Finanţarea dezvoltării instituţiilor de învăţământ superior de stat, discutată la Tîrgu Mureş

Ţinând cont de lansarea apelului de proiecte pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare şi pentru a prezenta actorilor interesaţi din Regiunea Centru detalii privind Obiectivul Specific 10.3 – Infrastructura universitară al POR 2014-2020, ADR Centru a organizat în 21 noiembrie, la Sala Consiliului de Administraţie a Universităţii ,,Petru Maior” din municipiul Tîrgu Mureş, un eveniment de informare şi lansare regională a priorităţii dedicate finanţării investiţiilor în instituţii de învăţământ superior de stat.

Minim 100.000 de euro

Acest apel de proiecte din cadrul Axei Prioritare 10, va fi lansat efectiv în data de 24 noiembrie 2017, ora 12.00, cu depunere continuă, după principiul ,,primul depus, primul evaluat”. Proiectele pot fi depuse până în 24 aprilie 2018, ora 12,00. Cererile de finanţare se vor depune on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce va fi pusă la dispoziţia potenţialilor solicitanţi de către MDRAPFE. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect poate fi de 100.000,00 euro, în timp ce valoarea maximă eligibilă va fi de 6.700.000,00 euro, fără a se depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul InforEuro din luna depunerii cererii de finanţare. Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR 2014 – 2020. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuţi în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, număul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Circa 30 de participanţi…

…la sesiunea de lansare a acestui apel regional de proiecte pentru dezvoltarea universităţilor de stat au discutat, la Tîrgu Mureş, despre dezvoltarea capacităţilor de cercetare – inovare prin punerea la dispoziţie a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare, poate contribui la creşterea competitivităţii economice şi facilitarea introducerii în economie a produselor activităţilor de cercetare – inovare. Investiţiile care vor fi finanţate trebuie să urmărească infrastructura destinată modernizării şi internaţionalizării centrelor universitare, investind în infrastructura de cercetare şi inovare şi în materiale didactice, noi tehnologii şi suport TIC. De asemenea, trebuie acordată o atenţie deosebită condiţiilor de studiu ale studenţilor, prin asigurarea unui nivel adecvat de calitate a acestora, menite să îmbunătăteasă accesul ţi participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, indeosebi ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural, dar si ale persoanelor de etnie roma si ale altor grupuri dezavantajate, precum si a masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pietei muncii. Starea generala precara a cladirilor, a echipamentelor si a facilitatilor justifica investitii in consolidarea si modernizarea spatiilor de studiu, precum si in dotarea acestora.
,,Avand in vedere contributia importanta pe care universitatile o au in specializarea fortei de munca, in dezvoltare economica si incurajarea activitatilor de cercetare – inovare, investitiile din cadrul Obiectivului Specific 10.3 vor sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant superior tinand cont de tendintele de dezvoltare economica in raport cu cerintele pietei si politicile nationale in domeniu. Investitia in infrastructura din invatamantul superior va spori capacitatea universitatilor de a anticipa si a raspunde cerintelor pietei privind standardele si calitatea academica, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie moderna si echipamente pentru a oferi studentilor competente interdisciplinare. Investitiile se vor face cu prioritate in domenii cu potential de crestere care contribuie la cresterea gradului de angajare a absolventilor invatamantului superior in sectoare competitive si cu specializari inteligente. Ceea ce este pozitiv este faptul ca am constatat ca partenerii nostri, institutiile universitare din Regiune, sunt interesate sa acceseze aceste resurse pentru investitii de mare valoare, pentru cresterea calitatii pregatirii profesionale, in acord cu nevoile pietei muncii si adaptate la cerintele de dezvoltare tehnologica”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Sursa: adrcentru.ro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.