Neajunsurile populației, în vizorul investițiilor sociale II

iunvestiitii socialaeÎntr-o perioadă destul de dificilă financiar pentru o parte a populației investițiile sociale au rolul de a diminua o parte din neajunsurile populației.
De aceea, săptămânalul Punctul și-a propus să prezinte principalele investiții sociale din județul Mureș din ultimii ani. Dacă în urmă cu două numere ale săptămânalului nostru am prezentat investițiile sociale din municipiul Tîrgu-Mureș, și câteva din Reghin, în numărul acesta vă vom prezenta investițiile din municipiul Tîrnăveni, Sărmașu și Miercurea Nirajului.
Creșă la Târnăveni
Informații despre o importantă investiție socială de viitor din municipiul Târnăveni am obținut, în data de 10. 06. 2014 de la Celestin Beleanu, Director tehnic în cadrul Primăriei Târnăveni, printr-un document semnat de primarul jrs. Nicolae Sorin Megheșan și de secretarul Primăriei Răzvan Viorel Groza:
„În ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local Târnăveni s-au aprobat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de intervenţii şi Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu destinat înfiinţării unei creşe în cadrul proiectului „Poţi fi mai mult decât mamă! Armonie între viaţa profesională şi cea privată”.
Bugetul necesar implementării proiectului este de 385.968,12 euro, din care 340.769,37 euro îl reprezintă finanţarea nerambursabilă prin mecanismul financiar al spaţiului economic european şi mecanismul financiar norvegian. Cererea de finanţare va fi depusă în această lună la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Creşa se va realiza în spaţiul excedentar deţinut actualmente de Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”.
Grupul ţintă îl reprezintă copiii în vârstă de 0 – 3 ani proveniţi din familii cu ambii părinţi activi, cu mame care vor să se întoarcă în câmpul muncii asigurându-se, astfel, egalitatea de şanse între genuri.
Copiii vor beneficia de condiţii optime pentru activităţile de zi, igienă personală, odihnă, masă caldă şi sprijin educaţional”.
Programe pentru romi, la Sărmașu
În oraşul Sărmaşu, au fost depuse, în anii anteriori, trei proiecte PHARE + UNDP pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor: a) Educaţie pentru romi – proiect pentru îmbunătăţirea situaţiei școlare a romilor (PHARE); b) Drum nou – proiect pentru Construire utilităţi (drum de acces, branșare la gaz, curent electric etc.) (UNDP); c) Case noi – proiect construire case sociale pentru comunitatea de romi din Sărmașu (UNDP).
„Proiectele de la punctele b) și c) au fost declarate eligibile, dar nu au obţinut finanţare, urmând a se depune într-o nouă rundă de finanţare”, se arată în răspunsul primit de la Primăria Sărmașu, într-un document semnat de viceprimarul Sallai Imre și de către Jr. Tornea Andrea-Erzsebet, Șef Birou juridic.
Mediator sanitar și cămin de vârstnici
Despre un alt proiect social din Sărmașu am aflat din același document: „La data de 1.02.2013, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale oraşul Sărmaşu am semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, iar obiectul protocolului îl constituie asigurarea colaborării necesare pentru implementarea proiectului « Programul de mediere sanitară; Oportunitatea de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome», cu numărul AMPOSDRU 623832. Prin acest protocol organizaţia sus-menţionată asigură formarea unei persoane provenite din rândul comunităţii locale, care după finalizarea stagiului de formare va deservi membrii comunităţii locale de romi din perspectiva meseriei de mediator sanitar”.
Totodată la nivelul oraşului Sărmaşu funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice, care a fost înfiinţat în baza art. 1 al HCL. Nr. 26/27.04.2011, prin desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Sărmaşu, având o capacitate maximă de 30 locuri.
Asistență socio-medicală
Tot la Sărmașu, s-au depus eforturi pentru alte două proiecte sociale importante, după cum reiese din același document semnat de viceprimarul Sallai Imre. Este vorba despre un proiect de asistenţă socio-medicală la domiciliu și despre combaterea violenței asupra copiilor: „Activitatea de îngrijire specială şi de asistenţă socio-medicală la domiciliu este efectuată de către personal specializat al Fundaţiei Creştine «DIAKONIA», din anul 2010, cu, care Consiliul Local al oraşului Sărmaşu are încheiată o convenţie de parteneriat. Pentru anul 2014, sumele alocate din bugetul local de către Consiliul Local sunt de 28.000 de lei.
De asemenea vă informăm ca în cursul lunii aprilie 2014, ne-am exprimat Acordul de Participare, în calitate de beneficiari, la proiectul „Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor”, care urmează a fi depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în cadrul apelului de proiecte „COERENT” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), întregul proiect fiind susţinut din punct de vedere financiar din granturile SEE şi de la bugetul de stat”.
Proiecte medicale, la Miercurea Nirajului
De la Miercurea Nirajului am primit răspuns de la primarul Toth Sándor. Acesta ne-a transmis informații despre două investiții sociale care deja au fost implementate, precum și despre un proiect de viitor:
„În anul 2013 s-a finalizat amenajarea unui centru operațional pentru situații de urgență în cadrul căruia funcționează un punct de lucru al SMURD. Valoarea investiției: 534.381 de lei.
În prezent avem în curs de implementare un proiect în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, proiect finanțat din fonduri europene. Titlul proiectului: Extinderea Centrului de îngrijire medico-social Niraj, Cod SMIS 19936, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea / modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Valoarea proiectului: 3.142.600,20 lei.
Proiectul prevede realizarea unei clădiri prin reamenajarea, mansardarea și extinderea celei existente. Proiectul își propune îmbunătățirea actualului sistem de servicii sociale prin mărirea numărului de locuri din cadrul centrului, îmbunătățirea dotării unității atât cu obiecte de uz general, cât și cu echipamente și dotări de specialitate, cum ar fi: amenajarea unei săli de gimnastică, precum și dotarea cabinetului medical actual din cadrul centrului. Lucrările se execută de SC Building Invest SRL.
În ceea ce privește activitățile de pregătire a proiectelor în domeniul social pentru noua perioadă de programare 2014 – 2020, avem printre priorități proiectul Extinderea serviciilor sociale integrate, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și a celor defavorizate”.

Vasile DANCEA

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.