Joi, ședință de CL Tîrgu Mureș

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2211 din  15 martie 2018  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 22 martie 2018, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

O R D I N E    D E    Z I :

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gyorfi Julia şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pápai László Zsolt de pe listele Partidului Oamenilor Liberi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru modernizare, extindere şi schimbare parţială destinaţie clădire”, cu regulamentul local de urbanism aferent, Bulevard 1 Decembrie 1918, Nr. 157 Iniţiator: Vintilă Ionel – Ioan.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire 14 case de locuit izolate şi cuplate pe parcelar existent” cu regulamentul local de urbanism aferent Str. Constandin Hagi Stoian f.nr. Iniţiator: Dan Simion Sorin.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren, reconversie funcţională zonă şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit P+M, D+P+M “, cu regulamentul local de urbanism aferent Amplasament: Strada Szotyori Jozsef, fnr. Iniţiator: Kiss Domokos.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a municipiului Tîrgu Mureş.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției Poliției Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Schimbare de destinaţie şi reabilitare/reamenajare imobil existent din P-ta Victoriei nr. 33.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei de 1/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul  Municipiului Tîrgu Mureş, (str. Nagy Szabo Ferenc),  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Mărculescu Rodica.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei de 3/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul  Municipiului Tîrgu Mureş, (str. Nagy Szabo Ferenc),  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren.
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 132 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren.
 12. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a spaţiului III şi a cotei de 42/ 950 mp situat pe str. P-ţa Trandafirilor nr. 19,  în domeniul public al  Municipiului Tîrgu Mureş.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de soluţii artistice cu tema: „ Soluţii de amenajare a trei parcuri în municipiul Tîrgu Mureş” (Parc Moldovei, Parc Furnica, Parc Plopilor)
 14. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat cu titlu gratuit în vederea demolării a imobilului construcţie din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr.129039-C7
 15. Proiect de hotărâre privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate situate în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr. 2 – Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unei stimulent financiar medico-social.
 17. Proiect de hotărâre privind proiectul de hotărâre cu privire la rezilierea Contractelor de Asociere nr. 24486/a/29.05.2014, nr. 24486/b/29.05.2014, nr.24486/c/29.05.2014, nr. 24486/d/29.05.2014, încheiate între Municipiului Tîrgu Mureş și asociațiile sportive B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş respectiv C.S. City’Us Tîrgu Mureş.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46.
 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale.
 20. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumiri străzii Sportivilor în strada dr. Czakó József utca din municipiul Tîrgu Mureș.
 21. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Podeni la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
 22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei imobilului situat pe str. Păcii, nr. 2 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
 23. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Calea Sighișoarei nr.94 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

 

P R I M A R dr. Dorin Florea

 

 

Comentează cu Facebook