Cea mai scurtă ședință de consiliu din toate timpurile!

Ședința extraordinară de consiliu local al municipiului Târgu Mureș, convocată pe azi, 25 iulie ar putea intra în Guiness Book, la capitolul cea mai scurtă ședință din toate timpurile! În sala 45 din sediul Primăriei, la ora 14 și 5 minute, viceprimarul Sergiu Papuc a întrebat: ”mai așteptăm?”-neprimind răspuns din partea celor din sală, după câteva secunde a propus începerea ședinței cu aprobarea procesului verbal din ședința extraordinară din 17 iulie.

Au votat cu ”da” toți cei 14 consilieri prezenți. În continuare Sergiu Papuc, conducătorul ședinței a supus la vot ordinea de zi. Patru consilieri au votat cu ”DA” , opt nu au fost de acord și doi consilieri s-au abținut de la vot.

În secunda următoarea viceprimarul vădit supărat a rostit cu repeziciune: ”ordinea de zi n-a fost aprobată, ședința o declar închisă, vă mulțumesc”, și a părăsit scena în timp ce viceprimarul Makkai se îndrepta nehotărât spre biroul său.

Au rămas nediscutate cele 8 puncte de pe ordinea de zi.

PROIECT DE ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâre în vederea aprobării sumelor pentru sprijinirea acţiunilor,în baza concursului de proiecte sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

EM

Comentează cu Facebook