Direcția de Asistență Socială Reghin, la raport

 

 

 

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Reghin a efectuat 250 de anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav.

În urma acestora nu s-au constatat abateri de la normele de disciplină ale muncii, ale asistenților personali și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele lor de muncă.

Într-o informare a Direcției Asistenţă Socială asupra activităţii desfăşurate de către asistenţii personali pe perioada ianuarie-iunie 2018, se precizează faptul că în prima jumătate a acestui an nu s-au înregistrat suspendări ale contractului individual de muncă,  dar s-au înregistrat 4  încetări ale contractului individual de muncă din cauza decesului persoanei cu handicap grav sau la cerere.

Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali şi a sumelor suportate de la bugetul local, reprezentând salariile lunare din lunile ianuarie-iunie 2018, situaţia se prezintă astfel:

Luna IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Nr. asistenți personali 74 73 72 71 72 74
Sume achitate  (mii lei) 163.404 157.047 175.888 162.765 158.493 165.127

Cu privire la evoluţia numărului de asistenţilor personali care au beneficiat de concediu de odihnă şi a sumelor suportate de la bugetul local al municipiului Reghin, reprezentând indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă, situaţia se prezintă  după cum urmează: în perioada ianuarie – iunie  2018 s-au acordat pentru un nr. de  30 persoane indemnizații de concedii de odihnă.

Din același document reiese că plata salariului asistentului personal al persoanei cu handicap s-a realizat la data fixată şi anume data de  11 a fiecărei luni.

De asemenea, la această dată s-au plătit şi indemnizaţiile persoanelor cu dizabilități care au optat pentru această formă de plată.

Plata s-a făcut pentru ambele forme în proporţie de 100 %, atât pentru angajaţi, cât şi pentru indemnizaţii.

Cu privire la indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru această formă de protecţie în locul asistentului personal,  pentru perioada ianuarie – iunie 2018,  situaţia se prezintă astfel:

Luna IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Nr. persoane indemnizate 176 178 178 172 170 170
Sume achitate  (mii lei) 206.836 209.160 209.160 202.188 199.864 199.864

 

Până la sfârșitul lunii iunie 2018, la Reghin s-au efectuat 223 de anchete sociale pentru Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte cu handicap și 158 pentru Comisia de Expertiză Medicală a Copiilor cu handicap.

De asemenea, s-a pus un accent mare asupra consilierii asistenţilor personali în toate cazurile în care s-a solicitat acest lucru.

În concluzie, serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Direcției Asistență Socială și Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, în speță angajarea asistentului personal, sunt de bună calitate, sunt monitorizate de personalul de specialitate, iar prin acțiunea preventivă a acestora s-a evitat apariția conflictelor și rămânerea în familie a bolnavului.

 

Imola Grama

 

 

 

 

 

Comentează cu Facebook