• Home
  • Diszpolgárrá avatták Szováta három jeles személyiségét

Diszpolgárrá avatták Szováta három jeles személyiségét

Mester Zoltán, Kuti Dénes és Baczoni Sándor neve ismerősen cseng minden szovátainak. Munkásságukkal számos területen hozzájárultak a település kulturális fejlődéséhez, valamint közösségformálásához. A Sánta Csaba szobrászművész által megformált kisplasztikák, amelyeket a díszpolgárok kaptak a bölcső, a nász és a harangot jelképezik.

Mester Zoltánról, a Bernády Közművelődési Egylet elnökéről Molnos Ferenc így írt laudációjában: „Mester Zoltán korábbi lelkesedéséből mit sem veszítve sürgölődik ma is. Tervez, szervez, plakátot ragaszt, meghívókat hordoz szét, konferál, szaval, és több évtizedre visszamenően dokumentumokban őrzi Szováta kulturális életének bizonyítékait.”

Kuti Dénes festőművészről jóbarátként Bocskay Vince megemlíti: „Kutinál jobban talán senki sem tudja, hogy a művészetnek igencsak köze van a szép kategóriájához. Gyönyörű elemekkel mond el megrázó dolgokat. Az ösztönös és a tudatos egyensúlyát a mesterségbeli tudás még hitelesebbé teszi a művekben. Nem kevés bátorság és céltudatosság kell ahhoz, hogy megszólalásának ürügyeként letűnt korok olyan műfaját válassza, mint a tájkép. Szakmai felkészültsége és festői vénája révén fajsúlyos gondolatok hordozójává tudja tenni azt.”

Ferenci István így méltatta Baczoni Sándor nyugalmazott lelkipásztort: „Hibát követnénk el, ha csak az anyagi megvalósításokról beszélnénk. Baczoni Sándor református lelkipásztor, 27 évi szovátai szolgálata alatt, az igei szolgálat mellet, a kapcsolatteremtésben és annak ápolásában is kiemelkedő szerepet vállalt. Jó kapcsolatot ápolt a gyülekezeti tagokkal, a testvérgyülekezetekkel, a történelmi egyházak vezetőségeivel, a város valamint a megye vezetőségével.”

„Talán a Jó Isten keze, a döntések egymásutánja, vagy a nem létező véletlen alakulása hozta úgy, hogy ez a három kiemelkedő személyiség annak idején Szovátára telepedett le. Nemsokára ez a város lett az otthonuk, munkásságukkal kimondhatatlanul sokat tesznek a településért, ezért is megfogalmazhatatlan az a köszönet, amivel nekik tartozunk.” – olvasható Szováta Város Önkormányzatának közösségi oldalán.

Fotók: Szováta Város Önkormányzata

Leave A Comment

*

code