fbpx

Modificări la prețul apei

Compania AQUASERV S.A. aduce la cunoştinţa publicului intenţia de ajustare/majorare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare – epurare.

Ultima modificare de preț a avut loc în prima parte a anului 2020 iar de atunci până în prezent s-a înregistrat o inflație de peste 7%. Pentru asigurarea resurselor rambursării împrumutului contractat în vederea cofinanțării proiectelor de investiții, precum și pentru menținerea în bună funcționare a noilor obiective, este necesară o ajustare a prețurilor și tarifelor aplicabile în aria de operare a Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, cel puțin cu rata inflației, astfel:

DENUMIREA SERVICIULUI PUBLICTARIFE VECHITARIFE NOICREŞTERE
fără TVAfără TVA%
Apă potabilă produsă, transportată şi distribuită3,764,037,18%
Canalizare – epurare ape uzate menajere3,163,397,28%
Canalizare ape pluviale0,760,827,89%

Cota TVA este de 9%.

Tarifele de mai sus sunt stabilite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare din domeniu. Aceste preţuri au fost avizate de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin adresa nr. 916530/29.10.2021 şi urmează să intre în vigoare începând cu data de 01.01.2022.

Compania AQUASERV S.A.

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW