fbpx

Modificări legislative pregătite pentru SRL

Regula dublei majorități pentru adoptarea hotarârilor în societățile cu răspundere limitată (SRL) va fi înlocuită cu regula majorității absolute a părților sociale, conform unui proiect legislativ de modificare a Legii societăților. De asemenea, regula unanimității părților sociale va înlocui și regula majorității absolute la adoptarea hotărârilor de modificare a actului constitutiv al unei SRL, iar adunările asociaților vor putea fi organizate și în sistem online.

Inițiativa legislativă modifică Legea societăților și este argumentată prin faptul că are în vedere asigurarea un just echilibru în procesul decizional din cadrul societăților cu răspundere limitată. De asemenea, având în vedere contextul epidemiologic actual, proiectul instituie cadrul legal pentru desfășurarea procesului decizional din cadrul societăților și în sistem online.

Legea societăților prevede acum că, pentru a fi adoptată în cadrul adunării generale a unei societăți cu răspundere limitată, o hotărâre trebuie să fie votată cu majoritatea absolută a asociaților, precum și cu majoritatea absolută a părților sociale. Totodată, regula unanimității este necesară pentru modificarea actului constitutiv.

Prevederile actuale

(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Modificările propuse

– Eliminarea regulii dublei majorități și instituirea regulii majorității absolute a părților sociale pentru adoptarea hotărârilor în societățile cu răspundere limitată;

– Eliminarea regulii unanimității și instituirea regulii majorității absolute a părților sociale pentru adoptarea hotărârilor de modificare a actului constitutiv.

(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a părților sociale, în afara de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul reprezentând majoritatea absolută a păților sociale în afara de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Totodată, având în vedere că legea actuala nu prevede posibilitatea întrunirii adunării generale a asociaților în sistem online, instituind, dimpotrivă, regula ca adunarea să fie convocată la sediul social chiar și în contextul epidemiologic actual, proiectul stabilește posibilitatea legală ca ședințele să fie organizate și online. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social sau în sistem electronic, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar, este astfel popusă completarea legislației actuale.

Citește mai mult la: https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/modificari-legislative-pregatite-pentru-srl-conditii-noi-la-luarea-deciziilor-si-pentru-convocarea-adunarii-asociatilor-19983899

Comentează cu Facebook