Folosirea limbii minorităților naționale în noul cod administrativ

Codul administrativ prevede că în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum și prefecturile, serviciile publice deconcentrate, au obligația să asigure în raporturile cu aceștia, folosirea limbii minorității naționale respective. În aceste situații la ședințele consiliilor locale se poate folosi și limba minorităților naționale.

Camera Deputaților a adoptat, luni, Codul Administrativ iar Proiectul Codului Administrativ va fi transmis acum spre promulgare președintelui Iohannis.

Comentează cu Facebook