Dialogul multicultural la Tîrgu Mureş

Institutul de Studii Multiculturale „Alpha”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române şi cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România şi cu revista „Vatra”, organizează, în perioada 8-9 decembrie a.c., la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, conferinţa internaţională Literatură, discurs şi dialog multicultural, ediţia a şasea, conferinţă care se integrează, prin aria largă de teme abordate, în preocupările constante ale comunităţii academice tîrgumureşene de a favoriza desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice de amploare, care pun în dezbatere probleme de actualitate ale epocii contemporane. Conferinţa beneficiază de prezenţa unor profesori reputaţi, cercetători, doctoranzi de la universităţi şi institute de cercetare din România şi din străinătate. Deschiderea festivă a lucrărilor conferinţei se va desfăşura în data de 8 decembrie, de la ora 10, în Sala A12, a Universităţii „Dimitrie Cantemir”. În plenul conferinţei, va fi proiectat filmul documentar Iași, inima României, 1916-1918, film realizat de Alina Țiței.

Conferinţa va continua cu lucrările pe secţiuni, în cadrul cărora vor fi susţinute comunicări ştiinţifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relaţii publice, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie şi studiul mentalităţilor, ştiinţele educaţiei şi ştiinţe sociale. Aceste comunicări, de o certă relevanţă ştiinţifică şi culturală, vor fi susţinute de personalităţi ale vieţii academice naţionale şi internaţionale şi vor sublinia relaţia dintre comunicare, discurs, globalizare şi multiculturalism, din perspectiva unei abordări interdisciplinare, marcând un moment important de împlinire şi de bilanţ al cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi supus evaluării pentru a fi indexat în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date ştiinţifice internaţională. Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, conferinţa internaţională Literatură, discurs şi dialog multicultural se va constitui, suntem convinşi, într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din spaţiul românesc.

Asociaţia pentru Cultură, Multimedia şi Educaţie Democratica Alpha, sub patronajul căreia se desfăşoară conferinţa, are, ca instituţii subordonate, Editura Arhipelag XXI, Revista Journal of Romanian Literary Studies, revistă indexată ERIH Plus, Revista de cultură Alpha şi Institutul de Studii Multiculturale Alpha, prin care au fost organizate mai multe conferinţe internaţionale în ultimii ani, conferinţe care au avut un real succes, bucurându-se de prestigiu şi notorietate.

 

 

Iulian BOLDEA

Comentează cu Facebook