Peste 15 milioane de lei pentru săracii din comuna Sînpaul

 

Joi, de la ora 12, Primăria comunei Sînpaul a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, programul „Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată în comuna Sînpaul, județul Mureș”. Programul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei și Componenta 1 – Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate.  Obiectivul principal îl constituie reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comuna Sînpaul, județul Mureș, prin implementarea unui program de măsuri integrate, care să contribuie la incluziunea socială și combaterea discriminării acestora.

Perioada de implementare este cuprinsă între februarie 2018 – ianuarie 2021 (36 luni), iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15.409.068,62 lei. Proiectul a fost depus prin intermediul unui consorțiu format din 3 entități, după cum urmează: Primăria Comunei Sînpaul, Mureș (Solicitant), Asociația Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul, Mureș (partener) și Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor (partener).

 

Cristina Vancea

Comentează cu Facebook