Programare online pentru primiri acte la Primăria Târgu Mureş

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș anunţă că, ȋncepȃnd cu data de 3 ianuarie 2019, accesul cetăţenilor la ghişeul de primiri acte se poate face şi pe bază de programare online, accesând pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș – www. tirgumures.ro. Aplicaţia trimite automat un e-mail, care precizează datele rezervării online: ghişeul, ziua, ora şi documentele necesare emiterii actului de identitate.

Programul permite vizualizarea intervalelor orare care sunt disponibile, prin afișarea culorii roșii – dacă este ocupat, sau verde – liber.

Programarea online se adresează persoanelor care solicită act de identitate din următoarele motive:

– Eliberarea primului act de identitate;

– Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;

– Eliberarea primului act de identitate ca urmare a pierderii/furtului/distrugerii/deteriorării celui anterior;

– Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;

– Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării numelui/prenumelui/data/locul nașterii;

– Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor/renumerotării imobilelor;

– Stabilirea reşedinţei;

– Eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru persoanele domiciliate în străinătate care locuiesc temporar în România;

Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (dobândire/redobândire cetăţenie), respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România nu se fac programări online, persoanele interesate urmând să se prezinte la sediul nostru.

Tot pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș – www. tirgumures.ro, cetățenii au deja la dispoziție serviciul on-line pentru programarea căsătoriei și pentru transcrierea actelor de stare civilă la dobândirea/redobândirea cetățeniei române.

Comentează cu Facebook