fbpx

Dezbatere cu privire la Regulamentul local de urbanism

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Reghin anunță publicul interesat asupra ELABORĂRII PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menționat, supus procesului de consultare publică, se pot depune la Centrul de Informare a Cetăţeanului din cadrul Primăriei municipiului Reghin, se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul 0265/512542, până la data de 29.01.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: recomandare la Proiectului de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menționat, supus consultării publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Materialele informative se pot studia la avizierul Primăriei municipiului Reghin şi pe site-ul www.primariareghin.ro, secțiunea „transparență decizională”.

Comentează cu Facebook