- consilieri locali, executiv, medici, reprezentanți ai societății civile – soluții și măsuri rapide și eficiente, în vederea îmbunătățirii condițiilor existente în unitatea medicală aflată sub tutela noastră. Concret, vă invit să dezbatem propuneri vizând reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a secțiilor spitalului și a Unității de Primiri Urgențe, cu respectarea limitărilor impuse de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. De asemenea, vă supun atenției și conturarea unui proiect privind construirea unui spital nou, cu identificarea surselor de finanțare necesare realizării acestui obiectiv de investiții. Totodată, vă rog să aveți în vedere și starea actuală a Maternității, căreia îi va expira la data de 31.12.2016 avizul de funcționare acordat de D.S.P. Mureș. În final, apreciez că acestea sunt problemele reale, stringete cu care ne confruntăm și la care vom putea găsi soluții viabile doar printr-o acțiune concertată a tuturor factorilor de decizie de la nivel local”, a transmis primarul municipiului Sighișoara Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru.

Cristina Vancea

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.