Plan de acțiune pentru coridoare ecologice în Mureș

Provincia Fryslân din Olanda, în parteneriat cu A.P.M. Mureş, Fundaţia ADEPT Transilvania şi alte 6 instituţii/entităţi partenere din 8 ţări membre U.E (Olanda, România, Spania, Polonia, Belgia, Suedia, Slovenia, Bulgaria), au depus în cadrul celui de-al 3-lea apel Interreg Europe din anul 2017 proiectul Celebrating Biodiversity Governance (BioGov), iar la începutul anului 2018 a fost aprobat. Proiectul se desfăşoară pe perioada iunie 2018- mai 2022 (8 semestre).

Obiectivul general este dezvoltarea şi îmbunătăţirea politicilor regionale pentru conservarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii prin forme complementare de guvernanţă participativă.

A.P.M. Mureş şi Fundaţia ADEPT Transilvania au ca obiectiv elaborarea unui plan de acţiune care să susţină finanţarea coridoarelor ecologice prin forme complementare de guvernanţă participativă. De asemenea, planul de acţiune va propune un mecanism de gestionare a unei suprafeţe de 2000 hectare de coridoare ecologice, în afara ariilor protejate din judeţul Mureş, printr-o bună colaborare a tuturor factorilor interesaţi.

În semestrul II (decembrie 2018- mai 2019) APM Mures a organizat un grup de lucru în data de 27.03.2019 având ca şi temă situaţia coridoarelor ecologice în România precum şi metodologia de identificare şi monitorizare a acestora.

În perioada 01-04 aprilie 2019 APM Mures a participat la cel de-al doilea Interreg Meeting organizat de Fundaţia Adept, în România ,la Daneş, jud. Mureş. În cadrul acestuia au fost discutate aspecte legate de implementarea proiectului, resursele umane, resursele financiare, contactarea experţilor, elaborarea studiului de bază, iniţierea notificărilor şi a documentelor suplimentare.

De asemenea in perioada 14-16 mai 2019 APM Mureş împreună cu Fundaţia Adept şi cu reprezentanţii Agenţiei Teritoriale Flamande – Belgia, au participat la prima întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) din cadrul proiectului organizată în Polonia la Lodz. Scopul acestei întâlniri a fost ca vizitatorii şi gazdele să discute şi să schimbe informaţii despre guvernanţa participativă .De asemenea au avut loc 5 vizite de studiu în care participanţii au reuşit să interacţioneze cu actorii regionali din voievodatul Łodz.

Comentează cu Facebook