fbpx

Primul termen

Subscrisa BEJ Wachter Julianna Eniko cu sediul în  mun. Odorheiu Secuiesc , str. Tamasi Aron nr. 12 ap. 7, jud. Harghita prin executor judecătoresc Wachter Julianna Eniko,vinde prin licitaţie publică organizată, la sediul său, în data de  02.11.2021  ora: 13,00, imobilul situat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Târgului ap.nr.1/V, jud. Harghita , înscris în CF nr. 52846-C1-U5 , compus din apartament mansarda : 3 birouri, 1 antreu, 1 grup sanitar cu suprafața de : 50 mp,  proprietatea debitorului: Katona Sandor, cu domiciliul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Forțeni nr. 10, jud. Harghita, la preţul de: 41.678,00 Euro.

Sunt somati toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Sunt invitati toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertantii sunt obligati să depună, până la termenul de vânzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pe www. registru.uniuneaexecutorilor. ro 

Publicatia poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW