Radiografia învățământului mureșean (II)

Absenteismul școlar o boală greu de stârpitSistemul de învățământ românesc este în mod periculos subfinanțat, situându-se pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat, în cadrul Uniunii Europene, România are cea mai mică alocare bugetară pentru educație: în ultimul an pentru care există statistici pe site-ul oficial al Eurostat, 2011, România avea o alocație bugetară de 3,07% din PIB. La nivelul Uniunii Europene, cheltuielile pentru educație se situează în jur la 6% din PIB, asemănător situației din SUA.
Cum se prezintă învăţământul mureşean în această situaţie?
Vă prezentăm, în continuare, câteva date importante referitoare la: scăderea numărului de profesori şi deficitul de profesori la unele materii (datorat salarizării deficitare); absenteismul şcolar îngrijorător, la învăţământul particular; proiecte cu fonduri europene; ajutor financiar pentru copiii cu situaţie materială precară etc.
În general, informaţiile au fost extrase din Raportul privind starea învățământului mureșean în anul școlar 2013 – 2014, publicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Mureş şi cuprind date despre actualul şi fostul an şcolar. Raportul integral poate fi citit pe site-ul inspectoratului.
Criza economică a redus numărul profesorilor
În anul școlar trecut, în județul Mureș, au profesat aproximativ 6.970 de profesori. Numărul profesorilor a scăzut în ultimii zece ani cu mai bine de 1.100 de persoane (în anul școlar 2004 – 2005 existau aproximativ 8.092 de profesori mureșeni). De fapt, scăderea se pare că a fost rezultatul crizei economice şi a politicii de reduceri a cheltuielilor bugetare, fiindcă numărul de posturi a fost redus în perioada 2009 – 2012, în restul intervalului de 10 ani, numărul profesorilor rămânând relativ constant.
Profesii căutate, materii solicitate
Deși majoritatea posturilor din județ au fost ocupate de personal calificat (doar 1,6% din totalul normelor didactice fiind ocupate de personal necalificat), în ultimii ani s-a constatat că, la unele materii, există o mare „criză” de profesori. „Disciplinele cele mai deficitare în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic calificat, la nivelul judeţului sunt: învăţători la clasele cu predare în limba germană, fizică-chimie şi educaţie muzicală specializată și matematică”, se arată în Raportul amintit anterior, semnat de inspectorul școlar general de la IȘJ Mureș, prof. Ștefan Someșan.
Acest lucru se explică prin faptul că tinerii nu mai sunt atrași spre studii superioare la discipline considerate în general a fi dificile, precum fizica, chimia sau matematica, lucru constatat și la nivel european. În plus, tinerii cu competențe în materiile realiste, aleg în prezent mai ales studii superioare în domenii precum informatica, contând situația financiară a viitorului absolvent. Acest lucru a fost constatat și de către cei de la IŞJ, care consemnează, între amenințările la adresa unui personal didactic de calitate bună la nivelul județului, și următorul aspect: „migrarea forţei de muncă spre domenii mai bine remunerate”.
În schimb, la unele materii există un surplus de personal, de exemplu la istorie, la geografie, fiindcă mai multe universități din Transilvania (inclusiv Universitatea „Petru Maior” și Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș) califică pe bandă rulantă tineri în aceste domenii, fără o bună corelare cu nevoile de pe piața muncii. „Cele mai bine încadrate discipline cu personal didactic calificat sunt: istorie, educaţie fizică şi sport, geografie și educatoare”, se arată în Raportul IȘJ.
În Mureș a scăzut numărul profesorilor pensionari
Un lucru pozitiv este că a scăzut numărul pensionarilor din sistemul de învățământ mureșean. Spunem pozitiv, fiindcă trăim într-o țară în care tinerii adeseori nu-și găsesc de lucru. Și, în plus, învățământul are nevoie de un suflu nou…
„Faţă de anul şcolar anterior se constată o scădere a numărului de posturi ocupate cu pensionari, toate cadrele didactice încadrate în plata cu ora (pensionari) sunt calificate”, se menționează în raportul semnat de prof. Ștefan Someșan.
Astfel, în anul școlar trecut au lucrat un număr de 20 de cadre didactice pensionate. În ultimii ani, cei mai mulți pensionari au fost angajați în 2007 – 2008: 168 de pensionari.
Absențe cu milioanele
Anul trecut, la nivelul județului au fost înscriși un număr de 89.702 de elevi (inclusiv copii de grădiniță) în cadrul învățământului de stat, și 2.039 de elevi în învățământul particular.
La nivel județul au existat anul trecut aproape 2.200.000 de absențe, din care aproape un milion de absențe au fost nemotivate, cele mai multe absențe fiind înregistrate la liceu.
Având în vedere că în județ există aproximativ 71.000 de elevi (fără copiii de grădiniță), înseamnă că avem o medie de aproximativ 14 nemotivate absențe per elev, o cifră destul de mare, având în vedere că la peste 10 absențe nemotivate se scade nota la purtare cu un punct.
Raportul atrage atenția asupra efectelor deosebit de negative ale absenteismului școlar: „Absenteismul este o problemă socială, conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes şi lipsei de încredere în educaţia şcolară.
Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). Semnal tardiv al existenţei unor probleme. Reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului. […] Absenteismul generează insuccesul şcolar şi deseori conduce la depresie, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale. De asemenea, reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie”.
Mai mulți elevi la profesională
„În cadrul admiterii la licee pentru anul școlar 2014-2015 în clasa a IX-a au fost un număr de 3.976 de locuri din care, la prima repartizare s-au ocupat 3.596, iar în repartizarea a doua un număr de 15 locuri. Din totalul de 3.976 de locuri 32 de locuri au fost ocupate de către elevii romi”, se arată în raport.
Un lucru bun este că a crescut numărul de elevi înscriși la profesională: 1.038 de elevi erau înscriși la 10 septembrie 2014. La începutul anului școlar trecut erau înscriși 643 de elevi la școlile profesionale. Astfel, părinții și elevi par că încep să realizeze că liceul și facultatea nu e pentru toată lumea și că pentru unii tineri o meserie dobândită în școala profesională poate fi mai degrabă o „brățară de aur” decât o diplomă de studii superioare fără fond.
Parteneriate cu MEN şi ONG-uri
Unul dintre obiectivele importante ale IŞJ Mureş este proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza parteneriatului dintre elevi, profesori, membri ai comunităţii locale, MEN, alte instituţii interesate, ONG-uri.
Astfel, amintim câteva dintre cele mai interesante proiecte, extrase din Raportul IŞJ.
„Împreună pentru un trafic mai sigur”
… proiectul a avut ca scop informarea şi responsabilizarea elevilor claselor a XII-a din liceele de pe raza Municipiului Tîrgu-Mureş cu privire la trafic, respectând regulile de circulaţie. Proiectul a fost iniţiat de Fundaţia Buckner din Tîrgu-Mureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.
„Prevenirea violenţei în şcoli”…
… are ca scop diminuarea violenţei din unităţile de învăţământ, de pe stradă şi din societate, a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Mureş în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. Acest proiect urmăreşte formarea de formatori din rândul cadrelor didactice, psihologilor, pedagogilor şi poliţiştilor din judeţul Mureş, în scopul multiplicării, transmiterii informaţiilor dobândite către tineri. Au fost implicate 30 de unităţi de învăţământ din judeţ.
Activităţi de prevenire a traficului de persoane…
… Centrul Judeţean Mureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş au desfăşurat 85 de activităţi de prevenire pe linia traficului de persoane, fiind 3.957 de elevi, 208 profesori, 60 de consilieri educativi, patru polițiști de proximitate şi 11 psihologi CJRAE Mureş. În data de 18 octombrie 2013, „Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, au fost discuţii pe tema prevenirii traficului de persoane, au fost organizate jocuri de rol pentru implicarea activă a copiilor în identificarea unor situaţii ipotetice de trafic şi s-au vizionat filmele distribuite de ANÎTP Mureş.
Învăţământul particular
În judeţul Mureş, din 858 de unităţi şcolare, doar 12 sunt private. Despre unele dintre acestea s-au auzit lucruri bune, referitoare de exemplu la dotările superioare şcolilor de stat, dar despre altele s-au auzit lucruri negative, referitoare, de exemplu, la un învăţământ de calitate inferioară. Oricum, IŞJ a menţionat câteva exemple de unităţi şcolare particulare cu management performant: Şcoala generală „Omega” Tîrgu-Mureş, Grădiniţa „Pinocchio” Sighişoara, Şcoala postliceală de Economie şi Servicii „Studia” Tîrgu-Mureş, Şcoala postliceală sanitară „Eugen Nicoară” Reghin, Şcoala postliceală sanitară „Dimitrie Cantemir” Tîrgu-Mureş, Gimnaziu Privat „Mirona” Reghin – şcoala de antrenori de dans.
Exemple de unităţi şcolare cu management defectuos şi neperformant desfiinţate: Şcoala postliceală sanitară „Henri Coandă” Tîrgu-Mureş, Şcoala postliceală sanitară „Carol Davila” Tîrgu-Mureş – nivelul postliceal, Şcoala postliceală sanitară Târnăveni şi Sighişoara, Liceul Concord Tîrgu-Mureş, Grădiniţa Jasmine Tîrgu-Mureş, ultimele 5 unităţi şcolare fiind nevoite să-şi închidă activitatea încă din anul şcolar 2005 – 2006.
Școli beneficiare de fonduri europene
O şansă pentru învăţământul românesc, permanent subfinanţat, sunt proiectele POSDRU cu fonduri europene / cu finanţare comunitară / programe guvernamentale.
Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre proiectele mai deosebite, extrase din raportul IŞJ, amintit anterior.
Școala Gimnazială Cristești…
…este beneficiara unui Grant în cadrul Programului Comenius – Parteneriat Școlar multilateral 2011-2013, cu tema APTP (A Path To the Past). Țările partenere sunt: Turcia, în calitate de coordonator, România, Letonia, Polonia, Bulgaria și Anglia. Tema proiectului a fost obiceiuri și tradiții din fiecare țară participant. S-a pus accent pe cultura istorică, pe interculturalitate, egalitate de șanse și gen, promovarea valorilor europene și a conceptelor europene, promovarea limbilor străine.
Impactul proiectului asupra elevilor este considerabil: deşi instituţia se află în primul an de desfăşurare a proiectului se constată îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea de competenţe antreprenoriale, de muncă în echipă.
Impactul asupra profesorilor cinci cadre didactice au participat la activităţi în străinătate, iar la activităţile organizate în ţară au colaborat toate cadrele didactice din şcoală. S-a făcut schimb de idei şi tehnici de lucru în ceea ce priveşte procesul de predare-învăţare. Şcoala a primit manuale, fişe de lucru şi teste, pliante, broşuri de la şcolile partenere, utilizabile în activitatea didactică. Profesorii şi-au îmbunătăţit competenţele de muncă în echipă, de documentare, de promovare a interculturalităţii.
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Tîrgu-Mureş…
… este beneficiara unui Grant în valoare de 24.000 euro, în cadrul Programului Comenius – Parteneriat Şcolar multilateral 2012-2014.
Ţările partenere sunt: Polonia, Lituania, Turcia, Spania, Ungaria, Grecia, Portugalia şi Scoţia. Tema proiectului este: Legende Europene – ELOS, European Legends OnStage.
Se urmărește dezvoltarea cunoaşterii și înţelegerii diversității culturale şi lingvistice europene în rândul elevilor şi profesorilor, îmbunătăţirea managementului şcolar şi instituţional şi a metodelor pedagogice instructiv-educative. Impactul proiectului asupra elevilor: în activităţile proiectului sunt implicaţi atât elevii, cât şi profesorii, se constată îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea de competenţe antreprenoriale, de muncă în echipă. Aceştia lucrează în echipă la elaborarea unor produse de prezentare şi promovare a valorilor culturale româneşti, atât prin activităţi derulate la nivel local, cât şi prin schimburile internaţionale cu elevii şi profesorii din şcolile partenere.
