PNDL Mureș, la top

Săptămânalul Punctul a realizat topul celor mai bogate și mai sărace municipii, orașe și comune mureșene din punctul de vedere al banilor intrați prin PNDL IIhttps://www.punctul.ro/pndl-mures-la-top/

Publicată de Punctul pe Marţi, 1 August 2017

Săptămânalul Punctul a realizat topul celor mai bogate și mai sărace municipii, orașe și comune mureșene din punctul de vedere al banilor intrați prin  PNDL II

Suma finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL 2, în județul Mureș, se ridică la 737,5 milioane de lei. Astfel, în județul Mureș suma disponibilă pentru construirea ori modernizarea creșelor și școlilor, este de 90,3 milioane de lei, pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare s-au alocat 267 de milioane de lei; în ceea ce privește reabilitarea sau amenajarea drumurilor și podurilor, resursa financiară pentru următorii trei ani – până în 2020 – este de 357,5 milioane de lei.
Câteva exemple relevante pentru nevoile și așteptările comunităților din județul nostru care-și găsesc răspunsul prin PNDL 2 sunt: reabilitarea drumurilor județene Mureni-Archita, Bahnea-Cund, Breaza-Voivodeni-Glodeni și Luduș-Sărmaș, reparația podului peste râul Mureș de pe strada Călărașilor din Tîrgu-Mureș, asfaltarea și reabilitarea drumurilor interioare din Band, Băla, Beica de Jos, Fărăgău, Iclănzel, Lunca, Șăulia, Tăureni, reabilitarea unor poduri importante din Răstolița și Stânceni, școli și dispensare noi, proiecte care nu ar fi avut altă sursă de finanțare, nefiind eligibile nici pe fonduri europene.

Acestea fiind zise, săptămânalul Punctul a realizat un top prin care am încercat să vedem care sunt cele mai avantajate localități, dar și cele care au rămas în umbră.

Banii alocați în municipii. Loc I – Tîrgu Mureș, Reghin- codaș   

Pe primul loc, din punctul de vedere al celor mai mulți bani care intră în municipii prin PNDL II, se află municipiul Tîrgu Mureș care va primi bani pentru dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu -129.962,28 de lei, pentru dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic „Aurel Perșu” 201.984,29 de lei. De asemenea 725.961,88 de lei vor intra pentru dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș, iar pentru reparație capitală la podul peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tîrgu Mureș-strada Călărașilor vor intra 19.439.362,00 de lei.

Pe locul doi se află municipiul Sighișoara care va primi bani pentru rețeaua de canalizare menajeră și stație de epurare în municipiul Sighișoara – sat Hetiur – 3.353.209,30 de lei; pod peste râul Târnava Mare  6.570.260,80 de lei.

Pe locul al treilea se află municipiul Tîrnăveni care va primi 4.639.018,01 pentru modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma.

Codaș la municipii se află Reghin, care va primi o sumă apropiată de cea a Tîrnăveniului pentru extindere canalizare menajeră str. Salcâmilor 511.054,27 de lei, pentru Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Gimnaziul de Stat „Alexandru Ceușianu” 1.894.937,80 de lei ți pentru proiectul „Școală cu 5 săli de clasă” 1.564.672,90 de lei.

Banii în orașe: Locul I Sovata; Luduș codaș 

La orașe, pe primul loc se află Sovata care va primi bani pentru două proiecte, și anume realizarea unei grădinițe și creșe de copii cu program prelungit, 12.572.675,00 de lei și 705.984,40 de lei pentru consolidarea podului din beton armat peste pârâul Sovata pe DJ 153 Reghin-Sovata Km 34+400, Oraș Sovata, strada Lungă.

Iernutul va primi bani pentru patru proiecte și se află pe locul al II-lea. Astfel, pentru extinderea rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, UAT Iernut va primi 6.387.015,00; pentru modernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațional a Liceului Tehnologic Iernut – 324.560,00 de lei; schimbarea de destinație din grădiniță în școală, reabilitarea și reamenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional – Școala clasele 0-IV – 3.234.218,00 de lei; dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator – Şcoala Gimnazială Iernut  677.690,00 de lei.

Pe locul al treilea se află Miercurea Nirajului care va primi bani pentru modernizarea drumului comunal DC 24A Sardu Nirajului-Beu-Veta – 6.105.246,00 de lei.

