• Home
  • A legszebb szász erődtemplomok Erdélyben

A legszebb szász erődtemplomok Erdélyben

Az erődtemplomok építését vagy a régebbi templomok erődítését a 15. század második felétől kezdve az egyre erősebb, főként Erdély déli, szászok által lakott területeit érő török és tatár támadások tették szükségessé. Az evangélikus felekezethez tartozó, közel 150 szász erődtemplom közül a leglátványosabbak Berethalmon, Almakeréken, Szászfehéregyházán, Prázsmárban és Szászhermányban láthatjuk, közülük több UNESCO-védelem alatt áll.


Berethalom

A 16. században épült, gótikus stílusú berethalmi (Biertan, Birthälm) templom Segesvár közelében található, ez az egyik legismertebb, UNESCO-védelem alatt álló szász erődtemplom Erdélyben.

A hatalmas méretű templom gazdag hálóboltozattal, díszes gótikus ablakokkal büszkélkedik, ódon hangulatát fokozzák a kétoldalt függő középkori céhzászlók és – az egykor gazdag szász települések templomaira jellemző – néhány régi keleti szőnyeg. Legfőbb ékessége a 28 táblából álló, késő gótikus és reneszánsz stílusjegyeket ötvöző szárnyasoltár, amely legnagyobbnak számít egész Erdélyben. A szárnyakon Jézus életének jelenetei elevenednek meg, a képek stílusában németalföldi mesterek hatása ismerhető fel. Az oltárszekrényt Jézus keresztre feszítését ábrázoló szoborkompozíció tölti ki, a kereszt alatt Szűz Máriával, Mária Magdolnával és János apostollal. Különleges érték az újszövetségi jelenetekkel díszített szószék, illetve a reneszánsz sekrestyeajtó, amelynek – bentről megtekinthető – bonyolult zárrendszere igazi remekmű.

Berethalom erődtemplom
Berethalom erődtemplom


Almakerék

A közeli Almakeréken (Mălâncrav, Malmkrog) Erdély egyik legszebb, freskókkal gazdagon díszített gótikus templomát kereshetjük fel. Eredetileg a templom kriptájában volt eltemetve I. Apafi Mihály (a környék ugyanis az Apafi család ősi birtoka volt), a fejedelem földi maradványait azonban a második világháború idején áthelyezték át a kolozsvári Farkas utca templomba, díszes szarkofágja pedig a budapesti Nemzeti Múzeumban látható.

A képek a főhajóban a teremtést, valamint az Ószövetség és az Újszövetség egy-egy történetét mutatják be, fentről lefelé, cikcakkban haladva. A szentélyben jobban kivehetőek a képek, a bal oldali falon a passió jelenetei tűnnek fel, különösen kifejező például a felakasztott, ördögökkel körülvett Júdás. A szentély mennyezetén a négy evangélista szimbólumait figyelhetjük meg: az oroszlánt (Márk), a bikát (Lukács), a sast (János) és az angyalt (Máté).

A templom nyáron napközben általában nyitva tart, egyébként a főutcán lévő 307. számú házban vagy közvetlenül a templom alatt lévő, szépen felújított lelkészi hivatalban (Pfarrhaus) kérhetjük el a kulcsot. Almakeréken még ma is viszonylag jelentős, mintegy 150 fős szász közösség él.

Almakerék erődtemplom
Almakerék erődtemplom


Szászfehéregyháza

Szászfehéregyháza (Viscri, Deutsch-weisskirch) a nevét a fehér falú, faerkélyes tornyokkal körülvett, igazi középkori hangulatot árasztó erődtemplomáról kapta. A faluban eredetileg székelyek éltek, az ő általuk épített kápolna átalakításával építették fel a templomot az 1200 körül betelepedő szászok. Az UNESCO-védelem alatt álló templom belseje elképesztően bájos, a toronyból pedig az ősi hangulatú falu háztetőire nyílik lenyűgöző kilátás. A várfalban egy szerény néprajzi kiállítás is látható.

Az eredeti szász falukép egyébként Szászfehéregyházán maradt fenn a leglátványosabban: a jellegzetes szász házak bájos rendben sorakoznak a széles főutca két oldalán, ráadásul – a legtöbb szászföldi településsel ellentétben – a homlokzatok is ízlésesen fel lettek újítva. A falu tele van élettel, kíváncsi látogatókkal, akik úgy tűnik vigyáznak rá, hogy az autentikus falukép a jövőben is fennmaradjon.

Szászfehéregyháza erődtemplom
Szászfehéregyháza erődtemplom


Szászhermány

A Brassó közelében fekvő Szászhermány (Hărman, Honigberg) gótikus erődtemplomát hét védőbástyával megerősített, 12 méter magas várfal veszi körül. A templom a 13. században épült, majd a többi szász templomhoz hasonlóan a 15. században védőfallal vették körül, amelyben hosszabb támadások esetére akár ottlakásra is alkalmas cellákat alakítottak ki. A várfalban egy gótikus stílusú, 15. századi freskókkal – egyebek mellett az utolsó ítélet képével – gazdagon díszített kápolna is fennmaradt, fal egy másik részében pedig kiállítást rendeztek be szász bútorokból és viseletekből. A templomban is feltétlenül érdemes körülnézni, egyebek mellett az itt látható gyönyörű régi keleti szőnyegek miatt.

Szászhermány erődtemplom
Szászhermány erődtemplom


Prázsmár

A legnagyobb és sokak szerint legkülönlegesebb szász templomerőd szintén Brassó közelében, Prázsmáron (Prejmer, Tartlau) található. A Világörökség részét képező templom építése már a 13. század elején, a német lovagrend rövid ideig tartó uralma idején elkezdődött. A korai gótikus stílusú templom a kerci cisztercita apátság mintájára épült, mivel azonban a lovagrend építtette, eredetileg nem a kercihez hasonló hosszú szárú, hanem a német lovagrend keresztjére emlékeztető egyenlő szárú kereszt alakú volt az alaprajza.

A templom belső várfala az első török támadás idején, 1425-ben épült, majd a 16. században még egy fallal megerősítették. A hatalmas kettős várfalba építve, négy szinten összesen 272 tároló- és lakóhelyiségből álló cella állt a falu lakóinak a rendelkezésére, hogy támadás idején ott húzódjanak meg (mai szemmel a várudvar határozottan emlékeztet egy négyszintes modern társasházra). A kívülről falépcsőkön megközelíthető cellák belül is összeköttetésben vannak egymással, és egész kis labirintust alkotnak – érdemes szétnézni benne. A cellák egy részében kiállítások láthatók, melyek közül a legérdekesebb egy régi osztályterem és egy régi szász bútorokból álló gyűjtemény.

Prázsmár erődtemplomPrázsmár erődtemplom

keletnyugat.hu

Leave A Comment

*

code