Ce se mai discută la şedinţa Consiliului Local

Consiliul Local al unicipiului Târgu Mureş se întruneşte joi, 28 iunie 2018, orele 14 în cadrul unei noi şedinţe ordinare. Iată care vor proiectele care se află pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social Centrul Social – Adăpost de Noapte.

3. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 161 din 30.05.2018 privind organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – P-ța Victoriei – P-ța Trandafirilor – P-ța Petőfi – P-ța Bernády – B-dul Cetății „MY CITY Tîrgu Mureş /Marosvásárhely /Neumarkt”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială S+P+M, împrejmuire teren”, str. Ceangăilor fnr Proprietari – Beneficiari: Ciortea Vasile-Andrei şi Szocs Emoke Szidonia.

5. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 13-15 iulie 2018.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş pentru demolarea a 7 (şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Persu”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiţii 4.4., Obiectiv 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Studiul de fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Corneşti, cu proiectele aferente” .

9. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 67 mp, situat în Tîrgu Mureş str. Matei Corvin nr. 2, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 819 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului, f.nr. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Jako Prest Serv SRL.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 8 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bogdan Ioan Cristian.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2263 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Maco Construct SRL.

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 20.13 mp din suprafaţa totală de 788 mp aferentă terenului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 59 ap.30.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a suprafeţei de 145 mp aferentă terenului situat pe str. Păcii nr.36.

15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 204 din 29 iunie 2017 referitoare la unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii, nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local, din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de sâmbovine americane seculare (Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul Tîrgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1 din 30 ianuarie 2014 referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 60 din 28 noiembrie 1996 referitoare la închiderea circulației rutiere în zona centrală a municipiului în zilele de duminică.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului „Amenajare parcare biciclete – Cămine Studenţeşti UMF” .

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2018.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.