fbpx

Regim contabil și fiscal privind sumele decontate angajatorilor în cazul acordării unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor

ANAF a întocmit un material informativ privind tratamentul contabil și tratamentul fiscal privind sumele decontate angajatorilor în cazul în care aceștia trebuie să acorde zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care sunt acordate, în anumite condiții, zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în cazul în care școlile vor fi închise din cauza epidemiei de coronavirus.

Referitor la sumele decontate angajatorilor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele reguli:

a) tratament contabil

Conform pct. 392 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocații, prime sau transferuri. Potrivit pct. 398 alin. (1) și pct. 395 din aceleași reglementări, subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze. Subvențiile pentru venituri cuprind toate subvențiile, altele decât cele pentru active. Conform prevederilor pct. 404 alin. (2) din reglementările contabile menționate, restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. Subliniem că recunoașterea din punct de vedere contabil a unor sume cuvenite, pe seama veniturilor din subvenții, presupune îndeplinirea de către entitatea beneficiară a unor condiții. Având în vedere că atât OuG nr. 30/2020, cât și Legea nr. 19/2020 prevăd îndeplinirea anumitor condiții, din punct de vedere contabil, drepturile bănești acordate în temeiul celor două acte normative menționate reprezintă pentru angajatori venituri din subvenții, care compensează cheltuielile cu salariile.

b) tratament fiscal

În ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din subvenții care compensează cheltuielile cu salariile aferente drepturilor bănești acordate potrivit OUG nr. 30/2020 și Legii nr. 19/2020, este aplicabil următorul regim fiscal: în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, veniturile din subvenții acordate în temeiul OuG nr. 30/2020 și al Legii nr. 19/2020 sunt impozabile, iar cheltuielile cu salariile aferente drepturilor bănești acordate în temeiul legal menționat sunt deductibile; în cazul microîntreprinderilor, veniturile din subvenții nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 53 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal.

Citește mai mult la: https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/anaf-regim-contabil-fiscal-privind-sumele-decontate-angajatorilor-cazul-acordarii-unor-zile-libere-parintilor-supravegherea-copiilor-situatia-inchiderii-temporare-unitatilor-invatamant-19473656

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW