Mai multă lumină pentru Luduș 

 

 

Despre începuturile iluminatului stradal din Luduș se poate citi în Monografia orașului apărută în anul 2008 la Editura Nico, sub coordonarea prof. Mircea Gheborean.  

Acolo, Ioan Berariu, fiu al Ludușului, născut în anul 1926 consemnează câteva amintiri foarte interesante din perioada interbelică. Astfel, primarul Nicolae Borgovan în perioada 1934-1937 a „introdus iluminatul stradal cu felinare fixate pe stâlpi”.  În același timp, „Iluminatul instituțiilor era asigurat de uzina electrică (unde era un generator electric acționat cu motorină). După al doilea Război Mondial a crescut puterea instalată la acea uzină. În anul 1959 Ludușul a fost racordat la sistemul energetic național.  Șef era unul Liteanu (Ghedeon)”. 

 

O documentație „luminoasă” 

 

De la acele începuturi au trecut mai bine de opt decenii și progresul tehnic s-a făcut simțit și în orașul Luduș care a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Au apărut materiale și tehnici noi, au crescut și pretențiile justificate ale cetățenilor care doresc mai multă lumină la un cost mai scăzut.  

De curând, Consiliul local Luduș a luat în discuție un proiect de hotărâre cu privire la documentația tehnică pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public”, precum și indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investiției. Această valoare rezultată din devizul general se prezintă după cum urmează: Valoarea totală a investiției (cu TVA) este de 20.015.452 lei din care C+M (inclusiv TVA) este de 13.676.232 lei. Sunt valori importante, dar sursa de finanțare a investiției va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat și  bugetul local. Pentru aceasta, proiectul a fost depus prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. În continuare prezentăm fragmente din Documentația tehnico-economică a proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului  de iluminat public”. 

 

Starea actuală 

 

„Datele energetice și cele referitoare la elementele tehnice ale iluminatului public care sunt incluse în acest studiu, precum și analiza acestora s-au bazat pe informațiile rezultate în urma auditului fizic preliminar efectuat în teren și din datele statistice ale Primăriei orașului Luduș. Pentru sistemul de iluminat public din oraș și localitățile aparținătoare s-au gestionat 1301 de puncte luminoase. Din perspectiva activităților de furnizare a serviciului de iluminat către populația orașului se disting două măsuri principale: Asigurarea continuității și furnizării în parametrii proiectați a iluminatului public prin intermediul sistemului existent; Realizarea de investiții în infrastructură, pentru modernizarea și extinderea iluminatului public potrivit nevoilor reale de dezvoltare urbană, pentru creșterea siguranței traficului și în general a deplasărilor și creșterea securității cetățenilor, înfrumusețarea orașului prin iluminat stradal și ornamental. 

 

Investiția propusă 

 

Proiectul are în vedere ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, în scopul siguranței traficului și a deplasărilor pietonale/velo, confortul vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie și diminuării poluării luminoase, urmărind obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate: Realizarea unui iluminat public corect în conformitate cu standardul EN 13201-1/2015 (Road lighting- Part 1), orientat către utilizatori, adaptat la funcțiunile spațiului public și la ritmul orașului și localităților aparținătoare; Gestionarea centralizată, în timp real al sistemului de iluminat public care generează reducerea costurilor de întreținere; Crearea unui iluminat interactiv fără a compromite siguranța populației; Propunerea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse (….)”. Pe toate străzile care sunt cuprinse în proiect se va realiza înlocuirea aparatelor de iluminat vechi și se vor monta brațe noi de susținere a aparatelor de iluminat moderne. În proiect este menționat că în cazul noilor aparate de iluminat nu este necesar să se monteze câte două asemenea aparate pe un stâlp. Desigur, cu excepția unor situații deosebite –intersecții, sensuri giratorii, parcări sau alei pietonale, astfel că necesarul de aparate de iluminat după înlocuirea celor existente și completare pe toți stâlpii prinși în această etapă, este de aproximativ 2066 bucăți. Printre beneficiile realizării investiției amintim doar câteva: Creșterea numărului de aparate cu 67%; Scăderea puterii instalate cu minim 31%; Scăderea consumului de energie cu minim 56%.  

Așa cum am spus, proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Legislativul local a aprobat proiectul de hotărâre care va aduce mai multă lumină pentru ludușeni. 

 

Ioan A. Borgovan 

Comentează cu Facebook