Impactul asupra profesorilor: acest proiect permite echipelor de profesori și directori din școlile partenere să împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordări pedagogice și manageriale. Şcoala a primit manuale, fişe de lucru şi teste, pliante, broşuri de la şcolile partenere, utilizabile în activitatea didactică. Profesorii şi-au îmbunătăţit competenţele de muncă în echipă, de documentare, de promovare a interculturalităţii.
Schimburile de experienţă se realizează atât prin colaborările la nivelul spaţiului virtual al proiectului pe TwinSapaces, cât şi prin vizitele care au loc în şcolile din ţările partenere. În cadrul proiectului au fost planificate 32 de mobilități, elevi și profesori. În perioada 27 ianuarie – 2 februarie 2013, 23 de colegi din şcolile partenere, iar din România, un grup de patru profesori, au participat la schimbul de experienţă desfăşurat în Spania, la Colegiul „Marista Champagnat” din Salamanca. La începutul lunii iunie, a avut loc o vizită în Polonia, la Şcoala Nr. 2 din Gliwice. În perioada 7 – 11 aprilie 2014, au găzduit schimbul de experiență la nivelul parteneriatului, activitate în care au avut delegații din cele 8 țări partenere, 24 profesori și 18 elevi.
Şcoli fără autorizaţie sanitară
Anul trecut şcolar, dintr-un total de 811 unităţi şcolare, opt nu au primit autorizaţie sanitară de funcţionare. Aceste unităţi de învăţământ sunt următoarele: Grădiniţa cu P. N. Nr. 11 Tîrgu-Mureş – Lipsă teren de joacă; Şcoala Primară Leordeni şi Grădiniţa cu Program Normal Leordeni – imobilul a fost retrocedat Parohiei Reformate, iar Consiliul Local nu poate efectua reparațiile necesare (funcționează cu plan de conformare); Şcoala Primară Rora – nu există apă curentă și grup sanitar; Grădiniţa cu Program Normal Hetiur – nu există apă curentă și grup sanitar; Clubul Copiilor Sovata – imobil retrocedat, funcționează într-o locație a Primăriei; Şcoala Gimnazială Ormeniș – Viișoara – funcționează în Căminul cultural; Grădiniţa cu Program Normal Ormeniș – Viișoara – funcționează într-o clădire retrocedată (casă proprietate particulară).
Rechizite gratuite şi microbuze noi
Elevii mureşeni care provin din familii cu situaţii materiale precare vor primi şi anul acesta şcolar ajutor financiar reprezentat de rechizite gratuite (caiete, creioane, bloc de desen, liniare etc.). Astfel, conform Ordinului nr. 4385/07.06.2012 şi Adresa M.E.N nr. 31652/27.02.2014 au fost repartizate inspectoratelor școlare județene sume pentru achiziționarea de rechizite școlare ce vor fi acordate elevilor în anul școlar 2014 – 2015 şi în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002 prin care se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de 50% din salariul minim brut pe economie.
Bugetul alocat pentru anul şcolar 2014 – 2015 este de 508.520 de lei. Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş va achiziţiona rechizite şcolare pentru un număr estimat de 18.771 de beneficiari.
Tot pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, prin O.M.E.N. nr. 3290 din 11.04.2014 a fost alocată suma de 439.397 de lei pentru completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul obligatoriu pentru anul școlar 2014 – 2015, prin achiziționarea manualelor școlare retipărite. În luna august 2014 s-a finalizat procedura de achiziție a manualelor școlare retipărite, completându-se stocurile de manuale școlare pentru învățământul obligatoriu pentru anul școlar 2014 – 2015, de care au beneficiat un număr de 158 de unităţi de învăţământ din judeţul Mureş.
În plus, primăriile a 13 comune mureşene (Apold, Ațintiș, Băla, Batoș, Beica de Jos, Breaza, Chiheru de Jos, Glodeni, Gurghiu, Hodoșa, Ogra, Sânpetru de Câmpie, Tăureni) au primit până cel târziu în luna septembrie 2014, microbuze școlare, achiziționate în conformitate cu OUG nr. 12/04.07.2013, microbuze care au rolul de a transporta elevii din sate spre şcolile situate în centrele de comună.
Vasile DANCEA

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.