Locul IV este ocupat de orașul Sărmașu care va primi bani pentru construirea grădiniței cu program normal, proiect în valoare de 658.737,96 de lei, pentru dotarea grădiniței cu program normal – 117.810,00 de lei și pentru modernizarea străzilor din orașul Sărmașu 3.409.070,44 de lei.

Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș se poziționează pe al V-lea loc și va primi bani pentru proiectul de reabilitare și extindere a Liceului Tehnologic „Sfântul Gheorghe”, clădirea cu clasele primare – 4.853.267,00 de lei.

Tot la orașe, Ungheniul vine din urmă și ocupă poziția a VI-a, primind bani pentru trei proiecte, și anume extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa – 3.107.970,00;
Racorduri de canalizare în localitatea Cerghid, orașul Ungheni – segment Cerghid 299.157,00 de lei; Racorduri de canalizare în localitatea Morești, orașul Ungheni  – Segment Morești 419.547,00 de lei.

Surpriza este orașul Luduș care se poziționează pe ultimul loc primind cei mai puțini bani la orașe (dar mai puțini și decât multe comune, după cum veți putea observa mai jos). Astfel, cele două proiecte câștigătoare ale orașului Luduș sunt Modernizare strada Mureșului și strada Crângului 1.081.549,00 și Viabilizare teren pentru ansamblul de locuinţe din oraşul Luduş, str. Zăvoiului, nr. 13-15-17,  329.440,00 de lei.

Banii intrați în comune. Locul I – Crăciunești, codaș Ernei

Locul I la comune este ocupat de Crăciunești care va primi 28.973.161,00 pentru proiectul Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești.

Pe locul al doilea este poziționată comuna Adămuș cu proiectul „înființare rețea de apă uzată în localitățile Cornești și Crăiești”, 20.250.074,34 de lei.
Poziția a treia este ocupată de comuna Gheorghe Doja care va primi bani pentru două proiecte, respectiv: Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș 12.942.274,00 și Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare 4.687.088,00 de lei.

Poziția a 4-a este ocupată de comuna Brîncovenești  prin proiectul „Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitățile Brîncovenești și Vălenii de Mureș” – 19.862.650,00 de lei.

Comuna Apold ocupă poziția a 5-a și va primi 15.931.724,00 de lei  pentru Canalizare menajeră stație de epurare.

Locul 6 – Bichiș prin proiectul Reabilitare și modernizare rețele de drumuri în comuna Bichiș, județul Mureș 15.320.000,00 de lei.

Comuna Mădăraș ocupă locul 7 cu proiectul Canalizare menajeră și extindere alimentare cu apă și va primi 14.725.600,00 de lei.

Foarte aproape se află comuna Răstolița cu patru proiecte ce însumează peste 14 milioane de lei, și anume Extindere alimentare cu apă potabilă 2.897.350,00 de lei; Modernizare Şcoala din loc. Răstolița – 471.558,00 de lei; Construire pod peste râul Mureș în localitatea Borzia – 4.895.992,00 de lei și Construire pod peste râul Mureș în localitatea Iod – 4.324.794,00 de lei.

Poziția a noua este ocupată de Albești: Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Boiu și Țopa 12.669.220,37 de lei, urmează Mica cu patru proiecte: Construire grădiniță program normal, loc. Ceuaș, comuna Mica – 1.530.641,00 de lei; Modernizare și extindere școala gimnazială Deaj – 2.111.428,90 de lei; Construire dispensar medical 1.961.811,37 de lei; Reabilitarea și construirea unor poduri şi podețe din comuna Mica  6.613.949,75 de lei.

Poziția a 11-a este ocupată de comuna Fîntînele cu șase proiecte ce însumează peste 10 milioane de lei, și anume Realizarea rețelei de canalizare menajeră în satul Călimănești 5.062.841,00 de lei;  Reabilitare grădiniță cu program normal sat Roua, comuna Fîntînele –  575.000,00 de lei; Reabilitare grădiniță cu program normal și grădiniță cu program prelungit sat Fîntînele, comuna Fîntînele -1.430.000,00 de lei; Reabilitare şi extindere grădiniţă cu două săli de clasă pentru funcţionarea de şcoală clasele I-IV în satul Viforoasa – 702.496,00 de lei; Reabilitare școală primară nr. 3 sat Fîntînele – 550.000,00 de lei; Reabilitare dispensar uman sat Fîntînele – 1.430.000,00 de lei.

În continuare urmează Chețani (loc 12) cu proiectele Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni, comuna Chețani – 3.723.232,00 de lei și Îmbunătățirea infrastructurii rutiere –  6.635.787,48 de lei.

Locul 13: Eremitu, cu proiectele: Extindere de apă potabilă, construire rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Eremitu etapa 2  –  10.201.921,00 de lei și Reabilitarea clădirii dispensarului medical cu 674.190,00 de lei.

Locul 14 este ocupat de Ideciu de Jos cu proiectele Extinderea rețelei de alimentare cu apă comuna Ideciu de Jos sat Deleni – 1.427.486,00 de lei și Modernizare străzi în comuna Ideciu de Jos – 5.974.716,00 de lei.
Locul 15- este ocupat de Iclănzel cu 3 proiecte: Reabilitare grădiniță Iclandu Mare – 605.956,27 de lei; Reabilitare Şcoala Gimnazială Iclandu Mare – 2.171.809,40 de lei și  Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Iclănzel, jud. Mureș 7.082.360,00.

Locul 16: comuna Band care va primi bani pentru trei proiecte: Finalizare rețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Band – 7.538.898,23 de lei, Reabilitare și modernizare drum comunal DC132 din comuna Band – 9.058.266,00 de lei și Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Band – 511.676,20 de lei.

La foarte mare apropiere se află comunele Gornești și Neaua. GORNEŞTI: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere  -9.504.781,00 de lei; NEAUA: Modernizare străzi în comuna Neaua 9.328.955,00 de lei.

Locul 19 este ocupat de comuna Bahnea prin proiectele Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor generale din localitățile Bahnea și Idiciu – 2.450.000,00; Reabilitare și modernizare străzi în Comuna Bahnea, Județul Mureș 5.932.256,54de lei.

Locul 20 Cristești – va avea o nouă grădiniță 

Pe locul 20 vine comuna Cristești cu proiectele: Modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localităţile Cristeşti şi Vălureni – 6.746.796,00 de lei;  Grădiniţă cu program prelungit loc. Cristeşti – 1.633.026,00 de lei.

Foarte aproape se află Băgaciu care va primi bani pentru proiectele: Realizare dispensar medical uman și Farmacie în Comuna Băgaciu – 673.041,46 de lei; Aluniș: Asfaltare străzi în comuna Aluniș –  6.500.030,62 de lei;  Bălăușeri: Canalizare menajeră în localitatea Chendu, comuna Bălăușeri – 6.184.214,00 de lei; Ceuașu de Câmpie: Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile Herghelia, Culpiu şi Bozed, comuna Ceuaşu de Cîmpie  -6.593.012,00 de lei.

Locul 25 Băla

Pe locul 25  se află comuna Băla care va primi bani pentru proiectele: Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din localitatea Băla și Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare 6.297.598,00 de lei.

Urmează Cuci: Modernizare străzi în localitățile Petrilaca și Orosia – 7.075.556,00 de lei; Lunca: Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Lunca –  7.902.790,00 de lei și Beica de Jos  cu trei proiecte: Construire dispensar medical uman –  942.290,00 de lei; Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos – Habic, DC 10 Căcuciu-Sînmihai de Pădure, județul Mureș 7.107.642,85 de lei.

Locul 28 – Pănet: Modernizare infrastructură rutieră – 6.367.523,00 de lei și  Modernizarea iluminatului public de pe raza comunei – 72.163,00 de lei.

Locul 29 Măgherani, cu trei proiecte: Reabilitare şi modernizare grădiniţa în localitatea Torba – 508.167,00 de lei; Reabilitarea şcolii gimnaziale din localitatea Măgherani – 1.648.019,00 de lei și Modernizarea drumului comunal DC 32 Măgherani-Silea Nirajului Km 0+000-4+500 5.106.193,00 de lei.

Locul 30: Chibed va avea un dispensar multifuncțional

Urmează Chibed Construire dispensar medical multifuncțional în comuna Chibed 1.334.689,00 de lei și Construire pod de beton armat peste Tîrnava Mică în comuna Chibed 6.829.381,00  de lei; Glodeni: Reabilitarea şi extinderea şcolii gimnaziale „Adorjáni Károly”,  5.000.000,00 de lei și Reabilitarea şi mansardarea dispensarului medical din localitatea Glodeni, judeţul Mureş 1.139.891,00 de lei; Păsăreni: Reabilitare centru medical multifuncțional – 577.306,00 de lei; Îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Păsăreni – 5.347.225,00; Cucerdea: Extinderea infrastructurii de bază la scară mică în structura rutieră a comunei Cucerdea – 5.562.445,00 de lei; Ibănești: Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești – 2.631.993,00 de lei; Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești 2.303.192,00 de lei; Bogata: Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bogata, județul Mureș 4.075.366,27 de lei; Rîciu: Modernizare drumuri comunale în comuna Rîciu, jud. Mureș DC 142B: (DJ 173) Valea Ulieşului- Valea Sînmărtinului km 0+350-7+500 4.058.982,00; Hodac: Modernizare și extindere școală gimnazială Hodac în localitatea Toaca, județul Mureș 3.782.595,72; Asfaltare drum Dubiștea de Pădure-Hodac, județul Mureș km 0+000-1+577, L=1,577 km 1.743.865,00; Daneș: Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș 5.185.487,01 de lei; Deda: Reabilitare cameră captare și înlocuire conductă de aducțiune apă de la izvorul de coastă Donca comuna Deda, jud. Mureș – 2.252.238,44 de lei și Construire dispensar medical, loc. Deda, comuna Deda, județul Mureș 1.719.047,72 de lei; Gălești Extinderea și reabilitarea școlii gimnaziale „Szentivani Mihaly” Gălești, județul Mureș 4.006.846,00 de lei; Gănești:  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș – 4.480.509,00 de lei; Fărăgău cu proiectele – Extindere rețea de apă și incendiu în comuna Fărăgău, județul Mureș 470.579,00; reabilitare și modernizare școală gimnazială 1.067.363,00 de lei; Reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Tonciu, comuna Fărăgău 858.053,00 de lei; Asfaltare străzi rurale secundare în localitatea Poarta, județul Mureș 1.515.763,00; Acățari Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș 3.040.388,00.

Pe locul 40 Batoș 

Pe locul 40 Batoș care va primi bani pentru proiectele: Modernizare, renovare și dotare grădiniță în comuna Batoș, județul Mureș – 1.202.143,00de lei; Modernizare, renovare și dotare Dispensar uman loc. Batoş 2.003.517,00 de lei. Urmează Pogăceaua: Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în comuna Pogăceaua, județul Mureș 2.901.309,50 de lei; Ghindari: Reabilitare și modernizare școala în satul Trei Sate, comuna Ghindari, județul Mureș 2.806.563,22 de lei; Miheșu de Câmpie: Modernizare străzi secundare în comuna Miheșu de Câmpie 2.705.906,00 de lei; Bereni Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și a procesului de învățământ în comuna Bereni județul Mureș 2.662.434,00; Lunca Bradului:  Asfaltare strada Fântânel și strada pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, judeţul Mureş 2.461.351,00 de lei; Crăiești: Asfaltare DC150 sat Milășel, comuna Crăiești, județul Mureș 1.958.310,00 de lei; Coroisânmărtin: Modernizare străzi în satul Șoimuș, comuna Coroisânmărtin 751.125,00 de lei și Pod nou peste pârâul Seleuș în satul Șoimuș, Comuna Coroisânmărtin 972.725,00 de lei; Livezeni: Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Livezeni, județul Mureș 1.608.682,60 de lei; Ațintiș: Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială Ațintiș, din comuna Ațintiș, județul Mureș 1.460.000,00 de lei; Ogra: Reabilitare Şcoala Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, județul Mureș – 1.326.529,89 de lei; Chiheru de Jos: Asfaltare drum comunal DC12 Chiheru de Jos- Urisiu de Jos, comuna Chiheru de Jos, județul Mureș 1.210.423,97;  HODOŞA Reabilitare şi modernizare școala gimnazială Petres Kalman Sâmbriaș localitatea Isla, județul Mureș 934.700,00; Grebenișu de Câmpie: Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala Generală 1 (veche) 463.742,00 și Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială 2 (nouă) 522.537,00 de lei; Breaza: Lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului public în Comuna Breaza 361.384,40.

Pe ultimul loc se află comuna ERNEI cu proiectul Racorduri la canalizare menajeră în localitatea Dumbrăvioara pentru care va primi 210.386,79 de lei.

Bani prin CJ

Tot prin PNDL se vor primi bani și la nivel de Consiliu Județean Mureș astfel:  Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 151B Bahnea-Cund-limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș 5.292.728,37 – 10 mil 900; Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ 133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș 26.522.209,00de lei; Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș 24.699.280,21; Reabilitare drum județean DJ 151 Luduș-Sărmaș-limită județ Bistrița-Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș 2.189.489,30.

Vasile DANCEA

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.