• Home
  • Nyilatkozat a Bolyai utca 5. szám alatti épületről

Nyilatkozat a Bolyai utca 5. szám alatti épületről

A napokban egyes személyek közösségi oldalain hamis információk jelentek meg a Bolyai utca 5. szám alatti épület tulajdonjogával kapcsolatban.
A következőket szeretném pontosítani:
A szóban forgó épület tulajdonjoga a marosi közbirtokosságé, amely 1915 óta birtokolja az épületet.
A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal soha nem volt tulajdonosa a Bolyai utca 5. szám alatti ingatlannak. Ezt az épületet, ahogy sok más ingatlant is, a kommunizmus idején a román állam használta. Az 1989-es forradalom után nem rendezték az ingatlan tulajdonjogát, ahogyan azt városunk más épületeivel tették.
2001-ben felvették a marosvásárhelyi ingatlanok Fehér Könyvébe, amely számbavette a román állam által használt városi épületek tulajdonjogi helyzetét. E döntés alapján az akkori vezetés bejegyezhette az épületet a város örökségi listájára, melynek határideje 2010 év vége volt.
A Florea polgármester és személyes tanácsadója, Claudiu Maior által fémjelzett városvezetés azonban nem tett lépéseket az épület bejegyzése érdekében. Így 2010 után, amikor a határidő lejárt, elveszett a lehetőség, hogy az épület a város ingatlanvagyonának részévé váljon.
Az épületre vonatkozó egyetlen dokumentumban sem szerepel a román állam, sem a marosvásárhelyi önkormányzat, mint ami a szóban forgó ingatlan felett tulajdonjoggal rendelkezne.
2022-ben a városháza megpróbálta nyilvántartásba venni az épületet, de ez nem sikerült. Meg fogjuk támadni a Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal (OCPI) döntését, hogy az épület a város tulajdonába kerülhessen.

Soós Zoltán polgármester