Disputa dintre IȘJ și DJTS Mureș continuă. DJTS Mureș a transmis un punct de vedere  referitor la dreptul la replică exprimat de I.Ș.J. Mureş

 

„Referitor la punctul de vedere exprimat de I.S.J. Mureş prin persoana inspectorului şcolar general, prof. Ioan Macarie, la comunicatul de presă emis de D.J.S.T Mureş la data de 14 februarie, venim cu următoarele precizări:

– Notificarea de evacuare a fost transmisă I.S.J. Mureş, ca o procedură prevăzută de lege şi datorită atitudinii pasive şi ignoranţei de care au dat dovadă faţă de solicitările noastre repetate, începând cu anul 2015, de a se crea un cadru legal prin încheierea unui contract de închiriere între părţi şi suportarea cotei-părţi de cheltuieli cu utilităţile, pază etc., astfel încât situaţie nu poate fi considerată ca fiind „inedită”, ea persistând de mai mulţi ani;

– I.S.J. Mureş a refuzat sistematic încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiile deţinute, în ciuda faptului că le-am transmis şi normele legale, în baza cărora se putea face închirierea, în speţă Ordinul MTS nr. 511 din 2013, act normativ, pe care avem obligaţia să-l respectăm;

– Dl. inspector general se află într-o eroare evidentă, când face afirmaţia că I.S.J. Mureş a fost vreodată administrator al clădirii, acest lucru reieşind inclusiv din răspunsul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 24029 din 09.01.2018, care stipulează: “Imobilul sus-menţionat este înscris în inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Naţională pentru Sport şi Tineret Mureş, având nr. de identificare MF 36846.”;

– Ne surprinde asemenea şi alte declaraţii ale Dl. Inspector şcolar general, care în calitate de conducător al unei instituţii publice cunoaşte faptul că şi directorul executiv al D.J.S.T Mureş trebuie să respecte legea şi alte acte normative specifice obiectului de activitate şi nu poate să decidă după bunul plac cu privire la administrarea bunurilor din dotare.

– Precizăm de asemenea că şi D.J.S.T. Mureş doreşte să menţină aceleaşi relaţii cordiale bazate pe respect şi consideraţie reciprocă în vederea desfăşurării optime a activităţii instituţiilor.”

Director executiv, Rus Iuliana

 

 

Despre acest conflict puteți citi:

 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș stă în chirie, dar se crede pe propria moșie

Drept la replică al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.