fbpx

Polițiștii mureșeni au aplanat 3713 stări conflictuale în cursul anului trecut

Astăzi, 22 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş în cursul anului 2019.

În data de 22 ianuarie a.c., într-un cadru festiv, alături de domnul comisar şef de poliţie BUCUR MARIAN– reprezentant alInspectorului General al Poliţiei Române, de dna. CRISTINA MARA TOGĂNEL – Prefect al judeţului Mureş, de dl. PETER FERENC –  Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, de reprezentanţii unităţilor de Parchet din judeţul Mureş, ai structurilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi ai organizaţiilor profesionale şi sindicale, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureş a prezentat materialul de evaluare a activităţii poliţiei mureşene.

Astfel, în anul 2019, datorită continuităţii obiectivelor şi priorităţilor, efortului depus de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, precum şi asigurării resurselor necesare desfăşurării activităţilor curente, s-a reuşit să se asigure siguranţa cetăţeanului la un nivel superior.

Managementul instituţional practicat a fost adaptat continuu la evoluţiile fenomenului infracţional şi al mutaţiilor social-economice, prin măsuri obiective, aplicate potrivit conceptelor moderne de abordare a activităţii poliţieneşti.

Orientarea activităţilor pe principiul eficienţei acţionale, s-a realizat de la nivelul conducerii prin sprijin şi coordonare directă a structurilor din subordine, în scopul creşterii operativităţii şi calităţii pe axa informaţie – sesizare – investigare, pentru controlul şi diminuarea criminalităţii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, în cursul anului 2019, a avut 4 obiective majore:

 • creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, precum şi sporirea gradului de siguranţă rutieră şi a transporturilor;
 • prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
 • asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Din totalul posturilor prevăzute, peste 86,32 % sunt ocupate. În perioada analizată, şi-au încetat raporturile de serviciu 5 ofiţeri de poliţie şi 25 de agenţi de poliţie. În anul 2019, au fost încadraţi 5 ofiţeri şi 90 de agenţi de poliţie, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ale M.A.I.

Parcul auto al unităţii este format din 355 de autovehicule de diferite tipuri şi mărci. În anul 2019, au intrat în parcul activ al I.P.J. Mureş un număr de 22 de mijloace auto.

Poliţiştii rutieri şi luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au fost dotaţi cu echipament în valoare de 216.000 de lei.

În cursul anului 2019 la reședința Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost efectuate lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, finanţate în cadrul Programului de Cooperare elveţiano-român, în valoare de peste 22.000 de lei.

La Dispeceratul integrat 112, au fost înregistrate 22.342 apeluri prin SNUAU 112, vizând strict atribuţiile poliţiei.

De asemenea, s-au efectuat intervenţii la alte 1653 de evenimente semnalate prin dispecerate şi alte 1368 evenimente sesizate în mod direct de către cetăţeni; nu în ultimul rând, la 565 evenimente s-a intervenit datorită sesizării din oficiu a poliţiştilor, astfel că numărul total al intervenţiilor la evenimente este de 25.928.

În funcţie de timpul de reacţie, rezultă că până la 10 de minute s-a intervenit cu maximă operativitate în peste 78,52 % din cazuri.

Structura de intervenţie

În cursul anului 2019 au fost executate un total de 1352 misiuni specifice (+645 faţă de anul 2018), dintre care 23 activităţi de restabilire şi menţinere a ordinii şi liniştii publice, 499 misiuni de patrulare, 75 de percheziţii, 103 misiuni de supraveghere a persoanelor încarcerate, 22 misiuni de pază şi escortă.

În perioada de referinţă au fost susţinute câte 6 sesiuni lunare de pregătire pe linia autoapărării, a tacticii de intervenţie şi a utilizării armamentului din dotare, în care au fost angrenaţi 750 de lucrători operativi din structurile poliţiei de ordine publică, poliţie rutieră şi transporturi.

Criminalistic

În cursul anului 2019, poliţiştii criminalişti au participat la 4.027 de cercetări la faţa locului. În urma activităţilor desfăşurate au fost descoperite şi ridicate peste 9460de urme criminalistice.

Prin metode şi mijloace specifice au fost identificate 276 de persoane şi obiecte în 227 de cauze. Totodată, specialiştii criminalişti au examinat 1910 materiale.

În cadrul Laboratorului Poligraf au fost testate cu tehnica poligraf 167 de persoane,  întocmindu-se 105 rapoarte de expertiză și constatare criminalistică, în 72 de cauze.

Pe raza județului Mureș, această activitate a fost orientată pentru prevenirea și combaterea criminalității, realizându-se într-un sistem integrat și într-un mediu comun de operare a structurilor M.A.I. și a altor autorități de securitate și ordine publică.

Situația operativă înregistrată și modul de organizare a dispozitivelor, au fost analizate săptămânal în cadrul ședințelor tactice ale Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor (împreună cu şefii structurilor de jandarmi).

Activități desfășurate și rezultatele obținute:

 •      fapte descoperite în flagrant = 1376
 •      mandate de aducere executate = 2.051
 •      mandate penale executate = 72
 •      petiții/sesizări soluționate = 3.719
 •      contravenții aplicate = 72.113
 •      urmăriți prinși = 47
 •      stări conflictuale aplanate = 3.713
 •      intervenții la evenimente = 25.928

Cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative

Unul din obiectivele pe linie de evidenţă nominală a fost în anul 2019 alimentarea sistemului ROCRIS cu datele de cazier judiciar şi eliberarea tuturor documentelor specifice cazierului judiciar pe loc, utilizând sistemul ROCRIS.

Au fost eliberate 56.208 certificate de cazier judiciar şi 5759 de adeverinţe de integritate comportamentală.

Din analiza rezultatelor obţinute la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş în anul 2019, rezultă că activitatea a fost una deosebit de complexă, cu un volum mare de muncă, în toate domeniile din competenţa Poliţiei Române. S-a urmărit permanent gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative de pe raza de competenţă.

Rezultatele obţinute au fost posibile datorită bunelor relaţii de cooperare cu toate instituţiile partenere, precum şi sprijinului acordat pe tot parcursul anului 2019 de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe toate liniile de muncă, fapt pentru care, în numele tuturor poliţiştilor – le mulţumim!

Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de I.P.J Mureș în anul 2019, confirmă faptul că fenomenul infracţional la nivelul judeţului Mureş este ţinut sub control.

În ciuda tuturor dificultăţilor întâmpinate, se poate afirma că I.P.J. Mureş a realizat indicatori de performanţă la un nivel corespunzător, în pofida unor evoluţii şi mutaţii continue în plan social, economic şi instituţional, cât şi a manifestărilor din ce în ce mai acerbe ale infracţionalităţii pe plan mondial.

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW