fbpx

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

În condiţiile prevăzute de Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor-arhivari, a grefierilor-registratori şi a personalului conex, aprobat prin HCSM nr. 185/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post de grefier-arhivar la Judecătoria Târgu-Mureş
  • 1 post de agent procedural la Judecătoria Sighişoara

            Concursul se va desfăşura în data de 8 iunie 2022, la sediul Tribunalului Mureş – Târgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, judeţul Mureş.

            Concursul pentru ocuparea postului de grefier-arhivar constă în susţinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice din tematica anunţată.

            Concursul pentru ocuparea postului de agent procedural constă în susţinerea unei probe practice – realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat.

            Tematica şi bibliografia concursului sunt afişate la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi publicate pe pagina de internet a instanţei.

            Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 100 lei, pentru postul de grefier-arhivar şi de 50 lei, pentru postul de agent procedural şi se achită la casieria Curţii de Apel Târgu-Mureş (parter, camera 3).

            Taxa de înscriere poate fi achitată şi prin virament în contul Curţii de Apel Târgu-Mureş RO08TREZ47620E330500XXXX, deschis la Trezoreria Târgu-Mureş, CUI 17688240. Dovada plăţii se ataşează, în original, la dosarul de înscriere şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni: numele şi prenumele candidatului, respectiv destinaţia sumei – „taxă concurs grefier-arhivar/agent procedural 8.06.2022”.

            Dosarul de înscriere la concurs se depune la Curtea de Apel Târgu-Mureş – Târgu-Mureş, str. T. Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, până la data de 26 mai 2022, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 1000 – 1200. Dosarul de înscriere la concurs poate fi depus şi prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, până la aceeaşi dată.

Informaţii privind tematica/bibliografia concursului, condiţiile de participare şi documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt afişate la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi publicate pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea concursuri (http://portal.just.ro).

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW