• Home
  • A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság fogadja a kérelmeket a településen élő alacsony jövedelműek támogatására vonatkozó elektronikus szociális utalványok adományozására

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság fogadja a kérelmeket a településen élő alacsony jövedelműek támogatására vonatkozó elektronikus szociális utalványok adományozására

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság 2022. június 6-tól, hétfőtől kezdődően veszi át a szociálisan rászoruló személyek kérelmét a 2022. június 1. és december 31. között kiadott szociális utalványok elektronikus úton történő odaítélésére, a 63/2022-os SKR előírásainak megfelelően.

A szociális utalvány alapján nyújtott elektronikus alapú támogatás 250 lej névértékű, kéthavonta egyszer folyósítható alapvető élelmiszerek vásárlására és/vagy meleg étel biztosítására.

Az odaítélt összegeket az egyes feltöltések időpontjától számított 12 hónapon belül lehet felhasználni.

A program kedvezményezettjei:

▫az állami nyugdíjrendszer nyugdíjasai, az ágazati nyugdíjpénztárakba bejegyzett nyugdíjasok és a külön törvények által biztosított, területi nyugdíjpénztárak/ágazati nyugdíjpénztárak által fizetett jogosultságok kedvezményezettjei, akiknek havi jövedelme 1500 lej vagy annál kisebb;

▫súlyosan, jelentősen vagy közepesen fogyatékosnak minősített személyek – gyermekek és felnőttek -, akiknek saját havi jövedelme nem haladja meg az 1500 lejt;

▫szociális segélyre vagy családfenntartási támogatásra jogosult családok,

A kedvezményezettek részéről semmilyen lépésre nincs szükség. A Maros Megyei Nyugdíjpénztárnak és az Országos Kifizetési és Társadalmi Felügyeleti Ügynökségnek már szerepelnek a nyilvántartásában ezen személyek, akik aki otthon, postai úton kapják kézhez a szociális utalványokat, a kártya típusú támogatást.

A következők esetében:

▫legalább 2 gyermeket eltartó családok, akiknek egy családtagra jutó havi jövedelme legfeljebb 600 lej;

▫egyszülős családok, akiknek egy családtagra jutó havi jövedelme legfeljebb 600 lej;

▫hajléktalan személyek

A fent említetteknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk 2022. június 6-tól, hétfőtől:

☑típuskérvény, mellékelve a saját felelősségű nyilatkozatot is – elérhető ITT: https://www.tirgumures.ro/…/Cerere%20si%20declaratie…

☑A családtagok személyazonosító okmányainak másolata, születési / házassági anyakönyvi kivonat;

☑2022-ben megszerzett jövedelemigazolás, 2022 januárja és a támogatás folyósításának hónapját megelőző hónapra közötti időszakra vonatkozóan;

☑Egyéb iratok, esetenként.

A fent említett dokumentumokat elküldhetik elektronikus formában a registratura.das@tirgumures.ro e-mail címre, vagy benyújthatják fizikai formában a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Iktatójában, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a 8-as számú szobában, (program: Hétfőtől-Péntekig 08:00-12:00, Kedden és Csütörtökön 14:00-16:00 óra között), minden hónap utolsó napjáig, hogy a következő hónaptól segítségben részesülhessenek. A saját felelősségű nyilatkozatot csak egyszer kell benyújtani, a teljes programidőszak jegyeinek odaítélésére, a támogatás folyósításának hónapjától kezdődően. A hajléktalan személyek számára az űrlapok nyomtatott formában elérhetők a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Iktatójában, vagy közvetlenül a marosvásárhelyi Éjjeli Menedékhelyen, a Rozmaring utca 36. szám alatt.

A fent meghatározott kategóriák közül több kategóriába is sorolható személyek egyetlen kategória támogatásában részesülnek, amelyhez a támogatás odaítélésének időpontjában tartoznak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus formájú szociális utalványokat postai úton juttatjuk el az erre jogosultak otthonába. Kivételt képeznek a hajléktalan személyek, ezek esetében a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság intézkedik a közvetlen kiosztás érdekében.

Az ezen szociális utalványokon keresztül nyújtott összegek kizárólag élelmiszer és meleg étel vásárlására használhatók, kizárólag hozzárendelt egységek hálózatában, a kedvezményezett személyi igazolványa alapján, és az egyes feltöltések időpontjától számított 12 hónapon belül használhatók fel.

Részletek: https://bit.ly/3t9UqPR

Leave A Comment