Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș, în dezbatere publică

Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea dezbaterii publice pentru aprobarea  Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.

Documentația  poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea Proiecte de hotărâri cu caracter normativ;
  • la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1;
  • proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 9 martie 2020:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru colectarea de propuneri;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;
  • prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ;
  • la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea  Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.”

Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de hotărâri cu caracter normativ.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de  9 martie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265-263211, int.1254, e-mail: situații_urgenta@cjmures.ro, persoană de contact: Andreea Baciu., se arată în comunicatul CJ Mureș semnat de președintele Péter Ferenc  și secretarul general Paul Cosma.          

Comentează cu Facebook