Conferința Internațională de Studii Teatrale la Târgu Mureş

În perioada 13-14 decembrie 2018, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș organizează Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XIX-a, cu tema Teatru și istorie – actualitatea trecutului/ Színház és történelem – a múlt aktualitása..
La 100 de ani de la Marea Unire, conferința încurajează o dezbatere interdisciplinară asupra actualității trecutului din perspectiva tematicii, esteticii și praxisului spectacular al prezentului, în spațiul românesc și internațional. Întrebările derivate din această temă se formulează în jurul resurselor (epuizate sau nu) ale trecutului de a fi un etalon sau de a inspira prezentul teatral, de a furniza idei de dezbatere, de a reitera concepte sau practici spectaculare. Rămâne teatrul un vehicul de cunoaștere și de „actualizare” a trecutului? Poate fi istoria rescrisă convenabil prin teatru? Este arta dramatică, în față provocărilor noile tehnologii, o relicvă vie a trecutului? Aceste întrebări, precum și altele conexe, își găsesc teren fertil de dezbatere în cadrul conferinței.
Manifestarea îşi propune să aducă în acelaşi spaţiu de dezbatere cadre didactice, cercetători, doctoranzi preocupaţi de resursele și valenţele artei dramatice din perspectivă temporală și atemporală. De asemenea, este considerată salutară prezenţa celor care, aflaţi în alte zone ale dezbaterii academice, vor dori să intre în dialog pe marginea acestei teme de actualitate.

Comentează cu Facebook